De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2014-2020 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Plattelandsontwikkeling Omgevingskwaliteit - LEADER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2014-2020 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Plattelandsontwikkeling Omgevingskwaliteit - LEADER."— Transcript van de presentatie:

1 2014-2020 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Plattelandsontwikkeling Omgevingskwaliteit - LEADER

2 PDPOIII 2014-2020 Omgevingskwaliteit LEADER Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen

3 Omgevingskwaliteit

4 5 deelthema’s : Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de streekidentiteit De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen Aandacht voor de kwetsbare groepen op het platteland Leefbare dorpen Naar een functioneel wegennet op het platteland Omgevingskwaliteit 5 deelthema’s :

5 LEADER Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling 7 sleutelelementen Bottom Up Gebiedsgericht Netwerkvorming Innovatief Samenwerking Publiek private partnerschap Multi-sectoriaal en geïntegreerd Jaarlijkse oproep Iedereen kan indienen behalve privé personen en individuele ondernemers LEADER

6 Gebiedsafbakening Hageland+ 17 Hagelandse gemeentes : Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Zoutleeuw

7 Organisatie LEADER-Hageland VZW Samenstelling PG (42 stemgerechtigde leden & 3 adviserende leden) – werkgeversorganisaties(2) werknemersorganisaties (2) land- en tuinbouw (2) vertegenwoordiger toerisme (2) regionale landschappen (2) sport en recreatie(1) welzijnssector (5) socio-culturele verenigingen (1) streekproducten (1) natuurverenigingen (1) doelgroep vrouwen (1) doelgroep senioren (1) doelgroep jongeren (1) – 20 artners uit de overheid 17 vertegenwoordiger van Hagelandse gemeenten 3 afgevaardigden van de provincie 22 partners uit privésector : 20 partners uit bestuursorganisaties : 3 adviserende partners

8 Aandachtspunten uit omgevingsanalyse De verstedelijkingsdruk vanuit het westen (Brussel-Leuven) – relatief snelle vernieuwing van de plattelandsbevolking in "Hageland+ – druk op de immobiliënprijzen beperkte lokale werkgelegenheid – Relatief veel pendelaars – verkeersdrukte in de dorpskernen en op lokale wegen (Sluipverkeer) – de rust, op het platteland staat onder druk – Druk op toeristische waarde van het platteland

9 Aandachtspunten uit omgevingsanalyse Vergrijzing van de bevolking

10 Aandachtspunten uit omgevingsanalyse Landbouw in het Hageland staat voor enkele uitdagingen Geopolitieke kwesties (boycot uit Rusland) en globalisering van de landbouw kunnen de sector grondig verstoren. Grote investeringslast zorgt voor extra druk in de landbouwsector Wegvallen van de suikerquota en gegarandeerde prijs voor de bieten vanaf 2017.

11 Voorstelling thema’s 2014-2022 2008-2013 : – Versterken van de leefbaarheid in plattelandskernen – Stimuleren en verbreden van de economie – Versterken van de toeristisch recreatieve sector – Vrijwaren en versterken van natuur en landschap 2014-2020 : – Leefbare dorpen – Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap – Profilering en promotie van de streekidentite it 2008-2013 2014-2020

12 Thema 1 : Leefbare dorpen opwaarderen van ruraal infrastructuur Doelstelling : De maatschappelijke evolutie (vergrijzing, afbrokkeling sociale netwerken, vernieuwen van de bevolking, nieuwe jonge generaties…) doet de vraag naar aangepaste dienstverlening en zorgvoorzieningen toenemen en hiervoor is gepaste infrastructuur nodig. Maatregel 1

13 Thema 1 : Leefbare dorpen Investeren in functionele wegen om leefbaarheid van platteland en mobiliteit tussen dorpen te verhogen Doelstelling : Het Hagelandse platteland heeft nood aan een goede ruimtelijke ordening en er is behoefte aan het goed ordenen van de verschillende functies die het platteland opneemt. (Wonen, werken, recreatie, landbouw,…) Maatregel 2

14 Thema 2 : Armoede en kwetsbaarheid Landbouwers en ondernemers in nood ondersteunen op het platteland Doelstelling : De moeilijkheden die agrarische ondernemers ondervinden zijn niet enkel van bedrijfseconomische aard, maar zeker ook van sociale en psychologische aard. Het risico ontstaat dat deze mensen door de uitdagingen en tegenslagen zich nog meer gaan afzonderen en deze last alleen dragen met mogelijke zware gevolgen voor hen, hun gezin en hun onderneming. Maatregel 1

15 Thema 2 : Armoede en kwetsbaarheid Sociale armoede : vereenzaming en eenzaamheid op het platteland Doelstelling : Een verminderde betrokkenheid van de dorpsbewoners en een verminderde voeling met het dorpsleven in combinatie met vergrijzing en vervoersarmoede verhoogt het risico op vereenzaming op het platteland. Maatregel 2

16 Thema 2 : Armoede en kwetsbaarheid Sociale-economieprojecten inzetten op het platteland Doelstelling : De goed uitgebouwde sector van de sociale economie in de regio, inzetten voor noden van het platteland. Maatregel 3

17 Thema 3 : Profilering en promotie van de streekidentiteit Bevorderen van recreatieve activiteiten Doelstelling : Het Hagelandse platteland kent een instroom van nieuwe inwoners. Het platteland moet dan ook mee ontwikkelen als woon- en recreatiegebied in combinatie met de traditionele functies voor landbouw. Maatregel 1

18 Thema 3 : Profilering en promotie van de streekidentiteit Zichtbaarheid geven aan regionale identiteit en lokale initiatieven in het Hageland Doelstelling : Heel wat verenigingen en organisaties zijn actief in het Hageland en dragen door hun werking bij tot de identiteit van de regio. Via LEADER willen we deze dynamiek versterken en ondersteuning bieden aan initiatieven om zo de verbondenheid met de streek te benadrukken, en zichtbaarheid van deze initiatieven te verbeteren. Maatregel 2

19 Thema 3 : Profilering en promotie van de streekidentiteit De streekidentiteit (Regional Branding) gebruiken om ondernemerschap te stimuleren en om nieuwe concepten van dienstverlening of distributie in een bredere regio makkelijker ingang te doen vinden. Doelstelling : Heel wat commerciële dienstverlening verdwijnt uit de dorpen, er moeten nieuwe wegen gezocht worden om de bestaande handelaren en ondernemers te ondersteunen. Door hen zichtbaarheid te geven onder de gezamenlijke vlag van het Hageland, kunnen hier nieuwe kansen gecreëerd worden. Maatregel 3

20 Type projecten 1.Investeringsprojecten 1 per gemeente max. 125,000€ 2.Dienstverleningsprojecten max. 50,000€ 3.Kleinschalige projecten max 5,000€ subsidies Subsidies = telkens 60% op betaalde factuur (prefinanciering door promotor) Type projecten

21 Vragen? LEADER secretariaat contact en info : Pierre-Bernard Van Acker 016/26 77 53 – 0474/43 74 11 Hagelandplus@vlaamsbrabant.be www.hagelandplus.be Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.


Download ppt "2014-2020 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. Plattelandsontwikkeling Omgevingskwaliteit - LEADER."

Verwante presentaties


Ads door Google