De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IDENTIFICATIE & ENCODERING VAN PAARDACHTIGEN 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IDENTIFICATIE & ENCODERING VAN PAARDACHTIGEN 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 IDENTIFICATIE & ENCODERING VAN PAARDACHTIGEN 2014

3 Geschiedenis

4 • KB van 16/06/05 en publicatie in staatsblad op 03/08/05. • Toevoeging van microchip naast verplichte paspoort en encodering van gegevens in een centrale databank •Gericht op sluitende controle in functie van voedselveiligheid

5

6

7 A. IDENTIFICATIE Waarom? •Veiligheid van de Voedselketen Welke paarden? •Paarden die definitief op Belgisch grondgebied verblijven (of meer dan 90 dagen, bewezen door gezondheidscertificaat)

8

9 INHOUD •Correcte identificatie •Identificatietermijnen A. IDENTIFICATIE •Nieuwe begrippen B. NIEUW KONINKLIJK BESLUIT (26/09/13) Identificatietypes Proceduretypes « Papier » procedure 2014 « Online » procedure 2014 Mutatie procedure 2014 C. NIEUWE PROCEDURESD. UITZONDERINGEN

10 A. IDENTIFICATIE CORRECTE IDENTIFICATIE UE CONFORM PASPOORT MICROCHIP INSCHRIJVING IN DE CENTRALE DATABANK

11 A. IDENTIFICATIE IDENTIFICATIETERMIJNEN Paarden geboren in België •Voor 31 december van hun geboortejaar •Na 30 juni geboren: binnen de 6 maanden van de geboorte Paarden uit andere lidstaten •Definitief binnengebracht •Niet bestemd voor de slacht •Binnen 30 dagen van aankomst Paarden uit derde landen •Definitief binnengebracht •Niet bestemd voor de slacht •Binnen de 3 maanden van aankomst

12 •KB 26 september 2013 : •Gepubliceerd op 11/10/2013 •Van toepassing vanaf 1/01/2014 •NIEUWE BEGRIPPEN 1)Houder 2)Bedrijfsplaats 3)e-Platform 4)Online identificatie 5)e-Mutatie •NIEUWE PROCEDURES B. NIEUW KONINKLIJK BESLUIT 26 september 2013

13 1)HOUDER: “Elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele evenementen”. Begrip EIGENAAR verdwijnt De persoonsgegevens wanneer eigenaar gekend zullen vanaf 2014 onder het begrip « houder » geregistreerd worden 2) BEDRIJF: “Landbouwbedrijf of trainingscentrum, paardenstal, of, in het algemeen, iedere ruimte of iedere inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik”. Bedrijfsplaats = adres B. NIEUW KONINKLIJK BESLUIT DEFINITIE NIEUWE BEGRIPPEN

14 3)e-PLATFORM : www.cbc-bcp.be www.cbc-bcp.be Ontwikkeling van BCP online platform. •Klantaccount – aanmelden/registratie •Online identificatieaanvraag (paarden zonder afstammingen/ buitenlandse paarden) •Online betaling (via Ogone) - e-Factuur •Raadpleging van de gegevens - paarden •e-Mutatie (aanpassingen en wijzigingen) B. NIEUW KONINKLIJK BESLUIT DEFINITIE NIEUWE BEGRIPPEN Online platform : 24/24 -7/7

15 4)ONLINE IDENTIFICATIE •Identificatieaanvragen voor paardachtigen via online formulier •Online betaling via Ogone De paardachtigen blijven automatisch in de voedselketen (indien niet eerder uitgesloten) De houder zal geen keuze meer mogen maken op het ogenblik van de identificatieaanvraag. De definitieve uitsluiting van de paardachtige uit de voedselketen zal in een volgende stap door de houder moeten gebeuren 5)e-MUTATIE Online mutatie voor aanpassingen, wijzigingen : •Gegevens •Export •Sterfte •Status •Houder B. NIEUW KONINKLIJK BESLUIT DEFINITIE NIEUWE BEGRIPPEN

16 P C. NIEUWE PROCEDURES 3 IDENTIFICATIETYPES PAARDACHTIGEN ZONDER AFSTAMMING EQUIPAS BUITENLANDSE PAARDEN BELGISCHE STAMBOEKPAARDEN IDENTIFICATIE via BCP IDENTIFICATIE via BCP IDENTIFICATIE via STAMBOEK PapierOnlinePapierOnline 1.Klantaccount : controle gegevens 2.Paardengege- vens door - gestuurd van stamboek naar BCP Manuele documenten Per post Betaling : overschrijving E-documenten Via platform en email Online betaling: Ogone Manuele documenten Per post Betaling : overschrijving E-documenten Via platform en email Online betaling: Ogone E-documenten Via platform en email Online betaling Papier Online Paardengegevens doorgestuurd door Stamboek naar BCP Manuele documenten Per post Betaling overschrijving

17

18 C. NIEUWE PROCEDURES 2 PROCEDURETYPES •Identificatieaanvraag (per post, mail of fax) •Factuur per post verstuurd •Betaling •Identificatieattest per post verstuurd •Terugsturen van de identificatieattest •Bevestiging encodering in de databank « PAPIER » PROCEDURE Tijdrovende procedure •Aanmelden – Inloggen als klant (activering of registratie) •Online identificatieaanvraag •Online betaling – bestelbon aangemaakt – factuur per email •Identificatieattest (in PDF) per mail / post •Terugsturen van identificatieattest per email of per post •Bevestiging encodering in de databank (email) « ONLINE » PROCEDURE Snellere behandeling

19 C. NIEUWE PROCEDURES PAPIER PROCEDURE 2014 Download en afdruk van het aanvraagformulier www.cbc-bcp.be/nl/identificatie/aanvraag Opsturen van de documenten per post, mail of fax Encodering paardengegevens (DIP of Stamboek) Aanmaak en opsturen factuur (BCP) Na betaling – opsturen van id-attest per post (DIP) Identificatie door identificeerder Terugsturen id-attest naar de coördineerde dienst (per post) Afsluiting dossier : definitief Bevestiging van de encodering = zelfde als huidige procedure Aanmelden als klant bij BCP

20 ONLINE PROCEDURES 2014 1. Paardachtigen zonder afstamming EQUIPAS Geregistreerde klantNog geen klant Aanmelden (Activering) BCP platform www.cbc-bcp.be 1.Registratie 2.Aanmelden Identificatieaanvraag Equipas (Klantgegevens reeds ingevuld) Online betaling BCP controle (controle gegevens – goedkeuring van de aanvraag– e-factuur) 1.Identificatieattest (per mail of per post) 2.Identificatie door identificeerder 3.Terugsturen van id-attest (per post) BCP controle Bevestiging inschrijving in de databank Opsturen van de Equipas

21 ONLINE PROCEDURES 2014 2. Buitenlandse paarden BCP platform www.cbc-bcp.be Geregistreerde klantNog geen klant Aanmelden (Activering) 1.Registratie 2.Aanmelden Identificatieaanvraag - Buitenlandse paarden (klantgegevens reeds ingevuld) UPLOAD : - paspoort + sectie IX medische bijlage - gezondheidscertificaat Geen gezondheidscertificaat – melding FAVV Met gezondheidscertificaat Online betaling BCP controle (controle gegevens – goedkeuring van de aanvraag– e-factuur) Bevestiging inschrijving in de databank 1.Identificatieattest (per mail of per post) 2.Identificatie door identificeerder 3.Terugsturen van id-attest (per post) BCP controle Bevestiging inschrijving in de databank

22 ONLINE PROCEDURES 2014 3. Belgische stamboekpaarden IDENTIFICATIE via STAMBOEK Klant moet eerst bij BCP geregistreerd zijn Unieke gegevens BCP Platform www.cbc-bcp.bewww.cbc-bcp.be MAAR Geregistreerde klantNog geen klant Aanmelden (gegevens controleren) Registratie Paardengegevens voor identificatie door Stamboek naar BCP doorgestuurd Email naar klant : verzoek tot online betaling – e-factuur 1.Identificatieattest (per mail of per post) 2.Identificatie door identificeerder - veulencontroleur 3.Terugsturen van id-attest naar stamboek Paardensignalement door stamboek naar BCP doorgestuurd Bevestiging inschrijving in de databank

23 6 mutatieredenen Wijziging gegevens van de huidige houder Wijziging van bedrijfsplaats (>90 dagen) ExportSterfteWijziging statuut Einde van houderschap – Nieuw houder Dubbele melding C. NIEUWE PROCEDURES MUTATIE PROCEDURE 2014

24 C. NIEUWE PROCEDUREN MUTATIE PROCEDURE 2014 Einde van houderschap – Nieuwe houder Dubbele melding MELDING DOOR DE HOUDER Einde houderschap a. Paardgegevens: - UELN - Chipnr b. Houdergegevens: - Rijksregisternr - Naam, voornaam - Tel & email c. Nieuwe houder: - Rijksregisternr - Naam, voornaam - Tel & email MELDING DOOR DE NIEUWE HOUDER Nieuwe houderschap a. Paardgegevens: - UELN - Chipnr b. Vorige houder: - Rijksregisternr - Naam, voornaam - Tel & email c. Nieuwe houder: - Rijksregisternr - Naam, voornaam - Tel & email

25 2 proceduretypes: Mutatie Papieren procedure •Brief/mutatieformulier per post of fax •Mutatiedocumenten < 2014 geldig •Einde houderschap – nieuwe houder: •Paard « ON HOLD » in afwachting van de dubbele melding •Bevestiging encodering per post e-Mutatie •BCP platform •e-Mutatie •gekende gegevens reeds ingevuld •Einde houderschap – nieuwe houder: • Paard « ON HOLD » in afwachting van de dubbele melding •Bevestiging encodering per mail C. NIEUWE PROCEDURES MUTATIE PROCEDURE 2014

26 (Toekomstig) Belang van databank • Juiste aantal actuele paarden die u houdt • Gegevens voor : - Mestbank - Bemesting van weilanden - Bouwvergunningen - Milieuvergunningen - Rendac (ophalen van kadavers) - Uitbraak van ziektes (Rhinopneumonie, Infectieuze anemie) - Vervoer van de paarden - Toezicht op uw bedrijf door FAVV - ….

27 • Geen identificatie: o Paarden < 90 dagen in België verblijven (bewezen door gezondheidscertificaat) o Dekhengsten voor een dekseizoen o Verblijf van paarden in een Belgische dierenkliniek om medische redenen • Encodering in de databank – geen definitieve identificatie : o Veulens bestemd voor de slacht binnen het jaar van geboorte • Uitzondering voor de handelaars: o Houderschap < 30 dagen : geen mutatie melden behalve indien het paard geslacht wordt of sterft. D. UITZONDERINGEN

28

29 VOOR NADERE INFORMATIE: Belgische Confederatie van het Paard vzw Houba de Strooperlaan 156/1 1020 Brussel  +32 (0)2.478.27.54  +32 (0)2.242.26.44  info@cbc-bcp.be info@cbc-bcp.be  www.cbc-bcp.bewww.cbc-bcp.be Vlaamse Confederatie van het Paard vzw Dienst Identificatie Paarden Nieuwstraat 28 3360 Korbeek-Lo  +32 (0)16.89.94.10  +32 (0)16.89.93.56  info@dipaarden.be info@dipaarden.be  www.vlacopaard.bewww.vlacopaard.be

30 Immatriculatie - Sportpaarden • Alle paarden/pony’s die deelnemen aan wedstrijden dienen sinds 2001 voor KBRSF/VLP/LEWB een immatriculatie te hebben = WEDSTRIJD - REGISTRATIE (telt levenslang)

31 FEI Paspoorten? • FEI gaf eigen paspoorten uit • Rode = oude versie • Purper = nieuwe • Nu enkel nog een wikkel rond bestaande paspoorten • Via KBRSF

32 Vragen ????

33 Dank voor uw aandacht


Download ppt "IDENTIFICATIE & ENCODERING VAN PAARDACHTIGEN 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google