De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EUROPA IN HET NIEUWS Het moet van Europa ! Het mag niet van Europa!

Verwante presentaties


Presentatie over: "EUROPA IN HET NIEUWS Het moet van Europa ! Het mag niet van Europa!"— Transcript van de presentatie:

1 EUROPA IN HET NIEUWS Het moet van Europa ! Het mag niet van Europa!

2 -Wat doet Europa ? -Hoe werkt Europa ? -Waar en bij wie vind je informatie ? -Voorbeelden Europa in het nieuws

3  Lange traditie (Sterckx, Belet, Janssens, Verstraete, Cools,…)  Europa = binnenlandredactie (politiek)  Wetgeving heeft impact bij ons  EU bepaalt marges binnenlandse politiek  Onze politici besturen mee EU (ook Vlaamse ministers)  Buitenland = Mali, Syrië, VS, China, Duitse verkiezingen,..  Beperkt aantal mensen  3x meer Europa dan VTM (Nieuwsmonitor UA) Europa op de VRT

4  Milieu (lawaai, fijn stof, vogels/Schelde, nitraat, GGO,..)  Klimaat (energieprestatie; uitstoot auto’s, vliegtuigen,…)  Voeding (verpakkingen, labelling, traceerbaarheid)  Dierenwelzijn (legbatterijen)  Consumenten (Veilig speelgoed; telecomfactuur)  Transport (spoor, vrachtwagens,…)  Privacy (internet)  Asiel en migratie  De euro! (economisch beleid, begrotingsbeleid)  Vrije concurrentie  En nog veel meer Wat doet Europa ?

5  belastingen  Unanimiteit nodig (vb: Tobintaks)  BTW  Sociale zekerheid  Wel regels voor wie in ander EU land woont/werkt  Sociaal Europa ?  Geen minimumloon  Wel: arbeidstijden, zwangerschap, veiligheid (vb bouw)  Onderwijs / cultuur / sport  Defensie/ veiligheid Wat doet Europa (niet)?

6  Veel Vlaamse/federale regels hebben Europese oorsprong  60% ? 70% ? 10% ? Moeilijk te zeggen Wat doet Europa (niet)?

7 (te) weinig in het nieuws? -paradox: EU heeft steeds meer impact -Minder correspondenten in Brussel -Europa als buitenland (“Brussel- Bruselas-Brussels-Bruxelles”) -Kentering tijdens eurocrisis ?

8 Hoe werkt Europa ?

9  Taai cliché  Niet ingewikkelder dan België  Veel jargon  Codecisie, verdrag van Lissabon, Lissabondoelstellingen, Europa 2020, richtlijnen, Hoge Vertegenwoordiger, …. “Europa is ingewikkeld!”

10 codecisie Geen amendementen door EP of overneming van alle amendementen door Raad Besluit is aangenomen Raad bepaalt gemeenschappelijk standpunt anders EP (tweede lezing) Commissievoorstel Comité van de Regio’s Economisch en Sociaal Comité EP (eerste lezing) Raad Goedkeuring GSVerwerping GSAmendering GS Einde van dit dossier zonder akkoord Commissie overneming EP- amendementen nt- overneming EP-amendem. Raad Raad aanvaardt door EP geamendeerd voorstel (eenparigheid ) Raad verwerpt EP- amendementen Bemiddelingscomité Raad-EP geen akkoord Raad ‘herbevestigt’ gs (gekwal. meerderh.) Raad aanvaardt door EP geamendeerd voorstel (gekwal. meerderh.) akkoord Einde van dit dossier zonder akkoord Raad en EP (derde lezing) bevestigen het akkoord

11  Gemiddeld 1,5 à 2 jaar  Hevige discussie in beginfase, compromis op het einde  Lange termijn voor omzetting  Vb: Europees rijbewijs  bij omzetting: Europa wordt “verzwegen”  Vb: energieprestatiecertificaat en telecomwet Trage besluitvorming

12  Veel redacties volgen EU niet op de voet / Schumanplein is te ver voorbeeld: Het Laatste Nieuws, 2009 opleiding? • simplificatie: “Europa heeft beslist” • Vaak nog maar voorstel • Politieke en maatschappelijk discussie op EU-niveau blijft onderbelicht • Domesticeren Gevolgen

13  Meeste journalisten zoeken nationale invalshoek (“domesticeren”)  Binnenlandse thema’s en gevoeligheden bepalen EU- verslaggeving (voedselbanken)  Europese top: eigen premier eerst  Europa = conflict tussen landen Europa in het nieuws

14 27 Europa’s -voedselbanken: groot nieuws in Franstalige kranten, bij ons niet -Europese top: eigen premier eerst -Europa = conflict tussen landen

15  Geen CNN, wel Euronews (of Financial Times)  Geen “Europese publieke ruimte”  Initiatieven  www.euranet.eu www.euranet.eu  www.presseurop.eu www.presseurop.eu Er zijn geen Europese media

16  Nu wél overal in alle media  Europa krijgt gezichten (Merkel, Cameron, Rehn, Draghi, …)  Tijdelijk, of permanent?  Beeldvorming: “de luie Griek” vs “de rijke Duitser” Eurocrisis: keerpunt?

17 Waar en bij wie vind je informatie ?

18 Europese instellingen http://europa.eu/newsroom/index_en.htm http://europa.eu/newsroom/index_en.htm Audiovisueel: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/whatsebs.cfm http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/ http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx ?pid=efb1a0bd-3b3b-4239-b344-a15e011bf3ad informatiebronnen

19 Europese Commissie: midday briefing (http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=92 800)http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=92 800 Woordvoerders Vlamingen bij de Europese Commissie (ambtenaren en kabinetten) informatiebronnen

20 Lidstaten: Permanente vertegenwoordiging http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=3780 http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeid=3780 Lidstaten : Nationale (regionale) ministeries en kabinetten Europees Parlement -Parlementsleden (rapporteurs, shadows, ) -fracties informatiebronnen

21  Lobbygroepen  http://europa.eu/transparency-register/index_nl.htm http://europa.eu/transparency-register/index_nl.htm  http://corporateeurope.org/  Denktanks  Bruegel  Ceps (Karel Lannoo)  EPC (european policy center)  Friends of Europe  Open Europe  http://www.openeurope.org.uk/Page/PressSummary/en/LIVE informatiebronnen

22  Websites  http://euobserver.com/ http://euobserver.com/  http://www.euractiv.com/ http://www.euractiv.com/  http://www.theparliament.com/ http://www.theparliament.com/  www.europeanvoice.com  Andere media: Financial Times! Frankfurter Allgemeine, Le Monde, Der Spiegel  Twitter!! http://www.youtube.com/watch?v=Ei48KklSIRI http://www.youtube.com/watch?v=Ei48KklSIRI informatiebronnen

23  Hof van Justitie! Belangrijke arresten (vb ziek tijdens vakantie)  Europese Rekenkamer http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pa ges/home  Waar zit de wet? Legislative Observatory: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do  Stemgedrag: www.votewatch.euwww.votewatch.eu informatiebronnen

24  Paardenvlees  http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/beef_en.htm  Europese subsidies  http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_nl.htm http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_nl.htm  Liberalisering spoorwegen : voorstel Europese Commissie  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/fourth- railway-package_en.htm http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/01/fourth- railway-package_en.htm  Europa vs Facebook: http://euobserver.com/justice/119028http://euobserver.com/justice/119028 Actuele voorbeelden

25

26  Van Rompuy schenkt dure wijn ? http://www.dailymail.co.uk/news/article- 2237178/Cameron-rounds-EU-leaders-quaffed-120- bottles-wine-lunch-insisting-room-make-savings- Brussels-budget.html http://www.dailymail.co.uk/news/article- 2237178/Cameron-rounds-EU-leaders-quaffed-120- bottles-wine-lunch-insisting-room-make-savings- Brussels-budget.html  “Euromyths” http://ec.europa.eu/unitedkingdom/blog/index_en.ht m http://ec.europa.eu/unitedkingdom/blog/index_en.ht m  Hysterische media tijdens eurocrisis Schandaal!


Download ppt "EUROPA IN HET NIEUWS Het moet van Europa ! Het mag niet van Europa!"

Verwante presentaties


Ads door Google