De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Korinthe 12 BOUW MEE AAN GODS GEMEENTE “…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Korinthe 12 BOUW MEE AAN GODS GEMEENTE “…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren."— Transcript van de presentatie:

1 1 Korinthe 12 BOUW MEE AAN GODS GEMEENTE “…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petr. 2:4-5)

2 1 Korinthe 12 BOUW MEE AAN GODS GEMEENTE 1.Wat is een Gemeente? 2.Het functioneren van de Gemeente als Lichaam 3. Waarschuwing in deze eindtijd

3 Wat is de Gemeente? 3 ASPECTEN

4 1. EEN HEILIGE GEMEENSCHAP “Als de kerk haar heiligmaking verliest, dan verliest ze haar getuigenis” (Andrew Murray). De Gemeente is in grote crisis. Wat is de Gemeente? Een verzameling “heiligen” (1:2). “U weet dat u heidenen was” (vers 2) In het Grieks: hagiasmos = afzondering én toewijding.  Ben je een heiden of een heilige? Alleen door een levend geloof (wedergeboorte) behoren we werkelijk tot de gemeente! Bidt HEILIGE Geest om overtuiging van concrete zonden. Door zonde  afstand/schaduw tussen God en mij.

5 2. EEN JEZUS-GECENTREERDE GEMEENSCHAP De Gemeente komt samen in aanbidding voor Jezus; niet in de eerste plaats voor leerstellingen en/of personen. “We erkennen met elkaar dat Jezus zeggenschap heeft over alle gebieden in mijn leven, maar ook in de Gemeente.” De vroegst christelijke geloofsbelijdenis is: “Jezus is Heer” (vs. 3) (Grieks: Kurios)”.  Durven we tegen collega’s en ongelovigen buren te zeggen: “Kom en zie”?

6 3. EEN LIEFDES-GEMEENSCHAP “Als we de liefde niet hebben…dan zijn we niets” (1 Kor. 13). “En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.” (Hand. 2: 44-45; zie ook: 1 Johannes 4:20-21)

7 2. Het functioneren v/d Gemeente als Lichaam ENKELE ASPECTEN

8 VERSCHILLENDE BEELDEN VAN DE GEMEENTE

9

10

11

12 DE GEMEENTE ALS LICHAAM De universele Gemeente: alle gelovigen, levend of gestorven; in alle kerken. De lokale of plaatselijke Gemeente: de wedergeboren die in een specifieke plaats in aanbidding voor Jezus samenkomen. In de plaatselijke Gemeente: alle gelovigen hebben een roeping om profeten, priesters en getuigen te zijn!

13 ER IS VERSCHEIDENHEID AAN GAVEN, BEDIENINGEN, WERKINGEN 3 verschillende woorden in vers 4-6 Maar fundamenteel zijn alle leden gelijk; de één is niet belangrijker dan de ander Pas op: Gevoel van minderwaardigheid Pas op: Gevoel van arrogantie – ik ben belangrijk

14 VOOR FUNCTIONEREN  GEESTELIJKE GAVEN Reformatie – “Ambt aller gelovigen” Pas op: Gevaar van consumeren – zonder enige bijdrage Wat moet ik weten over de gaven v/d Geest? (Ef. 4:7-16) Tot opbouw en toerusting v/d Gemeente v. 12 Samen groeien in het kennen van Christus v. 13,15 Voor de uitbreiding van de Gemeente Tot meerdere glorie van God v. 4-6 Niet voor geestelijke zelfbevrediging - vs. 7 De Gave v/d Geest is het centrum en de Bron. Hij deelt uit zoals Hij wil (vs. 11,18)  Elke gelovige heeft minstens één geestelijke gave ontvangen? Welke heb jij ontvangen?

15 STREEF NAAR DE BESTE GENADEGAVEN Er zijn helaas veel verlamde armen en benen in de gemeente. Wel lid, maar niet Geestvervuld! Ze leveren geen bijdrage tot opbouw v/d Gemeente…

16 GEMEENTE KOMT SAMEN VOOR FELLOWSHIP MET ELKAAR Bid voor elkaar Heb elkaar lief Bouw elkaar op Zorg voor elkaar Vermaan & bemoedig elkaar

17 3. Indringende waarschuwing in deze eindtijd a.Waak voor onderlinge verdeeldheid b.Keer voortdurend terug naar je eerste Liefde

18 1. WAAK VOOR ONDERLINGE VERDEELDHEID

19 2. KEER VOORTDUREND TERUG NAAR JE EERSTE LIEFDE “Ziet hoe lief zij elkander hebben. Zij beminnen elkaar onderling met zoete kracht, vanuit het Hart van Christus.” (Tertullianus, Apologeticum, 39, 7)


Download ppt "1 Korinthe 12 BOUW MEE AAN GODS GEMEENTE “…en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren."

Verwante presentaties


Ads door Google