De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een project van ‘Geboeid door wiskunde en wetenschappen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een project van ‘Geboeid door wiskunde en wetenschappen’"— Transcript van de presentatie:

1 Een project van ‘Geboeid door wiskunde en wetenschappen’
Rijden onder invloed Een project van ‘Geboeid door wiskunde en wetenschappen’

2 Alcohol en het menselijk lichaam
Wat doet de lever met alcohol? Wat doet alcohol met de lever?

3 Welke weg volgt alcohol in het lichaam?
Net als ander voedsel en drank gaat de verbruikte alcoholische drank via de slokdarm naar de maag. Hier en in de twaalfvingerige darm worden voedingstoffen door enzymen verteerd in nutriënten. Alcohol, meer bepaald ethanol, is een relatief kleine molecule. Zij behoeft geen vertering om via het darmepitheel te belanden in het bloed.

4 Welke weg volgt alcohol in het lichaam?
Omdat ethanol zo klein is gebeurt de absorptie vanuit de dunne darm in het bloed via diffusie. De snelheid waarmee stoffen via diffusie verplaatst worden is evenredig met de concentratiegradiënt. Des te meer ethanol er in het spijsverteringsstelsel aanwezig is, des te sneller zal deze zich naar de bloedbaan verplaatsen. In principe stopt de diffusie op het ogenblik dat de concentratie aan alcohol in de darminhoud en in het bloedplasma gelijk zijn. Alcohol wordt vrij snel afgebroken en bijgevolg aan het plasma onttrokken. Daarom komt praktisch alle alcohol in het bloed terecht.

5 Welke weg volgt alcohol in het lichaam?
Daarnaast beïnvloedt de hoeveelheid voedsel in maag en darmen de snelheid waarmee ethanol naar de bloedbaan gaat. Meer voedsel veroorzaakt een verhoogde afscheiding van spijsverteringssappen in maag en twaalfvingerige darm. Dat geldt vooral voor vetrijk voedsel. De alcohol wordt dus enigszins verdund en bijgevolg zal de diffusiesnelheid iets verlagen. Maar de maag is uiteraard ook langer bezig met zijn verteringswerk. Daarom komt de alcoholrijke voedselbrei met enige vertraging in de dunne darm terecht, waar de absorptie naar het bloed plaats vindt.

6 Welke weg volgt alcohol in het lichaam?
Opgelet! Een vette hamburger en veel friet met mayonaise zullen je niet toelaten om meer bier te drinken! Het duurt alleen iets langer voordat de alcohol zijn effecten doet gevoelen. De kater komt net iets later!

7 Welke weg volgt alcohol in het lichaam?
Net als de gewone nutriënten zal alcohol geabsorbeerd worden in het bloed, ter hoogte van de darmvlokjes in de epitheellaag van de dunne darm. Dit maakt het mogelijk om via een bloedafname de ‘bloed alcohol concentratie’ (BAC) te bepalen. Het bloed brengt de geabsorbeerde alcohol dan doorheen het hele lichaam.

8 Welke weg volgt alcohol in het lichaam?
Een klein gedeelte van de alcohol in het bloed wordt via de longen uitgescheiden. Dat maakt het mogelijk om de concentratie aan alcohol via een ademtest te bepalen. Ook de nieren kunnen via de urine een geringe hoeveelheid alcohol uitscheiden. Zweet kan eveneens sporen alcohol vertonen. Maar de lever speelt de hoofdrol: tot 90% van de opgenomen alcohol wordt hier afgebroken.

9 De lever Ik wil eerst wat meer uitleg over de structuur van de lever.
Ik wil dadelijk informatie over de manier waarop de lever alcohol afbreekt.

10 Bouw van de lever De lever is het grootste orgaan in het menselijk lichaam. Hij bevindt zich aan de rechterkant,net onder het middenrif en boven de maag. De lever heeft vele functies, maar wat ons hier vooral interesseert is de manier waarop de lever de kwaliteit van het bloed controleert en regelt.

11 Bouw van de lever De lever ontvangt zijn bloed via twee wegen:
De leverpoortader voert bloed aan afkomstig van de haarvaatjes rond de dunne darm. Dit bloed is zuurstofarm, maar rijk aan nutriënten die het via absorptie opgenomen heeft uit de darminhoud.

12 Bouw van de lever De lever ontvangt zijn bloed via twee wegen:
De leverslagader zorgt voor het zuurstofrijke bloed. De levercellen verbruiken immers veel zuurstof. Via de celademhaling maken zij voldoende energie vrij voor hun vele activiteiten.

13 Bouw van de lever Na bewerking door de levercellen wordt het bloed afgevoerd via de leverader en de onderste holle ader naar het hart.

14 Bouw van de lever De duizenden lobjes waaruit de lever bestaat zijn zo opgebouwd dat er een intens contact tussen bloed en levercellen plaats vindt.

15 Bouw van de lever De levercellen liggen straalsgewijze gerangschikt in leverbalkjes. Doorheen haarvaattakjes van de leverpoortader en van de leverslagader vloeit het bloed tussen de leverbalkjes naar het midden van het lobje. Daar wordt het terug afgevoerd via een haarvaatje van de leverader.

16 Bouw van de lever Dit optimale contact tussen het bloed en de levercellen zorgt voor een efficiënte uitwisseling van stoffen, waarbij de samenstelling van het bloed door de lever bijgestuurd wordt.

17 Wat doet de lever met alcohol?
Pure ethanol kan als brandstof gebruikt worden. Zelfs dranken met een hoog alcoholgehalte kunnen gebruikt worden om te ‘flamberen’. De energie uit ethanol kan door het lichaam ook nuttig gebruikt worden. De levercellen maken alcohol onschadelijk door omzetting van ethanol naar een stof, die dan verder kan verbrand worden in de gewone aërobe ademhaling. Dit proces gebeurt in stappen en elk van deze stappen is natuurlijk weer een enzymatisch proces.

18 Wat doet de lever met alcohol?
Nu gaan wij dit proces stap voor stap onderzoeken. Wij leren telkens welke enzymen tussen komen en waar in de cel deze deelstappen uitgevoerd worden.

19 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap De omzetting van ethanol in ethanal In een eerste stap wordt ethanol (ethylalcohol) omgezet in ethanal (aceetaldehyd).

20 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap De omzetting van ethanol in ethanal CH3CH2OH ethanol CH3CHO ethanal 2 H Welke atomen worden afgesplitst bij deze omzetting? Inderdaad, twee waterstofatomen.

21 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap De omzetting van ethanol in ethanal Binnen de levercel kunnen deze waterstofatomen op drie wijzen uit ethanol verwijderd worden: - via het enzym alcoholdehydrogenase - via het enzym catalase - via het MEOS

22 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym alcoholdehydrogenase Alcoholdehydrogenase (ADH) is een enzym dat zijn werking uitvoert in het cytosol van de lever.

23 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym alcoholdehydrogenase De waterstofatomen van ethanol worden overgedragen aan NAD+. Deze complexe molecule fungeert als waterstofdrager in de aërobe ademhaling.

24 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym alcoholdehydrogenase CH3CH2OH CH3CHO ADH NAD+ NADH + H+

25 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym alcoholdehydrogenase Veruit de meeste alcohol wordt door ADH of alcoholdehydrogenase afgebroken, zeker in geval van matige en sporadische alcoholconsumptie. Toch zijn er individuele verschillen.

26 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym alcoholdehydrogenase ADH is namelijk een complex enzym, opgebouwd uit een drietal eiwiteenheden. Voor elk van deze drie subunits bestaan er meerdere genetische varianten, die in werkzaamheid van elkaar verschillen. De combinatie van al deze eenheden tot het uiteindelijke enzym, maakt een ganse waaier aan varianten van ADH mogelijk. Voor ADH bestaan er bijgevolg een groot aantal iso-enzymen.

27 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, eerste systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym alcoholdehydrogenase Het bestaan van deze iso-enzymen, die niet allemaal even efficiënt werken, is een eerste oorzaak dat de tijdsduur om te ontnuchteren sterk kan verschillen van individu tot individu. Ook populaties onderling kunnen op dit gebied grondig van elkaar verschillen. Bij Japanners komt een snelle variant van ADH veel voor. Zo ontstaat er bij hen al snel een hoge concentratie aan ethanal.

28 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym catalase Catalase (= peroxidase) is een enzym dat zorgt voor de afbraak van waterstofperoxyde (H2O2). Deze zeer reactieve stof ontstaat als nevenproduct bij bepaalde oxidaties in de lever. Het bevindt zich in de peroxisomen. Dat zijn lysosoomachtige celorganellen binnen de levercellen.

29 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym catalase 2 H2O Catalase 2 H2O2 O2 Catalase neutraliseert het schadelijke waterstofperoxide door zuurstofgas vrij te zetten.

30 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym catalase Het catalase is echter ook in staat om waterstofperoxide te neutraliseren met behulp van ethanol. Daarbij ontstaat eveneens ethanal 2 H2O CH3CH2OH Catalase H2O2 CH3CHO

31 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, tweede systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het enzym catalase De H2O2-concentratie in het lichaam is gewoonlijk zeer laag. Daarom is de hoeveelheid alcohol die via deze weg afgebroken wordt zeer gering.

32 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, derde systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het MEOS Bij regelmatige, hoge alcoholconsumptie zullen de levercellen alcohol via een derde manier gaan afbreken. Het MEOS wordt ingeschakeld. Microsomaal ethanol oxidising system

33 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, derde systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het MEOS Dit MEOS bevindt zich in het glad endoplasmatisch reticulum (S.E.R.), in microsomen. Het centrale eiwit in dit afbraaksysteem is het cytochroom P450.

34 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, derde systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het MEOS CH3CH2OH CH3CHO 2 H2O O2 Cyt.P45O NADPH + H+ NADP+

35 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, derde systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het MEOS Bij chronisch alcoholgebruik wordt het MEOS de belangrijkste afbraakweg voor ethanol (meer dan 60%). Gewoontedrinkers zullen hierdoor in het begin minder snel dronken worden. Dat effect wordt echter teniet gedaan, als de lever beschadigd wordt door overdreven drankmisbruik. MEOS werkt niet specifiek: het breekt ook andere stoffen af. Dat kunnen lichaamseigen stoffen zijn, maar ook vreemde stoffen zoals bepaalde medicijnen.

36 Wat doet de lever met alcohol?
Eerste stap, derde systeem: De omzetting van ethanol in ethanal via het MEOS Het MEOS wordt door overmatig alcoholgebruik geactiveerd. Eenmaal actief zal het MEOS nog geruime tijd blijven werken, ook al stopt de persoon volledig met het drinken van alcohol.

37 Wat doet de lever met alcohol?
Tweede stap De omzetting van ethanal tot ethaanzuur Het gevormde ethanal (aceetaldehyd) wordt nu verder omgezet tot ethaanzuur (azijnzuur)

38 Wat doet de lever met alcohol?
Tweede stap De omzetting van ethanal tot ethaanzuur De omzetting tot ethaanzuur gebeurt in de mitochondriën van de levercellen. Het enzym dat deze omzetting uitvoert is het aldehyddehydrogenase ALDH.

39 Wat doet de lever met alcohol?
Tweede stap De omzetting van ethanal tot ethaanzuur CH3CHO CH3COOH ALDH NAD+ H2O NADH + H+

40 Wat doet de lever met alcohol?
Tweede stap De omzetting van ethanal tot ethaanzuur Ook van het ALDH-enzym bestaan er verschillende varianten of iso-enzymen, die elk een andere afbraaksnelheid hebben. De meeste van de ALDH-varianten breken het schadelijke ethanal sneller af dan het gevormd wordt door ADH.

41 Wat doet de lever met alcohol?
Tweede stap De omzetting van ethanal tot ethaanzuur Gezien het schadelijke karakter van ethanal is dit maar goed ook. Een onwerkzaam ALDH komt zeer veel voor onder de Aziatische bevolking. Geringe alcoholconsumptie brengt bij hen al snel een aantal onaangename lichamelijke gebeurtenissen op gang: rood worden, hoofdpijn, zweten, misselijkheid…

42 Wat doet de lever met alcohol?
Tweede stap De omzetting van ethanal tot ethaanzuur Bij het behandelen van alcoholisme dient men de patiënten soms het geneesmiddel Disulfiram (Antabuse) toe. Dit medicament blokkeert het ALDH zodat ethanal zich opstapelt en gelijkaardige symptomen teweeg brengt.

43 Wat doet de lever met alcohol?
Derde stap De omzetting van ethaanzuur tot acetylcoënzymA Het gevormde azijnzuur kan via bloed vanuit de lever alle organen van het lichaam bereiken. Elke lichaamscel kan azijnzuur binden aan het coënzymA. Zo ontstaat dan het acetylcoënzymA of geactiveerd azijnzuur. AcetylcoënzymA is een tussenproduct dat ook bij de gewone aërobe ademhaling ontstaat. Daarom wordt acetylcoënzymA via de citroenzuurcyclus en de eindoxidaties van de aërobe ademhaling verder gewoon afgebroken tot CO2 en H2O.

44 Wat doet de lever met alcohol?
Toxische effecten van ethanal Wanneer je de veiligheidsfiche voor de chemische stof ethanol bekijkt, dan zie je als risico enkel zijn hoge ontvlambaarheid aangeduid. R11 Highly flammable. Ethanal (aceetaldehyd), dat als eerste tussenproduct ontstaat is zeer ontvlambaar R12 Extremely flammable Daarnaast staan ook de volgende gezondheidsrisico’s vermeld: R36/37 Irritating to eyes and respiratory system. R40 Limited evidence of carcinogenic effects.

45 Wat doet de lever met alcohol?
Toxische effecten van ethanal Het tussenproduct ethanal ontstaat in het lichaam en is duidelijk schadelijker dan ethanol zelf. Een aantal gezondheidseffecten van alcoholmisbruik zijn verbonden met de schadelijke eigenschappen van ethanal.

46 Wat doet de lever met alcohol?
Toxische effecten van ethanal Ethanal veroorzaakt dehydratatie (vochtverlies) van het lichaam. Dit vochtverlies uit zich onder andere door hoofdpijn, misselijkheid, braken, zweten, rood worden,versnellen of vertragen van de hartslag, algemene spierzwakte, ademhalingsmoeilijkheden. Kortom, dehydratatie is oorzaak van het katergevoel.

47 Wat doet de lever met alcohol?
Toxische effecten van ethanal Ethanal doet in de lever ook vrije radicalen ontstaan, die op hun beurt een carcinogeen effect hebben. Vandaar dat hoge alcoholconsumptie de kans op kanker gevoelig verhoogt.

48 Wat doet de lever met alcohol?
Toxische effecten van ethanal Bovendien kan ethanal zich aan bepaalde aminozuren hechten. Op die manier blokkeren sommige enzymen. Ook celdelingen kunnen op die manier gehinderd worden. Eén van de eiwitten waar ethanal zich aan hecht is tubuline, de bouwsteen van de microtubuli. Ook de spoelfiguur bij celdeling bestaat uit microtubuli. Verder wordt de productie en afscheiding van eiwitten, zoals albumine gehinderd.

49 Wat doet de lever met alcohol?
Toxische effecten van ethanal Tenslotte zorgt ethanal ook voor een verminderde aanmaak van het mannelijk hormoon testosteron.

50 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Het MEOS als afbraaksysteem voor ethanol wordt pas actief, als er regelmatig grote hoeveelheden alcohol gedronken worden. Wanneer iemand volledig stopt met drinken zal het MEOS ook weer uitgeschakeld worden, maar pas na enkele weken tot maanden vooraleer het systeem

51 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Het belangrijkste eiwit, dat centraal zit in het MEOS is cytochroom P450. Dit eiwit is niet zo specifiek als de meeste enzymen: het kan vele chemische stoffen in de lever afbreken. Dat veroorzaakt een aantal neveneffecten.

52 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Op bijsluiters van medicamenten zie je dikwijls de vermelding dat je ze niet samen met alcohol mag innemen. Er ontstaan twee soorten van interactie tussen geneesmiddelen en alcohol.

53 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Op korte termijn ontstaat vaak een vertragend effect. Alcohol werkt competitief met de medicamenten. Het MEOS heeft het te druk met het afbreken van alcohol en kan de ingenomen medicinale stoffen maar langzaam omzetten tot werkzame tussenproducten. Deze competitie treedt ook op met drugs zoals morfine en methadon.

54 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Bij andere medicamenten versterkt MEOS juist het effect of neemt de toxiciteit toe. Zo staat er op de bijsluiter van medicamenten die de pijnstiller paracetamol bevatten: ‘Chronisch alcoholgebruik kan de kans op leverschade verhogen.’

55 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Paracetamol slikken om katerhoofdpijn te bestrijden is geen goed idee. Het MEOS heeft net de grootste hoeveelheid alcohol verwerkt en is nog volop actief. Het pakt dan paracetamol aan en produceert op korte tijd een hoge concentratie aan schadelijke afbraakproducten van dit medicament. Zonder het MEOS ontstaan deze stoffen ook wel in de lever, maar niet zo snel en zeker niet in die hoge concentratie.

56 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Het MEOS zal ook stoffen die nuttig zijn voor het lichaam afbreken. Personen met een drankprobleem hebben dikwijls een tekort aan vitaminen. Deels komt dit door het verwaarlozen van voeding (alcohol levert immers ‘lege calorieën’). Bovendien breekt het MEOS een aantal vitaminen (o.a. A, B6, D) af. Het MEOS kan zelf het mannelijke hormoon testosteron omzetten tot vrouwelijke oestrogenen.

57 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS 't Is geen man die niet drinken kan!!! Het MEOS kan zelf het mannelijke hormoon testosteron omzetten tot vrouwelijke oestrogenen.

58 Wat doet de lever met alcohol?
Neveneffecten door de activatie van MEOS Lichaamsvreemde stoffen kunnen eveneens omgezet worden tot kankerverwekkende tussenproducten. Zo breekt het MEOS de benzypyrenen uit sigarettenrook af tot metabolieten die nog meer carcinogeen zijn. De kans op kanker bij rokers wordt in combinatie met regelmatig alcoholverbruik nog groter.

59 Wat doet de lever met alcohol? Wat doet alcohol met de lever?
De lever is een zeer sterk orgaan. Dit ‘laboratorium van het lichaam’ heeft een zeer groot aanpassingsvermogen. Het is heel goed in staat om giftige stoffen zoals alcohol onschadelijk te maken. Maar aan alles zijn grenzen… Wanneer de lever bijna dagelijks overspoeld wordt met grote hoeveelheden alcohol, dan zal hij daar langzaam zelf schade door gaan leiden.

60 Wat doet alcohol met de lever?
Uiteraard is het ethanal dat vrij komt ook schadelijk voor de lever zelf. Ook giftige stoffen die door afbraak via het MEOS ontstaan kunnen de lever aantasten. Overdreven alcoholgebruik tast in feite heel de stofwisseling in het menselijk lichaam aan. Zo wordt de energiebalans danig verschoven.

61 Wat doet alcohol met de lever?
Ethanol heeft een hoge energetische waarde voor het lichaam. Als je de reacties die door de enzymen ADH en ALDH uitgevoerd worden bekijkt, dan merk je dat er heel veel waterstofdragers gevormd worden (NADH+H+). Deze leveren zeer veel energie in de eindoxidaties van de gewone aërobe ademhaling. Omwille van de toegenomen energievoorraad maakt de lever niet langer glucose aan uit tussenproducten van de vetafbraak (dit proces noemt men gluconeogenese).

62 Wat doet alcohol met de lever?
Doorgaans letten zware drinkers ook weinig op hun voeding. Hun hongergevoel vermindert. Daarom zal de lever ook minder glycogeen kunnen aanmaken. (Glycogeen vormt zowat de buffervoorraad aan snel beschikbare glucose). Iemand met een zwaar alcoholprobleem heeft door tekort aan glycogeen en blokkering van gluconeogenese een verlaagde glucosebloedspiegel.

63 Wat doet alcohol met de lever?
Het energieoverschot dat de alcoholafbraak oplevert verhindert ook de afbraak van vetten. Naast de problemen die dit meebrengt voor hart en bloedvatenstelsel leidt dit tot het eerste stadium van leveraandoening, nl. leververvetting.

64 Wat doet alcohol met de lever?
Bij leveraandoeningen ten gevolge van alcoholmisbruik onderscheidt men drie stadia. Leververvetting Alcoholische hepatitis Levercirrose

65 Wat doet alcohol met de lever?

66 Wat doet alcohol met de lever?
Leververvetting De verschoven energiebalans zorgt ervoor dat de levercellen minder vet afbreken en dat zij dit vet gaan opstapelen. Levercellen kunnen drie keer groter worden dan normaal.

67 Wat doet alcohol met de lever?
Leververvetting Normaal leverweefsel Vervet leverweefsel

68 Wat doet alcohol met de lever?
Leververvetting Normale lever Vervette lever

69 Wat doet alcohol met de lever?
Leververvetting Leververvetting is omkeerbaar. In dit stadium is herstel tot de normale toestand mogelijk. Gewoonlijk volstaat alcoholonthouding gedurende een zestal weken.

70 Wat doet alcohol met de lever?
Alcoholische hepatitis (fibrosis) In dit stadium gaan een aantal levercellen afsterven. Daardoor kunnen er ernstige ontstekingen in het leverweefsel optreden. Bij de afbraak van rode bloedlichaampjes ontstaat de stof bilirubine. Deze stof wordt in een gezonde lever via de gal afgevoerd naar het spijsverteringsstelsel. In geval van alcoholische hepatitis kan dat niet meer. Het gele bilirubine veroorzaakt de huidskleur die typisch is voor hepatitis.

71 Wat doet alcohol met de lever?
Alcoholische hepatitis (fibrosis) Normaal leverweefsel Leverweefsel met bindweefselkernen

72 Wat doet alcohol met de lever?
Alcoholische hepatitis (fibrosis) Door de ontstekingen kunnen er littekens op de lever ontstaan. Ook in dit stadium is de leveraandoening omkeerbaar, op het littekenweefsel na.

73 Wat doet alcohol met de lever?
Levercirrose Levercirrose is het onomkeerbare eindstadium van chronische leveraandoeningen ten gevolge van overmatig alcoholgebruik. Er sterven dermate veel cellen af, dat de fijne structuur van de leverlobjes aangetast wordt. Tussen de levercellen neemt het bindweefsel meer en meer toe. Daardoor treedt er verharding van de lever op. De lever verschrompelt langzaam.

74 Wat doet alcohol met de lever?
Levercirrose Normaal leverweefsel Leverweefsel door cirrose aangetast

75 Wat doet alcohol met de lever?
Levercirrose Normale lever Lever in cirrose toestand

76 Wat doet alcohol met de lever?
Levercirrose Omdat de lever kleiner wordt en omdat er meer bindweefsel aanwezig is, wordt de bloedaanvoer via de leverpoortader gestremd. Het gevolg is dat er spataderen rond de darmen gevormd worden. Indien deze openbarsten ontstaat er een vaak dodelijke inwendige bloeding. Personen die levercirrose ontwikkelen hebben ook beduidend meer kans op leverkanker Levercirrose is op termijn een dodelijke aandoening.

77 Wat doet alcohol met de lever?
Levercirrose Men schat dat 12 tot 30% van de alcoholisten levercirrose zal oplopen. Anderzijds weet men dat drie kwart van alle levercirrosegevallen te wijten zijn aan overmatig alcoholverbruik.


Download ppt "Een project van ‘Geboeid door wiskunde en wetenschappen’"

Verwante presentaties


Ads door Google