De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sprint sneller lezen beter spellen hulp bij studeren SPRINT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sprint sneller lezen beter spellen hulp bij studeren SPRINT."— Transcript van de presentatie:

1 Sprint sneller lezen beter spellen hulp bij studeren SPRINT

2 Sprint overzicht 1.Doel 2. Doelgroep 3.Materiaal 4.Soorten Sprint 5.Installatie 6.Sprint Bestandsformaten Tekstverwerker Sprint in word 7.Sprint en PDF-documenten 8.Remediëring 9.Casus dyspraxie 10. Casus NT2

3 1. Doel Hoofddoel: Hulp bij lezen, schrijven & studeren MAAR OOK: Zelfredzaamheid Zelfvertrouwen Achterstand inhalen Motivatie 3

4 Compensatie, geen vervanging van remediëring!

5 2. Doelgroep Wie? Dyslexie DCD / dysorthografie Anderstaligen Slechtzienden Hoogbegaafden (pre-teaching, talen) Na CVA … Leeftijd In de praktijk vanaf 3 de - 4 de leerjaar… (Soms vroeger mits begeleiding) Tot…. 5

6 3. Materiaal Hardware: Sprint: CD-rom of link/usb/netwerk Computer of laptop Hoofdtelefoon Eventueel printer Eventueel scanner en OCR Content: Toetsen en examens in PDF Leerplatform/netwerk Digitale leerboeken en werkboeken 6 www.adibib.be

7 7 Probleem? Mail naar adibib@eurekaleuven.be

8 4. Sprint soorten Plus-versie:  Alle mogelijkheden van de basisversie, aangevuld met: Duits en Engels Woordvoorspeller Skippy Spellingchecker in de Sprint tekstverwerker Opties bij Sprint(o) Plus: Van Dale woordenboeken SprintOCR Vast (2 installaties) Mobiel (stick) Netwerk SprintSprintoSprint Sprint plusSprinto plusSprint plus

9 9 5. Sprint installatie 1.Stick in USB-poort 2.« Map openen en bestanden weergeven » kiezen 3.Dubbelklik op Sprinto-icoon in verkenner: Volgend venster verschijnt:

10 10 Sprint opstarten Sprinter leesknop opstarten Skippy (woordvoorspeller) opstarten Bestand openen Stick veilig verwijderen

11 Soms moet je Sprinto zelf activeren via je verkenner (Windowstoets + E en dubbelklik op Sprinto-icoon)

12 12

13 Rechtermuisklik op icoon sprinto: 13

14 6. Sprint Internet, e-mail, PP,… met de Sprinter Leesknop TXT, RTF en PDF in Sprint DOC of DOCX, TXT en RTF in MS Word Bestandsformaten

15 15 Sprint tekstverwerker

16 Lees de gehele tekst of een deel ervan Navigeer en lees per woord, zin, paragraaf Klik enkel op wat je wil horen: klik en lees Verklank een woord fonetisch Ondersteuning bij het lezen:

17 Woordenboeken Optie bij Sprint(o) Plus Van Dale, verklarend en vertalend

18 Woordenboeken In Sprint en ook in MS Word Uitleg laten voorlezen in verschillende talen: woord/zin/tekst

19 Ondersteuning bij het schrijven: Auditieve feedback Spellingcontrole Homofonentool Woordvoorspeller Skippy

20 20 Auditieve feedback: instellingen > spraakinstellingen Ondersteuning bij het schrijven:

21 21 Ondersteuning bij het schrijven: Spellingcontrole:

22 22 Ondersteuning bij het schrijven: Homofonentool:

23 Ondersteuning bij het schrijven: Woordvoorspeller Skippy: lijst bevat 25000 woorden voorspelt huidig en volgend woord verbetert automatisch fouten ook in andere programma’s In vier talen: N, F, D en E

24 Klanken/ Fonetisch geschreven woorden + “samengestelde” woorden (bv. fram boos, kom pjoeter) Alfabetisch Woordvoorspeller Skippy:

25 Ondersteuning bij het studeren: Maak MP3 van een cursus via Markeer tekst en maak een samenvatting Woordenboeken!!!

26 Sprint in MS Word

27 De werkbalk van Sprint is toegevoegd aan Word. Je kan blijven werken in Word, geen omzetting nodig. Spellingcontrole van Word gebruiken. Woordvoorspelling (Skippy) werkt ook in Word. Niet aanwezig in Word: Tekstopname Grote werkbalk

28 7. PDF-documenten Digitale documenten (handboeken, cursussen, leesboeken) voorlezen Digitale werkblaadjes invullen en je antwoorden uitprinten Digitale Word-documenten omzetten naar PDF met de PDF-printer Als een schoolboek digitaal beschikbaar is, wordt inscannen overbodig … Taalvakken, spellingcontrole (suggesties worden voorgelezen), schrijf- en tekenknoppen, …

29 PDF-document Extensie: “.pdf ” Portable Document Format Internationale standaard: al heel veel zaken beschikbaar in PDF-formaat Digitale boeken (internet), cursussen, digitale handleidingen, werkboeken… Voordeel: lay-out blijft steeds bewaard!!

30 PDF- document laten voorlezen in Sprint: : - Open PDF- document in Sprint - Lees tekst volledig - Lees vanaf positie cursor - Lees vorige, huidige of volgende - Klik en lees - Ook voorlezen in andere talen

31 Bladeren door een PDF- document: bladerfuncties - gebruik de bladerfunctie onderaan links - ofwel via Tabblad BEELD:

32 PDF-document invullen: - Klik op de Typknop onder het Tabblad Bewerken - klik op de plaats waar je wil typen en typ je antwoord - wijzig lettertype, kleur, grootte,… - beluister je antwoord met de klik- en leesknop - print het werkblaadje uit

33 33 PDF-document invullen: typvak: tabblad Leesklaar maken

34 PDF-document invullen: vormen tekenen: tabblad Bewerken Gebruik de tekenfuncties in je PDF-bestand: Tekening wissen: klik 1 x links op de tekening (tekentool moet nog actief zijn!) Als de 4 zwarte vierkantjes verschijnen  Delete. Ofwel: Ctrl-toets indrukken en denkbeeldig kader tekenen tot de 4 vierkantjes verschijnen  Delete. Ofwel: gebruik de gom

35 PDF-document bewerken voor een optimaal leesresultaat: tabblad Leesklaar maken -Typvak - Negeervak - Volgordevak - Alternatieve tekstvak - Figuurvak - Taalvak

36 Optie SprintOCR: 135 euro bij Sprint Plus, Sprinto Plus, schoolpakket of netwerkversie. 2 belangrijke functies: A. kolommen en taalvelden laten herkennen B. karakterherkenning (OCR)

37 PDF-document inladen en Bewerken > Autodetectie: SprintOCR: A. kolommen en taalvelden laten herkennen:

38 PDF-document inladen en Bestand > Scannen: SprintOCR: B. Karakterherkenning (OCR):

39 8. Remediëring Brainstorm: Hoe zou je Sprint en Sprint in Word inschakelen bij het oefenen van het technisch en het begrijpend lezen? Zoek 2 voorbeelden. 39

40 8.1 Lezen Aanvankelijk lezen –Auditieve/visuele analyse/synthese Technisch lezen –Accuraat lezen –Tempo lezen Begrijpend lezen 40

41 41

42 Zoek de woorden waarbij c als s wordt uitgesproken. risico - citroen - cipier - caravan - carnaval

43

44 44

45 RALFILEZEN met Sprint Anneke Smits, 2008 Repeated, Assisted, Level, Feedback, Interactie Accuraat lezen: –Zingend lezen met op een traag tempo en met pauze tussen de zinnen. –Lettergrepen lezen met + meetikken Tempolezen: –Markering meevolgen met de ogen  tempo opdrijven –Meelezen met voorleesstem op traag tempo  opdrijven –Geluid uitschakelen en voorlezen op tempo van markering  tempo opdrijven + meetikken

46 46 Woorden laten samengieten in een apart document

47

48 8. Remediëring Brainstorm: Hoe zou je Sprint, Sprint PDF en Word inschakelen bij het oefenen van spelling, syntaxis en spontaan schrijven? Zoek 2 voorbeelden. 48

49 8.2 Schrijven Spelling Syntax Spontaan schrijven 49

50

51 51

52

53 Auditief dictee Met behulp van –Auditieve feedback –Skippy –Homofonentool –Spellingcontrole Tip: Achteraf alles nog eens laten nalezen op een vertraagd voorleestempo!

54

55 55

56 56

57 Opstel of verslag Met behulp van –Auditieve feedback –Skippy –Homofonentool  verwijswoorden toevoegen –Spellingcontrole Tip: Achteraf alles nog eens laten voorlezen op een vertraagd voorleestempo

58 8. Remediëring Brainstorm: Hoe zou je Sprint, Sprint PDF en Word inschakelen bij het studeren? Zoek 2 voorbeelden. 58

59 8.3 Studeren Nederlands: spelling Frans/Engels/Duits –Woordenschat –Spreekbeurt  woordenboeken! 59

60 60 Sprint in Word

61 61 Sprint in Word

62 62 Sprint in Word

63 63

64 9. Casus dyspraxie Zoë is 9 jaar en zit in het 4 e leerjaar. Tijdens een MDO vermeldt haar leerkracht dat Zoë trager is dan andere leerlingen. Ze heeft meer tijd nodig om oefeningen en toetsen te maken en ook aankleden bij het zwemmen of turnen kost veel tijd. Opvallend zijn de fijnmotorische moeilijkheden. Ze heeft een moeilijk leesbaar handschrift, kan niet zo goed knippen en heeft het heel moeilijk om een meetlat vast te houden en ondertussen een lijn te tekenen. Bij de grove motoriek blijkt dat ze houterig beweegt en moeilijkheden heeft met balspelen en evenwichtsoefeningen. Zoë heeft het meest problemen met automatisatie, netheid, tempo, tekenen van figuren en dansen. Ze kan echter heel goed stillezen. Het automatiseren van vaardigheden en het opbouwen van rituelen is voor Zoë moeilijk en vraagt veel inspanning. Zoë heeft hierdoor last van actieve faalangst: ze moet zich veel inzetten voor school en doet dat ook, omdat ze het goed wil doen. 64

65 9. Casus dyspraxie Moeilijk leesbaar handschrift –Computer –Adiboeken in SprintPDF –Samenvatting –Help > rechten: evt. spellingcontrole en homofonentool uitschakelen Tempo –Skippy Automatisatie –Spellingcontrole/homofonentool Goed stillezen Faalangst –Psycho-educatie 65

66 10. Casus NT2 Rachid is een 15-jarige jongen uit Algerije die vorig jaar bij aankomst in België een taalbad kreeg in de OKAN- klas. Dit academiejaar sluit hij aan bij zijn leeftijdsgenoten in het derde jaar boekhouden- informatica. Hij maakt veel fouten bij toetsen en examens omdat hij opdrachten op een verkeerde manier interpreteert. De leerkrachten Engels en Frans melden dat Rachid onhandelbaar is en de clown uithangt in de klas. De leerkracht informatica daarentegen vertelt dat hij heel goed meewerkt in de les en heel creatief uit de hoek kan komen. 66

67 10. Casus NT2 Compenserend Begrip: vertalend of verklarend woordenboek Schrijven: –Skippy –Spellingcontrole –Homofonentool Remediërend Uitspraak: –Spreekbeurten door Sprint laten voorlezen en beluisteren –Moeilijke woorden in tekst markeren en samenvatten en deze dan extra inoefenen qua uitspraak 67

68 10. Casus NT2 Remediërend Woordenschat –Herkennen: Bestaande woorden markeren in een tekst met (pseudo)woorden. –Begrijpen: Voorgelezen woorden bij de juiste afbeelding plaatsen. Uitspraak wijzigen in uitspraakwoordenboek –Spelling: Invuloefening: doelwoorden in wit lettertype plaatsen Invuloefening: correcte homofoon kiezen 68

69 10. Casus NT2 Preteaching = Lessen/woordenschat/teksten die aan bod zullen komen op voorhand laten voorbereiden  Overhoorprogramma 1.Meerkeuze: herken ik alle woorden? 2.Flapoefening in Word: kopiëren en in wit lettertype plaatsen 3.Training: vertaling mondeling inoefenen 4.Invullen: spelling oefenen 69

70

71 Info www.sprintplus.be  updates, handleiding, workshops, FAQ… PP: info@jabbla.cominfo@jabbla.com Vragen: support@jabbla.comsupport@jabbla.com Aankoop: sales@jabbla.comsales@jabbla.com


Download ppt "Sprint sneller lezen beter spellen hulp bij studeren SPRINT."

Verwante presentaties


Ads door Google