De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AKKERFLORA IN NEDERLAD achtergronden en beheer. Ministerie van Defensie 2 Akkerflora in Nederland Om mee te nemen naar huis: “Vroeger aten we minder vlees!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "AKKERFLORA IN NEDERLAD achtergronden en beheer. Ministerie van Defensie 2 Akkerflora in Nederland Om mee te nemen naar huis: “Vroeger aten we minder vlees!”"— Transcript van de presentatie:

1 AKKERFLORA IN NEDERLAD achtergronden en beheer

2 Ministerie van Defensie 2 Akkerflora in Nederland Om mee te nemen naar huis: “Vroeger aten we minder vlees!”

3 Ministerie van Defensie 3 Akkerflora in Nederland - enkele achtergronden - akkerplantenbegroeiïngen: een kenschets - aanpassingen van akkerplanten - achteruitgang van akkerplanten - beheer en knelpunten herstel - akkerflora vs. akkerfauna

4 Ministerie van Defensie 4 Akkerflora in Nederland: achtergronden

5 Ministerie van Defensie 5 Akkerflora in Nederland: achtergronden

6 Ministerie van Defensie 6 Akkerflora in Nederland: achtergronden

7 Ministerie van Defensie 7 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden

8 Ministerie van Defensie 8 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden - Pontische steppe & Klein-Azië

9 Ministerie van Defensie 9 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden - Pontische steppe & Klein-Azië - Oost- en Zuidoost-Europa

10 Ministerie van Defensie 10 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden - Pontische steppe & Klein-Azië - Oost- en Zuidoost-Europa - West-Europese kusten

11 Ministerie van Defensie 11 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen….

12 Ministerie van Defensie 12 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen….

13 Ministerie van Defensie 13 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen….

14 Ministerie van Defensie 14 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen…. - Dreps

15 Ministerie van Defensie 15 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen…. - Dreps - Bolderik

16 Ministerie van Defensie 16 Akkerflora in Nederland: achtergronden Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen…. - Dreps - Bolderik - Vlashuttentut

17 Ministerie van Defensie 17 Akkerflora in Nederland: achtergronden

18 Ministerie van Defensie 18 Akkerflora in Nederland: achtergronden “Vanaf de Middeleeuwen is het boerenbedrijf op de hogere gronden monomaan gericht geweest op de productie van akkergewassen”

19 Ministerie van Defensie 19 Akkerflora in Nederland: achtergronden “Vanaf de Middeleeuwen is het boerenbedrijf op de hogere gronden monomaan gericht geweest op de productie van akkergewassen” Voorbeeld: Koningsdiep, Zuid-Oost Friesland

20 Ministerie van Defensie 20 Akkerflora in Nederland: achtergronden “Vanaf de Middeleeuwen is het boerenbedrijf op de hogere gronden monomaan gericht geweest op de productie van akkergewassen” Voorbeeld: Koningsdiep, Zuid-Oost Friesland “VROEGER ATEN WE MINDER VLEES!”

21 Ministerie van Defensie 21 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets

22 Ministerie van Defensie 22 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets 2 grote groepen: - op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) - op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie)

23 Ministerie van Defensie 23 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets 2 grote groepen: - op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) - op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie) - bewerking in voorjaar, danwel nazomer/herfst

24 Ministerie van Defensie 24 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets 2 grote groepen: - op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) - op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie) - bewerking in voorjaar, danwel nazomer/herfst wintergranen vs. zomergranen/hakvruchten

25 Ministerie van Defensie 25 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets 2 grote groepen: - op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) - op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie) - bewerking in voorjaar, danwel nazomer/herfst - stikstofrijkdom op de kalkrijke bodems - lemigheid op de kalkarme bodems

26 Ministerie van Defensie 26 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Wintergraanakkers op kalkrijke bodem - Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil

27 Ministerie van Defensie 27 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Wintergraanakkers op kalkrijke bodem - Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil - Kleine wolfsmelk - Akkerleeuweklauw - Naaldenkervel - Spiesleeuwenbek - Akkerboterbloem - Groot spiegelklokje

28 Ministerie van Defensie 28 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Wintergraanakkers op kalkrijke bodem - Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil - Kleine wolfsmelk - Akkerleeuweklauw - Naaldenkervel - Spiesleeuwenbek - Akkerboterbloem - Groot spiegelklokje

29 Ministerie van Defensie 29 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Hakvruchtakkers op kalkrijke bodem - Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil - Grote ereprijs - Witte krodde - Tuinbingelkruid

30 Ministerie van Defensie 30 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Wintergraanakkers op kalkarme bodem - Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille - Windhalm, Korenbloem, Smalle wikke - Slofhakken - Korensla - Bleekgele hennepnetel - Oranjelelie - Bleke en Ruige klaproos - Handjesereprijs - Klimopereprijs

31 Ministerie van Defensie 31 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Wintergraanakkers op kalkarme bodem - Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille - Windhalm, Korenbloem, Smalle wikke - Slofhakken - Korensla - Bleekgele hennepnetel - Oranjelelie - Bleke en Ruige klaproos - Handjesereprijs - Klimopereprijs

32 Ministerie van Defensie 32 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Wintergraanakkers op kalkarme bodem - Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille - Windhalm, Korenbloem, Smalle wikke - Slofhakken - Korensla - Bleekgele hennepnetel - Oranjelelie - Bleke en Ruige klaproos - Handjesereprijs - Klimopereprijs

33 Ministerie van Defensie 33 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Hakvruchtakkers op kalkarme bodem - Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille - Kaal knopkruid, Gewone reigersbek - Hanepoot - Glad vingergras - Kromhals - Gele ganzenbloem - Akkerandoorn

34 Ministerie van Defensie 34 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets Hakvruchtakkers op kalkarme bodem - Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille - Kaal knopkruid, Gewone reigersbek - Hanepoot - Glad vingergras - Kromhals - Gele ganzenbloem - Akkerandoorn

35 Ministerie van Defensie 35 Akkerplanten: aanpassingen

36 Ministerie van Defensie 36 Akkerplanten: aanpassingen Akkermilieu zeer dynamisch! - jaarlijks ploegen en bemesten

37 Ministerie van Defensie 37 Akkerplanten: aanpassingen Akkermilieu zeer dynamisch! - jaarlijks ploegen en bemesten - eenjarigen: kiemen elke keer na grondbewerking

38 Ministerie van Defensie 38 Akkerplanten: aanpassingen Akkermilieu zeer dynamisch! - jaarlijks ploegen en bemesten - eenjarigen: kiemen elke keer na grondbewerking - rhizoomgeofyten: wortelstokken en bollen

39 Ministerie van Defensie 39 Akkerplanten: aanpassingen Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen

40 Ministerie van Defensie 40 Akkerplanten: aanpassingen Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen - soorten die meegeoogst worden

41 Ministerie van Defensie 41 Akkerplanten: aanpassingen Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen - soorten die meegeoogst worden - soorten die hun zaad verliezen voor/tijdens oogst -

42 Ministerie van Defensie 42 Akkerplanten: aanpassingen Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen - soorten die meegeoogst worden - soorten die hun zaad verliezen voor/tijdens oogst - stoppelbloeiers

43 Ministerie van Defensie 43 Akkerplanten: aanpassingen Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen - soorten die meegeoogst worden - soorten die hun zaad verliezen voor/tijdens oogst - stoppelbloeiers

44 Ministerie van Defensie 44 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers

45 Ministerie van Defensie 45 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers Planten van voedselrijke akkers

46 Ministerie van Defensie 46 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers Planten van voedselrijke akkers

47 Ministerie van Defensie 47 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers Planten van voedselrijke akkers

48 Ministerie van Defensie 48 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers Planten van kalkrijke akkers

49 Ministerie van Defensie 49 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers Planten van kalkrijke akkers

50 Ministerie van Defensie 50 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers Planten van kalkrijke akkers

51 Ministerie van Defensie 51 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers Planten van kalkarme akkers

52 Ministerie van Defensie 52 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang

53 Ministerie van Defensie 53 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang - onkruidbestrijding - andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

54 Ministerie van Defensie 54 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang - onkruidbestrijding (zaadschoning, chemisch) - andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

55 Ministerie van Defensie 55 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang - onkruidbestrijding - andere en zwaardere bemesting (organisch-anorganisch) - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

56 Ministerie van Defensie 56 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang - onkruidbestrijding - andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas (wintergranen en bijv. vlas) - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

57 Ministerie van Defensie 57 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang - onkruidbestrijding - andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming (bebouwing) - verdwijnen braaklegging

58 Ministerie van Defensie 58 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang - onkruidbestrijding - andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging (in Nederland???)

59 Ministerie van Defensie 59 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne

60 Ministerie van Defensie 60 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne “Vroeger aten we minder vlees”

61 Ministerie van Defensie 61 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost

62 Ministerie van Defensie 62 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost 2. localisering van akkers

63 Ministerie van Defensie 63 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost 2. localisering van akkers 3. wegvallen van vectoren

64 Ministerie van Defensie 64 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost 2. localisering van akkers 3. wegvallen van vectoren 4. continuïteit

65 Ministerie van Defensie 65 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Inrichting en beheer van akkerreservaten

66 Ministerie van Defensie 66 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Inrichting en beheer van akkerreservaten - let op de plek!

67 Ministerie van Defensie 67 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Inrichting en beheer van akkerreservaten - let op de plek! - vooral aandacht voor soorten van wintergranen!

68 Ministerie van Defensie 68 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Inrichting en beheer van akkerreservaten - let op de plek! - vooral aandacht voor soorten van wintergranen! - wat doen we met de soorten met grote vruchten?

69 Ministerie van Defensie 69 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Inrichting en beheer van akkerreservaten - let op de plek! - vooral aandacht voor soorten van wintergranen! - wat doen we met de soorten met grote vruchten? - het practische beheer: bewerkingstijdstip, hoeveelheid zaaigoed, bemesting en oogst

70 Ministerie van Defensie 70 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel Inrichting en beheer van akkerreservaten - let op de plek! - vooral aandacht voor soorten van wintergranen! - wat doen we met de soorten met grote vruchten? - het practische beheer: bewerkingstijdstip, hoeveelheid zaaigoed, bemesting en oogst - biologische landbouw een alternatief?

71 Ministerie van Defensie 71 Akkerflora vs. akkerfauna Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna?

72 Ministerie van Defensie 72 Akkerflora vs. akkerfauna Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? - welke akkerfauna???

73 Ministerie van Defensie 73 Akkerflora vs. akkerfauna Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? - welke akkerfauna??? Grauwe gors of Grauwe kiekendief?

74 Ministerie van Defensie 74 Akkerflora vs. akkerfauna Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? - welke akkerfauna??? - landschap t.o. akker pur sang

75 Ministerie van Defensie 75 Akkerflora vs. akkerfauna Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? - welke akkerfauna??? - landschap t.o. akker pur sang - vroeger ging het ook samen…

76 Ministerie van Defensie 76 Akkerflora vs. akkerfauna Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? - welke akkerfauna??? - landschap t.o. akker pur sang - vroeger ging het ook samen…maar ja: “VROEGER ATEN WE MINDER VLEES….”

77 Ministerie van Defensie 77 Akkerflora in Nederland Vragen?


Download ppt "AKKERFLORA IN NEDERLAD achtergronden en beheer. Ministerie van Defensie 2 Akkerflora in Nederland Om mee te nemen naar huis: “Vroeger aten we minder vlees!”"

Verwante presentaties


Ads door Google