De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge
Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate Is er leven voor de dood?

2 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

3 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

4 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

5 SB. 9: 9, 10 NB HEER, mijn God, als in 't verleden mag ik heden spreken van uw trouw en macht. Wat de vaderen vertelden, zal ik melden aan het volgende geslacht.

6 SB. 9: 9, 10 NB U de lof, de eer te geven, dát is leven: loven in uw heiligdom! Laat ons bij het spel der snaren alle jaren zingen voor de Levensbron.

7 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

8 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

9 Ps. 43: 4, 5 NB Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

10 Ps. 43: 4, 5 NB Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

11 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

12 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

13 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

14 Ps. 16: 6 Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheen van 't zalig hemelleven Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

15 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

16 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

17 Verkondiging Is er leven voor de dood? Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9
Tekst: HC 22: 58 >>> Opw. 71

18 Verkondiging Is er leven voor de dood? Er is: Eeuwige vreugde
Volmaakte zaligheid Lofprijzing van God Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Tekst: HC 22: 58 >>> Opw. 71

19 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

20 Opw. 71 Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

21 Opw. 71 Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn lof leid aan:

22 Opw. 71 Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid
Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

23 Opw. 71 Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer eraan, Heffen wij dit loflied aan:

24 Opw. 71 Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

25 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

26 Collecte Vandaag bestemd voor: 1: Kerk 2: Kerkelijke kassen
Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

27 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

28 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

29 Ps. 17: 8 Maar ,blij vooruitzicht, dat mij streelt,
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen; U in gerechtigheid aanschouwen; Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

30 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

31 Geloofsbelijdenis (1) Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is, die van hemel en van aarde schepper, herder, hoeder is: Hij zal weiden, medelijden, teder als een moeder is.

32 Geloofsbelijdenis (2) Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt, aan wie alle dank en eer is: zaad, tot ondergang bereid – opgestaan en opgevaren keert Hij weer in heerlijkheid.

33 Geloofsbelijdenis (3) Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid, de vergeving van de zonden, paaslicht dat ons graf ontsluit, - eeuwig samen zing ik: Amen, roep ik, God, uw glorie uit!

34 Liturgie zondag 9 maart Mededelingen Ps. 16: 6 SB. 9: 9, 10 HC. 22: 58
Stil gebed Votum en groet Ps. 43: 4, 5 NB Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 2: 6 – 9 2 Kor. 4: 16 – 5: 10 Ps. 16: 6 HC. 22: 58 Verkondiging Opw. 71 Collecte Dankgebed Ps. 17: 8 Geloofsbelijdenis Zegen

35 Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan
s. woensdag, biddag 15:00 en 19:30 en Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge"

Verwante presentaties


Ads door Google