De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16 juni 2006 Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen Hans Rohlof psychiater.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16 juni 2006 Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen Hans Rohlof psychiater."— Transcript van de presentatie:

1 16 juni 2006 Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen Hans Rohlof psychiater

2 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Vier belangrijke zaken •Belang van goede communicatie •Belang van goede diagnostiek •Belang van context in kaart brengen (gezinsstructuur; bijkomende problemen) •Belang van specifiek maken van behandeling

3 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Communicatie •verschillen in taal •verschillen in cultuur •verschillen in verhouding tussen arts en patiënt •verschillen tussen hulpvraag en hulpaanbod

4 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Verschillen in taal •Vraag: wanneer schakel ik een tolk in bij een eerste gesprek? •enkel wanneer verwijzer of patiënt daarom vraagt. •altijd wanneer er sprake is van asielzoekers die geen Westerse taal spreken. •in de loop van het gesprek wanneer de communicatie te moeilijk blijkt.

5 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Welke voorkeur voor tolken? •Gematcht naar geslacht? •Liever Nederlandse tolken? •Tolken die ook iets over de cultuur kunnen vertellen? •Kwaliteit van de vertaling is het belangrijkste? •Nooit persoonlijke tolken, enkel telefonische (cave kwaliteit tolkentelefoon)?

6 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Aandachtspunten voor tolkgesprekken •Plaats van tolk ten opzichte van patiënt en hulpverlener •Eigen regie over het gesprek is belangrijk •Eigen betrokkenheid en afleidbaarheid in de gaten houden •Aandacht voor eigen gebruik Nederlands, vakjargon. •Aandacht voor psychotisch taalgebruik patiënt: laat de tolk letterlijk vertalen

7 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Cultuurverschillen •Het Nederlandse gebruik om direct ter zake te komen versus eerst relatie bepalen •Begroetingsrituelen; uitleg van posities, uitleg van doel gesprek •Biografie en voorgeschiedenis eerst uitvragen geeft vertrouwensband •Klachten: somatische idiomen van ziekte; doorvragen naar emotionele componenten lukt niet altijd

8 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Cultuurverschillen (2) •Uitvragen van traumatische ervaringen lukt vaak niet in eerste gesprek (cave ook schuld en schaamte) •Taboe-onderwerpen komen niet zelden pas laat in een behandeling ter sprake •Cultuur heeft invloed op diagnostiek (zie later)

9 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Cultuurverschillen (3) •Relatieve verschillen •Karakteristieken – karikaturen •Gender-/leeftijdverschillen

10 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Nederlandse communicatie •AGIO •Assertief •Gelijkwaardig •Informatief/ informeel •Onafhankelijk

11 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Nederlanders zijn exotisch (Hofstede, 1991) •Individualistisch •Weinig machtsafstand •Weinig onzekerheidsvermijding (weinig vaste rituelen in de omgang) •Feminiem: veel sympathie voor zwakkere (zieke!) •Tijdsoriëntatie: op toekomst gericht

12 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Cross-culturele communicatie •5 O’s •Onderdanig: afhankelijk •Ongelijkwaardig: veel respect •Ongeïnformeerd: weinig protoprofessionalisering •Onduidelijk (taal, omhaal van woorden) •Onderworpen: passief

13 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Verhouding tussen patiënt en hulpverlener •gelijkwaardig (Nederlandse cultuur) versus hiërarchisch (veel andere): •consequenties voor maatregelen in het kader van wet WGBO •consequenties voor actief meewerken aan de behandeling

14 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Verschillen tussen hulpvraag en hulpaanbod •Wens van snelle vermindering van klachten, liever geen lange inzichtgevende of verwerkende behandeling •Nevenvragen dreigen soms behandeling te overheersen (vgl ook dissertatie van van Egmond) •Onderzoek in de Vonk: Camberwell Assessment of Needs en interviews.

15 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Verwevenheid met juridische procedures •Vraag: wat voor soort verklaringen geeft u? •Geen, vanwege effect op behandeling. •Korte verklaringen met diagnostiek, behandeling en prognose •Daarnaast ook een interpretatie van relatie voorgeschiedenis en huidige klachten •Daarnaast ook een indruk van behandelbaarheid in land van herkomst

16 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Verwevenheid met juridische procedures (2) •Van belang: •Overeenstemming over verklaringen in het hele instituut •Verklaringen dienen gebaseerd te zijn op goede diagnostiek •Geen verklaringen over wat je niet kunt verklaren (cave bureaucratisering)

17 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Diagnostiek (1) •Tijd nemen voor huidige klachten •Tijd nemen voor biografie •Tijd nemen voor beschrijving traumatische gebeurtenissen

18 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Diagnostiek (2) •Meest voorkomende klachten: •Afghanen: 57 % depressie, 35 % PTSS (Gernaat, 2002) •Irakezen: depressie bij 41 % van de mannen, 61 % van de vrouwen, PTSS bij 40 % van de mannen, 57 % van de vrouwen (Laban, 2002)

19 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Diagnostiek (3) •Psychologie van de vluchteling (Rohlof, 2005): •Migratie: verlieservaringen •Acculturatie: aanpassingsproblemen •Traumatisering: beschadiging en coping •Marginalisatie: eenzaamheid, problemen met sociale netwerken.

20 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Diagnostiek (4) •Indicatiestelling op basis van: •Hulpvraag •Informed consent: belang van voorlichting.

21 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Traumabehandeling (1) •Exposure •EMDR •Imaginary Rehearsal Therapy bij nachtmerries •Getuigenismethode •Groepstherapie

22 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Traumabehandeling (2) •Exposure: •Habituatie aan angst door imaginaire blootstelling aan traumatische gebeurtenis •Rescripting in combinatie met exposure: verandering in cognities •Veranderingen in oordelen over zichzelf •Weinig beschrijvingen bij vluchtelingen, veel bij trauma’s op kinderleeftijd etc.

23 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Traumabehandeling (3) •EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): •Bilaterale stimulatie bij traumatische herinneringen •Evenveel onderzoek als bij exposure •Veel type-I-traumata, weinig type-II •Bij vluchtelingen problemen met recall

24 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Traumabehandeling (3) •Imaginary Rehearsal Therapy bij nachtmerries: •Geschikt bij hardnekkige identieke nachtmerries bij PTSS •Nieuw script schrijven voor nachtmerries en inoefenen •Bij vluchtelingen: pilot-onderzoek laat zien dat er veel afhakers zijn •Ook medicatie geschikt: prazosine, clonidine

25 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Traumabehandeling (4) •Getuigenismethode: •Oorspronkelijk voor Chileense vluchtelingen ontwikkeld •Lijkt op ‘historische toets’ van cognitieve therapie •Ook toegepast bij Bosnische vluchtelingen •Mogelijk beter toepasbaar bij vluchtelingen gezien complexe traumatisering •Synoniem: Narratieve Exposure Therapie

26 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni

27 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Traumabehandeling (5) •Groepstherapie: •Als lotgenotengroep zeer zinvol (migratie, acculturatie) •Vluchtelingen hebben wel veel moeite met in de groep hun trauma’s te bespreken •In algemene termen praten lijkt beter dan in details •Effect van traumabehandeling in groepen weinig gemeten. Drozdek ( 1998): enig effect in open studie, maar bij follow-up weer terugval.

28 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Psychofarmaca •Cochrane-richtlijnen: sertraline mg, paroxetine mg. •NICE-richtlijnen: ook mirtazapine mg genoemd. •Valproaat, topiramaat bij ernstige herbelevingen •Antipsychotica: casuïstiek •Tranquillizers: spaarzaam: cave misbruik •Tegen nachtmerries: cyproheptadine 4-12 mg, prazosine 1-3 mg, clonidine 25 – 50 µg

29 DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN GETRAUMATISEERDE VLUCHTELINGEN HANS ROHLOF 16 juni Conclusies •Communicatie kan verbeterd worden •Diagnostiek bij vluchtelingen zeer belangrijk •Contextueel werken: gezinssituatie, sociale situatie •Traumabehandelingen kunnen slechts geclausuleerd toegepast worden.

30 Voor verdere informatie kunt u onze website raadplegen. Tenslotte:


Download ppt "16 juni 2006 Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen Hans Rohlof psychiater."

Verwante presentaties


Ads door Google