De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Gemeentelijke informatie en kennisbank Willem Hartzuiker (gemeente Utrechtse Heuvelrug) Janneke van der Kruk (DataLand)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Gemeentelijke informatie en kennisbank Willem Hartzuiker (gemeente Utrechtse Heuvelrug) Janneke van der Kruk (DataLand)"— Transcript van de presentatie:

1 1 Gemeentelijke informatie en kennisbank Willem Hartzuiker (gemeente Utrechtse Heuvelrug) Janneke van der Kruk (DataLand)

2 2 gemeente informatie kennisbank gemeente 27 september Amersfoort 15.00-15.45 uur Willem HartzuikerJanneke van der Kruk

3 3 “Vandaag de dag gaat het om de vraag welke strategische kennis de organisatie nu en in de toekomst nodig heeft om te functioneren. Dat niet alleen. Ook staat de vraag centraal hoe deze kennis te verwerven en toegankelijk te maken voor de werknemers. Kortom alles draait om kennisregie!” Piet van Mourik Artikel in gemeente.nu 5 april 2012 Kennisregie betekent stoppen met herindelen

4 4 “Het Nieuwe Werken gaat o.a. gepaard met de term loslaten als vorm van coaching. Maar bij HNW staat coaching voor anders vasthouden wat betekent dat leidinggeven systematisch gericht is op het behalen van eindresultaten.” Piet van Mourik Artikel in gemeente.nu 1 juni 2012 Het Nieuwe Werken eist krachtig leiderschap “Door onkunde worden sommige gemeenten 'speeltuinen' met een dramatisch ingezakte productie. Wat wij intussen weten is dat de manier van leidinggeven cruciaal is om dit te voorkomen.”

5 5 Vraagstelling •Hoe gaan gemeenten om met gegevens, informatie en kennis? •Is er sprake van eenzelfde uitdaging en een heldere samenwerking? •En hoe steekt Geo-informatisering daarin?

6 6 Aanpak  Vragen vanuit middelgrote gemeente  Intergemeentelijk perspectief  Borgen en ontwikkelen (Geo-)kennis  Discussie over kennis

7 7 Oorzaak? Gemeentelijke kennis heeft gebrek aan: •regie •centralisatie •een loket

8 8 Situatie gemeenten •Autonoom •Organisatie en informatie zijn verzuild •De mate waarin kennis versleuteld zit in processen die over afdelingen heen gaan is groot •Vanuit management ontbreekt sturing hierop •De problemen rondom de basisregistraties op gegevensniveau zijn maar een tipje van de ijsberg •De techniek zou een sluitstuk moeten zijn, niet het vertrekpunt ?

9 9 Situatie gemeenten •Autonoom •Organisatie en informatie zijn verzuild •De mate waarin kennis versleuteld zit in processen die over afdelingen heen gaan is groot •Vanuit management ontbreekt sturing hierop •De problemen rondom de basisregistraties op gegevensniveau zijn maar een tipje van de ijsberg •De techniek zou een sluitstuk moeten zijn, niet het vertrekpunt

10 10 Situatie gemeenten •Autonoom •Organisatie en informatie zijn verzuild •De mate waarin kennis versleuteld zit in processen die over afdelingen heen gaan is groot •Vanuit management ontbreekt sturing hierop •De problemen rondom de basisregistraties op gegevensniveau zijn maar een tipje van de ijsberg •De techniek zou een sluitstuk moeten zijn, niet het vertrekpunt

11 11 Huidige situatie binnen gemeenten •Autonoom •Organisatie en informatie zijn verzuild •De mate waarin kennis versleuteld zit in processen die over afdelingen heen gaan is groot •Vanuit management ontbreekt sturing hierop •De problemen rondom de basisregistraties op gegevensniveau zijn maar een tipje van de ijsberg •De techniek zou een sluitstuk moeten zijn, niet het vertrekpunt

12 12 Huidige situatie binnen gemeenten •Autonoom •Organisatie en informatie zijn verzuild •De mate waarin kennis versleuteld zit in processen die over afdelingen heen gaan is groot •Vanuit management ontbreekt sturing hierop •De problemen rondom de basisregistraties op gegevensniveau zijn maar een tipje van de ijsberg •De techniek zou een sluitstuk moeten zijn, niet het vertrekpunt

13 13 Huidige situatie binnen gemeenten •Autonoom •Organisatie en informatie zijn verzuild •De mate waarin kennis versleuteld zit in processen die over afdelingen heen gaan is groot •Vanuit management ontbreekt sturing hierop •De problemen rondom de basisregistraties op gegevensniveau zijn maar een tipje van de ijsberg •De techniek zou een sluitstuk moeten zijn, niet het vertrekpunt

14 14 Situatie landelijk •415 gemeenten •Landelijke organisaties: VNG, KING, DataLand, ICTU, Geonovum, Kadaster, SVB BGT, … •GGB sinds kort •Maar geen centraal kenniscentrum Geo

15 15 Wat zou het moeten zijn?

16 16 Wat zou het moeten zijn?

17 17 Wat zou het moeten zijn?

18 18 Wat zou het kunnen zijn? •Generieke architectuur (GEMMA) +GEO •Generieke processen •Generieke informatie •Generiekekennis •Samenwerkingafdelingen •Samenwerking gemeenten (> overheid) •Centraliseren informatie •Centraliserenkennis •Centraliserensystemen? (cloud?)

19 19 Crisis? •Zelf doen steeds moeilijker en duurder •Bezuinigen door (Geo-)investeren •Bezuinigen door samenwerking regio/landelijk –Kennis –Informatie –Systemen •Bezuinig Thorbecke!

20 20 Van, voor en door > 400 gemeenten ← Oplossing?

21 21 Vastgoed Geo WOZ Gemeentelijke informatiedomeinen Beleid Implementatie Operatie Beheer KING DataLand VNG Gemeentelijk geo-beraad Informatiekundige uitvoeringstoets

22 22 Doel GGB 1.Optimale kennisinteractie en standpuntbepaling tussen VNG & gemeenten 2.Gevraagd & ongevraagd advies uitbrengen 3.Verzorgen van actuele communicatie

23 23

24 24 Hoe? •Uitgangspunten –Actief halen & brengen –Geen instituut maar (h)erkend kennisplatform

25 25 Wat? Gegevens → informatie → kennis rauwe feiten of symbolen … met betekenis voor de ontvanger … persoonlijk/organisatie vermogen dat in staat stelt om juist te handelen een product dat bepaald wordt door de informatie, ervaring, vaardigheden en attitude waarover een persoon of een organisatie (bestaande uit personen) op een bepaald moment beschikt

26 26 Kennis borgen/delen •Expliciete kennis •Impliciete kennis

27 27 Nonaka (1994) en Nonaka & Takeuchi (1995)

28 28 Nonaka (1994) en Nonaka & Takeuchi (1995) Kennisbank Bijeenkomsten Samenwerken Opleidingen

29 29

30 30

31 31

32 32 Kennisbank •Van, voor en door gemeenten •Beleidsmakers, management en medewerkers •Op één plek alle relevante informatie; •Actueel (laatste stand van zaken), transparant en toegankelijk •Online, openbaar •Thematische insteek (gemeentelijke geo-agenda) •LEES-gedeelte: relevante (vastgestelde) landelijke informatie/kennis •SCHRIJF-gedeelte: documenten (PvA, beleidsplan, BCs, PvE), dicussies, reviews, gezamenlijke activiteiten

33 33 Thema..Thema 2Thema 1 Informeren Lezen Relevante landelijk vastgestelde documenten en communicatie Delen Schrijven Documenten Reviews Discussies Expert(groep) per thema CGGB Gemeenten Ondersteuner Hoe? Wie?

34 34 Vragen •Welke vragen zijn er? •Hoe zie je jouw rol? •Welke ideeën heb je voor de kennisbank?

35 35 Stellingen •(Impliciete) kennis van de primaire processen binnen de gemeente is belangrijker dan (expliciete) geokennis voor het succes van de implementatie van het stelsel van basisregistraties •Een ieder hier is kennisregisseur binnen/voor zijn organisatie


Download ppt "1 Gemeentelijke informatie en kennisbank Willem Hartzuiker (gemeente Utrechtse Heuvelrug) Janneke van der Kruk (DataLand)"

Verwante presentaties


Ads door Google