De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau Maleachi, profeet van Gods komst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau Maleachi, profeet van Gods komst."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau Maleachi, profeet van Gods komst

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 6 december a.s. zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. zondag 6 december a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur en 17.00 uur ds. A.G.M. Weststrate

4 Mededelingen Maandag 7 december, 19:30 gemeenteavond.

5 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

7 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

8 LvK 117: 1, 4, 7 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, der wereld hoogst verlangen, des harten heiligst goed? Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis, opdat wat U behage ons klaar en zeker is.

9 'k Lag machteloos gebonden Gij komt en maakt mij vrij! Ik was bevlekt met zonden Gij komt en reinigt mij! Het leven was mij sterven tot Gij mij op deedt staan. Gij doet mij schatten erven, die nimmermeer vergaan. LvK 117: 1, 4, 7

10 Nog eens zal Hij verschijnen als richter van 't heelal, die 't hoofd van al de zijnen voor eeuwig kronen zal. Nog is die dag verborgen, wacht hem gelovig af, terwijl de grote morgen reeds schemert boven 't graf. LvK 117: 1, 4, 7

11 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

12 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

13 Ps. 97: 1, 2, 6 NB Groot Koning is de Heer. Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht. in de verborgenheid.

14 Ps. 97: 1, 2, 6 NB Een vuur, een laaiend licht gaat voor zijn aangezicht, het schroeit die Hem genaken, verzengt die aan Hem raken. Als Hij zijn bliksem slaat, beeft alles wat bestaat; wat hoog verheven was, 't gebergte brandt tot as voor zijn vertoornd gelaat.

15 Ps. 97: 1, 2, 6 NB Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. En vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de Heer verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

16 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

18 Ps. 37: 2, 3 Stel op den HEER' in alles uw betrouwen; Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk; leer Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in den HEER', Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, U schenken, wat uw hart van Hem begeer'.

19 Ps. 37: 2, 3 Geen ijdle zorg doe u van 't heilspoor dwalen; Houd in uw weg het oog op God gericht, Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, Doen dagen als de morgenzonnestralen, En blinken als het helder middaglicht.

20 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

21 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

22 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

23 LvK 43: 1, 2, 3, Die dag zal komen, brandend als een oven, een bosbrand die niet meer te stuiten is; een vuurgloed aangestoken uit den hoge verteert de wortels van de duisternis. LvK 43: 1, 2, 3, 4

24 LvK 43: 1, 2, 3, Voor allen die hun harten hoog verhieven als sterren aan de hemel van de tijd, die leefden zonder hoop en zonder liefde, is dit het einde, want hun rijk is uit. LvK 43: 1, 2, 3, 4

25 Maar allen die de naam des Heren vrezen gaat dan de zon der wereld stralend op. Hij breidt zijn vleugels uit en komt genezen al wie verkommerd zijn in 's werelds loop.

26 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Laat dan de lof van God in 't ronde schallen, zij zullen zijn als dieren in de wei, als kalveren die springen uit de stallen, de winter ging voorbij en zij zijn vrij.

27 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

28 Preek Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 Tekst: Maleachi 3: 2 - 3; 4: 2 >> LvK 126 Maleachi, profeet van Gods komst

29 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

30 LvK 126 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

31 LvK 126 Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan; wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan. Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

32 LvK 126 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

33 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

34 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Zending Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

35 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

36 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande

37 Ps. 66: 1, 3 NB Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d' aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

38 Ps. 66: 1, 3 NB Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wank'len heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

39 Liturgie zondag 29 november Mededelingen LvK 117: 1, 4, 7 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 97: 1, 2, 6 NB Wetslezing Ps. 37: 2, 3 Gebed Schriftlezing: Maleachi 1:6-10, 2:17-3:4, 4:1-6 LvK 43: 1, 2, 3, 4 Preek LvK 126 Collecte Dankgebed *Ps. 66: 1, 3 NB *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. J. G. Schenau Maleachi, profeet van Gods komst."

Verwante presentaties


Ads door Google