De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 4 Gen-technologie DEEL 2 Genetica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 4 Gen-technologie DEEL 2 Genetica."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 4 Gen-technologie DEEL 2 Genetica

2 1 gentechnologie Biotechnologie en
Klassieke biotechnologie  DNA wordt niet aangetast Selectief kruisen (fokken, veredelen) Gebruik van micro-organismen in voeding (bier, brood, wijn, kaas, youhurt, …  Beperkingen! Soortbarrière, duurt lang Moderne biotechnologie of gentechnologie Genetisch gemodificeerde organismen (ggo) Soortbarrière kan doorbroken worden Sneller Steeds de gewenste eigenschap

3 Klassieke biotechnologie
Gentechnologie

4 2 genenoverdracht 2.1 Genenoverdracht door bacteriën
Natuurlijke genenoverdracht 2 2.1 Genenoverdracht door bacteriën Het genetisch materiaal van bacteriën Grote ringvormige DNA-molecule  vitale proteïnen Kleine ringvormige plasmiden (DNA)  niet-essentiële proteïnen

5 Kopieën van plasmiden kunnen door conjugatie overgedragen worden naar andere bacteriën (via een cytoplasmabrug of pilus) Toepassing: overdracht van antibiotica-resistentiegenen

6 2.1.2 Genenoverdracht van bacterie naar plant
De bodembacterie Agrobacterium tumefaciens kan planten via wondjes infecteren  tumorvorming door Ti-plasmide

7 2.2 Genenoverdracht door virussen
Genetische afhankelijkheid bij virussen Virus  DNA of RNA omgeven door eiwitmantel  geen eigen metabolisme  voor voortplanting afhankelijk van gastheer Genenoverdracht van virus naar bacterie Bacteriofagen (‘faag’)

8 Levenscyclus van bacteriofagen:
 lytische en lysogene fase

9 2.2.3 Genenoverdracht van virus naar mens
DNA-virussen rhino, hepatitis B wratten herpes, … RNA-virussen Viraal RNA wordt rechtstreeks overgeschreven tot virusproteïnen griep, polio, mazelen, ebola, hondsdolheid, … Herpes simplex ebolavirus

10 2. Viraal RNA wordt door omgekeerde transcriptie
2. Viraal RNA wordt door omgekeerde transcriptie omgezet tot viraal DNA (provirus) dankzij het reverse-transcriptase enzyme. Het provirus wordt dan geïntegreerd in het DNA van de gastheer.  retrovirus bv. aids, deltaretrovirus (leukemie)

11 3 genenoverdracht Kunstmatige
DNA gericht overbrengen van ene naar andere organisme ggo (genetisch gemodificeerd organisme) = transgeen Genetische modificatie ‘fluo-gen’ DNA verkrijgen en manipuleren  rol restrictie-enzymen DNA transporteren  vectoren : plasmiden, virussen, …

12 3.1 Enzymen voor kunstmatige genoverdracht
Restrictie-enzymen Bacteriën beschermen zich tegen fagen met restrictie-enzymen ‘moleculaire scharen’ Restrictie- of knipenzymen herkennen bepaalde DNA-sequenties en knippen die door. Sommige basen zijn na het knippen niet meer gepaard met een complementaire base en vormen ‘sticky ends’ sticky-ends vormen een palindroom

13

14 DNA-ligasen Geknipte DNA fragmenten (met sticky-ends) moeten ingeplakt worden in een transportmiddel (bv. plasmide) Het transportmiddel wordt met hetzelfde restrictie-enzyme open geknipt  complementaire sticky-ends DNA-ligase plakt nucleotiden aan elkaar

15 3.2 Transport van DNA bij kunstmatige genoverdracht
Vectoren: natuurlijk DNA als transportmiddel  plasmiden  recombinante virussen Liposomen: micro-vetdruppeltjes Micro-injectie: genen rechtstreeks in celkern Elektroportatie: korte stroomstoot Genenkanon: genen worden op goud-, wolfram of zilverbolletjes geplakt

16 3.3 Verloop van kunstmatige genoverdracht
Probleem: gen tot expressie brengen  het regulatiemechanisme van het gen moet het gen vergezellen.

17 3.4 Genome editing ‘Bewerken’ van het genoom
Stukjes DNA gericht veranderen  ‘gunstige mutatie’ (gebeurt ook in de natuur, maar veel trager en ongericht) Toepassing: wegknippen van hiv-DNA-fragmenten uit cellen van seropositieve personen  herstel ipv onderdrukken van aids

18 4 gentechnologie 4.1 Gentechnologie in de geneeskunde Toepassingen van
Productie van belangrijke proteïnen (bv. Insuline) Vroeger: uit weefsels Nu: door transgene cellen in vitro  bacteriën  gistcellen  zoogdiercellen  door transgene dieren in vivo

19 4.1.1 Productie van insuline door transgene bacteriën en gisten

20 4.1.2 Gentherapie: gentransplantatie bij de mens
Inbrengen van een therapeutisch gen (via vector) Proteïne wordt aangemaakt door de patiënt zelf en niet door transgene cellen Probleem: therapeutisch gen in voldoende doelwitcellen brengen

21 Voorbeeld van gencorrectie: behandeling van ADA-SCIDS (tekort aan adenosine desaminase)
Severe Combined Immune Deficiency Syndrome

22 4.2 Gentechnologie in de landbouw en voedingsindustrie
Insectenresistente gewassen Gen voor insectentoxine van Bacillus thuringiensis (Bt) overbrengen naar planten via tumor-inducing-plasmide (Ti) van Agrobacterium tumefaciens (volgende dia) Bt-tabak BT-maïs ( stengelboorder) Bt-katoen ( rups) Bt-aardappel ( coloradokever)

23 Gen voor Bt-toxine van B. thuringiensis naar plasmide van E. coli

24 Herbicidentolerante gewassen
Planten (o.a. soja) ongevoelig maken voor bepaald herbicide

25 4.3 Gentechnologie in de veeteelt
Bij varkenspest worden alle varkens binnen een perimeter van de besmettingshaard afgemaakt Ook gezonde en klassiek gevaccineerde varkens  ze zijn niet te onderscheiden van besmette varkens Met nieuw merkervaccin kunnen gevaccineerde varkens met een diagnostische test herkend worden

26 4.4 Pro en contra gentechnologie
Betere geneesmiddelen Veiligere vaccins Betere voedselopbrengst Milieuvriendelijker landbouw Ziekten opsporen makkelijker Milieubeheer Beursgenoteerde bedrijven Wensen van ouders i.v.m. geslachtbepaling, fysieke eigenschappen, … Biodiversiteit? Ontstaan van resistentie? Dure technologieën  arme landen en boeren?

27 5 technieken Gentechnologische Basistechnieken in de biotechnologie
PCR: polymersase chain reaction DNA-sequencing DNA fingerprinting Southern blotting In situ hybridisatie Klonen Knock-outmodel

28 5.1 Polymerase chain reaction (PCR)
Repetitief aanmaken van een welbepaald DNA-fragment Een specifiek gekozen DNA-fragment kan massaal vermenigvuldigd worden (in PCR-cycler) De aanmaak van de complementaire ketens start telkens vanaf een primer (korte stukjes enkelstrengs-DNA) De techniek verloopt in 3 opeenvolgende temperatuurcycli: denaturatie renaturatie polymerisatie ± 95 °C scheiden van DNA-strengen 40-60 °C aanhechten van primers ± 72 °C aanmaak nieuwe DNA-streng

29 Denaturatie: Dubbelstreng wordt enkelstreng door t° op 95°C te brengen H-bruggen verbroken Renaturatie: t° daalt tot 40-60°C  Aanhechten van forward en reverse primer (5’  3’) Polymerisatie: t° naar 72°C Toevoegen van Taq-polymerase  Aanhechten van vrije nucleotiden vanaf startpunt (primer)

30 Van DNA-fragmenten met overtollig DNA naar gewenste DNA-dubbelstrengen
na 15 cycli is al meer dan 99,9% gewenst DNA totaal aantal cycli: 30-40

31 (60° C) na 30 cycli: ± fragmenten :

32 5.2 DNA-gelelektroforese
DNA-fragmenten sorteren op lengte Gel gieten in elektroforesekamer + kam plaatsen  slotjes DNA-stalen opzetten + laadbuffer (met bv. Orange G) Migratie van DNA door spanningsverschil (fosfaatgroep neg. geladen)  DNA zichtbaar maken met positief geladen kleurstof + lengte van de fragmenten kan geschat worden door te vergelijken met DNA-ladder

33 A B C D E

34 5.3 DNA-sequencing 5.3.1 Klassieke ketenterminatiemethode
Bepalen van de basensequentie in een DNA-fragment (na PCR en gelelektroforese) Klassieke ketenterminatiemethode Vergelijkbaar met PCR, maar er worden gekende stopnucleotiden toegevoegd (ddA-ddC-ddG-ddT) (zonder OH-groep aan 3’) Waar het kopiëren van de enkelstreng stopt zit een gekende stopnucleotide  de nucleotide op de oorspronkelijke streng is dan ook gekend (bv. stop met ddA  T in oorspronkelijke streng) Toepassing: basensequentie van het onderzochte gen vergelijken met een normaal, ’gezond’ gen  opsporen van genmutaties

35

36 5.3.2 Automatische basensequentiebepaling
Stopnucleotiden worden gemerkt met een fluorescente merker Merker wordt tijdens de elektroforese (in capillairen) gededecteerd door een sensor  elektroferogram

37 5.4 DNA fingerprinting 5.4.1 Short tandem repeats (STRs)
Korte stukjes repetitief DNA Aantal herhalingen (repeats) is verschillend per individu: DNA-polymorfismen Vb: 7 herhalingen 8 herhalingen AATG Het aantal herhalingen is variabel voor verschillende personen.

38 5.4.2 Restrictiefragment-lengtepolymorfisme (RFLP)
DNA-stalen knippen met specifieke restrictie-enzymen Fragmenten vermeerderen met PCR Fragmenten scheiden o.b.v. lengte met elektroforese Bandenpatroon is voor ieder individu uniek Toepassingen: dader-identificatie speeksel haar bloed sperma

39

40 Kans op een toevallige match
AmpFlSTR® Identifiler™ D8S1179 D21S11 D7S820 CSF1PO D3S1358 TH01 D13S317 D16S539 D2S1338 D19S433 D18S51 TPOX VWA AMEL D5S818 FGA GS500 LIZ size standard 6FAM (blue) VIC (green) Kans op een toevallige match Kans dat “niet verwante” uit een populatie dit profiel vertoont is 1 op 200 miljoen miljard ~1 in 2 x 1017 NED (yellow) Geslachtsmerker: MAN In DNA profiel AMEL: X , Y PET (red) LIZ (orange)

41 vaderschapsbepaling fingerprint kind, moeder, mogelijke vaders
overeenkomstige banden van moeder en kind identificeren resterende banden moeten van de biologische vader zijn

42 5.5 Therapeutisch klonen 5.5.1 Stamcellen
Lichaamscellen produceren, uitgaande van stamcellen Persoonsspecifieke weefsels maken die na transplantie geen afstotingsverschijnselen zullen vertonen Stamcellen Totipotente stamcellen Pluripotente stamcellen Embryonale stamcellen Multipotente stamcellen Adulte stamcellen Zygote en blastomeren na eerste klievingsdelingen Kunnen uitgroeien tot volledig organisme Cellen uit de embryoblast (na ivf uit ‘restembryo’) Kunnen differentiëren tot alle celtypes Aanwezig in veel weefsels voor weefselherstel (bv. in beenmerg) Genereren alleen celtypes van het eigen weefsel

43 5.5.2 Multipotente Adulte Progenitorcellen (MAP)
Voorlopercellen in spieren, hersenen, beenmerg, botweefsel en pancreas Kunnen geherprogrammeerd worden zodat ze embryonale stamcellen vervangen Minder morele bezwaren (geen embryo’s nodig) Ontdekt door prof. Catherine Verfaillie

44 5.5.3 Verloop van therapeutisch klonen
Mogelijke (toekomstige) toepassingen huidtransplanten bij brandwonden ß-cellen in pancreas neuronen aanmaken om Alzheimer te behandelen hartspiercellen aanmaken na hartinfarct beenmergcellen aanmaken tegen leukemie

45 5.5.4 Synthese van stamcellen uit lichaamscellen
Eigen lichaamscellen worden geherprogrammeerd tot geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSCs) Er moeten dan geen stamcellen meer worden ‘geoogst’ Nog in onderzoeksfase (klinische studies) Zouden toch niet zo ongedifferentieerd zijn als embryonale stamcellen Men zou op termijn ei- en zaadcellen op deze manier kunnen produceren (onvruchtbaarheidsproblemen)  lukt al bij muizen

46 einde


Download ppt "Thema 4 Gen-technologie DEEL 2 Genetica."

Verwante presentaties


Ads door Google