De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dordrecht 5 maart 2015 Praktijk van de Ziekenhuispsychiatrie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dordrecht 5 maart 2015 Praktijk van de Ziekenhuispsychiatrie"— Transcript van de presentatie:

1 Dordrecht 5 maart 2015 Praktijk van de Ziekenhuispsychiatrie Wet Verplichte GGZ en wet Zorg en Dwang in het ziekenhuis Rembrandt Zuijderhoudt, psychiater / gezondheidsjurist

2 Disclosure belangen spreker mr drs R.H. Zuijderhoudt
(Potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder  Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … Geen Niet van toepassing

3 Het einde van de Wet Bopz?
onvrede vanuit, en slechte aansluiting bij, PG/VG Derde Evaluatie Wet Bopz veranderingen in forensische zorg Psychiatrie / GGZ: ingrijpende wijzigingen WVggz, Wet Zorg en Dwang, Wet Forensische Zorg

4 Aanzet tot de WVGGZ Derde Evaluatie Wet Bopz 2007 Kabinetsstandpunt
Wvggz , exit Commissie Verplichte Zorg Nota van Wijziging 2013, Thematisch onderzoek NWO okt 2014, ingang 201.??? Wet Zorg en Dwang; Wet Forensische Zorg

5 Wet Bopz exit, waarom? niet toekomstbestendig, complex en uitgerepareerd geen algemene beschermingsbeginselen opnamewet, locatiegebonden veranderende rollen actoren, 'verdelend' karakter slechte aansluiting bij (somatische) zorg / andere wetten (zoals WGBO)

6 Doelen Wvggz verbeteren rechtsbescherming patiënt en positie familie
vrijwilligheid en planmatig multidisciplinair werken dwang terugdringen en wederkerigheid (?) zorg op maat, persoons- i.p.v. locatiegebonden, verhoging kwaliteit betere aansluiting somatiek en andere wetten modernisering rolverdeling intensivering toezicht

7 Essentie regeling Wvggz
modernisering rechtsbescherming maximaal, proactief, inzetten op vrijwillige zorg onvrijwillige zorg laatste middel, zo kort / zo min mogelijk ambulantisering, niet Bopz-locatiegebonden, eventueel in 'accomodatie' zorg (somatiek!) en dwang op maat, stepped care wederkerigheid, participatie en plek familie kwaliteitsbewaking Richtlijn, g-d, rechter, IGZ

8 Uitgangspunten vrijwillige zorg incl. somatiek (ruim!) bieden
onvrijwillige zorg ultimum remedium subsidiariteit, proportionaliteit, doelmatigheid, veiligheid deelname maatschappelijk leven zelfstandig functioneren eigen voorkeuren familie, naasten en huisarts betrekken geneesheer-directeur 'centrale actor'

9 (on)bekende actoren geneesheer-directeur zorgverantwoordelijke
(gespecialiseerde) zorgverlener zorgaanbieder gespecialiseerde onafhankelijke arts meldpunt oggz familievertrouwenspersoon

10 Verplichte zorg zorgmachtiging crisismaatregel
voorafgaande aan crisismaatregel tijdelijk in noodsituatie

11 Zorgmachtiging verzoek door g-d, eventueel via meldpunt oggz, of OvJ
voorbereiding zorgmachtiging: informeren inschakelen advocaat, PVP aanwijzen zorgverantwoordelijke medische verklaring zorgkaart, zorgplan eigen plan van aanpak, verzoekschrift g-d

12 Zorgmachtiging, vervolg
horen door rechter, verschijningsplicht uitspraak binnen twee weken / drie dagen rechter doet gedetailleerd uitspraak, veelomvattende machtiging duur: 6 weken, 6 maanden, 12 maanden, 2 jaar einde machtiging door tijd, door g-d, door rechter

13 Crisismaatregel lijkt op IBS, maar ruimer, ook ambulant!
maximaal 12 uur verplichte zorg voor crisismaatregel duur drie dagen daarna eventueel verzoek zorgmachtiging

14 Tenuitvoerlegging en uitvoering
als IBS / RM, maar meer zorgvuldigheidseisen verplichte zorg op basis van richtlijn tussenstap voor toepassen verplichte zorg door zorgverantwoordelijke, g-d betrokken noodsituatie maximaal 3 dagen veiligheid, huisregels (tijdelijke) onderbreking en beëindiging

15 Wet Zorg en Dwang, achtergrond
Tweede Evaluatie Wet Bopz Algemene Rekenkamer Bopz past niet bij de doelgroepen beperkte 'reikwijdte' Bopz moeizame parlementaire behandeling wel / niet samengaan met WVGGZ?

16 Wet Zorg en Dwang, opzet 'psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten‘ of daarmee gelijkgesteld onvrijwillige zorg zorgplan incl somatiek zorg in onvoorziene situaties opname en verblijf rechtsbescherming, toezicht en handhaving  art 450:1,2 en 465 / 466 WGBO exit

17 Wet Zorg en Dwang, onvrijwillige zorg
toediening voor somatische aandoening medicatie met invloed op gedrag of bewegingsvrijheid maatregelen beperking bewegingsvrijheid maatregelen toezicht op cliënt beperking vrijheid eigen leven in te richten

18 Wet Zorg en Dwang, centraal thema
gelijkgesteld met onvrijwillige zorg instemming vertegenwoordiger geen verzet cliënt medicatie met invloed op gedrag of bewegingsvrijheid niet voor psychische stoornis conform richtlijn of maatregel beperking bewegingsvrijheid

19 WVGGZ, WZ&D, WFZ, aandachtspunten
samenhang onderling / met andere wetten wisselende definities / begrippen sterk verschillende ordeningsprincipes werklast en kosten toezicht en handhaving doorwerking in algemeen ziekenhuis


Download ppt "Dordrecht 5 maart 2015 Praktijk van de Ziekenhuispsychiatrie"

Verwante presentaties


Ads door Google