De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LESSEN VAN EEN PROMOTOR PETER ESSERS Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 1 26 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LESSEN VAN EEN PROMOTOR PETER ESSERS Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 1 26 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 LESSEN VAN EEN PROMOTOR PETER ESSERS Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 1 26 februari 2016

2 ERVARING 15 PROMOTI ( NR. 16 OP 5 APRIL 2016) - 2 AIO’S - 8 (9) BUITENPROMOVENDI - 5 UNIVERSITAIRE DOCENTEN 7 HUIDIGE PROMOVENDI - 1 AIO - 4 BUITENPROMOVENDI - 2 UNIVERSITAIRE DOCENTEN 2

3 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE START VAN HET ONDERZOEK CRUCIAAL IS EEN GOEDE VOORBEREIDING VÓÓR HET ONDERZOEK VAN START GAAT. NIET ALLEEN WERKOMSTANDIGHEDEN MAAR ZEKER OOK PRIVÉOMSTANDIGHEDEN ZIJN BELANGRIJK. VERSCHILLENDE CATEGORIEËN FISCALE PROMOVENDI VEREISEN VERSCHILLEN AANPAK. PROMOVENDUS EN PROMOTOR(ES) MOETEN BIJ ELKAAR PASSEN. CRUCIAAL ZIJN EEN GOEDE PROBLEEMSTELLING, HYPOTHESE, METHODOLOGIE EN TIJDSPLANNING (OOK BIJ BUITENPROMOVENDI). WAT ZOUDEN DE CONCLUSIES KUNNEN ZIJN? 3

4 AANDACHTSPUNTEN TIJDENS HET ONDERZOEK REGELMATIGE TERUGKOPPELING MET PROMOTORES. ORGANISEER OOK ‘MEELEZERS’ (HOEVEN NIET ALLEEN MAAR FISCALISTEN TE ZIJN). DEELPUBLICATIES KUNNEN NUTTIG ZIJN. TIJDSPLANNING VOORTDUREND TOETSEN. WERKZAAMHEDEN NAAST HET ONDERZOEK (BIJVOORBEELD ONDERWIJS, ANDERE PUBLICATIES, WERKEN IN DE PRAKTIJK) ZIJN AAN TE BEVELEN, MAAR MOGEN DE VOORTGANG VAN HET PROMOTIEONDERZOEK NIET BELEMMEREN. DE TWEE BELANGRIJKSTE HOOFDSTUKKEN ZIJN HET EERSTE EN HET LAATSTE. DAAR MOET AL IN EEN VROEGE FASE VEEL AANDACHT NAAR UITGAAN. 4

5 AANDACHTSPUNTEN BIJ DE AFRONDING VAN HET ONDERZOEK ONGEVEER ÉÉN JAAR NODIG VOOR DE FINALE AFRONDING VAN HET PROEFSCHRIFT. OP TIJD NADENKEN OVER DE SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE. HOE EERDER DE LEDEN VAN DE COMMISSIE KUNNEN BEGINNEN, HOE BETER HET IS. OP TIJD BEGINNEN MET HET ZOEKEN VAN EEN UITGEVER. OOK REDACTIELEDEN VAN BOEKENSERIES KUNNEN WELLICHT WORDEN INGESCHAKELD BIJ HET MEELEZEN. OEFEN DE VERDEDIGING. MAAK GEBRUIK VAN HET LEKENPRAATJE. GA BIJ DE VERDEDIGING DE VRAGEN NIET KWALIFICEREN. OOK GEEN ELLENLANGE SAMENVATTINGEN GEVEN VAN DE GESTELDE VRAGEN. BEPERK JE TOT HET GEVEN VAN ANTWOORDEN. DENK OOK AAN HET AANWEZIGE PUBLIEK. 5

6 DRIE STELLINGEN EEN (FISCAAL) PROEFSCHRIFT IS EEN PROEVE VAN BEKWAAMHEID VAN HET VERRICHTEN VAN ONAFHANKELIJK ZELFSTANDIG ONDERZOEK. HET MAG NIET DE EERSTE PENNENVRUCHT ZIJN VAN DE PROMOVENDUS; BIJ VOORKEUR MOET HET OOK GEEN LEVENSWERK ZIJN. NIET ALLEEN AIO’S, OOK BUITENPROMOVENDI ZOUDEN EEN VERPLICHTE TRAINING MOETEN KRIJGEN OP HET TERREIN VAN HET SCHRIJVEN VAN EEN PROEFSCHRIFT (ONDER ANDERE METHODOLOGIE, INTERNE EN EXTERNE RECHTSVERGELIJKING EN BRONNENONDERZOEK). PROMOTORES MOETEN WORDEN GETRAIND IN HET BEGELEIDEN VAN PROMOVENDI. 6


Download ppt "LESSEN VAN EEN PROMOTOR PETER ESSERS Vereniging voor Belastingwetenschap 2016 1 26 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google