De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transport & logistiek in West-Vlaanderen Heidi Hanssens – Sabine Traen 5/11/2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transport & logistiek in West-Vlaanderen Heidi Hanssens – Sabine Traen 5/11/2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Transport & logistiek in West-Vlaanderen Heidi Hanssens – Sabine Traen 5/11/2013 1

2 Inhoud 1.Afbakening van de sector 2.Loontrekkende tewerkstelling 3.Toegevoegde waarde 4.Productiviteit 5.Bedrijven 6.Arbeidsmarkt en opleiding 7.Besluit

3 1. Afbakening van de sector -49.2Goederenvervoer per spoor -49.41Goederenvervoer over de weg, muv verhuisbedrijven -49.5Vervoer via pijpleidingen -50.2Goederenvervoer over zee- en kustwateren -50.4Goederenvervoer over binnenwateren -51.21Goederenvervoer door de lucht -52Opslag en vervoersondersteunende activiteiten -53Posterijen en koeriers 3

4 2. Loontrekkende tewerkstelling 2.1. Toestand 31/12/2010 (1) 4 Aandeel T&L in totaal West-Vlaanderen: 3,7% Vlaams Gewest: 4,8% DUS: Specialisatiegraad van de West-Vlaamse T&L: 76,3% 30,1% 22,8%

5 2. Loontrekkende tewerkstelling 2.1. Toestand 31/12/2010 (2) 5 Brugge en Oostende: aandeel in T&L groter dan aandeel in totale tewerkstelling in West- Vl, dus specialisatie in T&L (Brugge: 118,6%; Oostende: 131,2%) Antwerpen en Vlaams- Brabant: aandeel in T&L groter dan aandeel in totale tewerkstelling in Vl Gewest, dus specialisatie in T&L (Antwerpen: 120,2%; Vlaams- Brabant: 132,3%)

6 2. Loontrekkende tewerkstelling 2.2. Evolutie 31/12/2007 - 31/12/2010 6 -T&L West-Vlaanderen: -736 jobs of -4,7%; T&L Vlaams Gewest: -6,9%. -Oostende en Midden-West-Vl: grootste absolute en relatieve afnames; Brugge: relatieve afname het kleinst (-5,6%). Opmerkelijke toename in Zuid-West-Vl. (+7,4%)

7 2. Loontrekkende tewerkstelling 2.3. Naar grootteklasse op 31/12/2010 (1) 7 -West-Vl: 56,7% van de T&L-werknemers werkt in een kleine vestiging (Vl. Gewest: 45,0% van de T&L-werknemers) -West-Vl: gem. 13,5 werknemers/vestiging (Vl. Gewest: 18,7) Oostende: 18,2 werknemers/vestiging (15,0% van de werknemers in 1 grote vestiging) Brugge: 17,3 werknemers/vestiging (10,9% van de werknemers in 2 grote vestigingen)

8 2. Loontrekkende tewerkstelling 2.3. Naar grootteklasse op 31/12/2010 (2) 8 GO MO KO -Brugge en Oostende: enige regio’s met vestigingen van meer dan 200 werknemers nagenoeg evenveel werknemers in kleine als in middelgrote vestigingen -Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en Westhoek: merendeel van de werknemers in kleine vestigingen

9 3. Toegevoegde waarde 3.1. Toestand 2010 9 Brugge, Westhoek en Oostende: aandeel T&L groter dan aandeel in totale toegevoegde waarde in West-Vl, dus specialisatie in T&L (Brugge: 174,6%; Westhoek: 110,1% en Oostende: 102,8%) Aandeel T&L in totaal: West-Vlaanderen: 4,3% Vlaams Gewest: 6,1% DUS: Specialisatiegraad van de West-Vlaamse T&L: 69,7%

10 3. Toegevoegde waarde 3.2. Evolutie 2006 - 2010 10 -Grootste toename in Oostende (+28,9%) en de Westhoek (+26,3%). In Brugge lag de toename (+20,2%) rond de gemiddelde toename voor West-Vl. -Brugge en Midden-West-Vl: totale toegevoegde waarde groeit sterker dan in T&L, dus afname van het aandeel van de T&L in de totale toegevoegde waarde -Limburg is de enige Vlaamse provincie waar de totale toegevoegde waarde sterker groeide dan in de T&L

11 4. Productiviteit 4.1. Toestand 2010 11 Toegevoegde waarde per werknemer in West-Vl: 45.000 euro - max: Brugge (71.000 euro) - min: Zuid-West-Vl (22.000 euro) Productiviteit in T&L in Brugge ligt eind boven totale productiviteit én als enige regio ook boven productiviteit in de industrie Toegevoegde waarde per werknemer in Vl Gewest: 71.000 euro - max: Antwerpen (97.000 euro) - min: Limburg (35.000 euro)

12 4. Productiviteit 4.2. Evolutie 2006 - 2010 12 -Grootste toename in Midden-West-Vl (+40,9%) en de Westhoek (+25,7%). In Brugge en Oostende bleef de toename beperkt tot resp. 6,0% en 3,3%. In Zuid- West-Vl daalde de productiviteit in de T&L met 4,3%. -West-Vl staat na Vlaams-Brabant op de tweede plaats inzake groei van de productiviteit in T&L

13 5. Bedrijven 5.1. West-Vlaanderen 13 Spreiding van de 100 grootste T&L-bedrijven in West-Vlaanderen (obv loontrekkende tewerkstelling): - Brugge: 34 - Zuid-West-Vl: 26 - Midden-West-Vl: 18 - Oostende: 12 - Westhoek: 10

14 5. Bedrijven 5.2. Regio Brugge (1) 14 Van de 100 grootste T&L-bedrijven, kunnen er 34 in de regio Brugge worden gesitueerd. Daarvan behoren er 5 tot de top 10, nl.: -International Car Operators Benelux -Bpost -DD Trans -Transwest -NMBS

15 15 5. Bedrijven 5.2. Regio Brugge (2)

16 16 5. Bedrijven 5.3. Overige West-Vlaamse regio’s -Zuid-West-Vlaanderen 26 T&L-bedrijven in de top 100, waarvan slechts één in de top 10, nl. Bpost -Midden-West-Vlaanderen 18 T&L-bedrijven in de top 100, waarvan slechts één in de top 10, nl. Bpost -Oostende 12 T&L-bedrijven in de top 100, waarvan twee in de top 10, nl. MVG Zeevisserij en Bpost -Westhoek 10 T&L-bedrijven in de top 100, waarvan slechts één in de top 10, nl. Sitra

17 17 6. Arbeidsmarkt en opleiding 6.1. Vacatures Aandeel T&L-vacatures in totaal: -West-Vl: 1,8% -Vl Gewest: 2,3% Aandeel West-Vl in Vl Gewest: -Totaal vacatures: 17,3% -T&L-vacatures: 13,4% Aandeel T&L-vacatures naar opleidingsniveau: -LG: 81,4% (Vl.G: 65,1%) -MG: 8,7% (Vl.G: 16,6%) -HG: 10,0% (Vl.G: 18,3%) Aandeel vacatures naar opleidingsniveau: -LG: 55,3% (Vl.G: 49,9%) -MG: 17,3% (Vl.G: 17,6%) -HG: 27,5% (Vl.G: 32,5%) T&L-vacatures in WVl: -Brugge: 329 -Oostende: 281 -Zuid-West-Vl: 123 -Midden-West-Vl: 114 -Westhoek: 97

18 18 6. Arbeidsmarkt en opleiding 6.2. Knelpuntberoepen

19 19 6. Arbeidsmarkt en opleiding 6.3. Opleiding -Lage afstudeercijfers in zowat alle T&L-opleidingen; in vier richtingen studeerden de afgelopen 6 schooljaren maximum 20 leerlingen af. -Bijna continue afname van afgestudeerden in de richtingen vrachtwagenchauffeur, bijzonder transport en transport management assistent

20 7. Besluit (1) 20 -In 2010: 15.026 werknemers in W-Vl T&L = 14,3% van het Vlaamse cijfer = 3,7% van het totale aantal werknemers -Binnen WVl : specialisatie in T&L in Brugge en Oostende -Binnen VlG: specialisatie in T&L in Antwerpen en Vlaams-Brabant -Specialisaties agv grote aanwezigheid van opslag- en vervoers- ondersteunende activiteiten -93,9% van de T&L-vestigingen telt minder dan 50 werknemers; 56,7% van de T&L-werknemers in WVl werkt in een kleine vestiging -Brugge en Oostende: enige W-Vl regio’s met grote T&L-vestigingen -In 2010: 768 mln euro toegevoegde waarde in W-Vl T&L = 11,6% van het Vlaamse cijfer = 4,3% van de totale toegevoegde waarde

21 7. Besluit (2) -Toegevoegde waarde per werknemer (= arbeidsproductiviteit) in West-Vlaanderen: 45.000 euro Vlaams Gewest: 71.000 euro -In top 100 van W-Vl T&L-bedrijven: 34 in Brugge, waarvan 5 in de top 10 26 in Zuid-West-Vl, waarvan 1 in de top 10 18 in Midden-West-Vl, waarvan 1 in de top 10 12 in Oostende, waarvan 2 in de top 10 10 in Westhoek, waarvan 1 in de top 10 -In 2011: 934 ontvangen vacatures voor de T&L in W-Vl = 13,4% van het Vlaamse cijfer = 1,8% van de totale aantal ontvangen vacatures -Lage afstudeercijfers in alle T&L-opleidingen in het regulier onderwijs 21

22 Contact -Heidi Hanssens Stafmedewerker Kennisinfrastructuur Afdeling Transport en Logistiek POM West-Vlaanderen heidi.hanssens@pomwvl.be -Sabine Traen Stafmedewerker Afdeling Data, Studie en Advies POM West-Vlaanderen sabine.traen@pomwvl.be 22


Download ppt "Transport & logistiek in West-Vlaanderen Heidi Hanssens – Sabine Traen 5/11/2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google