De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ventilation Practitioner Schakels in de Zorg 13 en 27 maart 2014 Christiaan Theunisse – Albert Schweitzer ziekenhuis – Dordrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ventilation Practitioner Schakels in de Zorg 13 en 27 maart 2014 Christiaan Theunisse – Albert Schweitzer ziekenhuis – Dordrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Ventilation Practitioner Schakels in de Zorg 13 en 27 maart 2014 Christiaan Theunisse – Albert Schweitzer ziekenhuis – Dordrecht

2 Inhoud Wat ga ik jullie vertellen? -VP-opleiding -Eindonderzoek NAVA -Taken op de werkvloer -Spoedintubatie -Toets -Knelpunten -COPD thuisbeademing -De rode draad: take home messages Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Dia 3

3 De VP-opleiding •In Ridderkerk bij Care Training Group •14 maanden •Onderwijs door artsen, VP’ers, onderzoekers etc. –Longmechanica –Sedatiestrategieën –Weanen –X-thorax beoordelen –Intuberen Dia 4 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse –Beademingsmodaliteiten –Beademing en hemodynamiek –Statistiek –Presentatietechnieken

4 Opleidingsdoelen •Een beademingsstrategie op de korte, middellange en lange termijn kan formuleren. •De beademing, onder supervisie van de intensivist en op basis van de beschikbare data, zelfstandig en zo optimaal mogelijk initieert en toepast. •Ongecompliceerde beademingen zo zelfstandig mogelijk bestuurt, behandelt en beheert. •De patiënt kan begeleiden gedurende de beademingsperiode. •Een sedatiestrategie uit kan zetten en, in overleg met en in opdracht van de intensivist, deze strategie bestuurt, behandelt en beheert. •Een weanproces kan initiëren en, in opdracht van de intensivist, dit proces volledig zelfstandig uitvoert. Dia 5 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

5 De dode draad: Take home message 1 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Vraag of je een practitionersopleiding mag doen. Leerzaam en een leuke aanvulling op de IC- patiënten zorg.

6 VPned •Aanmelding bij VPned (ruim 100 VP’ers) •Discussies •Nieuwe onderzoeken •Netwerk Dia 7 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

7 Waar zijn ze? (TR)ALI/ARDS bijscholing – Monique en Christiaan Dia 8

8 De dode draad: Take home message 2 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Volg VPned als je beademing interessant en belangrijk vindt (wie niet?). Veel praktische tips, mooie artikels etc.

9 Esophagus Eindpresentatie - NAVA Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Dia 10

10 Onderzoek en eindpresentatie Dia 11 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

11 Synchroon NAVA Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Dia 12

12 Onderzoek en eindpresentatie NAVA -NAVA gebruiken we weinig -Principes van NAVA zijn enorm leerzaam -Speel eens met: -cycle-off / eindinspiratoire cyclus -rise-time. -Denk na over dyspneu patiënt! Dia 13 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

13 Synchroon? Nee! J. Beck et al; Prolonged expiratory neural time induced by mechanical ventilation in infants; Pediat. Res; 2004, 55(5); 747-754 Dia 14

14 De dode draad: Take home message 3 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Kijk eens naar de comfort-instellingen bij je weanende patiënt. Speel met de eind-inspiratoire cyclus en rise- time en maak je patiënt meer comfortabel.

15 Mijn taken •Mijn collega IC-verpleegkundigen meer kennis en kunde bijbrengen. –Instellen en bijstellen beademingen (longbeschermend). –Alles op het gebied van respiratie. –Implementaties (weanscreen, Optiflow). –Weaningsbeleid (ABCDE-bundle) •Protocollen, werkinstructies, etc…. –Zakboekje beademing. •Wat niet: –De moeizame beademingen overnemen van de collega’s. “Ik kan dat immers beter.” Dia 16 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

16 Posterpresentatie Londen Dia 17

17 Mijn taken •Scholen arts(-assistent)en –Beademingsmachine –Beademings- en weaningsbeleid •Taken elders in het ziekenhuis: –Werkgroep verneveling (onderzoek antibiotica, schadelijkheid etc.) –Scholingen SEH (intubaties, beademingsmachine, (proef)toets) –Scholingen afdelingen (tracheacanules) Dia 18 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

18 De dode draad: Take home message 4 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Pak je beademingsboeken er nog eens bij en lees nieuwe onderzoeken via de bibliotheek. Volg scholingen als ze er zijn en wees enthousiast. Er is veel meer te leren dan je denkt. Als je al jaren beademd, wil dat niet zeggen dat je alles weet.

19 Spoedintubatie Dia 20 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Prospectieve risicoanalyse Analyse incident: Ernst x Kans x Waarneembaarheid Voorbeeld: perslucht i.p.v. O 2 op watersset aangesloten Ernst: groot Kans: behoorlijk groot Waarneembaarheid: niet direct, dus te laat Incident is daarom belangrijk genoeg om aan te pakken!

20 Spoedintubatie Dia 21 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse -Spoedintubatiecheck -Inhoud -Voorbereiding -Pre-check -Post-check

21 De dode draad: Take home message 5 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Beoordeel eens voor jezelf hoe jullie intuberen. Volgens checklist? Altijd op dezelfde manier? Besef dat andere methodes, andere bakken, andere spullen, verschillende dokters en verschillende verpleegkundigen tot fouten kan leiden.

22 Beademingstoets •Ik hoef nooit bang te zijn dat de beademingsmachine stopt met beademen in PS, want als de patiënt de machine niet meer triggert, gaat de machine automatisch naar de back-up als de ingestelde apneutijd is verstreken. Juist/onjuist. •Je neemt een patiënt op na een SIT-oproep met respiratoire insufficiëntie. Patiënt (man met ideaal gewicht van 70 kg) wordt al snel geïntubeerd en beademd. Thoraxfoto is slecht, dat merk je ook al snel met beademen. PRVC 18 x 550 PEEP 8 cmH 2 O Piekdruk: 32 cmH 2 O FiO 2 80% I:E 1:2 In de bloedgas zie je een PCO 2 van 6,0 kPa en een PO 2 van 12,5 kPa. Wat vind je van deze instellingen en wat/hoe zou je willen aanpassen en waarom? Dia 23 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

23 De dode draad: Take home message 6 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Een proeftoets met feedback, een scholingsmoment daarna, en een echte toets als afsluiting, zijn als combinatie perfect om je bepaalde zaken eigen te maken. Zie het niet anders! En daarbij: we werken wél allemaal met mensen, doodzieke mensen zelfs.

24 Knelpunten •Borging •Kennis- en kundetekort •Verpleegkundigen en dokters •‘Er verandert zoveel…’ Dia 25 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

25 De dode draad: Take home message 7 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Oók de aandachtsgebieden die jij níet zo belangrijk vindt, zijn het waard om aandacht te krijgen. Sta open, maar blijf gezond kritisch. Ga meten!

26 Niet-invasieve Thuisbeademing •Begeleiden en instellen COPD’ers met thuisbeademing –Verpleegkundig specialist longgeneeskunde –Intensivist –Ventilation Practitioner Dia 27 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse

27 Doelgroep NIB •Patiënten met zeer ernstig COPD die bekend zijn in het longtransplantatietraject; •Patiënten met zeer ernstig COPD die uit het longtransplantatietraject gevallen zijn maar wel aantoonbare verbetering hebben in kwaliteit van leven bij NIB •Patiënten met zeer ernstig COPD (of ander chronisch longlijden) met aantoonbare verbetering in kwaliteit van leven bij NIB Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Dia 28

28 Verhaal patiënt Filmfragment Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Dia 29

29 Metingen NIB •Meetmomenten: –0 meting bij start NIB –Evaluatie na 6 weken –Evaluatie na 12 weken •Vragenlijsten: –CCQ (kwaliteit van leven COPD) –HADS (angst- en depressieklachten) –MRC Borg RPE (benauwdheid) –Vragenlijst gericht op NIB (alleen bij evaluatie 12 weken) •Capillaire bloedgassen Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Dia 30

30 Resultaten NIB •Kwaliteit nachtrust verbetert •Meer uitgerust wakker worden •ADL gaat makkelijker •Hogere kwaliteit van leven •Minder ziekenhuisopnames •Kleine patiëntgroep, nog niet significant, maar de persoonlijke verhalen zijn overwegend positief. Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Dia 31

31 De dode draad: Take home message 8 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse Blijf een luisterend oor voor je patiënt. Kleine dingen, die voor ons ‘haast verwaarloosbaar’ zijn, kunnen enorm veel voor mensen betekenen. Dat vergeten wij weleens.

32 Vragen? Bedankt voor jullie aandacht! Dia 33 Schakels in de zorg – De Ventilation Practitioner – Christiaan Theunisse


Download ppt "Ventilation Practitioner Schakels in de Zorg 13 en 27 maart 2014 Christiaan Theunisse – Albert Schweitzer ziekenhuis – Dordrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google