De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De passé composé Nederlands:voltooid tegenwoordige tijd bijvoorbeeldIk heb een film gekeken. Hij is naar school gegaan. vorm hulpwerkwoord + voltooid deelwoord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De passé composé Nederlands:voltooid tegenwoordige tijd bijvoorbeeldIk heb een film gekeken. Hij is naar school gegaan. vorm hulpwerkwoord + voltooid deelwoord."— Transcript van de presentatie:

1 De passé composé Nederlands:voltooid tegenwoordige tijd bijvoorbeeldIk heb een film gekeken. Hij is naar school gegaan. vorm hulpwerkwoord + voltooid deelwoord

2 Hulpwerkwoord Een vorm van être OF avoir in de présent. Vuistregel Wordt het werkwoord in het Nederlands vervoegd met ‘hebben’, dan gebruik je avoir. Wordt het werkwoord in het Nederlands vervoegd met ‘zijn’, dan gebruik je être.

3 voorbeelden Ik heb een film gekeken. J’ai regardé un film. Hij is naar school gegaan. Il est allé à l’école.

4 Uitzondering! Als je être in de passé composé zet, gebruik je het hulpwerkwoord avoir. Dus Ik ben geweest.  Je suis été.  J’ai été.

5 voltooid deelwoord Dit is voor iedere vorm gelijk, behalve wanneer het hulpwerkwoord être is. hulpwerkwoord is avoir 1.Neem het hele werkwoord.regarder 2.Haal -er ervan af.regard 3.Plak de uitgang –é er achter.regardé voorbeeldIk heb gekeken.J’ai regardé.

6 hulpwerkwoord is être 1.Neem het hele werkwoord.aller 2.Haal -er ervan af.all 3.Kijk in het schema welke uitgang je krijgt. onderwerpUitgangvoorbeeld mannelijk enkelvoudéil est allé vrouwelijk enkelvoudéeelle est allée mannelijk meervoudésils sont allés vrouwelijk meervoudéeselles sont allées

7 onregelmatige werkwoorden werkwoordhulp- werkwoord voltooid deelwoord voorbeeldvertaling êtreavoirétéj’ai étéik ben geweest avoir euil a euhij heeft gehad faireavoirfaitnous avons fait wij hebben gemaakt prendreavoirprisils ont priszij hebben genomen


Download ppt "De passé composé Nederlands:voltooid tegenwoordige tijd bijvoorbeeldIk heb een film gekeken. Hij is naar school gegaan. vorm hulpwerkwoord + voltooid deelwoord."

Verwante presentaties


Ads door Google