De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CHLOROPHYTA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CHLOROPHYTA."— Transcript van de presentatie:

1 CHLOROPHYTA

2 Chlorophyta 1. Boven: waterbloei van Cyanophyta, onder: waterbloei van Botryococcus (Chlorophyta!). Door de aanwezigheid van carotenoïden is dit GROENwier oranje gekleurd.

3 Chlorophyta 2. Massale ontwikkeling van "aerofytische wieren" (op houten afrastering, op stenen muur).

4 Chlorophyta 3. Chlamydophyceae - Volvocales: Chlamydomonas nivalis in sneeuw (= rood gepigmenteerde kryofiet).

5 Chlorophyta 4. Chlamydophyceae - Volvocales: Dunaliella salina in zoutpannen (rood gepigmenteerd).

6 Chlorophyta 5. Chlamydophyceae - Volvocales: Chlamydomonas (met zetmeel rond pyrenoïde (+ lugol), stadia in de voortplanting (rechts); Dunaliella (links midden); Brachiomonas (links onder); alle duidelijk isokonte organismen.

7 Chlorophyta 6. Chlamydophyceae - Volvocales: Haematococcus pluvialis: 1= cytoplasmatische uitstulpingen in de gelatineuze wand.

8 Chlorophyta 7. Chlamydophyceae - Volvocales: Haematococcus pluvialis: links: geflagelleerd stadium + 2 kysten; rechts: kysten.

9 Chlorophyta 8. Chlamydophyceae - Volvocales: stijgende complexiteit van de geflagelleerde kolonies: Gonium, Pandorina, Volvox .

10 Chlorophyta 9. Chlamydophyceae - Volvocales: Gonium (rechts onder: vegetatieve vermenigvuldiging); rechts boven: Eudorina kolonies.

11 Chlorophyta 10. Chlamydophyceae - Volvocales: links: Pandorina-kolonies; rechtsonder: Eudorina-cellen met duidelijke oogvlek; rechtsboven: Volvox-cellen met oogvlek en cytoplasmatische verbindingen tussen de cellen.

12 Chlorophyta 11. Chlamydophyceae - Volvocales; links: Volvox aureus; rechts: Volvox globator, vegetatieve cellen met cytoplasmatische verbindingen.

13 Chlorophyta 12. Chlamydophyceae - Volvocales: Volvox: links: pakketjes van spermatozoïden; rechts onder: kolonie met onrijpe zygoten; rechts boven: rijpe, versierde zygote.

14 Chlorophyta 15. Chlamydophyceae – O
Chlorophyta 15. Chlamydophyceae – O. Volvocales (Tetrasporales): links: tetrasporaal type: boven: Apiocystis, onder: Asterococcus; Chlorophyceae - Chlorellales: rechts onder: Lagerheimia; rechts boven: Micractinium.

15 Chlorophyta 13. Chlamydophyceae - Chlorococcales: links: Eremosphaera en 2 filamenten van Zygnema; rechts onder: Chlorococcum (+ pyrenoïden met zet-meelschede); rechts boven: Sphaerocystis (tetrasporaal, met dochterkolonies).

16 Chlorophyta 33. Chlamydophyceae - Chaetophorales: Stigeoclonium: homotrich; liggend en opgericht deel nagenoeg gelijk ontwikkeld.

17 Chlorophyta 14. Chlorophyceae - Chlorellales: Chlorella symbiontisch in diverse ciliaten (links) en in Hydra (rechts).

18 Chlorophyta 16. Chlorophyceae - Chlorellales: Dictyosphaerium (met cytoplasmatische verbindingen tussen de cellen en een ring van bacteriën in de geleischede).

19 Chlorophyta 17. Chlorophyceae - Chlorellales : Scenedesmus: coenobia; cellen al of niet met stekels; coenobia uit 4 of 8 cellen samengesteld; 1 pyrenoïde met zetmeelschede per cel.

20 Chlorophyta 18. Chlorophyceae - Chlorellales: Pediastrum duplex-coenobium met openingen tussen de cellen.

21 Chlorophyta 19. Chlorophyceae - Chlorellales: Pediastrum boryanum (middelste cel heeft zoïden vrijgelaten; porie is zichtbaar).

22 Chlorophyta 20. Chlorophyceae - Chlorellales : Pediastrum boryanum (links); P. duplex (rechts).

23 Chlorophyta 21. Chlorophyceae - Chlorellales : Pediastrum met vorming van dochtercoenobia.

24 Chlorophyta 22. Chlorophyceae - Chlorellales : Botryococcus: groen-bruine celpakketten; rechts: oliedruppels (naast zetmeel!) zijn uitgeperst geworden door lichte druk; gaf ontstaan aan fossiele olielagen!

25 Chlorophyta 23. Chlorophyceae - Chlorellales: Ankistrodesmus, Dictyosphaerium, Pediastrum, Kirchneriella (met autosporulatie).

26 Chlorophyta 24. Chlorophyceae - Chlorellales: Hydrodictyon: deel van een jong waternet (macroscopisch!).

27 Chlorophyta 25. Chlorophyceae - Chlorellales: Hydrodictyon: vegetatieve vermenigvuldiging en geslachtelijke voortplanting.

28 Chlorophyta 37. Oedogoniales: Oedogonium: boven links: filamenten op kei; boven rechts met kapjes; onder: kiemplantjes met kleurloze vasthechtingsschijfjes.

29 Chlorophyta 38. Oedogoniales: Oedogonium: voortplanting.

30 Chlorophyta 39. Oedogoniales: Oedogonium: links: REM van oökyste met geopende papil (en kraagjes); rechts: oökyste met eicel en spermatozoïde.

31 Chlorophyta 40. Oedogoniales: Oedogonium : bevruchting van de eicel door een spermatozoïde.

32 Chlorophyta 41. Oedogoniales: Bulbochaete: rechts boven met bevruchte ookyste en dwergmannetje; onder links: twee zygoten, de bovenste met lege spermatokysten onder het haar; rechtsonder: Oedogonium: zygote.

33 Chlorophyta 42. Oedogoniales: Oedocladium: aanpassing aan het “landleven”: heterotrich.

34 Chlorophyta 26. Ulvophyceae - Codiolales: Ulothrix: bandvormige plast, productie van zoïden (links boven zijn de oogvlekken zichtbaar); rechts: Geminella.

35 Chlorophyta 28. Ulvophyceae - Ulvales: Ulva lactuca, zeesla (Wimereux): 2-lagige membraan, 20 cm groot.

36 Chlorophyta 29. Ulvophyceae - Ulvales: Ulva (Enteromorpha) intestinalis, darmwier (Wimereux): 30 cm lang.

37 Chlorophyta 30. Ulvophyceae - Ulvales: Ulva (Enteromorpha)- begroeiïng in het intertidaal (Wimereux).

38 Chlorophyta 31. Ulvophyceae - Ulvales: Ulva (Enteromorpha) sp
Chlorophyta 31. Ulvophyceae - Ulvales: Ulva (Enteromorpha) sp. in een intertidale rotspoel (Wimereux).

39 Chlorophyta 32. Ulvophyceae - Ulvales: Ulva (Enteromorpha) intestinalis in zoetwaterplas; rechtsonder: detailbeeld van de cellen.

40 Chlorophyta 69. Cladophorophyceae - Cladophorales: Chaetomorpha melagonium (Wimereux): onvertakte trichomen.

41 Chlorophyta 70. Cladophorophyceae - Cladophorales: Chaetomorpha melagonium (detail) (Wimereux): coenocytische cellen zichtbaar.

42 Chlorophyta 71. Cladophorophyceae - Cladophorales: Chaetomorpha darwinii (Australië) met zeer grote coenocytische cellen.

43 Chlorophyta 72. Cladophorophyceae - Cladophorales: Chaetomorpha darwinii (Australië): detail met grote, subsferische coenocyten.

44 Chlorophyta 73. Cladophorophyceae - Cladophorales: Cladophora in een rotspoel; op een kei; detail van de vertakkingswijze; detail van een steriel deel (smal) en van een deel met zoïdokysten (tonvormige cellen).

45 Chlorophyta 74. Cladophorophyceae - Cladophorales: Cladophora prolifera (Australië): habitus en detail.

46 Chlorophyta 75. Cladophorophyceae - Cladophorales: Cladophora rupestris (donkergroen rotswier; Wimereux).

47 Chlorophyta 76. Cladophorophyceae - Cladophorales: Cladophora rupestris (detail).

48 Chlorophyta 77. Cladophorophyceae - Cladophorales: Cladophora-ballen in Japan (losliggende, heen en weer rollende specimens); mythologie: verdronken paar: harten --> Cladophora-ballen.

49 Chlorophyta 78. Cladophorophyceae - Cladophorales: Ventricaria (Valonia) ventricosa: gigantische coenocyten (tot 5 cm in diameter!).

50 Chlorophyta 79. Cladophorophyceae - Cladophorales: Valonia fastigiata (Papoea Nieuw-Guinea): vertakte coenocyten.

51 Chlorophyta 80. Cladophorophyceae - Cladophorales : Valonia fastigiata: detail (Papoea Nieuw-Guinea, 1994).

52 Chlorophyta 81. Cladophorophyceae - Cladophorales: Struvea, zeer regelmatige vertakking en anastomoserende zijtakken.

53 Chlorophyta 88. Bryopsidophyceae – Bryopsidales: Bryopsis plumosa - Vederwier (Wimereux, herbariumspecimen): sifonale thallus: geen dwarswanden aanwezig!

54 Chlorophyta 89. Bryopsidophyceae – Bryopsidales : Bryopsis pennata.

55 Chlorophyta 90. Bryopsidophyceae – Bryopsidales : Bryopsis spp
Chlorophyta 90. Bryopsidophyceae – Bryopsidales : Bryopsis spp. (Australië).

56 Chlorophyta 91. Bryopsidophyceae – Bryopsidales
Chlorophyta 91. Bryopsidophyceae – Bryopsidales. onder: Bryopsis (takjes omgevormd tot gametokysten); boven: Trichosolen (= Pseudobryopsis) met geïndividualiseerde gametokysten.

57 Chlorophyta 87. Bryopsidophyceae – Bryopsidales: Derbesia-fase (= sporofyt met sporokyste en stephanokonte zoöspore).

58 Chlorophyta 92. Bryopsidophyceae – Bryopsidales: Codium fragile – Viltwier (Wimereux): perifere haren (“vilt”) zichtbaar.

59 Chlorophyta 93. Bryopsidophyceae – Bryopsidales : boven: Codium duthiae, onder: Codium fragile.

60 Chlorophyta 94. Bryopsidophyceae – Bryopsidales
Chlorophyta 94. Bryopsidophyceae – Bryopsidales. Boven: detail van een tak van Codium duthiae waarbij de utriculi zichtbaar zijn. Onder: Codium fragile met viltig aspect door de perifere haren op de utriculi.

61 Chlorophyta 95. Bryopsidophyceae – Bryopsidales : boven: korstvormige Codium lucasii, onder: sferische C. pomoides.

62 Chlorophyta 96. Bryopsidophyceae – Bryopsidales: Codium: utriculi met haren en gametokysten.

63 Chlorophyta 97. Bryopsidophyceae – Halimedales: boven: Caulerpa; onder: 1. Penicillum, 2. Udotea, 3. Halimeda.

64 Chlorophyta 98. Bryopsidophyceae – Halimedales : Caulerpa prolifera (herbariummateriaal Middellandse Zee).

65 Chlorophyta 99. Bryopsidophyceae – Halimedales : Caulerpa sertularioides (herbariumspecimen Bahamas): stolonoïd, rhizoïden en veervormige assimilatoren (sifonale struktuur).

66 Chlorophyta 100. Bryopsidophyceae – Halimedales : Caulerpa verticillata (Kenya) met kransstandige zijtakken.

67 Chlorophyta 101. Bryopsidophyceae – Halimedales : Caulerpa filicoides (herbariumspecimen Papoea Nieuw-Guinea): assimilatoren zoals sneeuwkristallen (1 maatstreep = 1 mm).

68 Chlorophyta 102. Bryopsidophyceae – Halimedales : Caulerpa racemosa ecad racemosa (Snellius II-expeditie, 1984, Indonesië): sferische assimilatoren.

69 Chlorophyta 103. Bryopsidophyceae – Halimedales : Caulerpa opposita (herbariumspecimen Papoea Nieuw-Guinea): typespecimen.

70 Chlorophyta 104. Bryopsidophyceae – Halimedales: Caulerpa cactoides.

71 Chlorophyta 105. Bryopsidophyceae – Halimedales: Caulerpa vesiculifera.

72 Chlorophyta 106. Bryopsidophyceae – Halimedales: Halimeda tuna (herbariumspecimen Middellandse zee): verkalkte segmenten, samengesteld uit sifonale structuren.

73 Chlorophyta 107. Bryopsidophyceae – Halimedales : Halimeda tuna (fertiel, met gametokysten; herbariumspecimen Middellandse zee): al het cytoplasma is naar de gametocysten gevloeid; de segmenten zijn leeg en zullen afsterven na het vrijlaten van de gameten.

74 Chlorophyta 108. Bryopsidophyceae – Halimedales: Halimeda copiosa (herbariumspecimen Papoea Nieuw-Guinea).

75 Chlorophyta 109. Bryopsidophyceae – Halimedales: Halimeda discoidea: zwak verkalkt.

76 Chlorophyta 110. Bryopsidophyceae – Halimedales : Udotea petiolata: sifonale structuur.

77 Chlorophyta 111. Bryopsidophyceae – Halimedales: Udotea petiolata (herbariumspecimen Middellandse Zee).

78 Chlorophyta 112. Bryopsidophyceae – Halimedales: Udotea indica: fertiel specimen, (Tanzanië): al het cytoplasma is naar de gametocysten gevloeid; het flabellum is leeg en zal afsterven na het vrijlaten van de gameten.

79 Chlorophyta 82. Dasycladophyceae - Dasycladales – Acetabularia kransstandige takken; van 1 krans zijn de takken opgezwollen en lateraal vergroeid tot een parapluutje.

80 Chlorophyta 83. Dasycladophyceae - Dasycladales: Acetabularia calyculus (Caraïben).

81 Chlorophyta 84. Dasycladophyceae - Dasycladales: Acetabularia crenulata: oppervlaktebeeld van een parapluutje (Caraïben).

82 Chlorophyta 85. Dasycladophyceae - Dasycladales: Bornetella nitida (Snellius II-expeditie, 1984, Indonesië): alle kransstandige takken zijn opgezwollen en lateraal vergroeid.

83 Chlorophyta 86. Dasycladophyceae - Dasycladales: Neomeris vanbosseae (Snellius II-expeditie, 1984, Indonesië): zoals Bornetella maar verkalkt.

84 Chlorophyta 34. Trentepohliophyceae - Trentepohliales: Trentepohlia: heterotrich; opgericht deel beter ontwikkeld dan het liggend schijfje; apicaal: sporen; bioïndicator voor luchtkwaliteit.

85 Chlorophyta 35. Trentepohliophyceae - Trentepohliales: Trentepohlia (Ruanda) op rotswand (rossige delen).

86 Chlorophyta 27. Pleurastrophyceae - Prasiolales: Prasiola stipitata (Dambordwier, Wimereux): 1-2 cm groot.

87 Chlorophyta 36. Klebsormidiophyceae - Chaetophorales: Coleochaete: heterotrich; liggend deel een schijf vormend, opgericht deel gereduceerd tot haren met een basaal kraagje; oögamie.

88 Chlorophyta 43. Zygnematophyceae - Zygnematales: links: Zygnema met dubbel stervormige plast, Spirogyra met schroefvormige plast, Mougeotia met plaatvormige plast; rechts onder: Spirogyra spp.; rechts boven: Zygnema.

89 Chlorophyta 44. Zygnematophyceae - Zygnematales: Spirogyra: ana-/telofase en begin celdeling; rechts: kern (met duidelijke nucleolus) "opgehangen" in de vacuole aan de hand van cytoplasmatische strengen.

90 Chlorophyta 45. Zygnematophyceae - Zygnematales: Spirogyra: vorming van conjugatiebruggen en amoeboïdale beweging van de mannelijke protoplasten naar de vrouwelijke draad.

91 Chlorophyta 46. Zygnematophyceae - Zygnematales: links onder: vroeg conjugatiestadium (Mougeotia); links boven: conjugatiebruggen, jonge zygoten in de vrouwelijke draad (2 mannelijke draden boven en onder de vrouwelijke!) (Spirogyra); rechts onder: laterale conjugatie bij Spirogyra; rechts boven: kiemende zygoten.

92 Chlorophyta 66. Zygnematophyceae - Mesotaeniales: Cylindrocystis brebissonii.

93 Chlorophyta 67. Zygnematophyceae - Mesotaeniales: Netrium digitus.

94 Chlorophyta 68. Zygnematophyceae - Mesotaeniales: links boven: Mesotaenium, rechts boven: Spirotaenia, onder: Netrium.

95 Chlorophyta 47. Zygnematophyceae - Desmidiales (sierwieren): Micrasterias, Closterium (+ diatomee: Pinnularia).

96 Chlorophyta 48. Zygnematophyceae - Desmidiales: Cosmarium: semicellen, sinus, isthmus.

97 Chlorophyta 49. Zygnematophyceae - Desmidiales: Staurastrum: pleuraal: semicellen, sinus, isthmus

98 Chlorophyta 50. Zygnematophyceae - Desmidiales: Staurastrum: met slijmschede (1 cel in polair zicht); rechts boven: soort met talrijke “armpjes”.

99 Chlorophyta 51. Zygnematophyceae - Desmidiales: Micrasterias: uiterste symmetrie; pyrenoïden met zetmeelschede zichtbaar; centraal: isthmus met kern.

100 Chlorophyta 52. Zygnematophyceae - Desmidiales: Micrasterias: detail van een semicel met plast en pyrenoïden; onderaan: de isthmus waarin de kern gelegen is.

101 Chlorophyta 53. Zygnematophyceae - Desmidiales: Micrasterias: tropische soorten.

102 Chlorophyta 54. Zygnematophyceae - Kettingvormende Desmidiales: van links naar rechts: Spondylosium met geleischede (waarin een laag bacteriën); Staurodesmus; Micrasterias .

103 Chlorophyta 55. Zygnematophyceae - Desmidiales: onder links: Cosmarium met geleischede; onder midden: Cosmarium met wratjes; links boven: Euastrum; rechts: Closterium: kern met nucleolus!, rij pyrenoïden, terminale vacuolen met kristalletjes.

104 Chlorophyta 56. Zygnematophyceae - Desmidiales: Closterium striolatum.

105 Chlorophyta 57. Zygnematophyceae - Desmidiales: celdelingsmechanisme: boven: Micrasterias, onder: Xanthidium (in geleischede).

106 Chlorophyta 58. Zygnematophyceae - Desmidiales: celdeling van Micrasterias.

107 Chlorophyta 59. Zygnematophyceae - Desmidiales: conjugatie en zygotevorming (Closterium, Cosmarium, Euastrum, Cylindrocystis)

108 Chlorophyta 60. Zygnematophyceae – Desmidiales REM-beeld van conjugatie en zygotevorming bij Cosmarium.

109 Chlorophyta 61. Zygnematophyceae - Desmidiales: Closterium, conjugatie.

110 Chlorophyta 62. Zygnematophyceae - Desmidiales; links boven: Staurodesmus; links onder: Staurastrum-kysten tussen lege semicellen; rechts: Staurastrum met slijmdraden (gekleurd met cresylblauw).

111 Chlorophyta 63. Zygnematophyceae - Desmidiales: Pleurotaenium.

112 Chlorophyta 64. Zygnematophyceae - Desmidiales: Pleurotaenium (detail van het centrale deel: sinus, isthmus, kern).

113 Chlorophyta 65. Zygnematophyceae - Desmidiales: Pleurotaenium (detail van een apicaal deel met vacuole met kristallen).

114 Charophyta 1. Algemene morfologie; kransstandige takjes; anatomie van de groeitop.

115 Charophyta 2. Boven: vorming van de nucula; onder: overlangse doorsnede groeitop met knopen en tussenknopen.

116 Charophyta 3. Spermatogene draden; spermatozoïde.


Download ppt "CHLOROPHYTA."

Verwante presentaties


Ads door Google