De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thuis in mijn provincie Vlaams-Brabant Hoe wordt mijn provincie bestuurd ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thuis in mijn provincie Vlaams-Brabant Hoe wordt mijn provincie bestuurd ?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Thuis in mijn provincie Vlaams-Brabant

3 Hoe wordt mijn provincie bestuurd ?

4 Gebruikte symbolen Ga naar mijn volgende dia Ga naar mijn voorgaande dia Ik wil nog even mijn informatie raadplegen

5 Keuzemogelijkheid Wil je nog graag even de informatie doornemen ? Klik op onderstaande knop Maak je graag onmiddellijk de oefeningen ? Klik op onderstaande knop

6

7 De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit 84 leden. Die worden om de zes jaar door de bevolking verkozen. Normaal gezien vergadert de provincieraad tweemaal per maand in de provincieraadzaal. De besprekingen worden geleid door een voorzitter. Die word door de leden binnen de provincieraad gekozen. De huidige voorzitter is Chris Taes. Tijdens de vergaderingen nemen de provincieraadsleden allerlei beslissingen. De vergaderingen zijn meestal openbaar. Dat wil zeggen dat de burgers de zittingen van de provincieraad mogen bijwonen.

8

9 Om de beslissingen van de provincieraad uit te voeren, worden in de provincie Vlaams-Brabant binnen de provincieraad zes leden verkozen. Zo’n verkozene wordt gedeputeerde genoemd. Samen vormen de zes gedeputeerden de deputatie of het dagelijks bestuur van de provincie. Om behoorlijk te kunnen werken hebben de gedeputeerden een werkverdeling afgesproken. Zo beschikt elke gedeputeerde over eigen bevoegdheden. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit : Monique Swinnen Ann Schevenels Marc Florquin Tom Dehaene Tie Roefs Walter Zelderloo

10

11 De gouverneur wordt niet verkozen maar benoemd door de Vlaamse regering. Hij vertegenwoordigt zowel de federale (Belgische) als de gewestelijke (Vlaamse) overheid. De gouverneur zorgt voor de openbare orde en veiligheid op het grondgebied van de provincie. Ook houdt hij toezicht op de werking van de politiezones en van de OCMW’s. De gouverneur neemt ook deel aan het dagelijks bestuur van de provincie. Daarvoor vergadert ij samen met de deputatie. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is Lodewijk De Witte.

12

13 De provinciegriffier wordt benoemd door de provincieraad. Hij staat aan het hoofd van het provinciepersoneel. Voor de provincie Vlaams-Brabant werken er ongeveer 600 medewerkers. De griffier is de secretaris van de vergaderingen van de deputatie en van de provincieraad. De provinciegriffier van de provincie Vlaams-Brabant is Marc Collier.

14

15 Het provinciehuis ligt in Leuven, de provinciehoofdplaat. Het is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Iedereen is er welkom. Elke werkdag kan men er terecht bij de verschillende administratieve diensten. Verenigingen en bedrijven kunnen in het provinciehuis zalen en ruimten huren voor vergaderingen en allerlei ontmoetingen. Het provinciehuis bestaat uit drie delen : een plein, een Torengebouw met elf verdiepingen en een ‘langsgebouw’ van twee verdiepingen. De hoofdmaterialen van het gebouw zijn blauwe hardsteen en glas. In de toren vinden de meeste provincieambtenaren een werkplek. De lage vleugel biedt onderdak aan de gouverneur, de gedeputeerden, de provinciegriffier en hun medewerkers. In die lage vleugel zijn er ook publieksruimte, Daar kunnen de bezoekers een aantal hedendaagse kunstwerken bewonderen.

16 Zit je in het vierde of het vijfde leerjaar, dan kun je met je klas een bezoek brengen aan het provinciehuis. Aan de hand van het interactieve misdaadspel ‘t Is niet pluis in het provinciehuis kom je in een aantal plaatsen van het provinciehuis terecht. Daardoor ontdek je heel wat over de werking van de provincie. Bovendien kom je zo ook heel wat te weten over de plaats van de provincie in de structuur van ons land. Het adres van het provinciehuis is : Provincieplein 1 3010 Leuven Tel. : 016/26 70 00 Er is ook een website : www.vlaamsbrabant.bewww.vlaamsbrabant.be

17

18 VOORZITTER GEMEENTERAAD BURGEMEESTER SCHEPENCOLLEGE VOORZITTER PROVINCIERAAD GOUVERNEUR DEPUTATIE

19 De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit 84 leden. Die worden om de zes jaar door de bevolking verkozen. Normaal gezien vergadert de provincieraad tweemaal per maand in de provincieraadzaal. De besprekingen worden geleid door een voorzitter. Die word door de leden binnen de provincieraad gekozen. De huidige voorzitter is Chris Taes. Tijdens de vergaderingen nemen de provincieraadsleden allerlei beslissingen. De vergaderingen zijn meestal openbaar. Dat wil zeggen dat de burgers de zittingen van de provincieraad mogen bijwonen.

20 Om de beslissingen van de provincieraad uit te voeren, worden in de provincie Vlaams-Brabant binnen de provincieraad zes leden verkozen. Zo’n verkozene wordt gedeputeerde genoemd. Samen vormen de zes gedeputeerden de deputatie of het dagelijks bestuur van de provincie. Om behoorlijk te kunnen werken hebben de gedeputeerden een werkverdeling afgesproken. Zo beschikt elke gedeputeerde over eigen bevoegdheden. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit : Monique Swinnen Ann Schevenels Marc Florquin Tom Dehaene Tie Roefs Walter Zelderloo

21 De gouverneur wordt niet verkozen maar benoemd door de Vlaamse regering. Hij vertegenwoordigt zowel de federale (Belgische) als de gewestelijke (Vlaamse) overheid. De gouverneur zorgt voor de openbare orde en veiligheid op het grondgebied van de provincie. Ook houdt hij toezicht op de werking van de politiezones en van de OCMW’s. De gouverneur neemt ook deel aan het dagelijks bestuur van de provincie. Daarvoor vergadert ij samen met de deputatie. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is Lodewijk De Witte.

22 De provinciegriffier wordt benoemd door de provincieraad. Hij staat aan het hoofd van het provinciepersoneel. Voor de provincie Vlaams-Brabant werken er ongeveer 600 medewerkers. De griffier is de secretaris van de vergaderingen van de deputatie en van de provincieraad. De provinciegriffier van de provincie Vlaams-Brabant is Marc Collier.

23

24 De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit 84 leden. Die worden om de zes jaar door de bevolking verkozen. Normaal gezien vergadert de provincieraad tweemaal per maand in de _________________________. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taesvoorzitter deputatieMonique Swinnenprovincieraadzaal openbaar secretaris

25 De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit 84 leden. Die worden om de zes jaar door de bevolking verkozen. Normaal gezien vergadert de provincieraad tweemaal per maand in de provincieraadzaal. De besprekingen worden geleid door een _________________. Die word door de leden binnen de provincieraad gekozen. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taesvoorzitter deputatieMonique Swinnenprovincieraadzaal openbaar secretaris

26 De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit 84 leden. Die worden om de zes jaar door de bevolking verkozen. Normaal gezien vergadert de provincieraad tweemaal per maand in de provincieraadzaal. De besprekingen worden geleid door een voorzitter. Die word door de leden binnen de provincieraad gekozen. De huidige voorzitter is _______________. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taesvoorzitter deputatieMonique Swinnenprovincieraadzaal openbaar secretaris

27 De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit 84 leden. Die worden om de zes jaar door de bevolking verkozen. Normaal gezien vergadert de provincieraad tweemaal per maand in de provincieraadzaal. De besprekingen worden geleid door een voorzitter. Die word door de leden binnen de provincieraad gekozen. De huidige voorzitter is Chris Taes. Tijdens de vergaderingen nemen de provincieraadsleden allerlei beslissingen. De vergaderingen zijn meestal _____________. Dat wil zeggen dat de burgers de zittingen van de provincieraad mogen bijwonen. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taesvoorzitter deputatieMonique Swinnenprovincieraadzaal openbaar secretaris

28

29 Om de beslissingen van de provincieraad uit te voeren, worden in de provincie Vlaams-Brabant binnen de provincieraad zes leden verkozen. Zo’n verkozene wordt ________________________ genoemd. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taeswerkverdeling deputatieMonique SwinnenVlaamse regering openbaar secretaris

30 Om de beslissingen van de provincieraad uit te voeren, worden in de provincie Vlaams-Brabant binnen de provincieraad zes leden verkozen. Zo’n verkozene wordt gedeputeerde genoemd. Samen vormen de zes gedeputeerden de _______________ of het dagelijks bestuur van de provincie. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taeswerkverdeling deputatieMonique SwinnenVlaamse regering openbaar secretaris

31 Om de beslissingen van de provincieraad uit te voeren, worden in de provincie Vlaams-Brabant binnen de provincieraad zes leden verkozen. Zo’n verkozene wordt gedeputeerde genoemd. Samen vormen de zes gedeputeerden de deputatie of het dagelijks bestuur van de provincie. Om behoorlijk te kunnen werken hebben de gedeputeerden een ________________ afgesproken. Zo beschikt elke gedeputeerde over eigen bevoegdheden. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taeswerkverdeling deputatieMonique SwinnenVlaamse regering openbaar secretaris

32 De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant bestaat uit : ____________________________ _____________________________________ ____________ Walter ZelderlooMarc CollierChris TaesAnn Schevenels Tie RoefsMonique SwinnenMarc Florquin Lodewijk De Witte Tom Dehaene

33

34 De gouverneur wordt niet verkozen maar benoemd door de Vlaamse regering. Hij vertegenwoordigt zowel de federale (Belgische) als de gewestelijke (Vlaamse) overheid. De gouverneur zorgt voor de openbare orde en veiligheid op het grondgebied van de provincie. Ook houdt hij toezicht op de werking van de politiezones en van de OCMW’s. De gouverneur neemt ook deel aan het dagelijks bestuur van de provincie. Daarvoor vergadert ij samen met de deputatie. De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is Lodewijk De Witte. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taesvoorzitter deputatieMonique Swinnenprovincieraadzaal openbaar secretaris

35

36 De provinciegriffier wordt benoemd door de provincieraad. Hij staat aan het hoofd van het provinciepersoneel. Voor de provincie Vlaams-Brabant werken er ongeveer 600 medewerkers. De griffier is de secretaris van de vergaderingen van de deputatie en van de provincieraad. De provinciegriffier van de provincie Vlaams-Brabant is Marc Collier. Walter ZelderloogedeputeerdeChris Taesvoorzitter deputatieMonique Swinnenprovincieraadzaal openbaar secretaris

37

38 Het provinciehuis ligt in Leuven, de provinciehoofdplaat. Het is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Iedereen is er welkom. Elke werkdag kan men er terecht bij de verschillende administratieve diensten. Verenigingen en bedrijven kunnen in het provinciehuis zalen en ruimten huren voor vergaderingen en allerlei ontmoetingen. Het provinciehuis bestaat uit drie delen : een plein, een Torengebouw met elf verdiepingen en een ‘langsgebouw’ van twee verdiepingen. De hoofdmaterialen van het gebouw zijn blauwe hardsteen en glas. In de toren vinden de meeste provincieambtenaren een werkplek. De lage vleugel biedt onderdak aan de gouverneur, de gedeputeerden, de provinciegriffier en hun medewerkers. In die lage vleugel zijn er ook publieksruimte, Daar kunnen de bezoekers een aantal hedendaagse kunstwerken bewonderen.

39 Zit je in het vierde of het vijfde leerjaar, dan kun je met je klas een bezoek brengen aan het provinciehuis. Aan de hand van het interactieve misdaadspel ‘t Is niet pluis in het provinciehuis kom je in een aantal plaatsen van het provinciehuis terecht. Daardoor ontdek je heel wat over de werking van de provincie. Bovendien kom je zo ook heel wat te weten over de plaats van de provincie in de structuur van ons land. Het adres van het provinciehuis is : Provincieplein 1 3010 Leuven Tel. : 016/26 70 00 Er is ook een website : www.vlaamsbrabant.bewww.vlaamsbrabant.be

40

41 VOORZITTER GEMEENTERAAD BURGEMEESTER SCHEPENCOLLEGE VOORZITTER PROVINCIERAAD GOUVERNEUR DEPUTATIE

42 Schitterend !


Download ppt "Thuis in mijn provincie Vlaams-Brabant Hoe wordt mijn provincie bestuurd ?"

Verwante presentaties


Ads door Google