De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014 Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014 Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique."— Transcript van de presentatie:

1 Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014 Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique Verté 19/04/2012Een huis? Een thuis!1

2 Pag. In samenwerking met 19/04/20122 Een huis? Een thuis!

3 Pag. Inleiding 19/04/20123 Een huis? Een thuis!

4 Pag. Ageing and care challenges Chronic conditions Workforce shortage Financial unsustainability Health inequalities HLY vs LE Ageing society

5 Pag. Age dependency ratioAge-related total spending in % of GDP Ageing – global challenge Source: Ageing Report 2009, OECD *data for 2000 and 2050 EU27 Japan US 20102050 23,2 13,7 11,1 27,8 16,716,6 Number of working age population for one older person (+65)

6 Pag. 6 Immense differences: Expenditure in the base scenario, EU27, % of GDP Source: Commission Services, EPC

7 Pag. 1. Vergrijzende samenleving België = 10 e oudste land ter wereld 19/04/20127 Een huis? Een thuis! België Vlaams Gewest Brussels H. Gewest Waals Gewest 60plussers 22,99%24,11%18,44%22,41% 80plussers 4,92% 4,98%4,58%4,92%

8 Pag. 1. Vergrijzende samenleving 19/04/20128 Een huis? Een thuis!

9 Pag. 1. Vergrijzende samenleving 19/04/20129 Een huis? Een thuis!

10 Pag. 2. Nergens beter dan thuis? Ageing in place –De mogelijkheid bieden en ondersteunen zodat ouderen kunnen wonen op de plaats die zij verkiezen –Meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen (ook meer en meer focus vanuit het beleid) –Ook in moeilijkere omstandigheden –Economische moeilijkheden –Onaangepaste woningen – achtergestelde woning –Zorgbehoeften 19/04/201210 Een huis? Een thuis!

11 Pag. 2. Nergens beter dan thuis? Belang van de woonkwaliteit bij ‘Ageing in place’ –Naarmate men ouder wordt, nemen buitenhuisactiviteiten af –Kwaliteit van de woning heeft invloed op het gevoel van veiligheid –Belangrijke factor voor goede levenskwaliteit –Onaangepastheid van de woning vormt belemmering voor mobiliteit en dagelijks leven 19/04/201211 Een huis? Een thuis!

12 Pag. 2. Nergens beter dan thuis? Belang van de woonomgeving bij ‘Ageing in place’ –Ouderen spenderen vaak meer tijd in hun buurt –Ouderen zijn vaker meer gehecht aan hun buurt –Ouderen kunnen afhankelijker worden van hun buurt –Als ouderen in een geschikte woning leven in een ongeschikte buurt, blijven ouderen gevangen in een soort van gouden kooi (Royers, 2007, p.5). 19/04/201212 Een huis? Een thuis!

13 Pag. 3. Een huis? Een thuis! Inhoud boek 1.Hoe ziet de woonsituatie van ouderen in Vlaanderen eruit? 2.Welke push- en pullfactoren kunnen we detecteren waardoor ouderen willen verhuizen? o.a. onaangepastheid van de woning, basiscomfort, veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving 3.Hoe gaan ouderen om met die push- en pullfactoren? 4.Wat zijn de potentieel kwetsbare groepen op vlak van huisvesting? 19/04/201213 Een huis? Een thuis!

14 Pag. Data en methodologie 19/04/201214 Een huis? Een thuis!

15 Pag. 1. Ouderenbehoefteonderzoek Ouderenbehoefteonderzoek –Grootschalig onderzoek in 138 gemeenten –64.737 60plussers –Doel van het lokaal ouderenbehoefteonderzoek –Evidence-based beleid ontwikkelen –Brede vragenlijst –Huisvesting en buurt –Gezondheid en zorg –Onveiligheid, eenzaamheid, sociale participatie, … 19/04/201215 Een huis? Een thuis!

16 Pag. 2. Dataverzameling Hoe hebben we ouderen bevraagd? –Gestandaardiseerde vragenlijst –Oudere vrijwilligers –als onderzoeksbegeleider, als sleutelfiguur, als interviewer = peer research –Gemeente voert het onderzoek uit –Ondersteuning via een draaiboek –Provinciale coördinatie 19/04/201216 Een huis? Een thuis!

17 Pag. 3. Respondenten Wie is er bevraagd? –Thuiswonende 60plussers –Proportioneel gestratificeerde steekproef in elke gemeente –3 leeftijdsklassen –60-69 mannen en vrouwen –70-79 mannen en vrouwen –80+ mannen en vrouwen –De verhoudingen binnen de bevolking worden behouden in de steekproef 19/04/201217 Een huis? Een thuis!

18 Pag. 3. Respondenten Hoeveel ouderen zijn er bevraagd? 19/04/201218 Een huis? Een thuis! Aantal respondenten Vlaams Brabant13.975 Antwerpen6.034 Limburg14.392 West-Vlaanderen12.272 Oost-Vlaanderen18.064

19 Pag. 3. Respondenten Kenmerken van steekproef –Leeftijd tussen 60 en 107 jaar –55% vrouwen - 45% mannen 19/04/201219 Een huis? Een thuis! 60 - 69 jaar45,2% 70 - 79 jaar36,9% 80+17,9%

20 Pag. 3. Respondenten % Gehuwd69,7 Nooit gehuwd3,6 Gescheiden3,3 Samenwonend1,7 Weduwe(naar)21,7 19/04/201220 Een huis? Een thuis!

21 Pag. 3. Respondenten 19/04/201221 Een huis? Een thuis!

22 Pag. Resultaten 19/04/201222 Een huis? Een thuis!

23 Pag. 1. Hoe ziet de woonsituatie van ouderen in Vlaanderen eruit? 19/04/201223 Een huis? Een thuis!

24 Pag. 1. Woonvorm 19/04/201224 Een huis? Een thuis!

25 Pag. 1.1 Inwonen bij kinderen Individueel profiel? –Voornamelijk 80-plussers –Vrouwen –In weduwstaat –Groter aandeel met fysieke beperking –Laag inkomen 19/04/201225 Een huis? Een thuis!

26 Pag. 1.2 Alternatieve woningen 19/04/201226 Een huis? Een thuis! 1.1 Inwonen bij kinderen

27 Pag. 1.2 Alternatieve woning Individueel profiel –Voornamelijk 80-plussers –Vrouwen –Groter aandeel met een fysieke beperking –Laag inkomen (uitz. kangoeroewoning) –Gehuwde en gescheiden ouderen 19/04/201227 Een huis? Een thuis!

28 Pag. 2. Eigendomssituatie 19/04/201228 Een huis? Een thuis!

29 Pag. 2.1 Huren Individueel profiel? –Huren neemt toe met de leeftijd –Gescheiden ouderen –Ouderen met een inkomen onder €1000 –Vaker op sociale én privémarkt –Ouderen met fysieke beperking 19/04/201229 Een huis? Een thuis!

30 Pag. 3. Ouderdom van de woning 19/04/201230 Een huis? Een thuis!

31 Pag. 3. Ouderdom van de woning -De laagste inkomens wonen in de oudste woningen -Sociale huurwoningen zijn het jongste -40% ouderen die inwonen bij hun kinderen wonen in een woning ouder dan 50 jaar 19/04/201231 Een huis? Een thuis!

32 Pag. 2. Wat zijn push- en pullfactoren? 19/04/201232 Een huis? Een thuis!

33 Pag. Push- en pullfactoren –Push: Stressoren die ervoor zorgen dat ouderen niet langer thuis kunnen blijven wonen –Pull: Factoren die ouderen kunnen verleiden om te verhuizen/ hun woning aan te passen 1.Onaangepastheid van de woning aan ouderdom; 2.Geen basiscomfort in de woning; 3.Onveilig voelen in de woning; 4.Valfrequentie 19/04/201233 Een huis? Een thuis!

34 Pag. 1. Onaangepastheid van de woning 19/04/201234 Een huis? Een thuis!

35 Pag. 1. Onaangepastheid van de woning –Voornamelijk 80-plussers in ernstig onaangepaste woningen –Vaker gescheiden ouderen –Vaker ouderen met fysieke beperking –Huurwoningen (zowel sociale als privé) zijn vaker ernstig onaangepast 19/04/201235 Een huis? Een thuis!

36 Pag. 1. Onaangepastheid van de woning Top 5% Er zijn trappen in de woning49,2 Afstand tot voorzieningen is te groot21,1 Woning is te groot17,7 Ik moet trappen doen om de woning te betreden16,7 Afstand tot de kinderen is te groot14,2 19/04/201236 Een huis? Een thuis!

37 Pag. 2. Geen basiscomfort 19/04/201237 Een huis? Een thuis!

38 Pag. 2. Geen basiscomfort Geen toilet in de woning € 500 - € 999 6,4 € 1000 - € 1499 3,7 € 1500 - € 1999 1,8 > € 2000 0,7 19/04/201238 Een huis? Een thuis!

39 Pag. 3. Veilig voelen in de woning 19/04/201239 Een huis? Een thuis!

40 Pag. 4. Valfrequentie 19/04/201240 Een huis? Een thuis!

41 Pag. 4. Valfrequentie % ouderen dat valt 60-69 jaar 19,5% 70-79 jaar 28,3% 80 jaar en ouder 41,7% 19/04/201241 Een huis? Een thuis!

42 Pag. 4. Valfrequentie –Vooral huurders –35,2% oudere huurders op de sociale markt –30,1% oudere huurders op de privémarkt –Vooral bij ouderen die –40,2% inwonen bij kinderen –38% ouderen die wonen in alternatieve woonvormen 19/04/201242 Een huis? Een thuis!

43 Pag. 3. Hoe gaan ouderen om met die push- en pullfactoren? 19/04/201243 Een huis? Een thuis!

44 Pag. 1.Wie wil woning laten zoals ze is? 2.Wie wil woning aanpassen aan behoeften? 3.Wie klust in huis? 4.Wie is afgelopen 10 jaar verhuisd en waarom? 5.Wat is hun voorkeur van woonalternatieven? 19/04/201244 Een huis? Een thuis!

45 Pag. 1. Woning laten zoals ze is 19/04/201245 Een huis? Een thuis!

46 Pag. 2. Aanpassen aan behoeften 19/04/201246 Een huis? Een thuis!

47 Pag. 3. Klussen in huis 19/04/201247 Een huis? Een thuis!

48 Pag. 4. Verhuisd afgelopen 10 jaar 19/04/201248 Een huis? Een thuis!

49 Pag. 4. Verhuisd afgelopen 10 jaar Verhuisd afgelopen 10 jaar Gehuwd11,6% Nooit gehuwd16,4% Gescheiden34,9% Samenwonend28,7% Weduwe(naar)16,9% 19/04/201249 Een huis? Een thuis!

50 Pag. 4. Verhuisd afgelopen 10 jaar Verhuisd afgelopen 10 jaar Eigenaar8,2% Huurder (privé-markt)49,0% Huurder (sociale woning)37,7% Geen van bovenstaande31,9% 19/04/201250 Een huis? Een thuis!

51 Pag. 4. Redenen van verhuis Naar aantrekkelijke omgeving 37,0 Door gezondheidsproblemen 26,2 Door huisvestingsproblemen 23,5 Door aanwezigheid voorzieningen in nieuwe wijk 18,1 Om niet afhankelijk te willen worden van de kinderen 16,9 Ten gevolge van eenzaamheid 14,1 Door financiële situatie 13,2 Ten gevolge van onveiligheidsgevoelens 12,4 Door behoefte aan sociale contacten 11,2 19/04/201251 Een huis? Een thuis!

52 Pag. 5. Woonalternatieven? % ouderen die positief staan t.o.v. Verhuizen naar serviceflat 15,6 Verhuizen naar aangepaste woonvorm 8,8 Verhuizen naar aangepaste bejaardenwoning 6,7 Samenwonen met aantal ouderen 5,7 Inwonen bij kinderen 4,8 Verhuizen naar woonzorgcentrum 4,5 19/04/201252 Een huis? Een thuis!

53 Pag. Conclusies 19/04/201253 Een huis? Een thuis!

54 Pag. 1. Woonsituatie –Inwonen bij kinderen –Niet louter een zorgverhaal –Inkomen heeft een zeer doorslaggevende rol –Alternatieve woningen –Niet ingeburgerd –Hoe ouder, hoe meer huurders –Vooral eigenaars en privéhuurders hebben oude woningen 19/04/201254 Een huis? Een thuis!

55 Pag. 2. Push- en pull factoren Meest voorkomende pushfactoren: –Huisvestingsproblemen –Trappen doen om de woning te betreden –Trappen in de woning –Geen centrale verwarming –Geen toilet in de woning –Geen bad of douche in de woning –Woning is inbraakgevoelig –Gezondheidsproblemen –Slechte gezondheid –Vallen in de woning 19/04/201255 Een huis? Een thuis!

56 Pag. 2. Push- en pull factoren Meest voorkomende pullfactoren: –Aantrekkelijke woonomgeving –Toegankelijke buurt: aanwezigheid van openbare toiletten en rustbanken –Aanwezigheid van praktische voorzieningen: kruidenierszaak, postkantoor –Aanwezigheid vrijetijdsvoorzieningen: cinema, zwembad, theater 19/04/201256 Een huis? Een thuis!

57 Pag. 3. Coping met push en pull Verhuizen –14% ouderen is de afgelopen 10 jaar verhuisd –Ook aandacht hebben voor negatieve effecten? 19/04/201257 Een huis? Een thuis!

58 Pag. 3. Coping met push en pull Woning aanpassen? –Nee, liever niet… –Hoe ouder, hoe kleiner de bereidheid om de woning aan te passen –Belevingsaanpassing 19/04/201258 Een huis? Een thuis!

59 Pag. 4. Kwetsbare groepen Leeftijd: 80plussers –Leven in oudste woningen –Vaker geen toilet, centrale verwarming, bad of douche –Verhuizen vaker omwille van gezondheidsproblemen 19/04/201259 Een huis? Een thuis!

60 Pag. 4. Kwetsbare groepen Burgerlijke staat –Nooit gehuwden –Wonen veel vaker in oudste woningen –Het vaakst geen toilet, bad of douche in de woning –Grote valfrequentie –Echtgescheidenen –Wonen vaker in jonge woningen, maar hoge huurgraad –Huurwoningen meest onaangepast 19/04/201260 Een huis? Een thuis!

61 Pag. 4. Kwetsbare groepen Lage inkomens –Huren dubbel zo vaal op de privémarkt –Verhuizen vaker –Vaker inwonen bij kinderen –“Keuze” uit financiële redenen –Willen hun woning niet aanpassen –House rich – income poor 19/04/201261 Een huis? Een thuis!

62 Pag. 5. En nu? Hoe ageing well in place ondersteunen? 1.Woning en woonomgeving –Woningaanpassing –Binnen debat over ouderen en wonen veel aandacht voor ICT, sociale media, domotica –Maar: vaak ontbreken nog de basisvoorzieningen –Als ze moeten verhuizen, liefst in de eigen buurt –Aandacht voor leeftijdsvriendelijke omgeving –Vb: alternatieve woningen focussen zich op de woning, en spelen niet in op de woonomgeving 19/04/201262 Een huis? Een thuis!

63 Pag. 5. En nu? Hoe ageing well in place ondersteunen? 2. Zelfregieversterkend werken –Zelfregie, zelfmanagement, zelfsturing, autonomie, … –Belang van keuzes en controle over het eigen leven –Ook op vlak van wonen –Verhuizen op latere leeftijd = vaak geen spontane, zelfgemaakte keuze, maar wordt vaak aangewezen/aangepraat/opgelegd door de omgeving 19/04/201263 Een huis? Een thuis!

64 Pag. 5. En nu? Hoe ageing well in place ondersteunen? 3. Anticiperend gedrag stimuleren –Ouderen moet zelf proactief zijn en niet afwachten tot de keuzes dermate gelimiteerd zijn –Vb.: campagnes voor woningaanpassing richten zich vaak op de oudste ouderen… terwijl die er het meest weigerachtig tegenover staan –Vb. levensbestendig bouwen en verbouwen –Cognitieve herstructurering 19/04/201264 Een huis? Een thuis!


Download ppt "Een huis? Een thuis! Over ouderen en wonen 7 mei 2014 Nico De Witte, An-Sofie Smetcoren, Liesbeth De Donder, Sarah Dury, Tine Buffel, Tinie Kardol, Dominique."

Verwante presentaties


Ads door Google