De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Zoon van David Matteüs 1 & 2. 4 evangeliën 12. En laat er voor de lasteraars geen hoop zijn, en mogen alle boosdoeners in een oogwenk vergaan en zij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Zoon van David Matteüs 1 & 2. 4 evangeliën 12. En laat er voor de lasteraars geen hoop zijn, en mogen alle boosdoeners in een oogwenk vergaan en zij."— Transcript van de presentatie:

1 1. Zoon van David Matteüs 1 & 2

2 4 evangeliën

3 12. En laat er voor de lasteraars geen hoop zijn, en mogen alle boosdoeners in een oogwenk vergaan en zij allen snel worden uitgesneden. en de verwatenen, - ruk die snel uit, breek ze, werp ze temeer en breng ze ten val,snel, in onze dagen. Gezegend Gij, Heer, die vijanden breekt en verwatenen ten val brengt.

4 1.Vergelijk de omstandigheden waarin de evangeliën tot stand kwamen met de tijd van nu. Hoe zit het met het verlangen naar ‘bevrijding’? Hoe kun je hoop geven in moeilijke omstandigheden? 2.Waarom is het goed (of niet goed) dat er 4 evangeliën zijn, elk met eigen accenten? Wat kan hiervan de concrete implicatie zijn voor ons vandaag?

5 “Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.” (Mat 13:52) "Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen." (Matteüs 5.17)

6 1.De Torah vervullen of (weer) vol maken… Wat betekent dit volgens jou? Hoe deed Jezus dat? 2.Zou dit ook tot een van onze taken kunnen behoren? Kan het nodig zijn om de evangelieboodschap (weer) vol te maken? 3.Hoe zit het met de bereidheid om ‘nieuwe en oude dingen’ tevoorschijn te halen? Wat kan dit concreet inhouden voor ons?

7 “Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.” – Mat 1:1 (NBV) “Boek van de genesis, - geboorte van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.” (Naardense Bijbel)

8 “Toen Jezus deze toespraak geëindigd had” 7:28 - 11:1 - 13:53 - 19:1 26:1 5 boeken van Mozes 5 redevoeringen van Jezus

9 Bespreek met elkaar de overeenkomsten tussen Jezus en Mozes. In welk opzicht zou Jezus een nieuwe Mozes kunnen zijn? Wat houdt dit in voor ons?

10 Matteüs 4.17 : “Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’” “Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws (= evangelie!) van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Mat 4:23) 1/ 5:1-7:29 principes van het koninkrijk 2/ 10:1-42 de verkondiging van het koninkrijk 3/ 13 de groei van het koninkrijk (parabels) 4/ 18:1-35 hoe omgaan met elkaar in het koninkrijk 5/ 24:1-25:46 de toekomst van het koninkrijk

11 1.Hoe reageer je op de idee om ‘Koninkrijk van God’ te verbinden met ‘een manier van leven wanneer God Koning is’? Wat houdt dit concreet in? (lees bv. Mat 6:33; 7;21; 13; 18:3; 19;14 2.Wat is het verband met ‘bekering’? Kan het evangelie hierbij helpen? Hoe ervaar jij dat? 3.‘Evangelie - Goed nieuws’… Deel concrete voorbeelden met elkaar van wat dit voor jullie precies inhoudt. En wanneer is het geen ‘goed nieuws’ meer?

12 “Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.” – Mat 1:17

13 1.Matteüs situeert Jezus heel expliciet in de geschiedenis van het Joodse volk. Bespreek met elkaar wat hiervan de implicaties zijn wanneer we samen dat evangelie bestuderen. 2.In de derde reeks namen geen 14, wel 13. Alsof er na Jezus nog iemand ontbreekt… Soms wordt er gesuggereerd dat het de bedoeling is dat wij onze naam daar kunnen schrijven, als volgeling (geestelijk kind) van Jezus. Wat vind je van deze gedachte?

14 ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrij- den van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’ – Mat 1:20-23 YASHA: ‘ruimte scheppen’, ‘overvloed geven’, ‘je goed voelen’. in medische context : gezond zijn; in medische context : gezond zijn; in sociale context : gelukkig zijn, welzijn en overvloed in sociale context : gelukkig zijn, welzijn en overvloed In de actieve vorm: ‘helpen, bijstaan’ bij werk : helpen, om de last te verlichten en de taak te klaren bij werk : helpen, om de last te verlichten en de taak te klaren bij ziekte : verzorgen / genezen bij ziekte : verzorgen / genezen in gevaar : bijstaan, te hulp komen, helpen in gevaar : bijstaan, te hulp komen, helpen tegenover een vijand : helpen, sterk maken, verlossen... (overwinning behalen) tegenover een vijand : helpen, sterk maken, verlossen... (overwinning behalen) bij gevangenschap: bevrijden bij gevangenschap: bevrijden als iets kapot is: herstellen als iets kapot is: herstellen

15 bezoek van de Oosterse magiërs de Joodse koning Herodes Tamar Ruth, de Moabitische Batseba Maria uit Galilea

16 1.Bespreek met elkaar wat YASHA- redden concreet kan betekenen voor ons. 2.Hoe reageer je op het feit dat Mattëus mensen ten tonele brengt die er eigenlijk, althans volgens de algemeen gangbare opinie, helemaal niet bij konden of mochten zijn? Wat kunnen wij hieruit leren?


Download ppt "1. Zoon van David Matteüs 1 & 2. 4 evangeliën 12. En laat er voor de lasteraars geen hoop zijn, en mogen alle boosdoeners in een oogwenk vergaan en zij."

Verwante presentaties


Ads door Google