De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen"— Transcript van de presentatie:

1 Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen
Hans Rohlof psychiater

2 Vier belangrijke zaken
Belang van goede communicatie Belang van goede diagnostiek Belang van context in kaart brengen (gezinsstructuur; bijkomende problemen) Belang van specifiek maken van behandeling 16 juni 2006

3 Communicatie verschillen in taal verschillen in cultuur
verschillen in verhouding tussen arts en patiënt verschillen tussen hulpvraag en hulpaanbod 16 juni 2006

4 Verschillen in taal Vraag: wanneer schakel ik een tolk in bij een eerste gesprek? enkel wanneer verwijzer of patiënt daarom vraagt. altijd wanneer er sprake is van asielzoekers die geen Westerse taal spreken. in de loop van het gesprek wanneer de communicatie te moeilijk blijkt. 16 juni 2006

5 Welke voorkeur voor tolken?
Gematcht naar geslacht? Liever Nederlandse tolken? Tolken die ook iets over de cultuur kunnen vertellen? Kwaliteit van de vertaling is het belangrijkste? Nooit persoonlijke tolken, enkel telefonische (cave kwaliteit tolkentelefoon)? 16 juni 2006

6 Aandachtspunten voor tolkgesprekken
Plaats van tolk ten opzichte van patiënt en hulpverlener Eigen regie over het gesprek is belangrijk Eigen betrokkenheid en afleidbaarheid in de gaten houden Aandacht voor eigen gebruik Nederlands, vakjargon. Aandacht voor psychotisch taalgebruik patiënt: laat de tolk letterlijk vertalen 16 juni 2006

7 Cultuurverschillen Het Nederlandse gebruik om direct ter zake te komen versus eerst relatie bepalen Begroetingsrituelen; uitleg van posities, uitleg van doel gesprek Biografie en voorgeschiedenis eerst uitvragen geeft vertrouwensband Klachten: somatische idiomen van ziekte; doorvragen naar emotionele componenten lukt niet altijd 16 juni 2006

8 Cultuurverschillen (2)
Uitvragen van traumatische ervaringen lukt vaak niet in eerste gesprek (cave ook schuld en schaamte) Taboe-onderwerpen komen niet zelden pas laat in een behandeling ter sprake Cultuur heeft invloed op diagnostiek (zie later) 16 juni 2006

9 Cultuurverschillen (3)
Relatieve verschillen Karakteristieken – karikaturen Gender-/leeftijdverschillen 16 juni 2006

10 Nederlandse communicatie
AGIO Assertief Gelijkwaardig Informatief/ informeel Onafhankelijk 16 juni 2006

11 Nederlanders zijn exotisch (Hofstede, 1991)
Individualistisch Weinig machtsafstand Weinig onzekerheidsvermijding (weinig vaste rituelen in de omgang) Feminiem: veel sympathie voor zwakkere (zieke!) Tijdsoriëntatie: op toekomst gericht 16 juni 2006

12 Cross-culturele communicatie
Onderdanig: afhankelijk Ongelijkwaardig: veel respect Ongeïnformeerd: weinig protoprofessionalisering Onduidelijk (taal, omhaal van woorden) Onderworpen: passief 16 juni 2006

13 Verhouding tussen patiënt en hulpverlener
gelijkwaardig (Nederlandse cultuur) versus hiërarchisch (veel andere): consequenties voor maatregelen in het kader van wet WGBO consequenties voor actief meewerken aan de behandeling 16 juni 2006

14 Verschillen tussen hulpvraag en hulpaanbod
Wens van snelle vermindering van klachten, liever geen lange inzichtgevende of verwerkende behandeling Nevenvragen dreigen soms behandeling te overheersen (vgl ook dissertatie van van Egmond) Onderzoek in de Vonk: Camberwell Assessment of Needs en interviews. 16 juni 2006

15 Verwevenheid met juridische procedures
Vraag: wat voor soort verklaringen geeft u? Geen, vanwege effect op behandeling. Korte verklaringen met diagnostiek, behandeling en prognose Daarnaast ook een interpretatie van relatie voorgeschiedenis en huidige klachten Daarnaast ook een indruk van behandelbaarheid in land van herkomst 16 juni 2006

16 Verwevenheid met juridische procedures (2)
Van belang: Overeenstemming over verklaringen in het hele instituut Verklaringen dienen gebaseerd te zijn op goede diagnostiek Geen verklaringen over wat je niet kunt verklaren (cave bureaucratisering) 16 juni 2006

17 Diagnostiek (1) Tijd nemen voor huidige klachten
Tijd nemen voor biografie Tijd nemen voor beschrijving traumatische gebeurtenissen 16 juni 2006

18 Diagnostiek (2) Meest voorkomende klachten:
Afghanen: 57 % depressie, 35 % PTSS (Gernaat, 2002) Irakezen: depressie bij 41 % van de mannen, 61 % van de vrouwen, PTSS bij 40 % van de mannen, 57 % van de vrouwen (Laban, 2002) 16 juni 2006

19 Diagnostiek (3) Psychologie van de vluchteling (Rohlof, 2005):
Migratie: verlieservaringen Acculturatie: aanpassingsproblemen Traumatisering: beschadiging en coping Marginalisatie: eenzaamheid, problemen met sociale netwerken. 16 juni 2006

20 Diagnostiek (4) Indicatiestelling op basis van: Hulpvraag
Informed consent: belang van voorlichting. 16 juni 2006

21 Traumabehandeling (1) Exposure EMDR
Imaginary Rehearsal Therapy bij nachtmerries Getuigenismethode Groepstherapie 16 juni 2006

22 Traumabehandeling (2) Exposure:
Habituatie aan angst door imaginaire blootstelling aan traumatische gebeurtenis Rescripting in combinatie met exposure: verandering in cognities Veranderingen in oordelen over zichzelf Weinig beschrijvingen bij vluchtelingen, veel bij trauma’s op kinderleeftijd etc. 16 juni 2006

23 Traumabehandeling (3) EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Bilaterale stimulatie bij traumatische herinneringen Evenveel onderzoek als bij exposure Veel type-I-traumata, weinig type-II Bij vluchtelingen problemen met recall 16 juni 2006

24 Traumabehandeling (3) Imaginary Rehearsal Therapy bij nachtmerries:
Geschikt bij hardnekkige identieke nachtmerries bij PTSS Nieuw script schrijven voor nachtmerries en inoefenen Bij vluchtelingen: pilot-onderzoek laat zien dat er veel afhakers zijn Ook medicatie geschikt: prazosine, clonidine 16 juni 2006

25 Traumabehandeling (4) Getuigenismethode:
Oorspronkelijk voor Chileense vluchtelingen ontwikkeld Lijkt op ‘historische toets’ van cognitieve therapie Ook toegepast bij Bosnische vluchtelingen Mogelijk beter toepasbaar bij vluchtelingen gezien complexe traumatisering Synoniem: Narratieve Exposure Therapie 16 juni 2006

26 16 juni 2006

27 Traumabehandeling (5) Groepstherapie:
Als lotgenotengroep zeer zinvol (migratie, acculturatie) Vluchtelingen hebben wel veel moeite met in de groep hun trauma’s te bespreken In algemene termen praten lijkt beter dan in details Effect van traumabehandeling in groepen weinig gemeten. Drozdek ( 1998): enig effect in open studie, maar bij follow-up weer terugval. 16 juni 2006

28 Psychofarmaca Cochrane-richtlijnen: sertraline mg, paroxetine mg. NICE-richtlijnen: ook mirtazapine mg genoemd. Valproaat, topiramaat bij ernstige herbelevingen Antipsychotica: casuïstiek Tranquillizers: spaarzaam: cave misbruik Tegen nachtmerries: cyproheptadine 4-12 mg, prazosine 1-3 mg, clonidine 25 – 50 µg 16 juni 2006

29 Conclusies Communicatie kan verbeterd worden
Diagnostiek bij vluchtelingen zeer belangrijk Contextueel werken: gezinssituatie, sociale situatie Traumabehandelingen kunnen slechts geclausuleerd toegepast worden. 16 juni 2006

30 Tenslotte:


Download ppt "Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen"

Verwante presentaties


Ads door Google