De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het journaal van vandaag Prof.dr. Jan Telgen UT, 4 juni, 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het journaal van vandaag Prof.dr. Jan Telgen UT, 4 juni, 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Het journaal van vandaag Prof.dr. Jan Telgen UT, 4 juni, 2013
Inkoop Het journaal van vandaag Prof.dr. Jan Telgen UT, 4 juni, 2013

2 Onderwerpen Vooraf: UT en inkoop Eerste les
Nieuwe aanbestedingswet en klachten Gids proportionaliteit EU voorstellen voor nieuwe richtlijnen Social return in aanbestedingen Wake up call intern 04/06/2013

3 04/06/2013

4 Inkoop op de universiteit Twente
UT heeft een inkoopafdeling (GeertJan) UT geeft onderwijs en doet onderzoek naar inkoop Op veel plaatsen: Bedrijfskunde: Prof. Schiele – innovatie/technologie Bestuurskunde: Prof. Telgen – publieke sector inkoop 4 CTW: Dr. Voordijk – bouwbedrijven Goede onderlinge samenwerking in UTIPS Public Procurement Research Centre (PPRC) met Utrecht 04/06/2013

5 Inkooponderwijs Bij Bedrijfskunde en Bestuurskunde verplichte kennismaking met Inkoopmanagement in bachelor fase Bedrijfskunde: specialisatie en afstudeerstroom (master track) Bestuurskunde: hele module en afstudeeroptie Keuzevakken voor alle faculteiten Health Care technology management: inkoop van en voor zorg CTW: bouwprocesmanagement 04/06/2013

6 04/06/2013

7 Eerste les 1. Specificeren 2. Selecteren 3. Contracteren 4. Bestellen
5. Bewaken 6. Nazorg 04/06/2013

8 04/06/2013

9 Nieuwe aanbestedingswet
Eindelijk ….. Per 1 april 2013 In mijn ogen beter dan BAO: Eigen verklaringen Doelstelling van de wet Proportionaliteitsgids Maar absoluut niet volmaakt: Clusterverbod? BAO en BASS door elkaar heen Zo vlak voor nieuwe EU regels ? Als NEVI maken we er ons niet druk om …. 04/06/2013

10 Een belangrijk punt College van aanbestedingsexperts Tijdens aanbesteding (als er nog gewijzigd kan worden): Partijen zijn het niet eens Eerst via Nota van inlichtingen Dan vraag aan “onafhankelijke” collega van inkoper om oordeel Partij vraagt opinie aan College van experts Casus beoordeeld op basis van beschikbare info Geen onderzoek Geen hoor en wederhoor (mogelijkheid om info aan te vullen) Opinie binnen paar dagen (bijv. wekelijkse zitting) Gang naar de rechter blijft open, maar zal informeel wel beïnvloed worden 04/06/2013

11 Werkwijze en invulling krijgen kritiek
Vaste voorzitters: Jansen en Janssen – juristen Kaartenbak van “experts” Wie? Onafhankelijkheid? Werkwijze lijkt zeer juridisch georiënteerd. Prachtig initiatief: maar hoe werkt het uit? 04/06/2013

12 04/06/2013

13 Gids proportionaliteit
Gids proportionaliteit gepubliceerd in juli 2012 ‘Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht’ Motivatieplicht: alle keuzes dienen gemotiveerd te (kunnen) worden: objectief transparant, niet discriminerend 04/06/2013

14 Gids proportionaliteit
Het proportionaliteitsbeginsel slaat in elk geval op: de te hanteren procedure; het al of niet samenvoegen van opdrachten; de uitsluitingsgronden; de inhoud van de geschiktheidseisen; het aantal te stellen geschiktheidseisen; de te stellen termijnen; een vergoeding voor de kosten van een inschrijving; de voorwaarden van de overeenkomst. 04/06/2013

15 04/06/2013

16 Nieuwe voorstellen eu richtlijnen
Nieuwe voorstellen voor EU regels gepubliceerd in december 2011 Update in augustus 2012 Aanvaarding verwacht in najaar 2013 Doelstelling is veranderd / doorgegroeid: Van “bevorderen interne markt” naar “strategische maatschappelijk doelen bereiken”: Milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie 04/06/2013

17 Nieuwe EU voorstellen Meer flexibiliteit Selectie- en gunningscriteria
Voor richtlijnen aanbestedingen Meer flexibiliteit Selectie- en gunningscriteria procedures Afrekenen met laagste prijs EMVI, tenzij …. Life Cycle Cost in plaats van kosten aanschaf Onderscheid 2A en 2B makkelijker Veel facultatieve onderwerpen: in te vullen per lidstaat 2B procedure invullen? Welke procedures opnemen? Etc. 04/06/2013

18 04/06/2013

19 Social return Veelal: 5% van aanneemsom (of loonsom) inzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt Lijkt meer en meer wettelijke verplichting te worden Rigide Lastig voor kleinere opdrachten Lastig voor leveringen Straft bedrijven die al veel doen buiten deze opdracht 04/06/2013

20 Social return in aanbestedingen
Kan op 3 manieren Als eis in bestek (uitvoeringsbepaling): geen neiging om meer te doen of creatief te zijn Als selectiecriterium: verband met opdracht ? Als gunningscriterium: Duidelijke incentive Maar moet slaan op opdracht zelf, dus: Als je tot nu toe niets daaraan deed maar evenveel bereikt als de ander scoor je beter ….. 04/06/2013

21 04/06/2013

22 Wake up call INTERN UT doet minstens jaarlijks een spend analyse
(anders kun je professioneel inkopen wel vergeten) Maar halen we er ook alles uit ……? Denk aan compliance – gebruik van afgesloten contracten Inkoop is verantwoordelijk voor goede contracten Maar budgethouders zijn verantwoordelijk voor gebruik contracten En dus voor compliance En dat kun je ook meten ….! En rapporteren ……! 04/06/2013

23 Telgen Box 04/06/2013

24 Compliance rapporteren in Marap
Levert heel veel commentaar …..! 47% 67% 23% 43% 46% 87% 17% 67% 31% 28% 61% 40% 7% 04/06/2013

25 Commentaar Cijfers kloppen niet:
maar komen uit crediteurenadministratie! Nooit geweten dat we bestaande contracten niet gebruiken: ga ik vanaf nu doen! Ja, maar wij hebben veel beter contracten! Mogen we die dan allemaal gebruiken svp? In alle gevallen wordt de inkoopprestatie er beter door! 04/06/2013

26 Contactgegevens Prof.dr. Jan Telgen Universiteit Twente Postbus AE Enschede 04/06/2013


Download ppt "Het journaal van vandaag Prof.dr. Jan Telgen UT, 4 juni, 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google