De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Milieu- en Natuurplanbureau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Milieu- en Natuurplanbureau."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Milieu- en Natuurplanbureau

2 NINTES, 21 september 20052 Kwaliteit van Leven Doelen Middelen Waarden Wetenschap

3 NINTES, 21 september 20053 Waarden Wereldbeelden

4 NINTES, 21 september 20054 Mondiale Markt ‘End of history’ Vrijhandel, markt Berlijn 1989 WTO Globalisering Regionalisering Solidariteit Efficientie A1 A2 B2 B1 Wereldbeelden Mondiale Solidariteit ‘Our Common Future’ VN-coordinatie Rio / Johannesburg Zorgzame Regio ‘Small is Beautiful’ Etzioni Zelfvoorziening Veilige Regio ‘Botsende beschavingen’ Culturele blokvorming New York 11 -9-01 10 % 40 % 30 % 20 %

5 NINTES, 21 september 20055 Economie Wereld Inkomen/ hoofd 1.6 x 1.3 x 2.3 x 2.0 x 6 % 7 % 4 % 5 % Werkloosheid Verwachting Nederland: CPB

6 NINTES, 21 september 20056 Kernkwaliteiten en Kwetsbaarheden Technologie complexiteit partiele aanpak Bestuur bureaucratie Afscherming afwenteling Gedragsverandering sociaal dilemma 70 % verwijst naar de overheid < 10 %

7 NINTES, 21 september 20057 Geen demografische transitie in ‘Veilige Regio’ A2 Wereldbevolking

8 NINTES, 21 september 20058 Samenhang Inclusief deken

9 NINTES, 21 september 20059 Klimaatprobleem het grootst in ‘Mondiale Markt’ (A1) en ‘Veilige Regio’ (A2) Energie Vraagontwikkeling onbeheersbaar in A1 en A2

10 NINTES, 21 september 200510 Overstromingrisico’s Schaarste hulpbronnen Sturing technologie Ruimtedruk - biodiversiteit Trage besluitvorming Internationale conflicten Mondiale bevolkingsgroei Ruimtelijke kwaliteit Lage economische groei Free riders Risico’s

11 NINTES, 21 september 200511 Relevante samenhang tussen dossiers WTO Lissabon-agenda Innovatiebeleid VN - Millenniumdoelen Post-Kyoto klimaatbeleid EU-rol: politiek & sociaal Veiligheid Leveringszekerheid Migratie & vergrijzing Normen en waarden Vitaal platteland Landschap & natuur

12 NINTES, 21 september 200512 WTO Inkomen 2.4 x Hongervermindering Inkomensverdeling Technologieverwachting Klimaat, water, stikstof Grondstofprijzen Internationale overeenkomsten VN Bevolking, consumptie, technologie CO 2 -emissie handel Duurzame energie; ruimtegebruik Inkomen 1.6 x Bureaucratie Bescherming Inkomen 2.1 x Bevolkingsgroei mondiaal Migratiedruk Conflicten Nationale schaal; zelfvoorziening Inkomen 1.4 x Sociaal dilemma Europa?

13 NINTES, 21 september 200513 VS versus Europa -Verkleinen rol overheid -Privatisering staatseigendom -Liberalisering markten -Internationale handel -Verkleinen macht vakbonden Uitwerking ’90 -Tekort handelsbalans -Tekort federale overheid -Schulden bedrijven + particulieren -Economisch potentieel EU -Europese waarden -Sociale Cohesie -Werk als sociale gemeenschap Samenhang Inclusief denken Partieel Exclusief denken

14 NINTES, 21 september 200514 VS versus Europa -Aandeel als Claim econ.waarde -Chairman CEO-combinatie -Business idee ipv aandeelhouders =eigendoms-opvatting -2 lage raad v Toezicht / CEO -Rol experts -Vertrouwen Globalisering beperkt ? “

15 NINTES, 21 september 200515 Stellingen 1 MVO alleen van betekenis in win-win situaties 2 Moeten we globalisering wel willen ? 3Alleen Europa kan het tij keren (Donald Kalf) 4Maatschappelijk Verantwoord Leiderschap is eerste stap

16 Milieu- en Natuurplanbureau


Download ppt "Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Milieu- en Natuurplanbureau."

Verwante presentaties


Ads door Google