De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie. 1 Programma-evaluatie 5 enquêtes: -Overgang secundair onderwijs – universiteit -Studenten die niet aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie. 1 Programma-evaluatie 5 enquêtes: -Overgang secundair onderwijs – universiteit -Studenten die niet aan."— Transcript van de presentatie:

1 ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie

2 1 Programma-evaluatie 5 enquêtes: -Overgang secundair onderwijs – universiteit -Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten -Evaluatie bacheloropleiding -Evaluatie masteropleiding -Enquête alumni Online enquêtes Afgenomen tussen 14 maart 2008 en 19 april 2008

3 2 Programma-evaluatie: resultaten Weergave single en multiple choice vragen: aantal respondenten (n) en percentage gekozen categorieën Weergave schaalvragen: Weergave open vragen: achteraan in rapport

4 3 Overgang secundair onderwijs – universiteit Respondenten: -33 generatiestudenten Informatica academiejaar 2007- 2008 -Respons: 66% Kenmerken respondenten -85% °1989 & diploma sec. ond. behaald in 2007 -M/V = 97%/3% -Opleiding SO: wiskundig gericht (79% +5u wiskunde) 36% Wetenschappen-wiskunde (6u – 7u - 8u wiskunde) 27% TSO (< 4u – 8u wiskunde)

5 4 Overgang secundair onderwijs - universiteit Welke andere opleidingen / instellen overwogen? -Toegepaste Informatica -Ingenieur / Wiskunde -UGent, KULeuven Argument keuze Informatica -Interesse -Toekomstperspectieven -Uitdaging Argument keuze UA -Unaniem: dicht bij huis -Kwaliteit opleiding, kleinschalig

6 5 Overgang secundair onderwijs - universiteit Studenten werden goed opgevangen bij aanvang studie en hadden een duidelijk beeld van de opleiding 30% vond dat de opleiding niet goed aansloot bij het secundair onderwijs 25% had problemen met het aanvangsniveau van de cursussen (discrete wiskunde) en onderwijsaanpak 36% had problemen met zelfstandigheid 1 op 3 studenten meldt problemen met de onderwijsaanpak. Groot verschil met secundair onderwijs Gevarieerde suggesties (open opmerkingen)

7 6 Studiestakers Respondenten: -studenten die enkel in academiejaar 2006-2007 ingeschreven waren of generatiestudenten 2007-2008 die niet aan semestriële examens deelnamen. -Respons = 29% (4/14) Kenmerken respondenten: -Geboortejaar: 1988 Opleiding secundair onderwijs: -Wiskundige richting

8 7 Studiestakers Te weinig respondenten om conclusie te trekken -Voor 2 studenten voldeed de studie niet aan de verwachtingen

9 8 Evaluatie Bacheloropleiding Respondenten -Bachelorstudenten Informatica die dit academiejaar hun diploma kunnen behalen -Respons: 77% (20/26) Kenmerken respondenten -M/V = 85%/15% -Diploma secundair onderwijs: ’05 (35%), ’04 (30%), ’03 (30%) -45% 6u & 45% 8u wiskunde in het secundair onderwijs

10 9 Evaluatie bacheloropleiding Keuze opleiding: -Interessant -Hoog niveau Keuze UA -Dicht bij huis

11 10 Evaluatie bacheloropleiding Doelen van de opleiding -Positief tot zeer positief -Sommige minder positief (% niet akkoord): Kan ik de geschikte netwerkinfrastructuur en protocollen selecteren in functie van de behoeften (50%) Kan ik de nodige verbeteringen om schaal- en performantie selecteren in functie van de behoeften (45%) Kan ik advies geven over nieuwe automatiseringsprojecten voor kleinere organisaties (35%) Kan ik bestaande programma’s aanpassen aan veranderingen in mogelijkheden van zowel hardware als software (upgrades) (30%) Kan ik vlot omgaan met abstracte modellen om formele redeneringen en argumentaties mogelijk te maken (30%)

12 11 Evaluatie bacheloropleiding Structuur en opbouw van het programma -Praktische vaardigheden zeer goed -20% was minder tevreden over samenhang en opbouw van de opleiding, aanbod keuzevakken -35% heeft hiaten ervaren in de opleiding Volgtijdelijkheid Feedback op projecten Werkvormen: positief Feedback

13 12 Evaluatie bacheloropleiding Studie-informatie: -50% vond dat studiegids niet goed aangaf wat van student verwacht werd -Problemen met communicatie naar studenten over praktische wijzigingen, onderwijsregelingen -Collegerooster niet tijdig ter beschikking Collegeroosters met overzicht van vakken en uren vroeger bekend maken Communicatie langs 1 kanaal Studeerbaarheid -Studielast tijdens 3e bachelor te hoog

14 13 Evaluatie bacheloropleiding Infrastructuur: -30% vond campus niet sfeervol -35% vond computerfaciliteiten onvoldoende Computerlokalen niet altijd toegankelijk, niet mogelijk om zelf software te installeren, onvoldoende computers -25% kloeg over onvoldoende zelfstudieruimtes -31% had problemen met cursusdienst Cursusdienst moeilijk bereikbaar Internationale uitwisseling: -45% had interesse om in het buitenland te studeren -De voornamelijkste redenen om niet te gaan waren praktische en organisatorische bezwaren. -3/4 de zou dit een meerwaarde voor de opleiding vinden

15 14 Evaluatie bacheloropleiding Sterke punten: -Zelfstandig werken -Gericht op vorming van probleemoplossende vaardigheden -Kwaliteit van het onderwijs -Gebruik van ICT in het onderwijs -Het aantal opleidingsspecifieke vakken -Vorming praktische vaardigheden -Contacten met docenten/assistenten Zwakke punten -Organisatie van de opleiding -Reputatie van de opleiding

16 15 Evaluatie bacheloropleiding Studenten waren tevreden (60%) tot zeer tevreden (35%) over de bacheloropleiding

17 16 Evaluatie masteropleiding Respondenten -Respons: 71% (15/21) -Studenten die momenteel een masteropleiding volgen Kenmerken respondenten -Geboortejaar: ’86 (53%), ’85 (27%) ’84 (20%)

18 17 Evaluatie masteropleiding Overgang bachelor-master -40% ondervond problemen bij de overgang van bachelor- naar masteropleiding Gebrek aan informatie/begeleiding Communicatie

19 18 Evaluatie masteropleiding Doelen van de bacheloropleiding -Positief tot zeer positief -Sommige minder positief (% niet akkoord) Kan ik de geschikte netwerkinfrastructuur en protocollen selecteren in functie van de behoeften (39%) Kan ik advies geven over nieuwe automatiseringsprojecten voor kleinere organisaties (54%) Kan ik vlot omgaan met abstracte modellen om formele redeneringen en argumentaties mogelijk te maken (23%)

20 19 Evaluatie masteropleiding Structuur en opbouw van het programma -Onvoldoende aanbod keuzevakken -Voldoende praktische vaardigheden -Hiaten in opleiding -Overlap in programma Werkvormen: positief

21 20 Evaluatie masteropleiding Studie-informatie -Studiegids gaf geen goed beeld van wat van student verwacht werd -Studenten waren onvoldoende op de hoogte van onderwijsregelingen -Collegerooster was niet tijdig ter beschikking Studeerbaarheid en studiebegeleiding -Positief -Gebrek aan feedback

22 21 Evaluatie masteropleiding Infrastructuur -Onvoldoende computerfaciliteit (64%) -Onvoldoende zelfstudieruimtes (53%) Internationale uitwisseling -Weinig interesse -Wel meerwaarde voor opleiding

23 22 Evaluatie masteropleiding Sterke punten -Zelfstandig werken -Kwaliteit van het onderwijs -Vorming praktische vaardigheden -Contacten met docenten/assistenten Zwakke punten -Mogelijkheid tot volgen van programma in buitenland -Organisatie van het onderwijs -Kwaliteit van studiemateriaal -Inspraak van studenten

24 23 Evaluatie masteropleiding Tevreden (67%) tot zeer tevreden (27%)

25 24 Alumni Respondenten -75% respons (74/99) Kenmerken respondenten -M/V: 89%/11% -Diploma behaald in ’07 (18%), ’06 (13%), ’05 (18%), ’04 (26%), ’03 (24%) -Opleiding voltooid in 4 jaar (50%), 5 jaar (32%), 6 jaar (13%) -Behaalde graad: voldoening (23%), onderscheiding (51%), grote onderscheiding (24), grootste onderscheiding (1%)

26 25 Alumni Sterke punten -Zelfstandig werken -Gericht op vorming van probleemoplossende vaardigheden -Kwaliteit van het onderwijs -Contacten met docenten/assistenten -Aantal opleidingsspecifieke vakken -Wetenschappelijke vorming Technische kant van de opleiding en brede basis, goede begeleiding

27 26 Alumni Zwakke punten -Maatschappelijke vorming (o.a. communicatievaardigheden) -Mogelijkheid tot volgen van programma in het buitenland -Organisatie van het onderwijs (administratie) Te weinig op arbeidsmarkt gericht, algemene vorming, sociale- & communicatievaardigheden, functioneren in bedrijf Erasmus Weinig nadruk op kwaliteit van programmeren

28 27 Alumni Werkgelegenheid van de afgestudeerden -Niet goed geholpen bij het zoeken naar werk, weinig info over vacatures -Gebrek aan bedrijfsbezoeken, gastdocenten uit bedrijfswereld -97% is momenteel aan het werk

29 28 Alumni Meest voorkomende profielen (reeds vervuld en huidig) -Software ontwikkeling -Software analist -Consultant -Onderzoeker (academisch) Algemene sector -Consultancy -Onderwijs & vorming -Informatietechnologie en communicatie

30 29 Alumni Functie ligt meest in verlengde van diploma Tevreden over huidige functie Niet lang gezocht naar werk -61% kon onmiddellijk aan de slag, 30% binnen de drie maanden 83% zou opnieuw kiezen voor informatica aan de UA -Anders: minder technische en bredere opleiding opleiding: economie, talen, …

31 30 Alumni ¼ volgt momenteel een doctoraatsopleiding 1/3 heeft bijkomend diploma of certificaat behaald: specifiek beroepsgerichte opleiding Opmerkingen verbeteren werkgelegenheid: -Gericht op arbeidsmarkt: bedrijfsbezoeken, presentatie & communicatie, stage, contact met industrie, talen -Feedback na evaluatie

32 31 Alumni Capaciteiten vergeleken met andere studies -Andere opleiding heeft veel minder – veel meer … t.o.v. licentiaat informatica -Vergelijking met burgerlijk ingenieur computerwetenschappen, handelsingenieur beleidsinformatica, graduaat informatica en industrieel ingenieur - ICT

33 32 Alumni Doelen van de opleiding -Positief -Sommige minder positief (% niet akkoord) Kan ik een groep informatici leiden: benodigde middelen inschatten en taakverdeling opstelling, planning maken en opvolgen (58%) Kan ik tijdens het uitvoeren van informaticaprojecten de nodige controles voorzien om vooral gespecifieerde kwaliteitsnormen te halen (27%) Kan ik onderzoek en ontwikkeling in een productiegerichte omgeving uitvoeren (26%)

34 33 Alumni Structuur en opbouw van het programma -59% heeft hiaten in de opleiding ervaren Zeer specifiek -27% vond dat sommige aspecten te uitgebreid aan bod kwamen Wiskunde

35 34 Alumni Werkvormen -Er kwamen onvoldoende gastdocenten aan bod -34% werd bij de onderwijsvormen niet gestimuleerd om actief mee te denken Licentiaatsthesis -Sommigen werden niet voldoende geïnformeerd en begeleid -Klein aanbod thesisonderwerpen, zelf kiezen?

36 35 Alumni Tevreden (55%) tot zeer tevreden (40%)


Download ppt "ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie. 1 Programma-evaluatie 5 enquêtes: -Overgang secundair onderwijs – universiteit -Studenten die niet aan."

Verwante presentaties


Ads door Google