De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 Arbeidsmarktkansen.nl [naam persoon die ‘m invult] [datum] AANGEBODEN DOOR: [naam van het kantoor] [naam contactpersoon] Hypotheekaanvraag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 Arbeidsmarktkansen.nl [naam persoon die ‘m invult] [datum] AANGEBODEN DOOR: [naam van het kantoor] [naam contactpersoon] Hypotheekaanvraag."— Transcript van de presentatie:

1 5 Arbeidsmarktkansen.nl [naam persoon die ‘m invult] [datum] AANGEBODEN DOOR: [naam van het kantoor] [naam contactpersoon] Hypotheekaanvraag

2 Disclaimer | Copyright © 2015 Alle rechten voorbehouden. Dit rapport en de analyses die er aan ten grondslag liggen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het auteursrecht berust bij Intelligence Group BV en Welke Beheer BV, houdstermaatschappij van onder meer de Hypotheekshop en Huis & Hypotheek. Dit rapport is bedoeld om bij de advisering rondom hypotheekaanvragen een beeld te geven van de (toekomstige) arbeidsmarktpositie van aanvrager(s). En op basis daarvan in gevallen waarin dat binnen de huidige regels niet kan, toch een hypotheek mogelijk te maken. In 2015 wordt het rapport op proef door de deelnemende banken gebruikt. Het rapport kan consumenten helpen om een hypotheek te krijgen, maar de adviseurs van Welke Beheer BV, Huis & Hypotheek en de Hypotheekshop, noch de aan de proef deelnemende banken leggen zich vast om op basis van het rapport een positief hypotheekadvies te geven, of een hypotheek te verstrekken. 2

3 INLEIDING 4 PERSOONSGEGEVENS 5 ARBEIDSMARKTKANS 6 ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN 8 ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN16 AANVULLENDE MOGELIJKHEDEN20 OVER DE INITIATIEFNEMERS21 ARBEIDSMARKTKANSEN.NL UITGEVOERD DOOR ONDERZOEKSBUREAU INTELLIGENCE GROUP. JE PRIVACY WORDT STRIKT GEWAARBORGD. JE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN ALLEEN GEBRUIKT VOOR DIT RAPPORT EN NIET GEDEELD MET DERDEN. DUS ALLEEN JIJ KRIJGT DIT RAPPORT EN KUNT ZELF BESLUITEN HET MET ANDEREN TE DELEN 3 INHOUDSOPGAVE

4 INLEIDING Een huis kopen en daarvoor een hypotheek nemen is niet iets waarbij je over een nacht ijs gaat. Het waarschijnlijk de grootste financiële beslissing in je leven. Je gaat een verplichting aan voor vaak wel dertig jaar. De banken, verzekeraars en pensioenfondsen die hypotheken verstrekken willen daarom graag zoveel mogelijk zekerheid dat ze hun geld terugkrijgen. Bij de verstrekking van hypotheken zijn er allerlei regels. Als je daaraan voldoet kun je een hypotheek krijgen, en anders niet. Die regels passen voor een deel niet meer bij de huidige werkelijkheid. Zo kiezen werkgevers steeds minder vaak voor een vast contract en zien we steeds meer werknemers kiezen voor een bestaan als freelancer, uitzendkracht, zelfstandig ondernemer of zzp’er. Deze groep voldoet vaak niet aan de huidige regels voor hypotheekverstrekking, terwijl er met hun vermogen om een inkomen te verwerven en met hun kansen op de arbeidsmarkt weinig mis is. Voor deze groep mensen hebben we arbeidsmarktkansen.nl ontwikkeld. Daarmee kijken we niet achterom maar vooruit. Wat zijn de komende jaren jouw kansen op de arbeidsmarkt? Als de nood aan de man komt, hoe lang moet je dan zoeken naar een baan waarmee je voldoende verdient om je hypotheek te kunnen betalen? Misschien is je arbeidsverleden kort, onregelmatig, flexibel en verbrokkeld, maar zijn je kansen uitstekend. De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek hebben het initiatief genomen om in die situatie je kansen op een hypotheek te vergroten. Samen met enkele hypotheekverstrekkers gaan hun adviseurs vooruit kijken, in plaats van terug. Maar, let op: ook hypotheekverstrekkers gaan niet over een nacht ijs. Ze willen, kunnen en mogen geen onverantwoorde risico’s nemen. Dus als je zonder vast contract uitstekende kansen op de arbeidsmarkt hebt, heb je betere kansen, maar geen garantie op een hypotheek.

5 PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAM:[einde vragenlijst] GEBOORTEJAAR:[afgeleide van vraag 70] HOOGST VOLTOOIDE OPLEIDING:[antwoord vraag 80] HUIDIGE OPLEIDING:[antwoord vraag 81] BEROEPSGROEP:[antwoord uit vraag 65/66] FUNCTIEGEBIED:[vraag 60/61] BRANCHE:[vraag 130] [vraag 130] WERKERVARING:[vraag 98] ERVARINGSNIVEAU:[vraag 100] ARBEIDSMARKTSTATUS:[vraag 90] HUIDIGE CONTRACTVORM: WERKZAAM ZONDER NOEMENSWAARDIGE ONDERBREKING WOONACHTIG IN PROVINCIE:[vraag 95] 5

6 ARBEIDSMARKTKANSEN.NL 6 De arbeidsmarktkans is een score tussen de 1 en 99, die je kans op de arbeidsmarkt uitdrukt. De score is afhankelijk van je leeftijd, opleiding, functie en regio. Hoe hoger de score, des te makkelijker wordt het om een baan te vinden. Als de score hoger is dan 70, dan zijn er meer vacatures dan personen die actief op zoek zijn naar een baan. Je vindt dan betrekkelijk eenvoudig een nieuwe baan. Alle scores kleiner dan 70 betekenen dat het moeilijker is om een baan te vinden. Je arbeidsmarktkans wordt ook omschreven met behulp van een kwalificatie. Deze varieert van heel slecht, slecht, matig tot redelijk, goed en heel goed. De zoekduur is het aantal maanden dat je gemiddeld zult moeten zoeken naar een baan. Het aantal maanden is berekend vanaf de situatie van vandaag. Mocht je momenteel al drie maanden werkloos zijn, dan is het cijfer een indicatie van het gemiddeld aantal maanden dat je vanaf vandaag nog moet zoeken naar een baan. Het arbeidsmarktperspectief geeft aan hoe de arbeidsmarkt voor jouw beroepsgroep, uitgaande van de huidige situatie, zich de komende 3 tot 12 maanden zich zal ontwikkelen. Een positief perspectief betekent dat de relevante arbeidsmarkt zal verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Bij een negatief perspectief geldt het omgekeerde. De toe- of afname van je arbeidsmarktkans gaat meestal in kleine stapjes. Dan kun je zien aan je arbeidsmarktkans voor over 12 maanden en de verwachte zoekduur naar een baan als je het komend jaar werkloos zou worden.. Er is ook uitgerekend wat je arbeidsmarktkans is als je vanaf dit moment 12 maanden werkloos zou worden. Zoals je ziet is de impact op je arbeidsmarktkans en zoekduur (in vergelijking met uw huidige situatie) aanzienlijk. Niets verkleint jouw kansen op de arbeidsmarkt zo snel als (langdurig) werkloos zijn. Tenslotte doen we een voorspelling van je kansen voor de komende vijf jaar. We drukken dat uit in de kans dat je langdurig werkloos wordt omdat dat een belangrijke risicofactor is voor hypotheekverstrekkers. Alle cijfers drukken gemiddelden uit voor groepen mensen met een bepaald beroep en ervaringsniveau, opleidingsniveau, in een bepaalde regio. Binnen die groepen zijn er mensen die sneller (of langzamer) dan het gemiddelde een nieuwe baan vinden. Omdat ze geluk hebben, een groot netwerk hebben, of een krachtige, positieve uitstraling (of juist niet). Dat soort aspecten van je persoonlijkheid meten we niet, en ze zijn dus ook niet verwerkt in je scores.

7 ARBEIDSMARKTKANS 5 Je huidige score op de arbeidsmarkt is:99 Zoekduur: Als je vandaag werkloos wordt, is het aantal maanden dat je naar een baan moet zoeken:1 maand In vergelijking met de rest van Nederland zijn je kansen:zeer goed Je perspectief voor de komende 12 maanden:verbetert enigszins Over 12 maanden is je score:99 Over 12 maanden is je zoekduur:1 maand De kans dat je de komende vijf jaar langdurig werkloos wordt, is:2% (zeer klein) En als je de komende 12 maanden werkloos bent, dan daalt je score naar:33 En stijgt het aantal maanden dat je moet zoeken naar een nieuwe baan naar:3 maand(en)

8 HOE KUN JE JE KANSEN VERGROTEN? ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN Reisbereidheid vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Hoe langer je bereid bent te reizen (tot een maximum van twee uur enkele reis), des te groter wordt je kans. Er zullen namelijk meer werkgevers met relevante vacatures binnen je bereik komen. Bereid zijn om salarisconcessies te doen zal gemiddeld genomen je kans vergroten. Als je salaris al ver boven of onder de norm ligt, is het effect niet per definitie positief. Als je nu al flink onder de norm zit, is het niet erg logisch om nog meer concessies te doen. Aan de andere kant geldt: niet bereid zijn om concessies te doen, terwijl je salaris daar wel ruimte voor laat, werkt negatief. (Om)scholingsbereid heeft een van de grootste duurzame effecten op je arbeidsmarktkans. Vanzelfsprekend is het wel belangrijk om de juiste opleidingen daarvoor te kiezen. Als je jaarlijks minder dan 40 uur (vijf dagen) investeert in opleidingen, trainingen, cursussen e.d. dan zal je arbeidsmarktwaarde vanzelf dalen. Flexibiliteit is een kwaliteit die steeds vaker gevraagd wordt door werkgevers. Het kunnen op- en afschalen van arbeidscapaciteit vergroot de concurrentiepositie van werkgevers. Als je als werknemer bereid bent om mee te bewegen, bijvoorbeeld door op bepaalde momenten meer of juist minder te werken c.q. onregelmatig te willen werken vergroot je je aantrekkelijkheid voor werkgevers. Netwerken laat zien dat je op de hoogte bent van zaken die spelen, sociale kwaliteiten hebt en terug kunt vallen op een vangnet. Tegelijkertijd kan een groot netwerk, zeker vanuit een commercieel oogpunt, je arbeidsmarktwaarde vergroten. 15

9 ARBEIDSMARKTKANSEN VERGROTEN Hieronder staan de door jou ingevulde kansvergroters inclusief het effect dat zij hebben op je kansen. Het effect is het aantal procentpunten waarmee je kans wordt vergroot (NB: je kans kan nooit hoger worden dan 99). Het totale effect is overigens niet gelijk aan de som van de afzonderlijke kansvergroters. Je kunt goed zien op welke punten je goed scoort (of juist niet) en hoe je door bijvoorbeeld meer reistijd te accepteren, je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Uw score [Score 700.1] Kansvergroter Reistijd (in minuten) Verhuisbereidheid Verhuisbereidheid onder voorwaarden Salarisconcessies (in combinatie met huidige salaris) (Om)scholingsbereidheid (aantal dagen) Meer en/of minder uren bereid te werken Onregelmatig werken Netwerkgesprekken per jaar TOTAAL EFFECT A [Score 600.1]B [Score 600.2]C [Score 930]D E F G H I [Score 210] [Score 500.1] [Score 710.3] [Score 710.1/710.2] 14

10 ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN HOE BENUT JE JE ARBEIDSMARKTKANSEN? 16 Er zijn verschillende elementen die bepalen of je arbeidsmarktgedrag je helpt om je arbeidsmarktkansen te verzilveren. Je arbeidsmarktgedrag gaat over zoek-, oriëntatie- en sollicitatiegedrag. Is dit actueel? Effectief? Ook spelen onderwerpen als vitaliteit, gezondheid, motivatie, taalbeheersing en flexibiliteit een belangrijke rol. Onderwerpen die je de regie geven over je loopbaan. IN DIT DEEL STAAN WE STIL BIJ VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN OM JE ARBEIDSMARKTGEDRAG TE OPTIMALISEREN Effectief zoekgedrag Online vindbaarheid Actueel CV Arbeidsmarktfeeling Loopbaanbewustzijn Mobiliteit Plan B

11 GEBRUIK JE DE JUISTE ORIËNTATIEBRONNEN? ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN Jouw score % NormVerbeterpotentieel Effectief zoekgedragMinimaal 80%[berekening] BEN JE ONLINE VINDBAAR? Jouw score % NormVerbeterpotentieel Online vindbaarheidMinimaal 75%[berekening] Zichtbaar zijn op online netwerken is steeds belangrijker: om gevonden te worden of als een werkgever meer achtergrondinformatie over jou wil hebben. In Nederland is LinkedIn daarin belangrijk, maar steeds vaker ook de CV databases van vacaturesites, uitzendbureaus, detacheringsbureaus en wervings- en selectiebureaus. Ook is het zeer aan te raden om je CV regelmatig te uploaden en te verversen bij werkgevers. 17 Op basis van de door jou gekozen oriëntatiebronnen, is gekeken of die overeenkomen met de meest effectieve oriëntatiekanalen binnen jouw functie- en ervaringsniveau. Dit zijn bronnen met veel relevante vacatures en de bronnen waarmee anderen de laatste 12 maanden een baan hebben weten te vinden. De maximale score die je kunt halen is 100%. Hiervoor moet je minimaal de volgende vijf oriëntatiebronnen gebruiken: [1] [2] [3] [4] [5] Veel mensen overschatten de mate waarin zij in staat zijn om alle voor hen relevante vacatures te vinden. Je gaf zelf aan [gegeven antwoordcategorie vraag 490] in staat te zijn om zelf een baan te vinden. Uit de praktijk blijkt dat we gemiddeld slechts 1/3 van de voor ons relevante vacatures weten te vinden. Daar valt dus veel winst te behalen. Op www.hoevindikeenbaan.com kun je meer inzicht krijgen in bronnen en titels die je hiervoor het beste kunt gebruiken. Ook zijn hier aanvullende gratis testen te maken.www.hoevindikeenbaan.com

12 IS JE CV ACTUEEL? ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN Antwoord q420 NormVerbeterpotentieel Actualiseren CV2x per jaar[berekening] HEB JE NOG FEELING MET DE ARBEIDSMARKT? NormVerbeterpotentieel Gesolliciteerd [berekening] Wanneer is het de laatste keer geweest dat je hebt gesolliciteerd? Of gewoon een oriëntatie- of kennismakingsgesprek hebt gehad met een andere werkgever? ‘Oefening baart kunst’, en dat geldt zeker voor het voeren van gesprekken. Op het moment dat je regelmatig een gesprek hebt bij een werkgever, headhunter, recruiter of P&O’er, houdt en krijgt je meer grip en vaardigheid in het overbrengen van wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en waar je goed in bent. Succesvolle sollicitanten en personen op de arbeidsmarkt voeren regelmatig gesprekken - ook als ze niet op zoek zijn naar een baan - alleen al om te weten wat ze waard zijn, waar de mogelijkheden liggen en om vaardig te blijven. Georiënteerd[berekening] 18 2x per jaar Ja (maar niet uitgebreid) Antwoord q430 Antwoord q450 Een van de belangrijkste graadmeters die aangeeft of je in staat bent om je kansen te verzilveren is de actualiteit van je CV. Niet alleen omdat je dan snel kunt schakelen op het moment dat een kans zich voordoet, maar nog meer omdat het symbool staat voor een bewuste houding op de arbeidsmarkt. Een actueel CV betekent niet direct dat je op zoek bent naar een nieuwe baan. Het impliceert minimaal dat je openstaat voor kansen, bewust nadenkt over je profiel en alle mogelijkheden hebt om te werken aan uw vervolgstap en inzetbaarheid. Elk half jaar zou je je CV moeten actualiseren en aanvullen met bijvoorbeeld met een opleiding die je op dat moment volgt of succesvol hebt afgerond. Jouw antwoord

13 BEN JE BEWUST BEZIG MET JE LOOPBAAN? ARBEIDSMARKTGEDRAG OPTIMALISEREN Jouw antwoordNormVerbeterpotentieel Loopbaangesprekken gevoerd[`berekening] HEB JE EEN PLAN B? Jouw antwoordNormVerbeterpotentieel Heeft u een plan B[berekening] 19 1x per jaar Ja Antwoord q440 Antwoord q480 Loopbaan- en carrièregesprekken zijn essentieel om je positie op de arbeidsmarkt in beeld te krijgen. Je voert ze bijvoorbeeld met loopbaancoaches, HR-professionals, je manager, recruiters en vakgenoten. Vragen die hierin aan bod komen, zijn: Hoe ontwikkelt mijn vak zich? Wat vind ik leuk om te doen? Waar ligt mijn kracht? Waarin wil ik me ontwikkelen? Hoe blijf ik goed in wat ik doe? Waar liggen kansen binnen en buiten de organisatie? Welke opleiding zou mij beter maken? Weet je al wat je gaat doen als je morgen - van de éne op de andere dag – je baan verliest? Je organisatie failliet gaat? Je ontslagen wordt? Het is essentieel dat je nadenkt over wat je wilt gaan doen, wie je gaat bellen en wat je niet meer wilt gaan doen. Een ‘plan-B’ verbetert je toekomstperspectief. Het zorgt ervoor dat je niet bij de pakken gaat neerzitten en - indien een tegenslag zich voordoet - je snel kunt schakelen. Blijf bij zo’n tegenslag niet hangen in een lange ‘rouwperiode’, maar kijk snel vooruit. Dat vergroot je arbeidsmarktkansen aanzienlijk.

14 HUIDIGE ARBEIDSMARKTPOSITIE 10 Je arbeidsmarktpositie is afhankelijk van je arbeidsmarktkans en van je arbeidsmarktgedrag. Je arbeidsmarktkans geeft een objectief beeld van je concurrentiepositie op de Nederlandse arbeidsmarkt op basis van onafhankelijk onderzoek. Je arbeidsmarktgedrag geeft de mate aan waarin je in staat bent je arbeidsmarktkans te verzilveren door de juiste en meest effectieve activiteiten te ontplooien. Dat wordt hierna grafisch weergegeven. In totaal worden vier kwadranten onderscheiden. Vanzelfsprekend zijn de grenzen niet altijd zo hard en zijn er nuances, al naar gelang je positie in het kwadrant. Grofweg komt het neer op: SEGMENT 1: KANSARM [LINKSONDER] In dit kwadrant zijn er meer mensen actief op zoek naar een baan dan dat er vacatures zijn. Dat betekent dat er meer concurrentie is en daarmee een kleinere arbeidsmarktkans. Hoe groter de concurrentie, hoe kleiner de kans. Tevens is hun arbeidsmarktgedrag niet sterk genoeg om de vacatures die er zijn te vinden en zich op een succesvolle manier te presenteren op de arbeidsmarkt. SEGMENT 2: OP ZOEK NAAR ONDERSCHEIDEND VERMOGEN [RECHTSONDER] In dit kwadrant zitten de mensen begrijpen hoe het moet. Ze kennen de arbeidsmarkt, weten zichzelf op de juiste manier te presenterenen snapt ook dat u flexibel moet zijn om uw kansen op de arbeidsmarkt te pakken. Alleen uw arbeidsmarktkans is nog laag omdat er naar uw skills (opleiding/functie) minder vraag is. Het is belangrijk om extra opleidingen en cursussen te volgen die u op korte termijn aantrekkelijk maken, waarbij de actuele vraag van werkgevers het uitgangspunt is. SEGMENT 3: PROFILEER JE OP DE ARBEIDSMARKT [LINKSBOVEN] U bent gewild, alleen weet u het waarschijnlijk zelf niet. Uw arbeidsmarktgedrag is niet meer van deze tijd. Misschien is dat ook helemaal niet nodig omdat u prima zit waar u zit… tegelijkertijd is niets vandaag de dag zeker. Zit u in dit kwadrant en bent u op zoek naar een nieuwe baan, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Wel is het belangrijk dat uw arbeidsmarktgedrag en instelling passen bij deze tijd. Hier zult u dus aan moeten werken. SEGMENT 4: KANSRIJK [RECHTSBOVEN] Er is meer vraag naar dan aanbod van mensen met uw profiel. Uit de test blijkt dat u dat weet en dat u goed op de hoogte bent van het functioneren van de huidige arbeidsmarkt.

15 U ziet hieronder uw eigen positie, met en zonder kansvergroters (daarover later meer). Binnen 12 maanden kunt u nagenoeg alle arbeidsmarktposities halen, en in elk arbeidsmarktkwadrant komen. Van linksonder naar rechtsboven. Uw arbeidsmarktgedrag (de horizontale as) kan binnen twee maanden actueel en courant zijn. Maar uw arbeidsmarktkansen (de verticale as), met de juiste kansvergroters en opleidingen, kunnen ook binnen 9 tot 12 maanden sterk verbeteren. HUIDIGE ARBEIDSMARKTPOSITIE 11

16 OVER ARBEIDSMARKTKANSEN.NL ….. 20

17 INTELLIGENCE GROUP Intelligence GroupIntelligence Group levert een bijdrage aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en helpt werknemers hun positie op de markt te verbeteren en werkgevers om beter en gerichter het juiste talent aan te trekken. 21


Download ppt "5 Arbeidsmarktkansen.nl [naam persoon die ‘m invult] [datum] AANGEBODEN DOOR: [naam van het kantoor] [naam contactpersoon] Hypotheekaanvraag."

Verwante presentaties


Ads door Google