De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering | 26-11-2015 VAN HARTE WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 november 2015 Aanvang: 20.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering | 26-11-2015 VAN HARTE WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 november 2015 Aanvang: 20.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering | 26-11-2015 VAN HARTE WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 november 2015 Aanvang: 20.00 uur

2 Agenda | 26-11-2015 1.Opening 2.Ingekomen stukken/machtigingen 3.Vaststelling verslag ALV 28-5-2015 4.Jaarrekening 2014-2015 en Begroting 2015 - 2016 5.Mededelingen het bestuur Pauze (tevens gelegenheid voor het indienen van onderwerpen voor de rondvraag) 6.Verklaring kascommissie en vaststellen jaarrekening en begroting 7. (Her)verkiezing bestuursleden 8.Rondvraag 9.Sluiting

3 2. Ingekomen stukken Machtigingen Geen Brieven Geen

4 3. Vaststelling verslag 28-5-2015 Zie bijlage en via mail

5 Belangrijkste ontwikkelingen indirecte kosten Afschrijvingslasten nemen af doordat materieel deels volledig afgeschreven is. De overige personeelskosten nemen af als gevolg van een daling van de premie ziekengeldverzekering De huisvestingskosten nemen af met circa € 9.000 als gevolg van met name lagere energiekosten. 4. Jaarrekening 2014-2015 | Begroting 2015-2016

6 Belangrijkste opmerkingen begroting 2015-2016 Daling opbrengsten doordat begroot is met de huidige leegstand van de pensionboxen voor het gehele jaar. Daarnaast zijn opbrengsten voor lease conservatief ingeschat, gezien afhankelijk paardenbestand. Afname directe kosten door minder stroverbruik en incidenteel hoge kosten dierenarts voorgaand jaar Toename loonkosten door indexatie en uitbreiding personeelsbestand Afname huisvestingskosten door beperkte mogelijkheid dotatie voorziening groot onderhoud Op dit moment geen prijsstijgingen en resultaat neutrale begroting 4. Jaarrekening 2014-2015 | Begroting 2015-2016

7 5. Mededelingen bestuur Verkiezing nieuwe bestuursleden apart op de agenda Verzorgingscommissie pony’s gestopt: Arjanne Huijgen (zaterdag) Kantinecommissie gewijzigd: Vincent de Mooij, Arie Offerman, Monique Dielessen (bardienst weekenden), Heidi Liddle FNRS Pony’s, 3 nieuwe leden, kleine wijzigingen o.a. prijsuitreiking, nieuwe sponsor: Neele-Vat Trofee! Websitebeheer: Astrid Moors (nieuws@rsvdehogedevel.nl) Verenigingsjassen!

8 Wat is er verder het afgelopen half jaar gebeurd op de manege? (1) Paarden en pony’s: Helaas afscheid van Sandy en Nicol, Hakim mag naar familie de Necker Nieuwe paarden: Bastygo, Sander en Zanna Pensionles vervallen, vervanging door springles manege en privé Themaweek: vaardigheidslessen, poetscursus en pannekoekenmiddag Politiek café gemeenteraad, wandelclub incl. lunch ABN AMRO - afscheid collega (Mischa Knol), vergadering en lunch Weer nieuwe bloemen en planten, met dank aan Kees en Florensis! 5. Mededelingen bestuur

9 Wat is er verder het afgelopen half jaar gebeurd op de manege? (2) Werkbezoek wethouder sport Zwijndrecht – Jolanda de Witte Sponsorbijeenkomst Afronding fit op je hit Actie: “Ongelukje tijdens de rit – zorg dat een ander er niet mee zit.” Pers: de Brug, de Kombinatie, Paard & Sport (KNHS), ledenmagazine Rabobank, Dordtenaar 5. Mededelingen bestuur

10 Investeringen afgelopen half jaar: Paarden en pony’s nieuwe winterdekens, mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Hoge Devel Egaliseren banen (Agterberg) Kettingen wasplaatsen – veiligheid Nieuwe keukenapparatuur – vaatwasser, tosti-ijzers, extra magnetron Aantal nieuwe zadels 6. Mededelingen bestuur

11 Welke activiteiten gehad? 30 mei open dag Koudbloedendag, Amber Bezemer en Sandra Kegel Najaarsklusdag, Jaap Overgauw dakgoten Pensionvergadering Ames Munnikendevelcup Herfstmeeting Vrijwilligersavond, DJ Offerman 6. Mededelingen bestuur Pas de deux en kür op muziek - Mobiconsult

12 Welke (sport)prestaties hebben we geleverd? Carrousel paarden: 2 e plaats – ws 1 e divisie Zitcompetitie: Kimberley Scheurwater Nederlands Kampioen, Nadine Zijderveld 2 e FNRS Pony’s – Bloemenjungle Cup: Nathalie Tsetos KNHS Kampioenschap outdoor (Hippiade): Agnes Romijn 9 e plaats L1 KNHS Clubkampioen: Leonie van Houdt 6. Mededelingen bestuur

13 Waar mee bezig? S.v.z. inrichting weiland Onderhoudscontract getekend door Staatsbosbeheer Komende drie weken aanbesteding December gunning werk Voor zomervakantie oplevering Afstemming uitvoering (Joop) Plan voor indeling 6. Mededelingen bestuur

14 Waar mee bezig? 50-jarig jubileum 2016 Nominaties sportvrouw/-man van Zwijndrecht Nieuwe vrijwilligers, coördinator Nieuwe sponsoren nodig! Subsidie duurzaamheidsinvesteringen 6. Mededelingen bestuur FNRS Pony’s – Vaardigheid, evt. ook paarden Onderhoud paddocks inclusief verlichting Dak Drainage

15 Wat gaat er nog gebeuren-activiteiten? Sinterklaas komt morgen Ponykamp 2016 Nieuwjaarsreceptie 2 januari Regiokampioenschap springen pony’s Regiokampioenschap dressuur Paarden L2 t/m M2 Bingo Winterfeest 6. Mededelingen bestuur

16 ALV 26-11-2015 PAUZE (Tevens gelegenheid tot het indienen van onderwerpen voor de rondvraag)

17 6. Verslag kascontrolecommissie en vaststellen jaarrekening en begroting. Verslag kascontrolecommissie Vaststellen jaarrekening 2014-2015 Vaststellen begroting 2015-2016

18 7. (Her)verkiezing bestuursleden Aftredend en herkiesbaar: A.H. Nap en M. de Haer (alg. bestuursleden) Aftredend en niet herkiesbaar: A. Groot (Penningmeester) Voorgedragen kandidaten: Dhr. J. Brandenburg – Bestuur adviseert J. (Johan) Brandenburg te benoemen tot penningmeester

19 8. Rondvraag Onderwerpen Cindy: verschuiven en inhalen lessen Anthea: Onderhoud ruiterpaden develbos Marjolein: diverse

20 9. Sluiting Bedankt voor uw komst en veel ruitersportplezier!


Download ppt "Algemene ledenvergadering | 26-11-2015 VAN HARTE WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 november 2015 Aanvang: 20.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google