De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diane DELEN (FR) Voorstelling Erik BEUNCKENS (NL)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diane DELEN (FR) Voorstelling Erik BEUNCKENS (NL)"— Transcript van de presentatie:

1 Diane DELEN (FR) Voorstelling Erik BEUNCKENS (NL)
29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

2 Inhoud Inleiding Echte crisis in de sector
Het forfaitair taxatiesysteem Neen aan de electronische kassa (GKS) De Self-Tap Bar Voorstelling De anti tabak wetgeving Voorstelling door Meester Hans VAN DE CAUTER Het rookverbod 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

3 I. Inleiding 2011 : ± 18000 cafés op ons grondgebied
15 Maart 2011 : Schrapping van de uitzondering die het roken in cafés toeliet tot door het Grondwettelijk Hof Paasweekend : Betoging in Brussel door de caféhouders 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

4 I. Inleiding 2011 : Oprichting FedCaf Belgium (Federatie van Cafés van Belgie) in juni 2011 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

5 I. Inleiding 2011 : De hoofdreden : het rookverbod & geen enkele steun van de bestaande Fed. HoReCa! Waarom geen enkele steun : de bestaande federaties zijn gepolitiseerd en gesubsidieerd dus gecontroleerd door onze bewindslieden (de overheid) De bestaande HoReCa federaties hebben ons nooit ernstig genomen en ons een levensduur van maximaal 6 maand toegedicht. Velen hadden het immers voor ons geprobeerd. FedCaf heeft zijn relanceplan voorbereid op basis van de dagdagelijkse realiteit in de sector en deze voorgesteld aan de Eerste Minister, aan de 150 volksvertegenwoordigers en aan alle nederlandstalige en franstalige partijen. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

6 I. Inleiding : Sinds de start van onze strijd hebben wij tot op heden 64 politieke onderhouden gehad. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

7 I. Inleiding 2013 : Voor zijn werk en zijn strijd voor de sector en de aanverwante sectoren kreeg FedCaf in 2013 de 1ste prijs van FeBed : de FeBed Award. (Federatie van Belgische Drankenhandelaars) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

8 I. Inleiding 2013 : Verdediging van onze leden voor de correctionele rechtbanken (Rookverbod) Juridische actie bij de Raad van State tegen de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Noode. Vraag tot opheffing van een buitensporige gemeentelijke belasting (€ 2.500) teneinde een gecertifieerd attest te bekomen om een aanvraag tot bekoming van een licentie voor een bingo te kunnen indienen (Kansspelen Klasse III) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

9 I. Inleiding 2014 : Resultaat : Zoals FedCaf in 2011 aan de pers voorspeld heeft zijn er vandaag ± 4000 ondernemers die failliet zijn of hun activiteit stopgezet hebben, en dit zonder rekening te houden met de toeleveringssector. Waarom ? Omdat de politiek potdoof gebleven is ondanks de compensatie beloftes, omdat ze de wereld van de HoReCa niet respecteert en er geen rekening mee houdt. Omdat ze tot op vandaag doorgaat met het nemen van vernietigende maatregelen in onze sector (o.a. De Electronische Kassa, verhoging van de taksen op kansspelen,...) Omdat de bestaande HoReCa federaties (NL+FR) geen enkele inspanning gedaan hebben om onze strijd te ondersteunen, gezien ze ons eerder als concurrenten dan als bondgenoten zien. Conclusie : Hoe is het mogelijk dat – buiten FedCaf – niemand iets onderneemt terwijl iedereen zich tegen een blinde muur te pletter aan het rijden is. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

10 II. Echte crisis in de sector
Tijdens het FeBeD congres in 2013 toonde Prof. Dr. Ghislain Houben (economist aan de Universiteit van Hasselt) tijden zijn presentatie aan dat het heden ten dage onmogelijk geworden is om een HoReCa zaak (rendabel) uit te baten in België. Op de volgende slides vindt U hieruit enkele verduidelijkingen. (Met akkoord van Prof. Dr. Houben) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

11 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Bron van werkgelegenheid (arbeidsintensief, laag geschoolden, deeltijds, …..) Bron van inkomsten (BTW, belastingen, sociale lasten…) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

12 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
1. Hoge faillissementsgraad 2. Hoge concurrentiegraad 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

13 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
3. Te lage rentabiliteit 4. Negatief imago, fraudeurs, zwart werk, lage lonen,… 5. Weinig professioneel management 6. Opgeleiden ontvluchten de sector 7. Haat-liefde verhouding met brouwerijen 8. Te vermijden sector voor elke bankier Sector uitvoerig bestudeerd in 2001, 2002 en 2011 Hiva-studie (“niet officiële arbeid”) Studie Minister Daems (knelpunten in de sector) Studie Uhasselt - doorlichting Euregionaal perspectief 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

14 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Euroregionale Case-Study Uitgangspunt: Brasseries met omzet van 1 miljoen euro en 5 vaste werknemers op de volgende top-locaties: Grote Markt Hasselt (B) Vrijthof Maastricht (NL) Marktplatz Aachen (D) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

15 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Gemiddeld aantal werknemers per horeca onderneming 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

16 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Prijsniveau biertje 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

17 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
€ BTW incl. Nederland 19% - 6% Duitsland 19% - 19% België 21% - 12% Omzet excl BTW (% omzet incl BTW) € (91,4%) € (84%) € (86,3%) Personeelskost (% van omzet excl BTW) € (33,3%) (35,4%) € (43,3 %) Personeelskost in % van omzet over alle sectoren (cijfers Eurostat) 31% 32% 45% Resultaat voor belastingen €63.648 € 1.046 Resultaat na belastingen (% van resultaat voor belast) € (74,4%) € (85%) € 690 (65,9%) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

18 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Officiële verloning Verloning bestuurder Omzet excl. BTW Variabele kosten Diverse goed & diensten Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten € 8.403 Resultaat voor belastingen 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

19 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Gezien de huidige hoge loonkosten & fiscale druk is het economisch niet mogelijk om een horecabedrijf officieel rendabel uit te baten. Horeca-uitbaters nemen noodgedwongen toevlucht tot zwartwerk & BTW-ontwijking om het hoofd boven water te houden. Er is wel nog rentabiliteit bij de toeleveranciers (dranken, voedingsproducten, energie, eigenaars van onroerende goederen…) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

20 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Is er een vicieuze Belgische horeca-cirkel? Overheid Heeft baat bij hoge lasten (BTW, taksen, soc. lasten) Werknemer – consument Hebben baat bij officieus circuit Horeca-ondernemer Is genoodzaakt om officieus circuit in stand te houden teneinde te overleven (gem. 26 % van de omzet en 38 % van de gepresteerde uren) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

21 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Exploitant Horeca Officieus circuit komt zwaar onder druk (2013) Er komt geen verandering in de arbeidswetgeving (versoepeling) noch in de fiscaliteit (lastenverlaging) Industrie haalt rentabiliteit verder weg uit de sector (dranken- en voedingstoeleveranciers, energie en immobiliën) GEVOLG Massale golf van stopzettingen en falingen (+50 %) te verwachten in segment van de micro en kleine bedrijven (koude sanering). 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

22 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Wat valt er aan te doen? 1. Overheid Is de overheid bereid om vicieuze cirkel te doorbreken? Zo niet  gezinnen weg uit de sector 2. Consument « Belgisch pilsje » wordt € 3 i.p.v. € 2 (+50%) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

23 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
3. Sector Starters Opstartbegeleiding/ondersteuning Eénmanszaken Aandacht voor de eigen prijszetting Hoog percentage eigen arbeid (geen extra tewerkstelling) teneinde hoofd boven water te houden 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

24 Uittreksel uit de Presentatie van Prof. Dr. Houben
Markttendenzen om rekening mee te houden Rookverbod – verminderend cafébezoek Stijgende thuisconsumptie – verkeerswet op alcoholverbruik Consumptiepatroon jeugd Stijgend aandeel groot-distributie Black box bij de drankenhandelaars ……. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

25 Sociale Bijdragen zelfstandigen hebben in 2013 een aanvraag tot vrijstelling van de sociale lasten ingediend. Dit wilt simpelweg zeggen dat deze zich op dit ogenblik in een onverzekerde staat bevinden (zonder mutualiteit) Op heden betalen zelfstandigen nog steeds hun sociale bijdragen berekend op hun inkomen van drie jaar geleden. Hoe kunnen wij een systeem aanvaarden dat recht op gezondheidszorgen geeft aan niet-werkenden (werklozen, personen afhankelijk van het OCMW, politieke vluchtelingen, ...) en niet aan zelfstandigen die meer dan 62 uur per week werken en die bovendien werk verschaffen aan anderen. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

26 Falingen Sinds 2011 zijn er meer dan 4000 cafés gesloten (faling of stopzetting van hun activiteit). In februari 2014 hebben 984 bedrijven de boeken neergelegd. Dit is een verhoging van 6,2 % ten opzichte van dezelfde maand in het jaar ervoor. Het UCM (Union des Classes Moyennes) schat dat « ondernemingen twee maal lijden onder de abnormaal hoge belastingen die wegen op werken in België ». « De parafiscaliteit, via de sociale bijdragen, schaadt de tewerkstelling en de fiscaliteit vermindert de consumptie ». 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

27 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET HUIDIGE FORFAITAIRE TAXATIESYSTEEM IS NIET CORRECT – FEDCAF EIST EEN AANPASSING Toelichting: Sedert lange tijd gebruikt het leeuwendeel van de cafés het forfaitair taxatiesysteem en vooral zij die het statuut van « fysiek persoon » hebben... Dit systeem voorziet in een ambtshalve taxatie van de café-uitbater op basis van zijn aankoopfacturen (inkomende facturen). Dit wilt zeggen dat hij sowieso BTW en inkomstenbelasting betaalt op alle aangekochte goederen, verkocht of niet. Dit systeem laat toe om geen goederenstock te hebben op het einde van het boekjaar. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

28 III. Het forfaitair taxatiesysteem
Ambtshalve taxatie op vatenbier: Op heden wordt voor de taxatie van een vat bier van 50 liter een verkoop van 192 glazen van 25cl gerekend. Deze voorziet en aanvaard een « tapverlies » van 4%, m.a.w. 8 glazen van 25 cl bij het aftappen van een vat. Dit systeem werd onderhandeld tussen de klassieke HoReCa federaties en de fiscus. Zoals voor elke professionele onderhandeling werd dit systeem lichtzinnig ingevoerd zonder met de dagdagelijkse realiteit van het beroep rekening te houden. Dit is uiteraard rampzalig voor de uitbaters want dit systeem werkt nooit in hun voordeel. Wij hebben door een deurwaarder officiëel laten vaststellen hoeveel glazen men exact kan tappen uit één vat bier van 50L. De officiële vaststelling was : 168 glazen Wij ondervinden dus een nadeel van 24 glazen per vat Berekening voor een zaak die wekelijks 10 vaten bier tapt aan een verkoopprijs van 1,60 € per glas (nationaal gemiddelde). 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

29 III. Het forfaitair taxatiesysteem
Een café dat wekelijks 10 vaten van 50 liter aftapt zal getaxeerd worden op 192 glazen per vat, maar zal er in realiteit slechts 168 per vat kunnen schenken, een verschil van 24 glazen. Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 24 glazen/vat x 10 (vaten) per week x 52 weken/jaar = onbestaande glazen.  Gerekend aan een verkoopprijs van 1,60 euro per consumptie x glazen vertegenwoordigt dit een « onbestaand inkomen » van : ,00 €. Op dit onbestaand inkomen van : ,00 € zal de uitbater 21% BTW betalen = 3.466,00 € Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit « onbestaand inkomen » aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt ,00 € waarop een inkomstenbelasting van :  8.251,00 € betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 3.466,00 € BTW ,00 € belastingen = ,00 € op een onbestaand inkomen! Beeldt U in wat dit voor de staat vertegenwoordigt op een exploitatieperiode van 10 jaar voor één onderneming waarvan we er op heden nog zo’n ± tellen. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

30 III. Het forfaitair taxatiesysteem
Hetzelfde probleem stelt zich met koffie. Een café dat wekelijks 2 kg koffie verkoopt zal belast worden op 175 tassen koffie per kg, maar zal er in realiteit slechts 142 verkocht hebben per kg koffie. (Geadviseerd grammage door de leveranciers van koffiemachines : ±7g / koffie). Jaarlijks verlies : we vermenigvuldigen deze 33 tassen per kg x 2 (kg) per week x 52 weken/jaar = onbestaande tassen. Gerekend aan een verkoopprijs van 1,80 euro per consumptie x tasses, vertegenwoordigt dit « een onbestaand inkomen » van : 6.177,60 €. Op dit onbestaand inkomen van : 6.177,60 € zal de uitbater 21% BTW betalen = 1.072,15 € Vervolgens rekenen we de fiscale taxatie op dit « onbestaand inkomen » aan de hoogste schaal van 50%. Dit fictief inkomen exclusief BTW bedraagt 5.105,45 € waarop een belasting van : 2.553 € betaald zal worden. De uitbater zal dan aan de staat betaald hebben : 1.072,15 € BTW ,00€ belastingen = 3.625,15 € op een onbestaand inkomen! Pils + koffie : ,15 € belastingen op een onbestaand inkomen ! 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

31 III. Het forfaitair taxatiesysteem
±100 MILJOEN EURO ONTERECHT DOOR DE HORECA BETAALD PER JAAR AAN DE STAAT EN DIT ENKEL OP VATENBIER We kennen de juiste cijfers aangaande de verkoop van vatenbier (pils) in De volumes worden steeds berekend in hectoliters hectoliters = vaten van 50L Verkoopspalmares : 1ste : AB Inbev met +/- 60% 2de : Maes-Pils met +/-14% 3de : Haacht met +/-6% Onterecht betaalde taksen aan de staat door de HoReCa sector : vaten x 24 onbestaande glazen x 1,60€ = € onbestaande inkomsten 21% BTW op 167,884,800€ = € 50% belastingen op = € Dit brengt het totaal aan onterecht betaalde belastingen voor het jaar 2011 op : € 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

32 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302)
Een café is gemiddeld 12 tot 14 uur per dag geopend zonder rekening te houden met het WE waar deze uren regelmatig overschreden worden. De uitbater is hierdoor verplicht om beroep te doen op extern personeel. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

33 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302)
SALARIS : 1) COMMIS : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 10,4990 € Maandloon : ,82 € 2) KELNER : GEMIDDELD BRUTO SALARIS Uurloon : 11,4590 € Maandloon : ,90 € 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

34 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302)
KOST PATRONALE LASTEN RSZ : 44.75% van het gemiddeld maandloon Jaarlijkse vakantie : 11.08% van het gemiddeld maandloon Sociaal Fonds (eindejaarspremie): 14.04% van het gemiddeld maandloon Verzekeringen : 5.00% van het gemiddeld maandloon Diversen (sociaal secrétariat, enz…) : 5.00% van het gemiddeld maandloon De patronale lasten op een gemiddeld maandloon lopen op tot : 79.87% van het oorspronkelijke maandloon 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

35 III. Het forfaitair taxatiesysteem WAT KOST EEN VOLTIJDSE WERKNEMER (PC 302)
Totale kost werkgever voor een voltijdse werknemer : COMMIS GEMIDDELD SALARIS = ,62 € KELNER GEMIDDELD SALARIS = ,96 € De kost van een voltijds maandloon wordt berekend op basis van 38 uur per week van maandag tot vrijdag … Er is geen rekening gehouden met de kost van absenteïsme, overuren en WE vergoedingen !!! 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

36 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF
De werknemer moet rendabel zijn om minstens de kosten van zijn loon en de patronale lasten te kunnen dekken. We gaan U hier dan ook voorrekenen hoeveel klanten hoeveel consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn werkuren dewelke 38 uur per week bedragen, dus omgerekend 7u30 per dag. Het rapport van de deurwaarder heeft ons geleerd dat we per vat 168 pintjes kunnen tappen. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

37 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF
Op heden bedraagt de nationaal gemiddelde prijs van een glas bier van 25cl : 1,60 € 1,60 € per glas – 21% BTW= 1,32 € excl. BTW 1,32 € per glas x 168 glazen = 221,76 € bruto ontvangsten excl. BTW per vat Aankoopprijs van één vat = 100,63 € excl. BTW 221,76 € ontvangsten – 100,63 € (aankoopprijs) = € ontvangsten per vat excl. BTW Het maandloon van een voltijdse arbeider bedraagt : 3.393,96 € patronale lasten inbegrepen 3.393,96 € : 121,13 € ontvangsten per vat = 28 vaten te verkopen 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

38 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET REËEL EN NIET THEORETISCH VERKOOPSOBJECTIEF
De werknemer moet per maand minimum 28 vaten verkopen. 28 vaten op 21 maandelijkse prestatiedagen à 7u30 per dag = 28 vaten x 168 glazen per vat = 4704 glazen : 21 werkdagen = 224 glazen te verkopen per dag Dit wilt zeggen dat er gemiddeld 56 klanten dagelijks minstens 4 consumpties dienen te verbruiken tijdens zijn diensturen We houden geen rekening met de CO2 prijs en het onderhoud van de leidingen. Voor de uitbater : Deze moet minimum hetzelfde verkopen als zijn werknemer om een inkomen van  : 3.393,96 € te genereren wat wederom 56 klanten vertegenwoordigt die elk 4 consumpties verbruiken. Dit brengt ons op 112 klanten die dagelijks gemiddeld 4 consumpties per klant dienen te verbruiken, en dit van maandag tot vrijdag. Waar vindt u op heden nog zulke omzetten ? 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

39 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL
Niemand spreekt erover, niemand houdt er rekening mee, en nochtans vertegenwoordigt dit enorme verliezen voor de ondernemer met grote financiële problemen tot gevolg. Wij leven in een maatschappij waar stress, depressies en andere psychische problemen meer en meer voorkomen. Meer om meer werknemers geven deze psychische redenen aan om afwezig te blijven van hun werk, eerder dan echt « ziek » te zijn. Waarom kan/mag men er van uitgaan dat deze psychische problemen in directe relatie staan met de werkdruk en niet privé gebonden zijn? Waarom moeten de werkgevers opdraaien voor de lonen van hun zieke werknemers ? 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

40 III. Het forfaitair taxatiesysteem HET ABSENTEÏSME VAN ONS PERSONEEL
Het absenteïsme is de laatste jaren met meer dan 30% opgelopen en de werknemer is gemiddeld 12 dagen ziek per jaar. Dit zijn hallucinante cijfers ! Maar wie kost dit in de eerste plaats ? Aan de werkgever ! Niet alleen moet de werkgever hierdoor nog meer werken, ook zijn eventuele andere werknemers draaien hiervoor op met bijkomende kosten voor de werkgever tot gevolg. Laat ons niet vergeten dat een zieke werknemer in het begin verder betaald wordt door zijn werkgever alsof hij aan het werk is. Daarenboven dient de werkgever beroep te doen op interim personeel (kost : 20% meer dan een normale werknemer), hij dient zijn andere werknemers te vragen om overuren te presteren (te betalen aan 150%), hij draagt de kosten om een controle-arts ter plaatse te sturen. Dit alles veroorzaakt rentabiliteitsverlies … 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

41 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING
Vandaag nog steeds een taboe! Waarom ? Omdat het delicaat is iemand officiëel te beschuldigen van diefstal als men deze niet op heterdaad kan betrappen, en dan nog ! De werkgever ziet zich al snel gedagvaard voor de rechtbank voor valse beschuldigingen en wordt « gelyncht » door de vakbonden, of bedreigd en slachtoffer van vandalisme. Nochtans zegt een oud franstalig spreekwoord in onze sector : « une bonne serveuse est une bonne voleuse » : 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

42 III. Het forfaitair taxatiesysteem DIEFSTAL IN DE ONDERNEMING
Gratis consumpties « voor de vrienden » of dubbele dosissen, enz ... Wij lijden ook onder diefstal door werknemers van onze leveranciers (ontbrekende bakken bij levering, leeggoed niet (correct) verrekend bij terugname, enz). DIt alles zijn factoren waar de overheid geen rekening mee houdt maar waarop we wel belast worden met enorme jaarlijkse verliezen tot gevolg. Met al deze bedrijfsverliezen dient men niet verbaasd te zijn dat een werkgever twee maal nadenkt alvorens personeel aan te nemen. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

43 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN (‘BINGO')
Hernieuwing vergunning klasse C De aanvraag tot verlenging dient gedateerd en getekend aangetekend verzonden te worden binnen de 14 dagen naar de Kansspelcommissie. Na de vervaldatum mag geen kansspel meer uitgebaat worden. Het is dus in belang van de uitbater om deze data strict te respecteren bij terugzending van de aanvraag. Sinds 1 januari 2011 dienen 2 attesten van de FOD Financiën (BTW en Directe Belastingen) toegevoegd ter bevestiging dat aan alle niet betwiste schulden voldaan is. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

44 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN (‘BINGO')
Conclusie : De uitbater die op heden financiëel niet in orde is met BTW en/of directe belastingen zal zijn vergunning klasse C niet verlengd zien en mag deze spelen niet meer uitbaten. De uitbater die op heden wel in orde is met BTW en directe belastingen, en die vroeger 119,00 € per jaar betaalde, moet op heden onmiddellijk zijn volledige 5 jaarlijkse vergunning betalen, zijnde 600,00 €. De uitbater die niet meer voldoende clienteel heeft (hoofdzakelijk door het rookverbod, meestal zijn bingospelers immers ook rokers) ziet zijn zakencijfer ineenstorten. Velen kunnen zelfs de jaarlijkse taks niet meer betalen, die jaar na jaar verhoogt, en zien hun bingo verdwijnen. Dit veroorzaakt enorme verliezen, zowel voor de uitbater als de plaatsers van deze spelen die ook meer en meer in de problemen komen 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

45 III. Het forfaitair taxatiesysteem DE KANSSPELEN (‘BINGO')
Daarentegen : Is het logisch dat een uitbater die voor de eerste maal een aanvraag tot vergunning klasse C indient, moet bewijzen dat aan zijn verplichtingen inzake BTW en Directe Belastingen voldaan is. Maar het is onlogisch dat een uitbater, die zijn zaak sinds jaren uitbaat en een verlenging van zijn vergunning klasse C aanvraagt, bewijzen dient te leveren dat hij schuldenvrij is inzake BTW en DIrecte Belastingen, goed wetende dat de volledige sector getroffen is door destructieve wetten, goedgekeurd door onze beleidsmensen, en de algemene crisis. Heden ten dage wordt het moeilijk om nog ondernemers zonder schulden te vinden, maar de inkomsten van de kansspelen dienen nog meer dan vroeger om in de mogelijkheid te zijn om hun schulden aan te zuiveren. Indien de uitbater schulden heeft bij de overheid is dit omdat hij winsten aangeeft. Het is dan ook niet logisch dat een uitbater die geen belastingen betaalt omdat hij geen winsten aangeeft, wel probleemloos zijn vergunning kan verlengen. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

46 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS)
« In 2009 sloot de horecasector met de regering een akkoord: btw-verlaging op ter plaatse verbruikte maaltijden naar 12%, in ruil voor samenwerking aan een effectievere fraudebestrijding in de sector. Het middel het GKS  » (Bron : website FOD Financien) 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

47 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS)
Bij het in voege gaan van het rookverbod stelden de klassieke HoReCa federaties voor om « het café van de toekomst » uit te vinden d.m.v. het aanbieden van maaltijden en snacks. De uitbaters, die hun in deze redenering gevolgd hebben, zien zich vandaag geconfronteerd met een zakencijfer dat voor meer dan 10% uit voeding bestaat. Hierdoor hebben zij nu de verplichting om te investeren in de plaatsing van een GKS  ! FedCaf bestond toen nog niet. Wij willen u aantonen dat het op heden ONMOGELIJK is om – economisch gezien – deze GKS in te voeren in de huidige fiscale, patronale en sociale omstandigheden ! 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

48 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS)
Waarom ? De prijs van de kassa Wie gaat dit financieren ? De meerderheid van de ondernemers heeft de nodige middelen niet beschikbaar. Geen enkele bank zal hiertoe leningen verstrekken : om een lening te bekomen dient men een meer dan positief financieel overzicht te kunnen voorleggen. Een maandelijks onderhoudscontract ? Besluit : de overheid bezondigt zich aan commerciële discriminatie door een wet uit te vaardigen (fiscale fraude – black box) en bevoordeligt hiermee een plots bruisende sector, t.t.z. de enkele erkende verkopers van deze GKS die dit land telt. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

49 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS)
Waarom ? Patronale lasten Kost van de werknemer (Zie hoofdstuk III) Zakencijfer dat de werknemer dient te realiseren teneinde zijn eigen salaris en de patronale lasten te dekken Zakencijfer dat de uitbater dient te realiseren om zijn algemene kosten te dekken (huur, gas, electriciteit, mutualiteit, taksen, enz.) en ook nog zelf een inkomen te hebben Besluit : Op dit ogenblik onmogelijk Verhoging van de prijzen = vermindering van clienteel 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

50 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS)
Waarom ? Forfaitair systeem incoherent aan de dagdagelijkse realiteit Berekeningen zie hoofdstuk III Absenteïsme (ziekte) en diefstal door personeel 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

51 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS)
CONCLUSIE FedCaf kan de invoering van een GKS niet aanvaarden tenzij aan alle hierna vermelde voorwaarden voldaan is : Verlaging van de sociale personeelslasten met 40% Geen enkele loon- en patronale kost ingevolge het absenteïsme Daling van de BTW van 21% resp. 12% naar 6% Aanpassing van het forfaitair taxatiesysteem naar de dagdagelijkse realiteit en herziening van de vijf laatste jaren inzake belastingen en BTW (zie ook hoofdstuk III.) Totale annulatie van alle boetes, verhogingen, deurwaarderkosten, ... voor uitbaters in moeilijkheden Probleemoplossend systeem voor de afbetaling van schulden via uitvoerbare afbetalingsplannen. Een dekking voor de gezondheidszorgen in afwachting van de afbetaling van de schulden (Sociale lasten zelfstandige). Het kan NIET dat onze ondernemers dienen te werken zonder enige dekking ingeval van ziekte. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

52 IV. Neen aan de geregistreerde kassa (GKS)
CONCLUSIE FedCaf werd opgericht om onze zelfstandige uitbaters te helpen, niet om werkgelegenheid te scheppen noch om aan sociale werken te doen. Onze sector bevindt zich vandaag in zulkdanige moeilijkheden dat – indien aan de omstandigheden door de nieuwe regering niets onmiddellijk en ingrijpend gedaan wordt – ons geen andere keuze gelaten wordt dan onze uitbaters aan te raden om self-service bars te installeren waardoor ze hun zaak zonder personeel kunnen runnen. Heden ten dage is dit de enige manier om het hoofd financiëel boven water te kunnen houden, gezien zulke maatregel de lasten met 45% verlaagt. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

53 IV. De Self-Tap Bar voorstelling 29/04/2014 Persconferentie
1170 BRUSSEL

54 VI. Voorstelling aangaande de anti-tabak wetgeving
Voorstelling door Meester Hans Van de Cauter 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

55 VII. Het Rookverbod De wetgeving dient niet te worden aangepast.
“Een openbare ruimte in onze verstedelijkte samenleving, is het geheel van doorgangs- en verzamelplaatsen, tot gebruik van iedereen, die aan geen enkele persoon toebehoort (in rechte bvb.), gefinancierd met gemeenschapsmiddelen” Een HoReCa zaak is geen openbare ruimte, maar een prive-plaats die toegang verleent tot een (bepaald) publiek, en wordt zeker niet gefinancierd met gemeenschapsmiddelen. De wetgever moet dit principe aanvaarden. 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

56 Copie van de presentatie downloadbaar :
In het Frans : Formaat Powerpoint Show : Formaat PDF : In het Nederlands : 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL

57 Vragen ? Contact FR Diane DELEN 0474 50 12 30 Contact NL
Erik BEUNCKENS 29/04/2014 Persconferentie 1170 BRUSSEL


Download ppt "Diane DELEN (FR) Voorstelling Erik BEUNCKENS (NL)"

Verwante presentaties


Ads door Google