De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOAVOND derde leerjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOAVOND derde leerjaar"— Transcript van de presentatie:

1 INFOAVOND derde leerjaar 2015-2016

2 Lessenrooster Begin van de 2e graad (= 3e en 4e leerjaar)
28 lestijden verdeeld in 25 of 50 minuten 7 LT taal 6,5 LT wiskunde 6 LT wereldoriëntatie (waaronder W.O., verkeer, techniek, de kringgesprekken, het jaarthema, ICT) 3 LT godsdienst ½ LT schrift 2 LT L.O. 3 LT muzische vorming (waaronder beeld, beweging, drama, media, muziek en muzisch taalgebruik)

3 2-weken-systeem (A-week en B-week)
Elke week op donderdag turnen In de A-week op maandag zwemmen (te volgen op de gekregen schoolkalender) Zwemmen en turnen wordt gegeven door meester Eric

4 Godsdienst Tuin van Heden Verschillende thema’s Na elk thema een toets
1 week voor de toets samenvatting mee naar huis

5 Taal Kameleon 12 thema’s en 4 cursorische periodes
Verschillende taaldomeinen: Lezen Leestraining Leestechniek oefenen, correct lezen Leesmap Samen lezen Naast correct lezen, ook andere leesvaardigheden oefenen Begrijpend lezen Tekst op niveau of aangepaste tekst op lager niveau Toegepast lezen Voorlezen en vrij lezen

6 Luisteren en spreken Creatief schrijven Per thema 2 lessen
Inhoud sluit aan bij het lopende thema Ook tijdens de cursorische periode Creatief schrijven Per thema 3 lesmomenten Opdrachten gekaderd binnen het lopende thema

7 Taalbeschouwing Spelling Taalsystematiek Taalschat
Onderwerp, wat wordt over het onderwerp gezegd, persoonsvorm, woordsoorten,… Taalschat Op het einde van een cursorische periode Spelling Correct schrijven aan de hand van enkele strategieën Onthoudstrategie, Hoorstrategie, Afspraakstrategie, Opzoekstrategie, Analogiestrategie

8 Wiskunde Kompas Verschillende onderdelen: Getallenkennis Hoofdrekenen
September: herhaling 2de leerjaar Vanaf oktober: uitbreiding tot 1000 Breuken Hoofdrekenen Herhaling tafels Vier hoofdbewerkingen (+, -, x, : tot 1000)

9 Meten en metend rekenen
Cijferen Nieuw in het derde leerjaar Van start in december Thuis nog niet oefenen Meten en metend rekenen Lengtematen: m, dm, cm, km Inhoudsmaten: l, dl, cl Gewichten: kg, g Tijd: Klok tot op 1 minuut (analoog en digitaal) Geldwaarden (Euro en cent / Betalen en teruggeven) Temperatuur (Positieve en negatieve temperatuur)

10 Meetkunde Toepassingen Punt, rechte, lijnstuk,…
Evenwijdigheid en loodrechte stand Vierhoeken en driehoeken Toepassingen Andere benaming voor vraagstukken

11 Wereldoriëntatie Eigen thema’s Na elk thema een toets
1 week voor de toets samenvatting mee naar huis Ankers! Wegwijzers! Techniek!

12 Schrift Methode D’Haese Herhaling alle hoofdletters
Punten dagelijks werk worden op het rapport omgezet in een letter

13 Muzische vorming Beeld Beweging Drama Media Muziek Muzisch taalgebruik

14 Varia Huistaken: op maandag meegeven en op vrijdag afgeven
Tafeltesten: extra oefeningen kunnen steeds op aanvraag gekregen worden Leerstof W.O., godsdienst, wiskunde, taal Leesdagboek: elke maand een boekje lezen uit de klasbieb + korte verwerking Reizende bieb van Zulte: in de bieb van Zulte zullen de kinderen een rondleiding krijgen en zullen ze zelf boeken mogen kiezen

15 Schoolagenda: Afwezigheden: Regelmatige controle (minstens wekelijks)
Paraaf bij de gekregen brief van de school (met rode balpen geschreven) Afwezigheden: Briefje van de ouders (max. 4) Wordt door de school meegegeven; ouders ondertekenen Briefje van de dokter Week voor en week na elke vakantie: doktersbriefje niet meer verplicht

16 Rapport / proevenmap / leefrapport:
29 oktober + eventueel tussentijds oudercontact voor kinderen met problemen 16 december + oudercontact 24 maart 27 juni + oudercontact Controleer de geldrekening (fouten tijdig melden)

17 Luizen: Controleer regelmatig het haar van uw kind Uitstappen:
Het Leen te Eeklo (oktober) Brandweer van Deinze (februari) Schoolreis naar Planckendael (juni) Schoolwebsite: Klasblog: vbso3b.weebly.com

18 ICT: interessante websites (tafels, kloklezen, betalen en teruggeven,…)
Verjaardag in de klas: 1 traktatie (uit de hand te eten) Kinderen naar school brengen tot aan de schoolpoort (niet op de speelplaats) Zeeklas op mei 2016: Infoavond volgt later


Download ppt "INFOAVOND derde leerjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google