De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychiatrie Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychiatrie Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd"— Transcript van de presentatie:

1 Psychiatrie Naam: Martine Bink E-mail: m.d.bink@hr.nl med.hro.nl/binmd
Kamer: L

2 Vandaag Toetsing Muzische presentaties Onderwerpen verdelen
Theorie stemmingsstoornissen

3 Leerdoelen (SHL) De student kan de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden en de daarbij behorende symptomen beschrijven en herkennen bij eenvoudige casuïstiek. De student heeft kennis van de werking van de hersenen, van uiteenlopende (biologische, psychologische) behandelvormen bij bovengenoemde stoornissen en een eerste notie van de plaats van de sociale psychiatrie. De student kan uitleg geven over de werking van het DSM-classificatiesysteem en een aantal vaktermen uit de psychiatrie herkennen en adequaat gebruiken. De student heeft kennis van criteria van afwijkend gedrag en kan culturele en historische aspecten van afwijkend gedrag benoemen. De student kan psychiatrische ziektebeelden op jeugdige leeftijd afzetten tegen de gezonde ontwikkeling, de risicofactoren voor een pathologische ontwikkeling benoemen en zo doende de relatie leggen met ziektebeelden bij volwassenen en ouderen.

4 Opzet van de lessen Kwartaal 1 Kwartaal 2 Hechtingsstoornissen
Stemmingsstoornissen Autismespectrum Stoornissen Schizofrenie en andere psychotische stoornissen ADHD Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen Taal- en leerstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen Gedragsstoornissen Cognitieve stoornissen en Stoornissen van de ouderdom Eetstoornissen Overige stoornissen en sociale psychiatrie Angststoornissen Responsiecollege Middelenmisbruik en verslaving Toetsweek

5 Literatuur Boeken: Nevid, J.S., Rathus, S.A. & Greene, B. (2012). Psychiatrie een inleiding. Amsterdam: Pearson Benelux BV. ISBN Rigter, J. (2013). Ontwikkelingspsychopathologie, bij kinderen en jeugdigen Bussum: Uitgeverij Coutinho. ISBN Artikelen: Egan, M. (2005). Students with Asperger’s Syndrome in the CS Classroom. New York: Sienna College. Roos, S. de. & Dinther, M. van (2011). Preventie in de hulp- en dienstverlening, toepassingen en achtergronden. Bussum: Uitgeverij Couthino. Moraal, M., Elleren, A. van, Waal, K. de, Voskes, Y. & Widdershoven, G. (2013). Integratie van een psychiatrische instelling in de buurt. Magazine voor GGZ en verslavingszorg, Vol.: 68 (2013) p

6 Toetsing en beoordeling
Zie SHL voor criteria Kwartaal 1: 1 theoretische presentatie Kwartaal 2: 1 muzische presentatie 1 Multiple Choice toets (60 vragen)

7 Onderwerpen presentaties kwartaal 1
Week Onderwerp Namen 2 Culturele en/of historische aspecten van psychiatrie 3 Hechtingsstoornissen 4 Autismespectrum stoornissen 5 ADHD of Taal- en leerstoornissen 6 Gedragsstoornissen 7 Eetstoornissen 8 Angststoornissen 7 X 4/5 = 28 studenten tot 35 studenten

8 Onderwerpen presentaties kwartaal 2
Week Onderwerp Namen 2 Stemmingsstoornissen 3 Geen les i.v.m. themaweek 4 Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 5 Dissociatieve, somatoforme en nagebootste stoornissen 6 Persoonlijkheidsstoornissen 7 Cognitieve stoornissen en stoornissen van de ouderdom 8 Overige stoornissen en sociale psychiatrie 9 Tentamenweek 5 of 6 studenten per groep

9 Stemmingsstoornissen
Typen: Unipolaire Stoornissen: Depressieve episode Dysthyme stoornis Antonie Kamerling vertelt over zijn depressie Bipolaire Stoornissen: Bipolaire stoornis Cyclothyme stemming

10 Gewoon somber of een depressie?
Maak een test van 10 vragen waarmee je depressiviteit kunt vaststellen. Wat vraag je? NPO Doe even normaal: Depressies link

11 Diagnostische kenmerken van een depressieve episode
Depressieve stemming is vrijwel altijd aanwezig Geen plezier of belangstelling meer Gewichtstoename of gewichtsafname Slapeloosheid of overmatig slapen Agitatie of vertraging van beweging Vermoeidheid en verlies van energie Waardeloos voelen, schuldgevoel Minder concentratie, minder besluitvaardig Suïcidale gedachten Depressief: afgevlakt, somber, droevig, onvermogen om plezier te hebben, onvermogen om te genieten, verlies aan interesse en motivatie. Niet te troosten Sombere stemming Afgenomen/toegenomen eetlust Slecht/teveel slapen Moeheid of verlies van energie Geen plezier in activiteiten Negatieve gevoelens Concentratie en geheugenproblemen Mogelijkheid van suïcidaal gedrag

12 Depressie Kenmerken - Verandering van emotionele toestand
Verandering van motivatie Verandering van het functioneren van motorisch gedrag - Cognitieve veranderingen Meerdere symptomen zijn nodig op de volgende vlakken: Affectief: verdrietig en ontroostbaar, nergens blij van worden. Cognitief: denkt negatief over zichzelf en zijn eigen capaciteiten. Motivationeel: nergens zin in. Lichamelijk: vermoeidheid, gebrek aan eetlust. Hoofdpijn Pijn in de rug Spierpijn en gewrichtspijn Pijn op de borst Problemen met de spijsvertering Uitputting en vermoeidheid Slaapproblemen Verandering van eetlust of gewicht Duizeligheid of licht in het hoofd DWDD

13 Depressie op kinderleeftijd
- Depressie op kinderleeftijd moeilijker te onderscheiden dan bij adolescenten - Bij kinderen en jeugdigen: kan ook prikkelbare stemming zijn i.p.v. somber, niet voldoende aankomen ipv gewicht verliezen. - Moeilijk soms om emoties te herkennen bij kinderen. Niet functioneren op school, hoort ook bij kinderen. Afhankelijk van de ontwikkeling, bij kleine kinderen vaak minder genuanceerd. Zie pagina 389. voor leefijdsspecifieke symptomen.

14 Depressie: verschillende typen
Vormen van depressie: Seizoensgebonden (SGD) Postnatale depressie

15 Dysthymie / dysthyme stoornis
- Lichte vorm van depressie (stemming kan geprikkeld zijn) - Minder intens dan een klinische depressie Bij kinderen/adolescenten minimaal één jaar Kan sociaal en maatschappelijk functioneren maar gebrek aan levenslust - Moe, lusteloos, somber, negatief zelfbeeld

16 Bipolaire stoornissen
Manisch depressieve stoornis: Manie Overdreven vrolijk, opgewekt, druk met van alles Weinig slaap nodig, ‘s nachts werken Snel boos, geprikkeld Creatief, impulsief Depressie: somber, negatief, lusteloos Moe, geen contact willen Zelfmoord gedachten Cyclothyme stemming (tot circa 5 min) (vertelt over haar broer) Pieter Overtuin (8 minuten)

17 Opdracht: Maak grafieken voor de volgende diagnoses
Unipolaire Stoornissen: Depressieve episode Dysthyme stoornis Bipolaire Stoornissen: Bipolaire stoornis Cyclothyme stemming Maak een grafiek van elk van deze typen.

18

19 Theoretische verklaringen voor stemmingsstoornissen
Stress en Life events Biologische factoren Psychologische / Leertheorieën Cognitieve theorieën: Cognitieve triade – denkfouten Theorie van aangeleerde hulpeloosheid / locus of control Biologisch: welke rol spelen neurotransmitters en genetische factoren Psychologisch: Hoe wordt abnormaal gedrag aangeleerd? Cognitieve theorieën: Welke denkstijlen zijn kenmerkend?

20

21 Behandeling van stemmingsstoornissen
Psychodynamische therapie Gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie: coping Netwerk / sociale steun Biologische behandelmethoden - Medicatie - Lichttherapie - ECT filmpje Biologisch: welke rol spelen neurotransmitters, genetische factoren, enz. Psychologisch: Hoe wordt abnormaal gedrag aangeleerd? Welke denkstijlen zijn kenmerkend voor iemand met een psychologische stoornis? Sociaal-Cultureel: Komen psychiatrische stoornissen bij sommige culturen vaker voor dan bij anderen? Hoe kunnen we de verschillen verklaren? Biopsychosociaal: Interacties tussen biologische, psychologische en sociaal culturele factoren. Wat is de rol van genetische of andere factoren bij het ontstaan van een psychiatrische stoornis?

22 Wat vinden jullie? - Praten over zelfmoord met iemand die depressief is, kan diegene tot zelfmoord aanzetten - Mensen die met zelfmoord dreigen zijn aandachttrekkers - Mensen die een zelfmoord poging doen en niet slagen, willen niet echt dood

23 Volgende week Voorbereiden: Hoofdstuk 9 (Nevid)
Muzische presentatie Stemmingsstoornissen Theorie: Schizofrenie en andere psychotische stoornissen


Download ppt "Psychiatrie Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd"

Verwante presentaties


Ads door Google