De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kijk jouw vertaling na met behulp van deze presentatie (speel het echt als diashow af, anders verschijnt alles tegelijkertijd en wordt het onoverzichtelijk).

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kijk jouw vertaling na met behulp van deze presentatie (speel het echt als diashow af, anders verschijnt alles tegelijkertijd en wordt het onoverzichtelijk)."— Transcript van de presentatie:

1 Kijk jouw vertaling na met behulp van deze presentatie (speel het echt als diashow af, anders verschijnt alles tegelijkertijd en wordt het onoverzichtelijk). Probeer voor jezelf de vragen te beantwoorden die in de presentatie verschijnen. Noteer de dingen die jou nog niet duidelijk zijn (grammatica en/of inhoud) - dit kunnen we dan in de les oplossen. De aanslag op Tarquinius (p. 109)

2 De aanslag op Tarquinius 1.40 4-7 (p. 109) Ferro igitur eam arcere contumeliam statuunt; Dus besloten zij deze belediging met het zwaard af te weren; Waarin bestaat de belediging? Wie is bedoeld met ‚zij‘? Welke tijd staat er eigenlijk in het Latijn?

3 sed et iniuriae dolor in Tarquinium ipsum magis quam in Servium eos stimulabat, et quia gravior ultor caedis, si superesset, rex futurus erat quam privatus; Maar én de ergernis over het onrecht hitste hen meer tegen Tarquinius zelf op dan tegen Servius, én het feit dat de koning, als hij in leven zou blijven, een strengere wreker van de moord zou zijn dan een burger. in + acc. vertaal je hier met: tegen Wat voor een vorm is gravior? Wat is in dit zinsdeel het onderwerp, en wat is het naamwoordelijk deel van het gezegde?

4 Inhoud: de zonen van Ancus willen dus vooral de koning (Tarquinius Priscus) uit de weg hebben. Als ze Servius Tullius zouden doden, zou het probleem nog niet uit de wereld zijn: --> Tarquinius Priscus zou zo‘n moord streng bestraffen --> hij zou zich gewoon weer een andere schoonzoon als opvolger kunnen zoeken: tum Servio occiso, quemcumque alium generum delegisset, eundem regni heredem facturus [esse] videbatur; ob haec ipsi regi insidiae parantur. verder scheen hij, nadat Servius vermoord was, welke andere schoonzoon hij ook zou gekozen hebben, diezelfde tot erfgenaam van het koningschap te zullen maken ; om deze [redenen] werd er een aanslag voorbereid op de koning zelf. de koning (Tarquinius) = stel dat Servius vermoord zou worden

5 Ex pastoribus duo ferocissimi delecti ad facinus, quibus consueti erant uterque agrestibus ferramentis armati in vestibulo regiae quam potuere tumultuosissime specie rixae in se omnes apparitores regios convertunt; De twee strijdlustigste die uit de herders uitgekozen waren voor deze daad, elk van beide gewapend met ijzeren landbouwwerktuigen waaraan ze gewend waren, richtten in de voorhof van het paleis door zo rumoerig mogelijk ruzie voor te wenden alle koninklijke dienaren op zich; vertaling van deze regel kun je zo uit het hulpboek overnemen = richtten de aandacht van alle dienaren op zich

6 inde, cum ambo regem appellarent clamorque eorum penitus in regiam pervenisset, vocati ad regem pergunt. daaropvolgend, toen beiden de koning te hulp riepen en hun geschreeuw het paleis diep binnenin had bereikt, gingen zij, toen ze bij de koning werden geroepen, verder naar de koning. Van welk Latijnse tekstelement is deze bijzin de vertaling?

7 Primo uterque vociferari et certatim alter alteri obstrepere; Eerst schreeuwden beiden en om het hardst onderbrak de een de ander; Wat voor vormen zijn de onderstreepte woorden? coerciti ab lictore et iussi in vicem dicere tandem obloqui desistunt; bedwongen door de lictor en bevolen om beurtelings te spreken, hielden ze eindelijk op [elkaar] te onderbreken; lictor = dienaar van de koning In welke naamval en getal staan de onderstreepte woorden? Waarop hebben ze betrekking? unus rem ex composito orditur. éé n begon volgens afspraak met zijn zaak.

8 Cum intentus in eum se rex totus averteret, alter elatam securim in caput deiecit, relictoque in volnere telo ambo se foras eiciunt. Toen de koning oplettend zich geheel afwendde naar hem, heeft de ander een opgeheven bijl op zijn hoofd laten vallen, en met achterlating van het wapen in de wond stormden beiden naar buiten. Wat voor een constructie is relicto... telo? Inhoud: vat nog even in eigen woorden samen door wie en hoe de aanslag op Tarquinius wordt uitgevoerd. letterlijk: ze gooien zichzelf naar buiten


Download ppt "Kijk jouw vertaling na met behulp van deze presentatie (speel het echt als diashow af, anders verschijnt alles tegelijkertijd en wordt het onoverzichtelijk)."

Verwante presentaties


Ads door Google