De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?"— Transcript van de presentatie:

1 Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?
Gabriël van den Brink 13 mei 2014 Oosterhout

2 Introductie Inhoud van mijn presentatie
Even tijd voor filosofische reflectie Nederland als vloeibare samenleving Tekenen van morele weerbaarheid Countouren van regionaal verhaal Op zoek naar nieuwe werkvormen

3 Filosofisch denken over onze gespannen tijd
1 Filosofisch denken over onze gespannen tijd

4 Kenmerken van moraliteit (1)
Morele gevoelens volgens Adam Smith: Compassie met andere personen Vloeien uit onze verbeelding voort Onpartijdige toeschouwer als toets Gebonden aan specifieke situaties Niet in algemene regels omzetten

5 Kenmerken van moraliteit (2)
Morele vermogens volgens Frans de Waal: Ook dieren vormen gemeenschappen Competitief én coöperatief gedrag Zorg en verzoening komen veel voor Kwaliteit van de relatie is beslissend Moraliteit blijkt evolutionair bepaald

6 Kenmerken van moderniteit (1)
Drie fundamentele revoluties in Europa: Denken: scientific revolution 1700 Politiek: democratische revolutie 1800 Economie: industriële revolutie 1900 Vernieuwingen die elkaar versterken Breuk met traditionele levenswijzen

7 Kenmerken van moderniteit (2)
Moderne tendensen en beginselen: Rationalisering  waarheid zoeken Democratisering  gelijkwaardigheid Schaalvergroting  doelmatigheid Algehele mobilisatie en onthechting Van inhouden naar formele regulatie

8 Hedendaagse spanningen (1)
Moraliteit versus moderne beginselen: Gevoelens vs rationele werkwijzen Individuele differentiatie vs gelijkheid Kleine groep vs grootschaligheid Specifieke situatie vs algemene regel Lokale gehechtheid vs globalisering

9 Hedendaagse spanningen (2)
Politiek en bestuur lijken verlamd: Middenpartijen willen besturen Moderne en technocratische taal Links en rechts populisme komt op Drukken onvrede met bestuur uit Gebrek aan verbinding: 2 x verlies

10 Nederland als moderne maatschappij
2 Nederland als moderne maatschappij

11 Nederland: vloeibare samenleving
Mobiliteit nam op alle gebieden sterk toe: Ruimtelijk: auto, vliegtuig, spoor etc. Wereldhandel: goederen, diensten Sociaal: contracten en arbeidsrelaties Communicatie: ict, media, telefoon Politiek: zwevende kiezers,

12 Aangekomen en vertrokken passagiers op Schiphol (x miljoen)

13 Waarde (x miljoen euro) van ingevoerde (onder) en uitgevoerde goederen (boven)

14 Arbeidsuren (x miljoen) in deeltijdbanen (lichtgrijs) en flexibele banen (donkergrijs).

15 Telefoonaansluitingen per 100 inwoners

16 Tweede Kamer verkiezingen: netto volatiliteit

17 Tekenen van morele weerbaarheid
3 Tekenen van morele weerbaarheid

18 Ander maatschappelijk klimaat
‘Conservatieve wending’ vanaf 2000: Terug naar gezag en leiderschap Herwaardering van het persoonlijke Bloei van lokale gemeenschappen Naast kwantiteit ook meer kwaliteit Interesse voor ethische beginselen

19 Van macht naar geloofwaardigheid
Kenmerkend voor egalitaire culturen: Macht en gezag sluiten elkaar uit Macht dwingt gehoorzaamheid af Gezag ontstaat door instemming Vooronderstelt gedeelde waarden Geloofwaardig optreden nastreven

20 Van procedure naar persoonlijkheid
Best Persons zijn bureaucratie voorbij: Systeem opent zich voor leefwereld Doeleinden in plaats van middelen Geen protocollen maar resultaten Van functie naar persoonlijke relatie Sociale vorm van ondernemerschap

21 Van globalisering naar lokaliteit
Herwaardering van de saamhorigheid: Bloei van maatschappelijk initiatief Interesse voor regionale cultuur Lokale partijen boeken grote winst Meer oog voor de menselijke maat Naar nieuwe vormen van empathie

22 Van begroting naar meer balans
Goed Werk is een combinatie van: Technisch-ambachtelijke kwaliteit Maatschappelijke waarden uitdragen Respecteren van individuele ethiek Inperking van bedrijfsmatig werken Herwaardering normatieve dimensie

23 Van regels naar beginselen
Europese continent biedt weerstand: Sinds 1990 meer regels ingevoerd Controle en het uitsluiten van risico Perverse effecten onvermijdelijk Sturing vanuit morele beginselen Herwaardering van deugdethiek

24 Contouren van een regionaal verhaal
4 Contouren van een regionaal verhaal

25 Dynamiek ten zuiden van Rotterdam
Analyse door Steven van Schuppen leert: Eb en vloed al vanaf de 15e eeuw Opkomst van het Duitse achterland Rotterdam grootste wereldhaven 1962 Het megaproject van de Deltawerken Milieubehoud en demografische krimp

26 Gevolgen voor regio West Brabant
Van Schuppen noemt onder meer: Petrochemische industrie niet blijvend Haven is geen banenmotor meer Mogelijkheden in de biotechnologie West Brabant als logistieke rotonde Waterhuishouding precair zoet/zout

27 Regio van reuring, ruimte en rust
Notitie van Stefan Soeparman leert: Bedrijvigheid in de logistieke corridor Bedrijvigheid inzake maintenance Biobased bedrijvigheid in de delta Maar ook ruime natuurgebieden en relatief veel rustige nederzettingen

28 Uitdagingen in regio West Brabant
Soeparman over participatiemaatschappij: Verticale decentralisatie: gemeenten Horizontale decentralisatie: burgers Hoe de actoren met elkaar verbinden? Vormgeven aan het regionale verhaal Welke rol spelen overheden daarbij?


Download ppt "Regio West Brabant Contouren voor een nieuw verhaal?"

Verwante presentaties


Ads door Google