De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

€-Restore4Stroke: Economische Impact van CVA Mitchel van Eeden, Caroline van Heugten, Ghislaine van Mastrigt, Silvia Evers CAPHRI School for Public Health.

Verwante presentaties


Presentatie over: "€-Restore4Stroke: Economische Impact van CVA Mitchel van Eeden, Caroline van Heugten, Ghislaine van Mastrigt, Silvia Evers CAPHRI School for Public Health."— Transcript van de presentatie:

1 €-Restore4Stroke: Economische Impact van CVA Mitchel van Eeden, Caroline van Heugten, Ghislaine van Mastrigt, Silvia Evers CAPHRI School for Public Health and Primary Care/MHENS School for Mental Health and Neuroscience Kwaliteit van leven en kosten na een CVA (verbonden aan Restore4Stroke Cohort) Kosteneffectiviteit van een aangepaste cognitieve gedragstherapie (interventiegroep) vs. een cognitieve computertraining (controlegroep) (verbonden aan Restore4Stroke CBT) Kosteneffectiviteit van een aangepaste zelfmanagement interventie (interventiegroep) vs. een educatieve interventie (controlegroep) (verbonden aan Restore4Stroke Self-management) Resultaten De maatschappelijke kosten van een CVA zijn €30.000 in het eerste jaar 75% van deze kosten in de eerste 6 maanden 65- laten significant hogere kosten zien dan 65+ Mannen hebben een significant hogere kwaliteit van leven (KvL) KvL verandert nauwelijks in het eerste jaar na CVA Figuur 1. Verloop van kosten na CVA: 6 maanden na CVA vs. 12 maanden na CVA Figuur 2. KvL (utiliteit) en EQ-5D dimensies na CVA Hoge kosten + Lage effecten = Afwijzen Hoge kosten + Hoge effecten = Analyseren Lage kosten + Hoge effecten = Accepteren Lage kosten + Lage effecten = Analyseren Figuur 3. Interpretatie kosteneffectiviteits plane in 4 kwadrantenFiguur 4. Relatie tussen kosten en HADS totaalscore Figuur 8. Relatie tussen kosten en QALYFiguur 7. Relatie tussen kosten en UPCCFiguur 6. Relatie tussen kosten en USER-P Resultaten Gemiddelde HADS score is met -0.8 lager voor de interventiegroep (n=31) dan voor de controlegroep (n=30) en de gemiddelde ΔQALY is hoger in de interventiegroep (-0.01) De cognitieve gedragstherapie is gemiddeld €1.912 goedkoper dan de cognitieve computertraining, wat resulteert in een dominante kosteneffectiviteitsratio voor de HADS en dat analyse nodig is voor de QALY Op basis van de uitgevoerde analyses en rekening houdend met potentiele onzekerheid kan geconcludeerd worden dat cognitieve gedragstherapie een potentieel kosteneffectief alternatief kan zijn t.o.v. cognitieve computertraining Het bedrag dat men bereid is te betalen voor een punt winst op elke effectmaat staat open ter discussie Figuur 5. Relatie tussen kosten en QALY Resultaten Gemiddelde USER-P score is 5.56 hoger, gemiddelde UPCC score 0.07 hoger en de QALY 0.04 hoger voor de interventiegroep t.o.v. de controlegroep De zelfmanagement interventie is gemiddeld €2,025 duurde dan de educatieve interventie, wat resulteert in een kosteneffectiviteitsratio van €365 per punt verbetering op de USER-P, €26,514 per punt verbetering op de UPCC en €44,688 per gewonnen QALY Op basis van de uitgevoerde analyses en rekening houdend met potentiele onzekerheid kan geconcludeerd worden dat een aangepaste zelfmanagement interventie geen kosteneffectief alternatief is t.o.v. een educatieve interventie Het bedrag dat men bereid is te betalen voor een punt winst op elke effectmaat staat open ter discussie Contact: mitchel.vaneeden@maastrichtuniversity.nl 49%39% 14%1% 79%6% 5%73% 0%22% 19%59% 4%18% 8% 29% 5%9% 31% 5% 4%73%


Download ppt "€-Restore4Stroke: Economische Impact van CVA Mitchel van Eeden, Caroline van Heugten, Ghislaine van Mastrigt, Silvia Evers CAPHRI School for Public Health."

Verwante presentaties


Ads door Google