De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 5 Druggebruik en strafbaar gedrag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 5 Druggebruik en strafbaar gedrag"— Transcript van de presentatie:

1 Les 5 Druggebruik en strafbaar gedrag

2 Indeling 1. Inleiding: actualiteit 2. Druggebruik
3. Verband druggebruik en strafbaar gedrag 4. Besluit: geïntegreerd beleid

3 1. Inleiding: actualiteit
Federale drugnota van 19 januari 2001 ( klik op archief) (1) Niet alleen vervolgingsbeleid t.a.v. cannabis Hele reeks actiepunten t.a.v. legale en illegale drugs (geïntegreerde globale benadering, epidemiologie, evaluatie, onderzoek, preventie, zorgverlening, repressie) 500 BEF miljoen per jaar

4 Inleiding (vervolg) (2) Wetswijziging 04 april KB + Ministeriële richtlijn Meerderjarige geen PV bij bezit (eigen gebruik) tenzij problematisch gebruik of overlast en -minderjarigen niets veranderd -handel (ook kleinhandel) verboden tenslotte: andere illegale drugs niets gewijzigd

5 2. Druggebruik 2.1. Stereotiepe misvattingen 2.2. Wat zijn drugs?
2.3. De drie M’s 2.4. Drugproblemen 2.5. Druggebruikers

6 2.1. Stereotiepe misvattingen
Drugs = (1) Illegale drugs (2) Jongeren (3) Verslaving (4) Criminaliteit (5) Hopeloos

7 2.2. Wat zijn drugs? Te eng Te breed Psychoactieve middelen
a) Legale drugs b) Illegale drugs

8 a) Legale drugs Alcohol Tabak Psychoactieve geneesmiddelen
Pijnstillers Kalmeermiddelen Slaapmiddelen Stimulerende middelen Snuifmiddelen

9 b) Illegale drugs Cannabis Marihuana Hasjiesj Hallucinogenen
LSD en andere hallucinogenen Stimulerende middelen XTC, designer drugs Cocaïne, crack Opium en Heroine

10 2.3. De drie M’s Het ABC van het drugfenomeen
Terzelder tijd rekening houden met drie elementen en interacties tussen deze drie elementen: M1: Middel M2: Mens M3: Milieu « WIE NEEMT WAT IN WELKE CONTEXT »

11 De drie M’s M1: Middel, psychoactieve stoffen
aard, zuiverheid, dosis, frequentie, duur, polydruggebruik M2: Mens, de gebruikers fysieke en psychische kwetsbaarheid co-morbiditeit M3: Milieu, de context, leefmilieus, familie, vrienden, vrijetijdsbesteding, bredere samenleving

12 2.4. Drugproblemen (van gebruik tot verslaving)
Druggebruik Drugproblemen Afhankelijkheid Lichte, milde en ernstige graad (verslaving alleen extreme vorm) DSM-IV (misbruik en afhankelijkheid) Andere drugproblemen (onder meer: verkeer, strafbaar gedrag)

13 2.5. Druggebruikers Zeer heterogene groep
Sociale, excessieve en verslaafde alcoholgebruiker Sporadische, regelmatige en verstokte roker Medicatiemisbruiker -afhankelijke Vaak combinatie: zware drinker, roker en gebruiker van kalmeerpillen / slaappillen

14 Druggebruikers (vervolg)
Experimentele, dagelijkse en excessieve cannabisgebruiker Recreatieve XTC-gebruiker Cocainegebruiker, -afhankelijke, -verslaafde Heroinegebruiker, -afhankelijke, -verslaafde Polydruggebruiker: (alcohol, roken, cannabis, XTC, crack, heroine) met in de tijd wisselend voorkeurproduct en mede afhankelijk van de beschikbaarheid

15 3. Verband druggebruik en strafbaar gedrag
3.1. Soort verbanden 3.2. Mogelijke ontstaanswijzen 3.3. Dynamische longitudinale benadering

16 3.1. Soort verbanden (A) Alcohol -Specifieke alcoholmisdrijven
-Openbare dronkenschap -Onder invloed sturen -Andere misdrijven (bijvoorbeld geweldmisdrijven): intoxicatie (eventueel pathologische intoxicatie) vs afhankelijkheid

17 Alcohol (vervolg) (1) Rechtstreeks door ontremmend effect
(2) Facilitator naast andere factoren (onder meer comorbiditeit) (3) Misdrijven om drinkgedrag te kunnen verder zetten (4) In kader van ontwenningssyndroom (5) Psycho-organische schade

18 (B) Illegale drugs a) Druggerelateerde misdrijven
(1) Bezit (overtreding drugwet) (2) Onder invloed (intoxicatie, eventueel pathologische intoxicatie) (3) Verwervings- en geweldmisdrijven (afhakelijkheid, ontwenning, comorbiditeit) (4) Drughandel -Kleinhandel -Groothandel NB: Slachtoffer van geweld (PTSS + automedicatie)

19 Soorten (vervolg) b) Niet-druggerelateerde misdrijven
Misdrijven (gepleegd door druggebruikers) die (weinig of) niets met druggebruik te maken hebben maar wel vaak al te gemakkelijk op de rug van druggebruik geschoven worden Hier meestal reeds een delinquente loopbaan vooraleer de druggebruikersloopbaan start

20 3.2. Mogelijke ontstaanswijzen
(1) Druggebruik veroorzaakt criminaliteit (2) Criminaliteit veroorzaakt druggebruik (3) Druggebruik en criminaliteit worden beide veroorzaakt door dezelfde factoren (4) Druggebruik en criminaliteit worden elk afzonderlijk door een andere factoren veroorzaakt

21 3.3.Dynamische longitudinale benadering
(1) Aleen druggebruikersloopbaan (2) Eerst druggebruik, later criminaliteit (3) Eerst criminaliteit, later druggebruik (4) Op hetzelfde moment starten van druggebruik en criminaliteit (5) Alleen criminele loopbaan

22 4. Besluit: moeizame trend van fragmentarisch tot meer geïntegreerd drugbeleid
Tot einde van jaren ’80 weinig consistent overheidsbeleid voor legale drugs en overwegend repressief beleid voor illegale drugs drugwetgeving (24/02/21 en 09/07/1975)

23 Besluit (vervolg) Sinds de jaren ’90 traag op gang gekomen expliciet overheidsbeleid -Federaal actieplan, tienpuntenplan 03/02/95 (illegale drugs) -Verslag Parlementaire Werkgroep 05/06/97 vooral illegale drugs -Beleidsevaluatie (2000) -Federale drugnota (19/01/01): vooral maar niet uitsluitend illegale drugs -Wetswijziging: 04 april KB + Ministeriële richtlijn

24 Methadoneverstrekking
VIDEO Methadoneverstrekking Situatie jaren geleden in ons land in verband met methadoneverstrekking waarbij een kloof bestond tussen de houding van de overheid en de Orde van de Geneesheren enerzijds en de praktijk in bepaalde drughulpverleningscentra anderzijds Sinsdien is (na de consensusconferentie van 8 oktober 1994) de praktijk sterk gewijzigd maar slechts recent wettelijke regeling ivm substitutie Wetgeving: 22 augustus 2002

25 CASUSSEN Werner en Lou Reed Manuela opzettelijk zwanger
Frans seropositief


Download ppt "Les 5 Druggebruik en strafbaar gedrag"

Verwante presentaties


Ads door Google