De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examentraining Na 6VWO. De Start Zorg dat je al je spullen in orde hebt BiNaS Geo Driehoek, gewone rekenmachine! Pennen, potlood (scherp), gum, kleurtjes,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examentraining Na 6VWO. De Start Zorg dat je al je spullen in orde hebt BiNaS Geo Driehoek, gewone rekenmachine! Pennen, potlood (scherp), gum, kleurtjes,"— Transcript van de presentatie:

1 Examentraining Na 6VWO

2 De Start Zorg dat je al je spullen in orde hebt BiNaS Geo Driehoek, gewone rekenmachine! Pennen, potlood (scherp), gum, kleurtjes, accentueerstift(en) (Woordenboek) Drinken, eten (niet knisperen) Zorg dat je fit bent Voldoende rust voor en tijdens examens Zorg dat je op tijd bent Ga voor het examen naar de wc

3 Het begin Het examen duurt 3 uur: 180 min. Het eerste uur mag niemand weg Je kunt tot 30 min na de start nog binnenkomen Tijdens het laatste kwartier (wordt aangekondigd) mag niemand de zaal verlaten Bij de start lijkt het veel maar de tijd is om voor je er erg in hebt Time flies when you’re having fun Je mag geen horloge mee naar binnen! Let op de klokken aan de muur!

4 Het begin De examens worden uitgedeeld. Meestal zit er een uitwerkbijlage bij Het examen maak je op folio-papier. Wanneer je extra papier nodig hebt moet je daar om vragen Hand opsteken, Niet roepen, Zeker niet van je plaats komen! Ook het kladpapier is gewaarmerkt. Niet zelf meenemen dus. Gebruik voldoende papier Neem de ruimte voor de verschillende opgaven Maak de opgaven op volgorde Nummer de foliovellen (1 van …)

5 En nu gaan we beginnen Maak een planning voor het maken van je toets Deel 150 minuten door het aantal punten dat je kunt behalen Meestal ongeveer 2 minuten per punt Scan het examen Neem hier ongeveer 10 minuten voor Geef op de opgaven aan of je denkt de (deel-)vraag direct te kunnen beantwoorden of dat het een ‘pieker’vraag is Schat per (deel-)vraag in hoeveel ruimte je op papier nodig hebt Don’t panic! Begin dan rustig met de eerste vraag Meestal is de eerste opgave een ‘opwarmertje’

6 Aan het werk! (1) Laat je niet afleiden Ga niet in de rondte koekeloeren om te kijken hoe zwaar de anderen het hebben Op het plafond en op de muren staat geen zinvolle informatie De surveillanten weten het ook niet (en als ze het wel weten mogen ze het niet zeggen) Schrijf duidelijk en vooral leesbaar Nummer de vragen duidelijk zichtbaar in de kantlijn Wanneer je een (deel-)vraag overslaat, laat dan voldoende ruimte over

7 Aan het werk! (2) Wanneer je onverhoopt te weinig ruimte hebt gereserveerd Ga niet in de kantlijn schrijven Ga niet tussen andere regels priegelen GEEF DUIDELIJK AAN op welk blad (en op welke plaats) het goede antwoord staat Als je een fout maakt: Zet er dan een duidelijk kruis door Niet doorkrassen, weglakken, uitknippen of plechtig verbranden Zet het verbeterde (goede?) antwoord duidelijk onder het foute antwoord Maak er geen zoekplaatje van Dit levert geen bonuspunten

8 Aan het werk! (3) Wanneer je papier nodig hebt steek je je hand op. Er komt dan een surveillant langs om te vragen wat er nodig is Wanneer je twijfelt aan een opgave Is dit geen reden om de vraag niet te maken Bij zeer ernstige twijfel mag je ook op je antwoordblad een opmerking maken Wanneer je naar het toilet moet steek je je hand op. Er komt dan een surveillant die je zal begeleiden tot aan het toilet, als het mogelijk is Er mag niet meer dan één jongen en/of één meisje tegelijk naar het toilet

9 Aan het werk! (4) Wanhoop niet Gebruik je kladpapier voor klad en oefenschetsjes Neem het goede antwoord in een logische volgorde over op je antwoordblad Wanneer je niet direct weet hoe je een vraag op moet lossen, sla hem dan over Laat wel voldoende ruimte over Sla niet alle vragen over

10 Tot slot Wanneer je planning goed is ben je precies klaar wanneer het laatste kwartier wordt aangekondigd Controleer of op alle bladen je naam en je examennummer staat Controleer of je de bladen genummerd hebt (1 van …) Controleer bij alle vragen die je gemaakt hebt of je Gedaan hebt wat er gevraagd werd (berekening, uitleg, tekening…) Bij alle getallen de (goede) eenheid hebt vermeld (BiNaS) Het juist aantal significante cijfers hebt gebruikt Vouw alles wat je in wilt leveren (inclusief bijlage) in elkaar

11 Om te oefenen (van vroeger) De maan kan geen dampkring vasthouden. Verklaar dit door ervan uit te gaan, dat de temperatuur van het maanoppervlak aan de door de zon beschenen kant ongeveer 350K bedraagt, dat de straal van de maan ongeveer 0,27 * de straal van de aarde is en dat de massa van de maan ongeveer 0,0122 * de massa van de aarde bedraagt (Atheneum 1972) Geintje

12 Belangrijke begrippen (1) Bereken Formule (evt. bewerken) Alleen punten wanneer je in ieder geval enkele goede getallen invult Gebruik alleen gegevens/formules uit de tekst en/of uit BiNaS Berekening Maak logische stappen Niet breien maar onder elkaar (papier wordt door school betaald) Antwoord Let op de eenheid Let op het aantal significante cijfers Controleer of je ook antwoord gegeven hebt op de vraag Vraag je af of je antwoord reëel is

13 Belangrijke begrippen (2) Bepaal Helemaal vergelijkbaar met bereken maar: Je mag/moet nu ook gegevens halen uit Een grafiek Een tabel Een foto (opmeten/schaal) … Laat duidelijk zien hoe je werkwijze is (was) Je kunt nooit het maximale aantal punten krijgen met alleen het goede antwoord

14 Belangrijke begrippen (3) Construeer Maak een tekening of diagram waarin je volgens vastgestelde regels werkt Krachten optellen Krachten ontbinden Lichtstralen construeren Je laat zien welke (denk)stappen je hebt gezet, welke formules je hebt toegepast en welke gegevens je hebt gebruikt Teken Maak een tekening of diagram die klopt met de opgegeven waarden Je hoeft niet aan te tonen hoe je aan je antwoord gekomen bent

15 Belangrijke begrippen (4) Schets Je maakt een tekening of diagram waarbij de duidelijkheid niet belangrijk is maar de bedoeling wel duidelijk Je hoeft niet te laten zien hoe je aan je antwoord gekomen bent Beredeneer, leg uit Je beantwoord de vraag in de vorm van een verhaaltje Je laat duidelijk zien welke stappen je gemaakt hebt en/of welke formules/begrippen je hebt toegepast Noem, geef (aan), wat, welke, wanneer, hoeveel Je geeft alleen het antwoord tenzij er om een toelichting gevraagd wordt Een antwoord zonder uitleg (indien gevraagd) levert meestal geen punten op

16 Belangrijke begrippen (5) Leid af Je beantwoordt de vraag met behulp van wiskundige bewerkingen (formules ‘in elkaar schuiven’ Een getallenvoorbeeld of een eenhedenbeschouwing voldoet niet (maar kan wel ter controle gebruikt worden Toon aan/ laat zien of Je laat aan de hand van een berekening of redenering zien of iets correct is Je laat zien welke (denk)stappen je hebt gezet, welke formules/principes je hebt gebruikt In je antwoord moet een conclusie staan

17 Belangrijke begrippen (6) Schat Je geeft de waarde van een grootheid aan zonder deze exact te bepalen (vaak orde van grootte) Uit je antwoord moet blijken welke (denk)stappen je hebt gezet, welke formules/principes je hebt toegepast en welke gegevens je hebt gebruikt Soms is het toegestaan aannames te maken (die je dan wel moet beargumenteren

18 Dure punten Eenheid vergeten Verkeerde grootheid/eenheid Bij twijfel: BiNaS Significante cijfers fout Bij grafieken/diagrammen grootheid/eenheid vergeten of fout Een vraag niet beantwoorden Rommelig/onleesbaar werken Niet alle antwoordbladen inleveren Bijlage niet inleveren

19 Instinkers

20 Tips Wanneer je een formule ‘omgezet’ hebt en je twijfelt, controleer dan even (kladblaadje) met wat getallen. Wanneer je een berekening en/of een bepaling hebt gedaan controleer dan even of je antwoord ‘redelijk’ is Komt het overeen met wat je verwacht Is de uitgerekende waarde ‘reëel’? Ga niet zitten piekeren Wanneer je het even niet weet of even niet ‘ziet’, sla de som even over Vaak weet je het wel als je wat later de opgave probeert te maken Je hersens werken ook door als je met een andere opgave bezig bent

21 Tips (ten overvloede) Geef antwoord op de vraag Antwoord kort en duidelijk Meer tekst levert niet automatisch meer punten Doe geen beweringen/uitspraken die je niet uitlegt of aantoont Geef alle vragen op je antwoordblad aan. Ook als je ze niet maakt (voldoende ruimte open laten) Schrijf op wat je meet/afleest/opzoekt Een antwoord zonder motivatie/uitleg levert zelden punten op

22 Tips (ten overvloede) Formules vermelden Alleen de formule vermelden levert geen punten op: getallen invullen Een formule die gegeven wordt in een vraag (en die je vaak moet afleiden) moet je vaak gebruiken in een vervolgvraag Maak gebruik van tabellen/figuren/afbeeldingen die in de tekst staan aangegeven. Verwijs ernaar in je antwoord Niet tussendoor afronden Niet met afgeronde getallen doorrekenen Let op significante cijfers en eenheden

23 Tips (ten overvloede) Denk rustig na Niet te moeilijk maar ook niet te simpel Gebruik bij twijfel (grootheden/eenheden) BINAS Beantwoord alle onderdelen van een vraag Als er meerdere aandachtstreepjes staan, vermeld die dan ook in je antwoord Je hebt zelden een (fout) antwoord nodig uit een vorige vraag Neem de ruimte! Maak onderscheid tussen plaats ( s ), snelheid( v ) en versnelling( a ) Bij cirkelvormige beweging: F mpz


Download ppt "Examentraining Na 6VWO. De Start Zorg dat je al je spullen in orde hebt BiNaS Geo Driehoek, gewone rekenmachine! Pennen, potlood (scherp), gum, kleurtjes,"

Verwante presentaties


Ads door Google