De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren,"— Transcript van de presentatie:

1 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren,
2/04/2017 2 jaarlijks Nieuwigheden omtrent signalisatie Discussieforum 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

2 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Samenwerking tussen openbare en private actoren op gebied van aanvragen, toekennen en uitvoeren van werken met betrekking tot signalisatie 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

3 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Vandaag afgevaardigde van Signeq! Lieven ‘s Heeren (Gedelegeerd bestuurder Verjans Veiligheid en Signalisatie) 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

4 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Wat of wie is SIGNEQ ?? Signeq, vereniging met als objectief: de gemeenschappelijke belangen van ondernemingen behartigen. de wensen van de overheid en de producenten op elkaar af te stemmen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

5 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Doel van vandaag ?? 1. ervaringen uit-wisselen 2. verbeterprojecten voorstellen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

6 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Betere Samenwerking tussen producenten/aannemers en openbare besturen/aanbestedende partijen. Welk resultaat beogen wij?? 1.een meer efficiënte & duurzame samenwerking 2.een meer werkbare samenwerking 3.een goedkopere samenwerking 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

7 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Een betere samenwerking komt ons allen ten goede. Toch is het brengen van deze uiteenzetting geen dankbare taak. Het gaat namelijk over opmerkingen of verbeteringen naar de “andere” partij en dat hoort niemand graag. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

8 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
2/04/2017 Wat willen wij vandaag dus zeker niet ?? vingerwijzingen van partij A naar B en omgekeerd. iemand schofferen 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

9 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Hetgeen hier ik hier vandaag vertel is een samenraapsel van ondervindingen en is in het algemeen toepasbaar op signalisatie, maar dient vooral om prijsaanvragen en openbare aanbestedingen te begeleiden en te verbeteren. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

10 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Onderwerpen: De technische beschrijving in bestekken Opmerkingen op het SB250 / standaardbestek Standaardisatie van borden en palen SB250 Realisme en redelijkheid Indien er nog tijd rest zal ik nog het verschil uitleggen tussen T2000 en SB250 borden Verschil tussen T2000 en SB250 borden 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

11 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Voor onderstaande zullen we vandaag geen tijd meer hebben, maar misschien kan er al eens over worden nagedacht om er later op terug te komen. 7. Controle van alle inschrijvers naleven v/d eisen. 8. Uitvoeringsdossiers voor, tijdens, na aanbesteding. 9. Gunningscriteria zoals daar zijn. De kwaliteit (zonder meer uitleg of eisen) De meest voordelige prijsaanbieding De leverings- en/of uitvoeringstermijn Garantie 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

12 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
1. Gestandsdoeningstermijn: De standaard gestandsdoeningstermijn is te lang! 120 tot 180 dagen (soms tot 360 dagen) is eigenlijk niet realistisch ??? Omdat: een producent krijgt nergens 120 dagen geldigheid van offertes bij leveranciers; staal en alu leveranciers (90% van grondstof signalisatie) werken zelfs met dag of weekprijzen. Hoe oplossen, voorstel: - Termijn drastisch verkorten - Prijsherzieningsformule inbouwen, echter de huidige formules hebben geen aangepaste parameters.   Conclusie: Een kortere gestandsdoeningstermijn is een “must”! 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

13 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
? VRAGEN / OPMERKINGEN ? 1. Gestandsdoeningstermijn: 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

14 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
2. De technische beschrijving: Een goede technische beschrijving is belangrijk voor beide partijen! Problemen komen vooral voor bij technische beschrijvingen die niet uit het SB250 of via andere standaardprocedures komen. Wat zijn de problemen: Vooral contradictorische, hetzij dubbele omschrijvingen komen frequent voor; De drang om “te” of om zo volledig mogelijk te zijn; Het uitschrijven van alle mogelijkheden of techniciteiten leidt dikwijls tot een dossier met een “overkill” aan informatie; Een tekort aan technische bagage of technische kennis van het gevraagde; De angst om één of ander element te vergeten. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

15 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Conclusie: “Less is more” Voordelen: Een goede technische beschrijving zorgt er voor dat de aanbestedende partij en de inschrijver niet voor verassingen komen te staan. Het zorgt er ook voor dat “appelen met appelen” kunnen worden vergeleken. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

16 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Vuistregels voor goede technische beschrijving: Geef een juiste en herkenbare naam zonder tegenstrijdigheden. Vb.: “Houten aluframe” of “Galva kader” waarbij de verdere omschrijving verplicht om het geheel in aluminium op te bouwen. Vb.: “Bord T2000” met vervolgens beschreven bevestigingsmethoden “pen-gat” Geef d.m.v. een korte omschrijving aan waarvoor het product gebruikt zal worden. De producent wordt hierdoor beter betrokken en kan zich inbeelden wat u beoogd. Vb.: Het paneel dient als startbord van een mountainbikenetwerk. De staanders zullen in de grond worden geplaatst door de gemeentelijke of stedelijke technische diensten met stabilisé. Som vervolgens duidelijk op welke eigenschappen het product zeker moet bezitten. Vb.: Houten signalisatieframe: Het moet verplaatsbaar zijn , minimum gegarandeerde kleurvastheid van 5 jaar hebben. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

17 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Vuistregels voor goede technische beschrijving: Geef duidelijk aan welke dimensies u wilt dat het product heeft. Vb.: kader: 1500x1000mm, vrije hoogte: 1000mm, gronddiepte 500mm Indien het gevraagde complex is werkt men best met een technische tekening. Indien nodig specifieert u de materialen waaruit het product dient gemaakt te worden. Vb: Hout met een minimum duurzaamheidsklasse 2. Indien u specifiek bent moet u er zich van vergewissen dat de gevraagde materialen vrij verkrijgbaar zijn. Vb.: Hout Robinia FSC – ervaring leert ons dat dit soms niet te verkrijgen is. Wees algemeen! Definieer de bewerkingen die u wenst dat er worden toegepast om de productie te verwezenlijken. Vb.: De verbindingen van de houten constructie moeten geschroefd of via pen/gat verbindingen worden uitgevoerd. Geef duidelijk de afwerking weer. Vb.: Gegalvaniseerd, gemetalliseerd en/of gepoederlakt. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

18 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Enkele Tips! Tip1: Een goede technische omschrijving is meestal sluitend, hierdoor wordt een voorbeeld of prototype meestal overbodig. Uitzonderingen bevestigen uiteraard de regel. Het vragen van een voorbeeld vóór de toekenning is voor de meeste producenten een zeer grote kost zonder dat er zekerheid is dat er een gevolg aan komt. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

19 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Enkele Tips! Tip2: Een voorafgaandelijk marktonderzoek is aan te raden! Tip3: Maak een technische tekening 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

20 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
2. De technische beschrijving: ? VRAGEN / OPMERKINGEN ? 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

21 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
3. Opmerkingen over het SB250 & de genormaliseerde posten. A. De m² intervallen voor het leveren van verticale signalisatie: 1. Zorgt voor een onnodig dure prijs. 2. Producenten zijn niet erg gelukkig met de m² intervallen; Het is voor de producenten erg moeilijk om in te schatten wat de aanbestedende overheid precies wil. Hierdoor moet vaak een grotere marge gehanteerd worden. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

22 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Rekenvoorbeeld 1: De m² intervallen voor het leveren van verticale signalisatie: hoe dit in zijn werk gaat? Alle eenheidsprijzen worden gekoppeld aan de oppervlakte van een verkeersbord. Hierdoor verkrijg je Euro per vierkante meter (€/m²). Om de verkeersborden op te delen worden er verschillende intervallen gehanteerd. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

23 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Rekenvoorbeeld 1: De verschillende intervallen zijn: S ≤ 0,2m² (Kleine verkeersborden) 0,2m² < S ≤ 0,5m² (Kleine verkeersborden) 0,5m² < S ≤ 1,0m² (Kleine verkeersborden) 1,0m² < S ≤ 2,0m² (Middelgrote verkeersborden) 2,0m² < S (Grote verkeersborden) “S” = oppervlakte van een verkeersbord. De bedoeling is om een eenheidsprijs in €/m² te koppelen aan ieder interval. De aanbestedende partij zal het vermoedelijk aantal aan te kopen m² opgeven. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

24 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Rekenvoorbeeld 1: Het probleem is dat er op deze manier onrealistische prijzen worden gecreëerd. We tonen dit aan a.d.h.v. het rekenvoorbeeld: We nemen in het rekenvoorbeeld het kleinste interval om aan te tonen wat het probleem is. Hoe groter het interval, hoe groter het probleem wordt. We gebruiken eenheidsprijzen van SB250 borden met film klasse 3. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

25 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Rekenvoorbeeld 1: S≤0,2m² KP €/m² KP - SB250 Driehoek Z = 400 € 10,84 0,06 180,67 € 7,60 Cirkel diam. € 16,78 0,13 129,08 € 16,47 Cirkel oranje rug € 17,06 131,23 Ruit € 17,29 0,16 108,06 € 20,27 Achthoek € 18,57 116,06 Rechthoek 100 € 6,30 0,04 157,50 € 5,07 200 € 10,71 0,09 119,00 € 11,40 Totaal: € 97,55 0,77 126,69 €/st 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

26 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Rekenvoorbeeld 1: conclusie Voor de rode posten betaald de aanbestedende partij te veel. Voor de blauwe posten krijgt de producent te weinig. Bij het invullen van een inventarislijst of meetstaat is het dus giswerk voor de producent. Alles hangt af van de aard en de te bestellen hoeveelheden. Tot de effectieve uitvoering weet de producent niet wat voor hem de kost zal zijn. Voor de aanbestedende overheid is het gevolg dat zij de gevraagde signalisatie duurder zullen betalen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

27 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Er is reeds overleg gepleegd met AWV via Mevr. Van den Bossche over dit onderwerp. Voor AWV is een meer gedetailleerde uitsplitsing van de posten in de meetstaat niet haalbaar omwille van het meerwerk van de controle die de meerdere posten, door de meer gedetailleerde uitsplitsing, met zich mee zullen brengen. We begrijpen en respecteren dit. We hopen echter wel nog op een toekomstige oplossing. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

28 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Voor steden, gemeenten & andere aanbestedende partijen, die misschien een minder omvangrijk bestek hebben en beter kunnen inschatten welke signalisatie er zal aangekocht worden, raden wij aan om specifieker te zijn in de beschrijving. De producent / inschrijver zal op deze manier betere prijzen kunnen hanteren. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

29 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Voorbeeld van prijslijst: Prijslijst borden volgens bestek SB250 versie 2.2 Omschrijving Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Cirkel Diameter 400 mm Diameter 700 mm Diameter 900 mm Diameter 400 mm OR rug - Diameter 700 mm OR rug Diameter 900 mm OR rug Driehoek Zijde 400 mm Zijde 700 mm Zijde 900 mm 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

30 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Omschrijving Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Achthoek Diameter 400 mm Diameter 700 mm Ruit Zijde 400 mm Zijde 900 mm Rechthoek 100 x 400 mm 300 x 1100 mm 400 x 200 mm 400 x 200 mm OR rug - 400 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 600 mm OR rug 450 x 200 mm 450 x 200 mm OR rug 600 x 400 mm 600 x 400 mm OR rug 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

31 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Omschrijving Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 600 x 900 mm 600 x 900 mm OR rug - 700 x 200 mm 700 x 200 mm OR rug 700 x 400 mm 700 x 700 mm 900 x 150 mm 900 x 300 mm 900 x 600 mm 900 x 900 mm 1100 x 300 mm 1100 x 900 mm 1100 x 1300 mm 1200 x 150 mm 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

32 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Omschrijving Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Pijl 850 x 200 mm 1000 x 200 mm 1150 x 200 mm 1300 x 200 mm 1250 x 300 mm 1500 x 300 mm 1750 x 300 mm 2000 x 300 mm Opmerking: In het SB250 staan er posten die nog veel grotere intervallen hanteren. U begrijpt dat het probleem er niet beter op wordt. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

33 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
B. Leveren en plaatsen van verkeersborden via een interval van m² en een eenheid per stuk: Dit is een zeer gevaarlijke post! Deze dient ten alle tijden vermeden te worden. Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 1 -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 1 steun st -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², inclusief 1 steun -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steun (bijkomend bord) -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², exclusief steun (bijkomend bord) -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 2 steunen -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², inclusief 2 steunen -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steunen (bijkomend bord) -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², exclusief steunen (bijkomend bord) Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 2 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

34 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 3.a of 3.b -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 1 steun st -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², inclusief 1 steun -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steun (bijkomend bord) -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², exclusief steun (bijkomend bord) -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 2 steunen -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², inclusief 2 steunen -, oppervlakte S ≤ 0,5 m², exclusief steunen (bijkomend bord) -, oppervlakte 0,5 < S ≤ 1 m², exclusief steunen (bijkomend bord) Leveren en plaatsen van middelgrote verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 1 -, inclusief 1steun -, exclusief steun (bijkomend bord) -, inclusief 2 steunen -, exclusief steunen (bijkomend bord) 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

35 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Leveren en plaatsen van middelgrote verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 2 -, inclusief 1steun st -, exclusief steun (bijkomend bord) -, inclusief 2 steunen -, exclusief steunen (bijkomend bord) Leveren en plaatsen van middelgrote verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 3.a of 3.b Er zijn te veel uiteenlopende mogelijkheden met te grote prijsverschillen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

36 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Rekenvoorbeeld: We gebruiken het kleinste interval en de laagste klasse van film waardoor het kleinste probleem optreedt. Leveren en plaatsen van kleine verkeersborden met gebruikelijke afmetingen en bekledingsmateriaal type 1 Oppervlakte S ≤ 0,5 m², inclusief 1 steun Eenheid: ST 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

37 Probleem 1. de prijs van de borden.
Bij deze methode doen er zich 3 grote problemen voor! Probleem 1. de prijs van de borden. S≤0,5m² KP €/m² KP - SB250 Film Type 1 Driehoek Z = 400 € ,50 0,07 135,71 € 7,03 1100 € 54,26 0,43 126,19 € 43,21 Cirkel diam. € 13,94 0,13 110,63 € 12,66 700 € 35,76 0,39 92,88 € 38,69 Ruit € 14,54 0,16 90,88 € 16,08 Achthoek € 39,52 0,41 97,58 € 40,70 Rechthoek 200 € ,35 0,09 103,89 € 9,04 € 37,24 0,49 76,00 € 49,24 Pijl 1500 300 € 47,79 0,45 106,20 € 45,22 Totaal: € 261,90 2,61 100,50 €/st 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

38 Probleem 2.: De steunpalen
Volgens het SB250 kunnen we onderstaande palen toekennen aan de voorbeeldborden van hierboven. We moeten echter rekening houden met twee soorten palen omdat de opstelhoogte niet gekend is De opstelhoogte kan 1,5m of 2,1m zijn. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

39 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Opstelhoogte 1,5m diam. 51mm diam. 76mm L = m aantal KP - tot Driehoek Z = 400 2,5 1 - € 14,70 1100 3,5 € 32,15 Cirkel diam. 700 Ruit Achthoek Rechthoek 200 Pijl 1500 300 2 € 29,40 Opstelhoogte 2,1m diam. 89mm € 23,22 € 42,50 € 46,44 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

40 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Probleem 3.: de plaatsing Het is onduidelijk of de palen moeten geplaatst worden in een zachte of in een verharde berm. Plaatsing in zachte berm kost €/opstelling Plaatsing in verharde berm kost +-95/opstelling !! We houden hier geen rekening met het aantal beugels of de grootte van de sokkels. Dit varieert ook afhankelijk van de grootte van het bord !! 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

41 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
De goedkoopste mogelijkheid en de duurste mogelijkheid langs elkaar. Goedkoopste mogelijkheid: Rechthoek 400x200m, opstelhoogte 1,5m, paal diam. 51mm, L = 2,5m, plaatsing in zachte berm: 89,05 €/opstelling Duurste mogelijkheid: Driehoek 1100mm, opstelhoogte 2,1m, paal diam. 89mm, L = 3,5m, plaatsing in verharde berm: 191,76 €/opstelling Welke prijs zou u invullen op de meetstaat van het bestek? 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

42 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
PAUZE ! 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

43 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
C. Meetmethode voor hoeveelheden: Onder deze titel staat het volgende vermeld in het SB250. Tenzij anders vermeldt, zijn in de posten van verkeerstekens begrepen: - het bord dat omvat: het eigenlijke bord; de beugels voor de bevestiging van het bord op de steun(en); alle bijhorigheden zoals schroeven, moeren, bouten, klemringen, klinknagels; - de steun(en); - het coaten van voormelde materialen; - de sokkel(s); - het plaatsen; - alle bijhorende werken zoals op- en afbraak, grondwerken, maatregelen ten opzichte van kabels en leidingen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

44 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Er wordt teruggegrepen naar de standaardposten van het SB250 dat normaal gezien alle geleverde verkeersborden doet voorzien van bovenstaande opsomming van bijhorigheden. Deze methode is niet werkbaar: Het is onbegonnen werk om in te schatten hoeveel en welke palen en beugels je nodig hebt. Het is niet mogelijk om in te schatten welk bord er in de verharding moet geplaatst worden en welk niet. Of, wat er moet afgebroken worden! 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

45 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Vermoedelijk gebruikt men daarom meestal de genormaliseerde posten zonder de voorziening van beugels, palen of plaatsing. In de bestekken wordt hier echter geen of te weinig uitleg over verschaft. Indien je gewoon rekening houdt met het SB250 en de informatie die in de bestekomschrijving staat zou je denken dat je wel alle bijhorigheden dient te voorzien. Hierna een voorbeeld van een bestek waarvan wij tot op de laatste moment dachten dat palen en beugels inbegrepen dienden te zijn terwijl dit, na telefonisch contact, niet het geval bleek te zijn. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

46 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Zijn de palen en de beugels inbegrepen in onderstaande tabel? CONCLUSIE: Men dient dit duidelijk te vermelden! 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

47 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
3. Opmerkingen over het SB250 & de genormaliseerde posten. ? VRAGEN / OPMERKINGEN ? 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

48 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
4. Standaardisatie borden en palen volgens SB250 Borden: Voor de borden wordt er een vrij goede standaard gehanteerd. Deze staan precies beschreven in het SB250 en in het politiereglement. Er zijn echter nog steeds partijen die afwijkende maten vragen voor standaard beeltenissen. Dit komt de prijs en de uniformiteit niet ten goede! Best is om er op toe te kijken dat de standaardmaten gehanteerd worden. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

49 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Palen: Bij de palen is het probleem groter. Dikwijls worden er in de bestekken prijzen per lopende meter gevraagd. Hierdoor heeft de kopende partij eigenlijk vrij spel betreft de maatvoering die zij wensen. De niet standaardlengtes drijven de prijs op en creëren extra handelingen voor de producent. Het heeft geen zin om al te verschillende lengtes te vragen. Immers, de SB250 borden hebben glijprofielen die niet op de rand van het bord gemonteerd staan waardoor er voldoende speling ontstaat om enkele centimeters te overbruggen. Met de diepte van de paal in de grond kan ook gespeeld worden. Hierdoor is er een ruime marge die er voor zorgt dat iedere opstelling gemakkelijk kan uitgevoerd worden a.d.h.v. standaard lengtes. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

50 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Rekenvoorbeeld: Ter verduidelijking maken we een rekenvoorbeeld. We starten het voorbeeld met een verkeersbord SB250 met een diameter van 700mm en een opstelhoogte van 2,1m. Hier onder een tekening van de opstelling. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

51 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

52 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
De kosten kunnen tot een min. beperkt worden: Bij een standaard opstelling, met een rond bord van diam. 700mm, heb je een spelingsmarge van +-450mm (150mm aan het bord, 300mm in de grond). Dit stelt ons in staat om te werken met standaard afmetingen van palen. Hierna kan je een overzicht terugvinden van standaard lengtes van palen voor standaard opstellingen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

53 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Lengte d.51mm d.76mm d.89mm 1,00 x 1,20 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,20 3,34 3,50 3,80 4,00 4,20 4,50 5,00 5,50 6,00 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

54 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
We werken het rekenvoorbeeld af: Wat is de minimum lengte van een paal: Neem de diameter v/h bord, (min) trek er de speling van 150mm van af. (plus) Bepaal vervolgens de vrije hoogte (1,5m of 2,1m) en tel deze er bij op. (plus) Tel er vervolgens 400mm bij als gronddiepte. U heeft de minimum lengte van de paal. Wat is de maximum lengte van een paal: Neem de minimum lengte en (plus) tel hier de totale speling (speling bord (zie tabel in word document) + speling gronddiepte (300mm)) bij op. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

55 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Welke paal gebruiken bij het rekenvoorbeeld: zie tabel met standaardlengtes   Bv: Bord diam700mm met een vrije hoogte van 2,1m. 700mm – 150mm mm + 400mm = 3050mm + 450mm = 3500mm In dit geval kan je drie standaardmaten van palen gebruiken. 3,2m, 3,34m en 3,5m. Ze vallen allemaal in het berekende interval. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

56 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
4. Standaardisatie borden en palen volgens SB250: ? VRAGEN / OPMERKINGEN ? 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

57 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
5. Communicatie, realisme en redelijkheid: Dit klinkt als een “Hippe filosofie”, echter de dagelijkse realiteit die we met z’n allen ervaren is er dikwijls één van weinig respect voor elkaars werk. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

58 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
“Het is tijd voor”: Een kwalitatieve, correcte en respectvolle manier van samenwerken tussen producenten, aannemers en openbare besturen of aanbestedende partijen. Dit is dé basis om werkzaamheden tot een goed einde te brengen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

59 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Een snel, streng & kordaat opgetreden vanwege de aanbestedende partijen tegen malafide inschrijvers is belangrijk. Producenten of aannemers die hun afspraken niet nakomen zijn een vorm van concurrentievervalsing en zorgen er voor dat de verstandhouding onderling verziekt; Door de verziekte relatie worden serieuze aannemers regelmatig geconfronteerd met onrealistische eisen, overdreven regelgeving, vitten op pietluttigheden en zelfs pestgedrag. Het weigeren van slecht uitgevoerde werken of slecht geproduceerde materialen is een must. Langs de andere kant moet er redelijkheid gehanteerd worden. Een verkeersbord is geen design meubel. De maatstaf moet duurzaamheid en functionaliteit zijn. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

60 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
2/04/2017 Verhalen over malafide producenten zijn er in overvloed. We gaan hier niet verder over uitweiden! Als producentenvereniging staat Signeq steeds open voor het aanhoren van klachten of suggesties. Wij zijn steeds bereid om te helpen zoeken naar een constructieve oplossing. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

61 Inschrijvers worden soms ook geconfronteerd met zeer vergaande eisen.
De andere zijde van de medaille!! Inschrijvers worden soms ook geconfronteerd met zeer vergaande eisen. Dit doet zich meestal voor tijdens of na de gunning. Onlangs werd de markt met een bestek geconfronteerd waarbij de eisen wel heel erg vergaand waren. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

62 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Opdracht: Leveren van Signalisatie materiaal Uitvoeringstermijn: 1jaar Gestandsdoeningstermijn: 180 kalenderdagen Dat is de helft van de uitvoeringstermijn!) Leveren van signalisatie volgens H10 van SB250 versie 2.2 Opmerking over de beschrijvende posten: De aannemer kan zich, bij de uitvoering van de leveringen, niet beroepen op de onvolledigheid van een post, op niet gesignaleerde en dus niet verbeterde hoeveelheden, op onjuiste posten of ontbrekende posten, enz… om zich te onttrekken aan de uitvoering van een levering die normaal bij de vermelde posten hoort om deze aanneming te voltooien: dit werk is alsdan in de overeenkomst begrepen. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

63 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Kwalitatieve selectie Referenties omtrent gelijksoortige opdrachten. Gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering ondertekend door de opdrachtgever. Referentielijst ok! Getekend? Is dat nodig? Het creëert heel veel werk en meestal voor niets. Verslag met aard en samenstelling van alle producten inbegrepen de proefverslagen met betrekking tot alle materialen voorzien in het SB250 Dit is compleet overbodig en bovendien niet sluitend. De materialen worden volledig beschreven in het SB250 bestek. Waarom moet er door de producent dan nogmaals een materiaalbeschrijving worden toegevoegd? Proefverslagen m.b.t. de materialen zijn waardeloos vóór levering van de materialen. De verslagen en certificaten moeten duiden op de gebruikte materialen. Een vooraf geleverd certificaat is geen garantie voor achteraf gebruikte materialen. Tip: Indien men certificaten wenst op te vragen doet men dat best samen met of na de levering! 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

64 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Certificaten: Verslagen met uitslagen van de proeven op verven en reflecterende films. Attest i.v.m. zeefdruk (H10 – B van SB250, 2.2) en een lijst van de borden die gezeefdrukt worden. Er bestaat niet zoiets als borden die enkel gezeefdrukt worden! Dit varieert en is afhankelijk van de hoeveelheden. De verwijzing van het SB250 gaat over vinyl film, zie hier onder. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

65 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
De borgtocht wordt pas na 5 jaar vrij gegeven Betaalstaat + leveringsstaat + ondertekende leveringsbon , in twee exemplaren versturen. Na goedkeuring wordt uitnodiging van factuur gestuurd. Straffen: 250 € bij niet tijdig verwittigen van leidend ambtenaar bij levering 250 € bij niet tijdig verwittigen van district ambtenaar bij levering 250 € indien levering niet na 2 dagen afgemeld wordt 50 €/dag indien vorderingsstaat niet binnen 30 dagen na levering aangeleverd wordt. Boetes: 100 €/dag bij late levering 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

66 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Leveringen: Voor elke levering wordt per bestelorder in 4-voud een afleverbon gemaakt. Deze moeten alle door de leidend ambtenaar ondertekend worden. 2 exemplaren blijven op het district, 1 exemplaar moet per mail naar de leidend ambtenaar worden gezonden. Dat is diegene die ze net heeft ondertekend. Het tweede exemplaar wordt bij de vorderingsstaat gevoegd. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

67 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
De standaard opleveringstermijn wordt verlengd van 15 naar 120 kalenderdagen De waarborg termijn wordt van 1 naar 5 jaar gebracht Iedereen kan zien dat er aan dit bestek is gewerkt. De producent zal zijn best moeten doen om de afspraken na te komen. In hetzelfde bestek staan echter wel een aantal foutjes. De beschrijving van de grondkoker bvb. Het is ook niet duidelijk of de borden met beugels en palen moeten voorzien worden. Het bestek werd toegekend voor €. We kunnen ons afvragen of dit bedrag deze hele heisa verantwoord? 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

68 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
OPROEP: Een gezonde samenwerking tussen kritische partijen die op hun strepen staan maar voor rede vatbaar zijn zou een verademing zijn. Laten zowel producenten als aanbestedende partijen zich professioneel opstellen t.o.v. elkaar. Het resultaat zal kwaliteitsvoller, efficiënter en kostenbesparend zijn. Het zal bovendien heel wat aangenamer zijn om te werken! 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

69 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
2/04/2017 5. Communicatie, realisme en redelijkheid: ? VRAGEN / OPMERKINGEN ? Er moet nog heel wat water naar de zee vloeien alvorens we zover zijn. Signeq zet alvast zijn beste beentje voor, want wij geloven in een mooie toekomst EN een aangename samenwerking. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

70 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Korte samenvatting: 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

71 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Gestandsdoeningstermijn: Een lange termijn zorgt voor hogere prijzen; Een goede technische beschrijving is een must; Het SB250 of standaardbestek Prijzen voor signalisatieborden via m² intervallen zijn moeilijk werkbaar. Het is beter om de standaardlijst te hanteren. Leveren en plaatsen via m² intervallen, afgerekend per stuk is quasi niet doenbaar! De post “Borden volledig afgewerkt “ vraagt om verduidelijking. Melding van bijhorigheden is een must. Standaardisatie van borden en palen SB250 Vraag borden volgens het SB250 en de standaard maten. Voor palen dient men rekening te houden met de lengte Realisme en redelijkheid: Wij roepen op tot samenwerking en respect voor elkaar. 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

72 Volledige tekst: www.signeq.be of www.vvsnv.be
05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt

73 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt
Dank voor uw aandacht 05/12/2012 SIGNAwel 2012 Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren, VVS nv Hasselt


Download ppt "Signeq afgevaardigde Lieven 's Heeren,"

Verwante presentaties


Ads door Google