De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met logistiek Presentatie titel College 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met logistiek Presentatie titel College 2"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met logistiek Presentatie titel College 2
Rotterdam, 00 januari 2007

2 Inhoud Logistiek, Marketing en Customer Service Productbeleid
Distributiebeleid Vraagvoorspelling

3 Inhoud Logistiek, Marketing en Customer Service Productiebeleid
Distributiebeleid Vraagvoorspelling

4 Logistiek Doel logistiek: We doen dingen efficiënt
We doen dingen effectief Markt waarin je opereert Klant met wensen, met die klant langdurige relatie opbouwen Da’s leuk hoor, maar waarom zouden we dat doen?

5 Logistiek Logistiek Inkoop Productie Distributie Reverse

6 Marketing Marketing Activiteiten gericht op ontwikkelen, promoten en verkopen van goederen en diensten Activiteiten Om te voldoen aan de wensen van de klant en van de producent

7 Marketing Product Prijs Promotie Plaats Marketing

8 Logistiek en Marketing
Inkoop Productie Distributie Reverse Product Prijs Promotie Distributie Marketing

9 Customer Service Alle factoren die het proces beïnvloeden waarin het product voor de klant beschikbaar wordt gesteld Zorgt ervoor dat een klant het product op het door hem gevraagde tijdstip ontvangt en kan gebruiken Het is meer dan een “kreet”

10 Customer Service Customer Service doelstellingen kunnen breed zijn
3 fasen Voorafgaand aan transactie Tijdens de transactie Na de transactie

11 Customer Service 3 fasen 1. Voorafgaand aan de transactie 2. Tijdens de transactie 3. Na de transactie

12

13

14 Customer Service 3 fasen 1. Voorafgaand aan de transactie 2. Tijdens de transactie 3. Na de transactie

15

16 Op de juiste tijd? Goede staat? Juiste hoeveelheid?

17 Customer Service 3 fasen 1. Voorafgaand aan de transactie 2. Tijdens de transactie 3. Na de transactie

18 Customer Service: service kloof
Klachten / problemen Hoe snel, tegen welke kosten en met welke kwaliteit worden deze verholpen?

19 Promotie/Folder/Website Afhandeling call/boeking Tijdigheid Chauffeur
Welke activiteiten beinvloeden (customer) service perceptie van de klant Bij bv. TNT Express Courier Promotie/Folder/Website Afhandeling call/boeking Tijdigheid Chauffeur Vriendelijkheid/professio-naliteit uitstraling chauffeur Gebruikte documenten Ev. PANR Uitstraling vervoersmiddel Rijgedrag Aflevering Tijdigheid Uitstraling chauffeur Documenten Bevestiging Factuur Creditmanagement Ev. Klachtafhandeling E.V.A.

20 Customer Service Alle factoren die het proces beïnvloeden waarin het product voor de klant beschikbaar wordt gesteld Zorgt ervoor dat een klant het product op het door hem gevraagde tijdstip ontvangt en kan gebruiken Het is meer dan een “kreet”

21 Logistiek en Marketing
Inkoop Productie Distributie Reverse Product beschikbaar maken voor klanten Customer service Product Prijs Promotie Plaats Marketing

22 Logistiek en Marketing
Klant kan een product gebruiken Logistiek Inkoop Productie Distributie Reverse Customer service Product Prijs Promotie Plaats Marketing

23 Logistiek en Marketing
Inkoop Productie Distributie Reverse Customer service Plaats Product Prijs Promotie Op gevraagde tijdstip/plaats ontvangen Marketing

24 Inhoud Logistiek, Marketing en Customer Service Productbeleid
Distributiebeleid Vraagvoorspelling

25 Logistiek en Marketing
Klant kan een product gebruiken Logistiek Inkoop Productie Distributie Reverse Customer service Product Prijs Promotie Distributie Marketing

26 Product Geldwaarde of afzet tijd introductie groei rijping Verzadiging
Led verlichting tijd introductie groei rijping Verzadiging Verval

27 Product Geldwaarde of afzet tijd introductie groei rijping Verzadiging
Verval Lage afzet, die langzaam groeit Bevoorrading heel belangrijk Push fase Logistieke kosten minder belangrijk

28 Product Geldwaarde of afzet tijd introductie groei rijping Verzadiging
Verval Product wordt bekender Bevoorrading belangrijk Pull fase Kostenbesef groeit..

29 Product Geldwaarde of afzet tijd introductie groei rijping Verzadiging
Verval Concurrentie komt met vergelijkbare producten Pull fase Nu echt winst maken, kostenbesef dus hoog

30 Product Geldwaarde of afzet tijd introductie groei rijping Verzadiging
Verval Felle concurrentie “extra fase” of goedkope optiepakketten Logistiek goed regelen van marktintroducties van “extra’s” of nieuwe modellen

31 Product Geldwaarde of afzet tijd introductie groei rijping Verzadiging
Facelifts in de autoindustrie tijd introductie groei rijping Verzadiging Verval Felle concurrentie “extra fase” of goedkope optiepakketten Logistiek goed regelen van marktintroducties van “extra’s” of nieuwe modellen

32 Product: BCG-matrix Wat is de Cash-flow van producten? Hoe verhouden die zich onderling? Vraagteken Ster Winkeldochter Melkkoe Hoog Marktgroei Laag Laag Hoog (Relatief) Marktaandeel

33 Product: Ansoff-matrix
Welke groeistrategie? Productlevenscyclus indeling qua tijd/fase elke fase vraagt om een andere benadering qua logistiek Producten kunnen ook worden gepositioneerd met de: portfoliobenadering (BCG-matrix) product-markt matrix (Ansoff-matrix)

34 Inhoud Logistiek, Marketing en Customer Service Productbeleid
Distributiebeleid Vraagvoorspelling

35 Distributiebeleid Welk distributiekanaal?

36 Distributiebeleid Distributiespreiding van een product:
Hoeveel wederverkopers/tussenhandelaren het product van een leverancier in hun assortiment voeren Pak suiker in de supermarkt # biologische thee in de supermarkt

37 Inhoud Logistiek, Marketing en Customer Service Productbeleid
Distributiebeleid Vraagvoorspelling

38 Vraagvoorspelling Enige inschatting van het vraagverloop moet je wel hebben als je begint met ‘logistiek’

39 Vraagvoorspelling: aspecten
Regel 1 over voorspellingen: “Een voorspelling is gewoonlijk fout” Inzicht hebben in de mogelijke afwijking Planningshorizon Rekeninghoudend met beschikbare informatie

40 Vraagvoorspelling: methoden
Intuïtie Kwalitatieve methoden Causale modellen Tijdreeksmodellen

41 Vraagvoorspelling: methoden
Intuïtie Meest gebruikt Vaak in combinatie met andere methode

42 Vraagvoorspelling: methoden
Kwalitatieve modellen consumentenonderzoek Duur

43 Vraagvoorspelling: methoden
Causale modellen Oorzaak -> gevolg

44 Vraagvoorspelling: methoden
Tijdreeksmodellen wat is een tijdsreeks? Tijdsreeksen gaan uit van een trend in verbruik, een patroon. Dit patroon wordt gebruikt voor het voorspellen van toekomstige behoeften. Voortschrijdend gemiddelde Gewogen voortschrijdend gemiddelde Exponentiële vereffening

45 Vraagvoorspelling: methoden

46 Tot slot Meer dan efficiëntie en effectiviteit
Je handelt in een markt, bouwt aan klantrelaties Raakvlak met marketing: Customer Service Producent beschikbaar maken Klant moet er wat aan hebben Marketing: product Logistiek: productie Klant moet het op juiste plek en tijd ontvangen Marketing: Distributie (of plaats) Logistiek: Distributie Logistiek begint met inschatting van vraagverloop


Download ppt "Werken met logistiek Presentatie titel College 2"

Verwante presentaties


Ads door Google