De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rabobank Procesarchitectuur Procesarchitectuur 4.0: evolutie in procesmodellering Dr. Adrie Rozendaal – 07 10 2010 – BPM Usergroup Rabobank Nederland /

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rabobank Procesarchitectuur Procesarchitectuur 4.0: evolutie in procesmodellering Dr. Adrie Rozendaal – 07 10 2010 – BPM Usergroup Rabobank Nederland /"— Transcript van de presentatie:

1 Rabobank Procesarchitectuur Procesarchitectuur 4.0: evolutie in procesmodellering Dr. Adrie Rozendaal – 07 10 2010 – BPM Usergroup Rabobank Nederland / GICT

2 Overzicht • De Rabobank • Architectuur −Kleine bezinning −Het begrip • Procesarchitectuur • Procesmodellering • Bedding in Enterprise Architectuur • Afronding 2

3 De Rabobank Een profiel 3

4 De Rabobank in Nederland Lokaal • Bankieren in 145 zelfstandige Rabobanken • 1000 vestigingen • Totaal 28000 fte • 7,5 mln klanten Centraal • Rabobank Nederland: Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA • Vestigingen Utrecht, Eindhoven, Tilburg • Computercentra Zeist, Best en Boxtel • Verwant met Interpolis, Robeco en DLL • 6200 fte, waarvan ca. 3000 in ICT 4

5 Het ICT-Bedrijf • Historie −Automatisering van administraties −Automatisering van geldstromen • Ambitie −Automatisering van processen (workflow en services) 5 • 3000 medewerkers • 700 applicaties • 7x24 operatie • Continuïteit:Twin centra

6 Architectuur Bezinning 6

7 Planologie en Architectuur • Planologie is een vakgebied dat zich bezighoudt met de (zo effectief mogelijke) indeling van de beschikbare ruimte • Architectuur is de kunst van het ontwerpen van de gebouwde omgeving • Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen drie principes: Schoonheid, Stevigheid en Bruikbaarheid (volgens Vitruvius)Vitruvius 7

8 Planologie 8

9 Procesarchitectuur Vermenging: • Een procesarchitectuur omvat beide aspecten die vervat zijn in Planologie en Architectuur Persoonlijke definitie: • Een procesarchitectuur is het geheel van modellen en afspraken die voorschrijvend zijn bij het ontwerpen van processen 9

10 Procesarchitectuur Vermenging: • Een procesarchitectuur omvat beide aspecten die vervat zijn in Planologie en Architectuur Persoonlijke definitie: • Een procesarchitectuur is het geheel van modellen en afspraken die voorschrijvend zijn bij het ontwerpen van processen. De procesarchitectuur voor de Rabobank omvat derhalve: • Model(len) voor de afbakening van processen, procesfamilies of andere groeperingsvormen • Generieke modellen voor individuele processen • Afspraken (conventies) voor procesontwerp, de bijbehorende beschrijving en de beheerstructuur 10

11 Het aspect ‘planologie’ Eenduidige afbakening / eigenaarschap 11

12 Procesmodel Lokale Bank 12 Kanaal: multichannel Retail particulier Private Banking Retail bedrijf Zakelijke Relatie Klantgroep: breed KantoorTelefoonInternet Product: All-Finanz BetalenSparenBeleggenVerzekerenFinancieren Marketing Procestypologie AfsluitenWijzigenBeëindigenTransactieService

13 Processen binnen het domein Klant (particulier) - 9 typologieën 13 Ambitie: reduceren van het aantal processen

14 Afweging aantallen-complexiteit Mijn wet van behoud van complexiteit • Als een beschouwingsgebied langs één dimensie wordt vereenvoudigd, wordt hetzelfde beschouwingsgebied langs een andere dimensie complexer 14

15 Van planologie naar architectuur Beweging: uniformiteit 15

16 Bouwen (z)onder architectuur (1/3) 16

17 Bouwen (z)onder architectuur (2/3) 17

18 Bouwen (z)onder architectuur (3/3) 18

19 Observaties • Architecturen kunnen leiden tot: −Verwante producten (mate van uniformiteit) −Totaal verschillende producten met vergelijkbare functionaliteit • Bouwen conform een architectuur kost doorgaans meer tijd en geld dan bouwen van een eendimensionaal doelgericht resultaat −Neigt tot Quick&Dirty-processen binnen één organisatie: korte time- to-market, lage initiële kosten −Legacy problematiek achteraf: overlap, afhankelijkheid en redundantie 19

20 Terugblik op Procesarchitectuur 3.x Leren van het verleden 20

21 Procesarchitectuur 3.0: Hoofdplaat 21 0 Sturen organisatie 0.1 Ontwikkelen strategie 0.2 Opstellen jaarplan 0.5 Analyseren & bijsturen 0.4 Meten & rapporteren 0.3 Doorvertalen jaarplandoelen 4.2 Managen financiële middelen 4.3 Managen fysieke middelen 4.4 Managen Human Resources 4.5 Managen externe relaties 4.6 Managen in- & externe communicatie 4.7 Managen ICT 4.8 Managen bedrijfsrisico 4.1 Managen coöperatie 1 Ontwikkelen & beheren formule 1.1 Onderzoeken markt 1.2 Ontwerpen & Ontwikkelen formule 1.3 Bouwen & testen formule 1.4 Implementeren formule 4 Ondersteunen organisatie 2 Genereren & afhandelen verkoop 2.4 Afhandelen verkoop 2.3 Realiseren verkoop 2.1 Bewerken markt 2.2 Plannen verkoop 3 Uitvoeren service & transacties 3.5 Beheren klantrisico 3.6 Factureren 3.7 Verstrekken verantwoordings -informatie 3.2 Aanpassen klantgegevens 3.4 Behandelen vragen & klachten 3.1 Aanpassen overeenkomst 3.3 Uitvoeren transacties Rabobank Procesmodel 3.0 April 2004 (inclusief amendement 3.1 en 3.2) Observaties: -Vermenging concepten bedrijfsfuncties en processen -Scope over verschillende bedrijven -Beperkt tot ‘Planologie’

22 Terugkijken in 7 schoten 22

23 Conclusie PA 3.0 heeft ons geleerd.. wat procesontwerp conform architectuur is.. dat user-interface en toegevoegde waarde voor de eindgebruiker essentieel zijn voor het feitelijk werken conform processen.. dat sturing op architectuur een noodzakelijke voorwaarde is om het gestelde doel te bereiken 23

24 Op weg naar Procesarchitectuur 4.0 Op basis van requirements 24

25 Eens een bank altijd een bank 25

26 Consequenties en requirements • Aantal processen, in beginsel: −Klantgroepen X Kanalen X Producten X Procestypologie X Varianten • Uniformiteit −Herkenbaarheid voor klant (zelfbediening) −Eenvoud voor de medewerker −Herbruikbare bouwstenen • Eisen vanuit de klant −Snelheid, voorspelbaarheid en in 1 keer goed • Eisen vanuit de bank −Marktaandeel, risicobeheersing en kosten 26 Kanaal: multichannel Retail particulier Private Banking Retail bedrijf Zakelijke Relatie Klantgroep: breed KantoorTelefoonInternet Product: All-Finanz BetalenSparenBeleggenVerzekerenFinancieren Marketing Procestypologie AfsluitenWijzigenBeëindigenTransactieService

27 Herontwerp primair proces (1/2) • Korte termijn doel −Met bestaande systemen efficiënt en effectief werken −Processen toegankelijk maken voor de werkvloer • Observatie −Medewerker in het land ‘leest’ geen schema’s −Heeft ‘t liefst een lijstje met taken −Geen info die niet nodig is bij de uitvoering 27

28 Herontwerp primair proces (2/2) • Architectuureisen −Strakke hiërarchie (grof naar fijn) −Uniform toepasbaar −Toegankelijk op basis van schema én lijstjes • Aanvullende eisen (lange termijn doel) −Stabiel voor ca. 10 jaar −Procesoptimalisatie met IT −Transparantie −In Control 28

29 Architectuur voor primair proces 29 ToegankelijkheidHelpen kiezenAfspraken nakomen Wilsover- eenstem- ming Adviseren klant Verwerken opdracht Informeren klant Aannemen opdracht Clean Order Moment Uitkeren tegoed Incasseren vordering Aannemen klantvraag Genereren klantcontact Beheren afspraak

30 Ketenonafhankelijke typologie Primaire procesfamilies Toegankelijkheid Helpen kiezen Afspraken nakomen Wilsover- eenstem- ming Adviseren klant Informeren klant Clean Order Moment Uitkeren tegoed Incasseren vordering Routeren klantvraag Genereren klantcontact Beheren afspraak Aannemen opdracht Verwerken opdracht Nieuwe overeenkomst Beëindiging ovk Transactie Servicevraag Nieuwe overeenkomst Beëindiging ovk Transactie Servicevraag Productadvies Wijziging ovk Wijziging

31 Architectuur voor primair proces 31 ToegankelijkheidHelpen kiezenAfspraken nakomen Wilsover- eenstem- ming Adviseren klant Verwerken opdracht Informeren klant Aannemen opdracht Clean Order Moment Uitkeren tegoed Incasseren vordering Aannemen klantvraag Genereren klantcontact Beheren afspraak

32 Van Architectuur naar werkelijkheid 32

33 Procesontwerp Keuzes, dilemma’s en issues 33

34 Enkele principes / constraints • End-to-end modellering: klanttrigger t/m klantresultaat • Expliciete toegevoegde waarde van elke processtap (concreet tussenresultaat) • Één processtap – één actor • Één handeling – max één systeem met Create, Update of Delete • Een proces moet ingericht kunnen worden in 145-doel organisaties • Strikte eisen inzake functiescheiding 34 Een proces is pas een proces als het is ingericht en werkt

35 Aantal versus complexiteit 35

36 Conditionele paden naar platte tekst 36

37 Architectuur in de werkelijkheid 37 Bouwstenen architectuur Bouwstenen werkelijke wereld

38 Naamgeving en taal • Proces, processtap: −Werkwoord + zelfstandig naamwoord −WW uit gestandaardiseerde lijst (ca. 200) −ZNW uit Bancair Lexicon (gerelateerd aan gegevens) • Handeling −WW+ZNW, kort en krachtig: gebiedende wijs • Start- en eindevents −ZNW + Voltooid deelwoord 38

39 Procesarchitectuur in de omgeving Beweging: integratie 39

40 Van IT Architectuur naar EA 40 Kanaal: multichannel Retail particulier Private Banking Retail bedrijf Zakelijke Relatie Klantgroep: breed KantoorTelefoonInternet Product: All-Finanz BetalenSparenBeleggenVerzekerenFinancieren Marketing Procestypologie AfsluitenWijzigenBeëindigenTransactieService BusinessProcesInformatieApplicatieInfra Architecturen op basis van de Tapscott views

41 De procesarchitectuur is het ankerpunt voor onze integrale architectuur Integratieprincipe: een proces volgt op een klantvraag (markt), heeft gegevens als input/output, wordt ondersteund door een applicatie, die draait op een infrastructuur

42 Processen Gegevens Infrastructuur Business Klant Applicaties Evolutie in de samenhang van Business en ICT Procesfamilie xyz • HRM • Facilitair • Inkoop • ICT • Financiën • Communicatie • Sturen organisatie • Externe relaties • Coöperatie • Formule management • Product management • Risico management • Routeren klantvraag • Aannemen opdracht • Verwerken opdracht • Genereren klantcontact • Incasseren vordering • Beheren overeenkomst • Adviseren klant • Uitkeren tegoed • Informeren klant Uitvoeren opdracht Verlenen nazorg Opdracht uitgevoer d Opdracht verstrekt Bevestigen uitvoering Incasso opdracht verstrekt Processtap abc.. Handeling Product Autorisatie Risico ‘Ding’, Bancair Lexicon begrip ‘Ding’, ICT- begrip ‘Applicatie-Ding’

43 Gekoppelde objecten (handelingenniveau ) 43

44 Resultaat Het leven van een olievlek 44

45 Spontane overstap op publicatie conform PA 4.0 Snelle groei • na overhevelen van complete set processen Verschuiving • in gebruik, van control naar eindgebruiker Aandacht • Verhoging zichtbaarheid processen: suggesties voor aanvulling en verbetering Vernieuwing • Opstarten Model Driven Development: einde van het Office Paradigma • Open standaards (Archimate, ITIL, …) 45

46 • Vernieuwing van architecturen vraagt sterke implementatie-kracht • Overtuiging is de driver, niet het bewijs dat achteraf pas geleverd kan worden Vernieuwing en … Lean-Six-Sigma in onze achtertuin 46 Motor: 14 PKStuurwiel Maaibreedte: 39”Pedaal: Koppeling + Rem Versnellingen: 6 vooruit en 1 achteruit Motor: 20 PK2 Hendels Maaibreedte: 50 ” WinstVerlies

47 Tot slot: de lering en… Met dank aan: collegae Rabobank, Sopra Groep en IDS Scheer …In één keer goed doen …Kinderziektes vóór zijn …Governance


Download ppt "Rabobank Procesarchitectuur Procesarchitectuur 4.0: evolutie in procesmodellering Dr. Adrie Rozendaal – 07 10 2010 – BPM Usergroup Rabobank Nederland /"

Verwante presentaties


Ads door Google