De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AKKERFLORA IN NEDERLAD

Verwante presentaties


Presentatie over: "AKKERFLORA IN NEDERLAD"— Transcript van de presentatie:

1 AKKERFLORA IN NEDERLAD
achtergronden en beheer

2 Akkerflora in Nederland
Om mee te nemen naar huis: “Vroeger aten we minder vlees!”

3 Akkerflora in Nederland
enkele achtergronden akkerplantenbegroeiïngen: een kenschets aanpassingen van akkerplanten achteruitgang van akkerplanten beheer en knelpunten herstel akkerflora vs. akkerfauna

4 Akkerflora in Nederland: achtergronden

5 Akkerflora in Nederland: achtergronden

6 Akkerflora in Nederland: achtergronden

7 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden

8 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden Pontische steppe & Klein-Azië

9 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden Pontische steppe & Klein-Azië Oost- en Zuidoost-Europa

10 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden Pontische steppe & Klein-Azië Oost- en Zuidoost-Europa West-Europese kusten

11 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen….

12 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen….

13 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen….

14 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen…. Dreps

15 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen…. Dreps Bolderik

16 Akkerflora in Nederland: achtergronden
Herkomst akkeronkruiden planten zonder natuurlijke standplaatsen…. Dreps Bolderik Vlashuttentut

17 Akkerflora in Nederland: achtergronden

18 Akkerflora in Nederland: achtergronden
“Vanaf de Middeleeuwen is het boerenbedrijf op de hogere gronden monomaan gericht geweest op de productie van akkergewassen”

19 Akkerflora in Nederland: achtergronden
“Vanaf de Middeleeuwen is het boerenbedrijf op de hogere gronden monomaan gericht geweest op de productie van akkergewassen” Voorbeeld: Koningsdiep, Zuid-Oost Friesland

20 Akkerflora in Nederland: achtergronden
“Vanaf de Middeleeuwen is het boerenbedrijf op de hogere gronden monomaan gericht geweest op de productie van akkergewassen” Voorbeeld: Koningsdiep, Zuid-Oost Friesland “VROEGER ATEN WE MINDER VLEES!”

21 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets

22 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
2 grote groepen: op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie)

23 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
2 grote groepen: op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie) bewerking in voorjaar, danwel nazomer/herfst

24 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
2 grote groepen: op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie) bewerking in voorjaar, danwel nazomer/herfst wintergranen vs. zomergranen/hakvruchten

25 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
2 grote groepen: op kalkrijke bodem (Orde van Grote klaproos) op kalkarme bodem (Orde van Gewone spurrie) bewerking in voorjaar, danwel nazomer/herfst stikstofrijkdom op de kalkrijke bodems lemigheid op de kalkarme bodems

26 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Wintergraanakkers op kalkrijke bodem Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil

27 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Wintergraanakkers op kalkrijke bodem Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil Kleine wolfsmelk Akkerleeuweklauw Naaldenkervel Spiesleeuwenbek Akkerboterbloem Groot spiegelklokje

28 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Wintergraanakkers op kalkrijke bodem Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil Kleine wolfsmelk Akkerleeuweklauw Naaldenkervel Spiesleeuwenbek Akkerboterbloem Groot spiegelklokje

29 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Hakvruchtakkers op kalkrijke bodem Grote klaproos, Kroontjeskruid, Gewoon guichelheil Grote ereprijs Witte krodde Tuinbingelkruid

30 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Wintergraanakkers op kalkarme bodem Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille Windhalm, Korenbloem, Smalle wikke Slofhakken Korensla Bleekgele hennepnetel Oranjelelie Bleke en Ruige klaproos Handjesereprijs Klimopereprijs

31 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Wintergraanakkers op kalkarme bodem Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille Windhalm, Korenbloem, Smalle wikke Slofhakken Korensla Bleekgele hennepnetel Oranjelelie Bleke en Ruige klaproos Handjesereprijs Klimopereprijs

32 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Wintergraanakkers op kalkarme bodem Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille Windhalm, Korenbloem, Smalle wikke Slofhakken Korensla Bleekgele hennepnetel Oranjelelie Bleke en Ruige klaproos Handjesereprijs Klimopereprijs

33 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Hakvruchtakkers op kalkarme bodem Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille Kaal knopkruid, Gewone reigersbek Hanepoot Glad vingergras Kromhals Gele ganzenbloem Akkerandoorn

34 Akkerplantenbegroeiingen: een kenschets
Hakvruchtakkers op kalkarme bodem Gewone spurrie, Eenjarige hardbloem, Valse kamille Kaal knopkruid, Gewone reigersbek Hanepoot Glad vingergras Kromhals Gele ganzenbloem Akkerandoorn

35 Akkerplanten: aanpassingen

36 Akkerplanten: aanpassingen
Akkermilieu zeer dynamisch! jaarlijks ploegen en bemesten

37 Akkerplanten: aanpassingen
Akkermilieu zeer dynamisch! jaarlijks ploegen en bemesten eenjarigen: kiemen elke keer na grondbewerking

38 Akkerplanten: aanpassingen
Akkermilieu zeer dynamisch! jaarlijks ploegen en bemesten eenjarigen: kiemen elke keer na grondbewerking rhizoomgeofyten: wortelstokken en bollen

39 Akkerplanten: aanpassingen
Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen

40 Akkerplanten: aanpassingen
Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen soorten die meegeoogst worden

41 Akkerplanten: aanpassingen
Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen soorten die meegeoogst worden soorten die hun zaad verliezen voor/tijdens oogst

42 Akkerplanten: aanpassingen
Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen soorten die meegeoogst worden soorten die hun zaad verliezen voor/tijdens oogst stoppelbloeiers

43 Akkerplanten: aanpassingen
Ten aanzien van oogsttijdstip en verspreiding 3 typen soorten die meegeoogst worden soorten die hun zaad verliezen voor/tijdens oogst stoppelbloeiers

44 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers

45 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers
Planten van voedselrijke akkers

46 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers
Planten van voedselrijke akkers

47 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers
Planten van voedselrijke akkers

48 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers
Planten van kalkrijke akkers

49 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers
Planten van kalkrijke akkers

50 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers
Planten van kalkrijke akkers

51 Akkerplanten: achteruitgang in cijfers
Planten van kalkarme akkers

52 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang

53 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang
- onkruidbestrijding - andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

54 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang
- onkruidbestrijding (zaadschoning, chemisch) - andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

55 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang
onkruidbestrijding andere en zwaardere bemesting (organisch-anorganisch) - verandering van gewas - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

56 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang
onkruidbestrijding andere en zwaardere bemesting - verandering van gewas (wintergranen en bijv. vlas) - verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging

57 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang
onkruidbestrijding andere en zwaardere bemesting verandering van gewas verdwijnen van akkers door herbestemming (bebouwing) - verdwijnen braaklegging

58 Akkerplanten: oorzaken van achteruitgang
onkruidbestrijding andere en zwaardere bemesting verandering van gewas verdwijnen van akkers door herbestemming - verdwijnen braaklegging (in Nederland???)

59 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne

60 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne “Vroeger aten we minder vlees”

61 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost

62 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost 2. localisering van akkers

63 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost 2. localisering van akkers 3. wegvallen van vectoren

64 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Het historische landschap zat onvoorstelbaar anders in elkaar dan het moderne 1. ridicule optimalisering van het akkerbedrijf vs. sluitpost 2. localisering van akkers 3. wegvallen van vectoren 4. continuïteit

65 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Inrichting en beheer van akkerreservaten

66 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Inrichting en beheer van akkerreservaten let op de plek!

67 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Inrichting en beheer van akkerreservaten let op de plek! vooral aandacht voor soorten van wintergranen!

68 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Inrichting en beheer van akkerreservaten let op de plek! vooral aandacht voor soorten van wintergranen! wat doen we met de soorten met grote vruchten?

69 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Inrichting en beheer van akkerreservaten let op de plek! vooral aandacht voor soorten van wintergranen! wat doen we met de soorten met grote vruchten? het practische beheer: bewerkingstijdstip, hoeveelheid zaaigoed, bemesting en oogst

70 Akkerplanten: beheer en knelpunten herstel
Inrichting en beheer van akkerreservaten let op de plek! vooral aandacht voor soorten van wintergranen! wat doen we met de soorten met grote vruchten? het practische beheer: bewerkingstijdstip, hoeveelheid zaaigoed, bemesting en oogst biologische landbouw een alternatief?

71 Akkerflora vs. akkerfauna
Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna?

72 Akkerflora vs. akkerfauna
Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? welke akkerfauna???

73 Akkerflora vs. akkerfauna
Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? welke akkerfauna??? Grauwe gors of Grauwe kiekendief?

74 Akkerflora vs. akkerfauna
Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? welke akkerfauna??? landschap t.o. akker pur sang

75 Akkerflora vs. akkerfauna
Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? welke akkerfauna??? landschap t.o. akker pur sang vroeger ging het ook samen…

76 Akkerflora vs. akkerfauna
Gaat beheer t.b.v. akkerflora samen met beheer t.b.v. akkerfauna? welke akkerfauna??? landschap t.o. akker pur sang vroeger ging het ook samen…maar ja: “VROEGER ATEN WE MINDER VLEES….”

77 Akkerflora in Nederland
Vragen?


Download ppt "AKKERFLORA IN NEDERLAD"

Verwante presentaties


Ads door Google