De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INKOOP HET JOURNAAL VAN VANDAAG PROF.DR. JAN TELGEN UT, 4 JUNI, 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INKOOP HET JOURNAAL VAN VANDAAG PROF.DR. JAN TELGEN UT, 4 JUNI, 2013."— Transcript van de presentatie:

1 INKOOP HET JOURNAAL VAN VANDAAG PROF.DR. JAN TELGEN UT, 4 JUNI, 2013

2  Vooraf: UT en inkoop  Eerste les  Nieuwe aanbestedingswet en klachten  Gids proportionaliteit  EU voorstellen voor nieuwe richtlijnen  Social return in aanbestedingen  Wake up call intern 04/06/2013 ONDERWERPEN 2

3 04/06/2013 3

4  UT heeft een inkoopafdeling (GeertJan)  UT geeft onderwijs en doet onderzoek naar inkoop  Op veel plaatsen:  Bedrijfskunde: Prof. Schiele – innovatie/technologie 7  Bestuurskunde: Prof. Telgen – publieke sector inkoop4  CTW: Dr. Voordijk – bouwbedrijven2  Goede onderlinge samenwerking in UTIPS  Public Procurement Research Centre (PPRC) met Utrecht 04/06/2013 4 INKOOP OP DE UNIVERSITEIT TWENTE

5  Bij Bedrijfskunde en Bestuurskunde verplichte kennismaking met Inkoopmanagement in bachelor fase  Bedrijfskunde: specialisatie en afstudeerstroom (master track)  Bestuurskunde: hele module en afstudeeroptie  Keuzevakken voor alle faculteiten  Health Care technology management: inkoop van en voor zorg  CTW: bouwprocesmanagement 04/06/2013 5 INKOOPONDERWIJS

6 04/06/2013 6

7 7 EERSTE LES 1. Specificeren 2. Selecteren 3. Contracteren 4. Bestellen 5. Bewaken 6. Nazorg

8 04/06/2013 8

9 In mijn ogen beter dan BAO:  Eigen verklaringen  Doelstelling van de wet  Proportionaliteitsgids Maar absoluut niet volmaakt:  Clusterverbod?  BAO en BASS door elkaar heen  Zo vlak voor nieuwe EU regels ?  Als NEVI maken we er ons niet druk om …. 04/06/2013 9 NIEUWE AANBESTEDINGSWET EINDELIJK ….. PER 1 APRIL 2013

10 Tijdens aanbesteding (als er nog gewijzigd kan worden): Partijen zijn het niet eens 1.Eerst via Nota van inlichtingen 2.Dan vraag aan “onafhankelijke” collega van inkoper om oordeel 3.Partij vraagt opinie aan College van experts  Casus beoordeeld op basis van beschikbare info  Geen onderzoek  Geen hoor en wederhoor (mogelijkheid om info aan te vullen)  Opinie binnen paar dagen (bijv. wekelijkse zitting)  Gang naar de rechter blijft open, maar zal informeel wel beïnvloed worden 04/06/2013 10 EEN BELANGRIJK PUNT COLLEGE VAN AANBESTEDINGSEXPERTS

11  Vaste voorzitters: Jansen en Janssen – juristen  Kaartenbak van “experts”  Wie?  Onafhankelijkheid?  Werkwijze lijkt zeer juridisch georiënteerd. Prachtig initiatief: maar hoe werkt het uit? 04/06/2013 11 WERKWIJZE EN INVULLING KRIJGEN KRITIEK

12 04/06/2013 12

13  Gids proportionaliteit gepubliceerd in juli 2012  ‘Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht’  Motivatieplicht: alle keuzes dienen gemotiveerd te (kunnen) worden: objectief transparant, niet discriminerend 04/06/2013 13 GIDS PROPORTIONALITEIT

14 Het proportionaliteitsbeginsel slaat in elk geval op:  de te hanteren procedure;  het al of niet samenvoegen van opdrachten;  de uitsluitingsgronden;  de inhoud van de geschiktheidseisen;  het aantal te stellen geschiktheidseisen;  de te stellen termijnen;  een vergoeding voor de kosten van een inschrijving;  de voorwaarden van de overeenkomst. 04/06/2013 14 GIDS PROPORTIONALITEIT

15 04/06/2013 15

16  Nieuwe voorstellen voor EU regels gepubliceerd in december 2011  Update in augustus 2012  Aanvaarding verwacht in najaar 2013 Doelstelling is veranderd / doorgegroeid:  Van “bevorderen interne markt” naar “strategische maatschappelijk doelen bereiken”:  Milieu, innovatie, werkgelegenheid, maatschappelijke integratie 04/06/2013 16 NIEUWE VOORSTELLEN EU RICHTLIJNEN

17  Meer flexibiliteit  Selectie- en gunningscriteria  procedures  Afrekenen met laagste prijs  EMVI, tenzij ….  Life Cycle Cost in plaats van kosten aanschaf  Onderscheid 2A en 2B makkelijker  Veel facultatieve onderwerpen: in te vullen per lidstaat  2B procedure invullen?  Welke procedures opnemen?  Etc. 04/06/2013 17 NIEUWE EU VOORSTELLEN VOOR RICHTLIJNEN AANBESTEDINGEN

18 04/06/2013 18

19  Veelal: 5% van aanneemsom (of loonsom) inzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  Lijkt meer en meer wettelijke verplichting te worden  Rigide  Lastig voor kleinere opdrachten  Lastig voor leveringen  Straft bedrijven die al veel doen buiten deze opdracht 04/06/2013 19 SOCIAL RETURN

20  Als eis in bestek (uitvoeringsbepaling): geen neiging om meer te doen of creatief te zijn  Als selectiecriterium: verband met opdracht ?  Als gunningscriterium:  Duidelijke incentive  Maar moet slaan op opdracht zelf, dus:  Als je tot nu toe niets daaraan deed maar evenveel bereikt als de ander scoor je beter ….. 04/06/2013 20 SOCIAL RETURN IN AANBESTEDINGEN KAN OP 3 MANIEREN

21 04/06/2013 21

22  UT doet minstens jaarlijks een spend analyse  (anders kun je professioneel inkopen wel vergeten)  Maar halen we er ook alles uit ……?  Denk aan compliance – gebruik van afgesloten contracten  Inkoop is verantwoordelijk voor goede contracten  Maar budgethouders zijn verantwoordelijk voor gebruik contracten  En dus voor compliance  En dat kun je ook meten ….!  En rapporteren ……! 04/06/2013 22 WAKE UP CALL INTERN

23 04/06/2013 23 TELGEN BOX

24 04/06/2013 24 COMPLIANCE RAPPORTEREN IN MARAP LEVERT HEEL VEEL COMMENTAAR …..! 47% 61% 43%23%67% 40% 46% 87% 17% 67%31% 7%28%

25  Cijfers kloppen niet:  maar komen uit crediteurenadministratie!  Nooit geweten dat we bestaande contracten niet gebruiken:  ga ik vanaf nu doen!  Ja, maar wij hebben veel beter contracten!  Mogen we die dan allemaal gebruiken svp?  In alle gevallen wordt de inkoopprestatie er beter door! 04/06/2013 25 COMMENTAAR

26 Prof.dr. Jan Telgen Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE Enschede J.telgen@utwente.nl 06 53 18 69 58 04/06/2013 26 CONTACTGEGEVENS


Download ppt "INKOOP HET JOURNAAL VAN VANDAAG PROF.DR. JAN TELGEN UT, 4 JUNI, 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google