De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAATWERKBEDRIJVEN & KWALITEIT benchmark impactbevraging project “Kwaliteitsmanagement in de sociale economie” event 7 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAATWERKBEDRIJVEN & KWALITEIT benchmark impactbevraging project “Kwaliteitsmanagement in de sociale economie” event 7 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 MAATWERKBEDRIJVEN & KWALITEIT benchmark impactbevraging project “Kwaliteitsmanagement in de sociale economie” event 7 mei 2013

2 Intro  Benchmark kwaliteit, gemeten tijdens het voorbije traject  Impactbevraging  Noden en vragen in functie van vervolgtraject en andere ESF-oproepen

3 Benchmark kwaliteit legende Schema volgende slide: Kolommen: 22 aandachtpunten Lijnen: kwaliteitsmeting ALLE maatwerkbedrijven, anoniem, door dubbele lijn gescheiden •Starters / middengroep •Gevorderden (VA) Gekleurd volgens: - fase 1 prioritair werkpunt - begin fase 2 met prioritair werkpunt - midden / einde fase 2 met gewoon werkpunt - fase 3 of meer minimum kwaliteit = fase 2 (procesgerichtheid) voor alle 22 aandachtspunten.

4 Benchmark kwaliteit 1 schema - enkel de patronen tellen … Benchmark_resultaat_april 2013 DEF.xls Benchmark_resultaat_april 2013 DEF.xls 55% van de maatwerkbedrijven telt minimum één fase 1 => Herindeling na nulmeting: gevorderden–minder gevorderden (minimum één fase 1) => Focus op minder gevorderden met fases 1: verbeterassessments => Sectorbrede kwaliteitsverdieping: vervolgassessments, themasessies, intervisie, ESF-tenders Verbeteracties f1 PDCA & verbeterbeleid Vergeleken met nulmeting Prioritaire werkpunten f2+ Ruimte voor bespreking sterktes

5 Benchmark kwaliteit extra’s …  Vergelijkingsbasis met oprofit & non-profit (750 audits & assessments) ogemiddelde sector & best in class  Benchmark : kennisdelen en innoveren, geen competitie  Tussentijdse benchmark was inspirerend voor de tender “Begeleiding transitie naar het maatwerkdecreet”

6 Impactbevraging  Anoniem  125 reacties (84 % respons - enkelen niet bevraagd)  2 delen: 1.Evaluatie voorbije 2 jaar ESF-project 2.Input vervolgtraject

7 Impactbevraging kwantitatieve evaluatie (op 10) Kick-off 7,3 Algemene tevredenheid project 7,2 Collectieve opleiding: inhoud en verloop 6,1 Collectieve opleiding = geschikte voorbereiding zelfevaluatie en assessment 6,0 Zelfevaluatie 7,7 Individuele begeleiding 6,9 Infosessie 6,9 Assessment 7,7 Assessmentrapport 7,7 Kwaliteitsgroeimodel waardevol voor het verbeterbeleid in onze organisatie 7,9

8 Impactbevraging algemene tevredenheid project 7,2  “Moeilijke maar interessante oefening!”  “Eén en ander kwam in een stroomversnelling.” “Heeft structuur geboden.”  “Allesomvattend naar een bedrijf toe.” “Het is een stap naar erkenning dat we een volwaardig bedrijf zijn.”  “Concept ESF was zeker in orde doch miste ik een stuk professionaliteit in het totaalpakket.”  “Voor gevorderden zat zeer weinig in dit project.” => Extra professionele ondersteuning op maat (bv via tenders) Bv tender begeleiding transitie naar het maatwerkdecree t

9 Impactbevraging gewenste ondersteuning  “Individuele ondersteuning van externe experts op specifieke domeinen zoals vb strategie, bedrijfsprocessen ea.”  “Zo veel mogelijk individuele begeleiding.” “Ook voor de noden van gevorderden.”  “Vooral de ervaringsuitwisseling kan een enorme meerwaarde opleveren. Hoe pakken andere organisaties dit aan? Wat zijn hun ervaringen? Welke nuttige tips hebben zij? Of gewoon samen zoeken naar oplossingen”  “Geen assessment zonder ondersteuning, want anders schiet dit zijn doel voorbij.”  Totaalpakket kwaliteitsgroeimodel op maat:  individuele (incl experten)begeleiding = FOCUS  intervisie en collectieve sessies  assessments

10 Impactbevraging collectieve opleiding 6,1 & 6,0  “De groepen waren niet juist ingedeeld waardoor beginners en gevorderden samen les kregen. De lessen werden gegeven uit theoretisch oogpunt en niet over praktijk.” “Niet alle opleidingsinhouden waren relevant.”  “Er moest meer tijd zitten tussen de opleidingen en het uiteindelijke assessment.” “Heel interessant maar tijdrovend voor een kleine organisatie.” “Meer regionaal laten doorgaan.”  “De terugkomdagen waren te veel gericht naar de sociale werkplaatsen.”  “Intervisie voor directie: een paar deelnemers, één sessie ging niet door”  “In het begin van het project vonden we dat de begeleider te weinig meerwaarde kon bieden. In de latere sessies is dit gunstig geëvolueerd.”  “Na de opleidingsmomenten heb je een goede basis om van start te gaan ”

11 Impactbevraging collectieve opleiding 6,1 & 6,0 => Collectieve sessies meer op maat (ook via ESF-tenders):  timing, regionale spreiding  kwaliteitsniveaus, grootteordes en activiteiten => Focus individuele begeleiding op maat

12 Impactbevraging individuele begeleiding 6,9  “Was inspirerend en aanmoedigend.”  “Geen individuele begeleiding gehad.” => focus fases 1 en eerstelijns via koepels => Extra know how via ESF-tenders

13 Impactbevraging infosessies 6,9  “Was klaar en duidelijk.”  “Dit was zeer concreet en gaf antwoorden op de gestelde vragen.”  “Vrij theoretisch, wat ook logisch is gezien de uiteenlopende toehoorders.” => Eerste bijsturing gebeurd: kleinere, interactieve groepen => Vervolg obv reële scores: gevorderden (VA) - minder gevorderden (VBA) met aangepaste infosessies

14 Impactbevraging kwaliteitsgroeimodel waardevol voor het verbeterbeleid 7,9

15 Zonder uitzondering vraag naar vervolg

16 Benchmark & impactbevraging kwaliteit CONCLUSIE  Benchmark: nood aan vervolg ook al zijn er sterkere punten  Impactbevraging: vraag naar vervolg mits aandachtspunten  Vervolgtraject maatwerkbedrijven: doorstart  Focus fases 1  Totaalpakket kwaliteitsgroeimodel

17 Bedankt voor de open en constructieve samenwerking! Wordt vervolgd …


Download ppt "MAATWERKBEDRIJVEN & KWALITEIT benchmark impactbevraging project “Kwaliteitsmanagement in de sociale economie” event 7 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google