De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9 januari 2013 Startvergadering Vitalink. Organisaties die meewerken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9 januari 2013 Startvergadering Vitalink. Organisaties die meewerken."— Transcript van de presentatie:

1 9 januari 2013 Startvergadering Vitalink

2 Organisaties die meewerken

3  Verwelkoming en inleiding: Doel van dit project  Casefinding  Hoe starten? –Een patiënt includeren in het project –Technische aspecten  Strategisch plan  Vragen Programma

4  Vitalink is een nieuw, digitaal platform van de Vlaamse overheid  Zorgverleners delen er belangrijke vertrouwelijke informatie over hun patiënten, –binnen de therapeutische relatie Streng beveiligd ( informed consent, therapeutische relatie,.. ) –Bescherming van Privacy ( enkel gegevens die nodig zijn voor behandeling van de patiënt)  Medicatieschema is een pilootproject Wat is Vitalink ?

5  Ons project is een pilootproject: –Aantonen dat de eerste lijn kan samenwerken! –Aantonen dat het systeem werkt ! –Fouten opsporen, melden, verbeteren –Evalueren van de werking van het systeem –Evalueren van de effecten van het systeem –Meten is weten : daarom rapportering ( enquêtes) –Grote patiëntenaantallen zijn niet nodig; wel casussen die goed worden opgevolgd Het pilootproject Medicatieschema

6 casefinding

7  Polyfarmacie –Meer dan 3 verschillende geneesmiddelen  Meer dan één ziektebeeld Profiel patiënt

8  Zorgverleners matchen –Onderlinge contacten sedert kickoff –Lijst van deelnemende zorgverstrekkers wordt per e-mail bezorgd  Bekendmaking –Pers, radio, TV,… –Verspreiding folder via zorgverstrekkers  3 types patiënten: –Patiënten waarbij VPK medicatie klaarzet –Patiënten zonder VPK met hulpvraag medicatie –Patiënten met medicatiefouten (heel breed) Casefinding

9  Aantal: >= 30  Aantal: <= 50  Meer patiënten includeren mag uiteraard, maar deze vallen buiten de evaulatie-studie Casefinding

10 Hoe starten? Een patiënt includeren in het project

11  Informed: patiënt moet geïnformeerd worden en verklaren dat hij geïnformeerd werd – overhandig en doorloop informatie – folder Vitalink en tekst wetenschappelijk onderzoek  Consent: patiënt moet toestemming geven – cfr. privacywetgeving > laten tekenen – toestemming gebruik/uitwisseling persoonlijke gegevens – Medicatieschema en gegevens vragenlijsten een patiënt includeren: 1. informed consent tekenen (2x)

12  Informed consent: de zorgverstrekker die de inclusie doet, houdt het originele formulier bij en geeft een kopie ervan aan de patiënt  Aanmelding: de zorgverstrekker die de inclusie doet meldt dit aan via SurveyMonkey (zie dia 15 : link 1) een patiënt includeren: 1. informed consent

13  Elke deelnemer heeft het recht een informed consent in te trekken: –Patiënt vult het daarvoor bestemde formulier in en ondertekent het –Zorgverstrekker houdt dit document bij –Zorgverstrekker meldt dit aan de stuurgroep (contactpersoon)  Bij overlijden, definitieve opname, verhuis…: evt. - formulier verwijdering van gegevens naar Vitalink - beëindigen therapeutische relatie Wat indien een patiënt zich wil terugtrekken uit het project

14  Elke zorgverstrekker: –Vult éénmalig 1 vragenlijst voor de zorgverstrekker in –zelf invoeren via SurveyMonkey ( dia 15 link 2)  Elke patiënt: –vult bij inclusie 1 vragenlijst voor de patiënt in met hulp van de zorgverstrekker –Op papier > te bezorgen aan HVRT (scan, mail,…) –Of zelf invoeren via SurveyMonkey (dia 15 link 3) –1-malig zal er daarna een HAIO aan huis komen voor enquête een patiënt includeren: 2. vragenlijst invullen

15  patiënt: –Vragen of hij/zij zelf medicatieschema wil raadplegen op de eigen PC via patiëntenviewer (Health…) –Indien ja: een eid-lezer wordt gratis aangeboden vanuit het Vitalink project Turnhout ( max. 30 lezers) –Software Vitalinkviewer dient te worden geïnstalleerd (zie verder)  zorgverstrekker: –Geeft patiënt inzage in medicatieschema (print-out, elektronisch verpleegkundig dossier,…) indien hij/zij geen PC gebruikt een patiënt includeren: 3. vragen naar PC-gebruik

16  Enquêtes invullen online –Bij inclusie in het project –Aanmelding aan de stuurgroep : –https://www.surveymonkey.com/s/CQKK6QX –Invullen vragenlijst door elke patiënt (bij inclusie) –https://www.surveymonkey.com/s/B8SN26Zhttps://www.surveymonkey.com/s/B8SN26Z –Invullen vragenlijst door elke zorgverstrekker (bij deelname) –https://www.surveymonkey.com/s/D8Z5P3Fhttps://www.surveymonkey.com/s/D8Z5P3F –Tijdens en na het verloop van de studie –Worden er nog 2x links bezorgd met licht aangepaste vragenlijsten Enquête (Surveymonkey)

17  zorgverstrekker: –Huisarts of apotheker kijkt medicatieschema na en stelt het op punt vanuit de eigen software Een patiënt includeren: 4. medicatieschema op punt stellen

18  alles wat nodig is voor een opstart (of stop) –informed consent (2): Vitalink en wet. onderzoek HAIO –Informatie (2): folder Vitalink en informatie wet. onderzoek HAIO –Uittreding (1): Vitalink  Vragenlijsten (2) liefst online: voor patiënt en zorgverstrekker  Aanmelding liefst via enquete : voor coördinator  Aanwezigheidsattest (en/of accrediteringslijst) Documenten

19  Alle informatie werd elektronisch opgestuurd –Is ook beschikbaar op sites van de verenigingen –Wordt vanavond nogmaals in een mapje meegegeven –Met vragen kan u altijd terecht bij de leden van de stuurgroep Informatiemap voor zorgverstrekkers

20  Delen van medische data moet veilig zijn! –MS aanmaken  enkel indien therapeutische relatie –MS verzenden  vanuit eigen softwareprogramma via eHealth –MS afhalen, bekijken  enkel indien therapeutische relatie Veiligheid en Privacy

21 Hoe starten? Technische aspecten

22  1) eID van zorgverlener –Sessie in Vitalink: 5 tot 12 uur –Vereist eHealth certificaat  2)Patiënt –Huisarts: GMD of eID of SIS –Apotheek: SIS-kaart of eID (of afleveren VS) –Thuisverpleging: SIS-kaart, RRN –Patiënt kan zelf therapeutische relatie beheren met eHealth Therapeutische relatie

23 In de praktijk

24  Informatie gecodeerd doorgestuurd tussen zorgverleners  gratis voor zorgverstrekkers  Vereist eHealthcertificaat –Groep krijgt groepscertificaat (vb. apotheek, WGK,..) eHealth

25  Zelf installeren : https://www.ehealth.fgov.be/nl/loginhelp  Huisarts –Via Praktijkcoach van Hector ( www.praktijkcoach.be )www.praktijkcoach.be –Via softwareleveranciers indien nodig  Apotheker –Installatie door softwareleveranciers  Verpleegkundige –Installatie door softwareleveranciers eHealthcertificaat installeren

26  Hoe installeren ?  http://www.welcome-to-e- belgium.be/downloads/folders_NL/FED14883-eID- QuickInstall-v6.pdf http://www.welcome-to-e- belgium.be/downloads/folders_NL/FED14883-eID- QuickInstall-v6.pdf  Praktische demonstratie installatie kaartlezer –eerst kaartlezer installeren –Installeert automatisch in Windows Vista, 7 en 8 –Anders : http://www.retail.vasco.com/du/install/how_to_install/905/installation_instr uctions_for_digipass_905.aspx#xp –dan eid sofware installeren : http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid- middleware_installeren/ eID kaartlezer

27

28  praktische demonstratie aanmaken therapeutische relatie  https://www.ehealth.fgov.be/nl/home Therapeutische relatie

29 Vitalink in de praktijk De patiëntenviewer van Healthconnect

30  https://www.healthconnect.be/Vitalinkviewer https://www.healthconnect.be/Vitalinkviewer  Handleiding : http://www.healthconnect.be/Vitalinkviewer/handleiding.pdf http://www.healthconnect.be/Vitalinkviewer/handleiding.pdf  Link staat ook op website HVRT, mutualiteit  Kan gebruikt worden door patiënt, huisarts, VPK  Praktische demo –Installatie –werking Vitalink in de praktijk De patiëntenviewer van Healthconnect

31 Vitalink in de praktijk De patiëntenviewer van Healthconnect

32  Demonstratie aanmaken en verzenden van het medicatieschema vanuit Health°one ( Tom Lambrechts)  Demonstratie inlezen van het medicatieschema in de apothekerssoftware – aanpassen van dit medicatieschema ( Dieter Stas)  Demonstratie inlezen aangepaste medicatieschema in software verpleegkundige ( Griet Fleerackers)  Demonstratie inlezen medicatieschema in de patiëntenviewer ( Remco Van Hijningen) Het aanmaken en versturen van een medicatieschema naar vitalink

33 Vitalink in de praktijk Het medicatieschema van Care4nurse

34 Vitalink in de praktijk Het medicatieschema van Care4nurse

35 Vitalink in de praktijk Medicatieschema van het WitGele Kruis

36 Vitalink in de praktijk Medicatieschema van het WitGele Kruis

37 This document should not be distributed without Cegedim authorization – Copyright 2010 37 | Health °One & Health°Guard Import uit Vitalink

38 This document should not be distributed without Cegedim authorization – Copyright 2010 38 | Health°One en Health°Guard Resultaat van de import

39  Nog bestaande majeure problemen : –Aanmaken therapeutische relatie enkel in IE7 –Importeren MS in Health°one Strategisch plan

40  Actieplan –Aanvragen e-healthcertificaat ( indien nog nodig) –NU starten met inclusie van patiënten –Afspraken maken met HA, AP, VPK –Informatiefolders en Informed consent –Evt. Installatie kaartlezer en patiëntviewer bij/door de patiënt –Online Vragenlijsten op surveymonkey ( voor zorgverlener en patiënt) –Online aanmelden van patiënt aan de stuurgroep Strategisch plan

41  Aanmaken therapeutische relatie –Via F12 tijdelijk switchen naar IE7  Apothekers starten met opladen medicatieschema’s voor geïncludeerde patiënten VPK, huisartsen en patiënten kunnen MS consulteren  Huisartsen starten met aanmaken en evt. binnenhalen van medicatieschema na signaal GO ! van de stuurgroep Strategisch plan

42  Aanmelding aan de stuurgroep : - https://www.surveymonkey.com/s/CQKK6QX  Invullen vragenlijst door elke patiënt (bij inclusie ) –https://www.surveymonkey.com/s/B8SN26Zhttps://www.surveymonkey.com/s/B8SN26Z  Invullen vragenlijst door elke zorgverstrekker (bij deelname) –https://www.surveymonkey.com/s/D8Z5P3Fhttps://www.surveymonkey.com/s/D8Z5P3F  Handleiding en links installeren kaartlezer –http://www.vasco.com/Images/DP_905_eID_201103-v1_NL.pdfhttp://www.vasco.com/Images/DP_905_eID_201103-v1_NL.pdf –http://www.retail.vasco.com/du/install/how_to_install/905/installation_instructions_for _digipass_905.aspx#xphttp://www.retail.vasco.com/du/install/how_to_install/905/installation_instructions_for _digipass_905.aspx#xp  Handleiding en link eID-software –http://www.welcome-to-e-belgium.be/downloads/folders_NL/FED14883-eID- QuickInstall-v6.pdfhttp://www.welcome-to-e-belgium.be/downloads/folders_NL/FED14883-eID- QuickInstall-v6.pdf –http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/ Lijst met Links

43 Lijst met links Installatie patiëntviewer https://www.healthconnect.be/Vitalinkviewer Handleiding patiëntviewer http://www.healthconnect.be/Vitalinkview er/handleiding.pdf

44  Zelf installeren ehealthcertificaten : –https://www.ehealth.fgov.be/nl/loginhelphttps://www.ehealth.fgov.be/nl/loginhelp  Aanmaken/stoppen therapeutische relatie : –https://www.ehealth.fgov.be/nl/home –NB. Via F12 switchen naar modus InternetExplorer 7  Links naar vragenlijsten tijdens/na project worden later doorgestuurd Lijst met links

45  www.hvrt.be (publiek) www.hvrt.be  http://portal.hvrt.be/vitalink/default.aspx http://portal.hvrt.be/vitalink/default.aspx  http://www.kfkweb.be/vitalink http://www.kfkweb.be/vitalink  http://vlaamspatientenplatform.be/themas/i nnovatie-ehealth http://vlaamspatientenplatform.be/themas/i nnovatie-ehealth  Helpdesks van de verschillende softwarepartners Lijst met Links

46  Inschrijven op www.vitalink.be met e-mail adreswww.vitalink.be Nieuwsbrief Vitalink

47  patiënten: R oel Heijlen roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.beroel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be  apothekers :  Marina Lermytte voor apotheken De Volksmacht marinalermytte@devolksmacht.bearinalermytte@devolksmacht.be  Dieter Stas voor de zelfstandige apotheken dieter.stas@telenet.bedieter.stas@telenet.be  Bernard De Ruyck bernard@kava.bebernard@kava.be  verpleegkundigen:  Marie-Josée Van Herck voor de zelfstandige verpleegkundigen vanherckmj@gmail.com vanherckmj@gmail.com  Luc Heirstrate voor het Witgele Kruis luc.heirstrate@wgkantwerpen.beuc.heirstrate@wgkantwerpen.be  huisartsen:  Tom Lambrechts tomlambrechts@gmail.com 0472348140tomlambrechts@gmail.com  Remco Van Hijningen rvhijningen@gmail.comrvhijningen@gmail.com  Roy Remmen roy.remmen@ua.ac.be  Leo Geudens-Projectcoördinator leo.geudens@hvrt.be 0491 25 54 19leo.geudens@hvrt.be  Stuurgroep

48  Is er nood aan een infomoment voor praktijkassistenten ?  ……. Varia en Vragen ?


Download ppt "9 januari 2013 Startvergadering Vitalink. Organisaties die meewerken."

Verwante presentaties


Ads door Google