De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feedback vragen Studiemiddag Bacherlor College 29 januari 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feedback vragen Studiemiddag Bacherlor College 29 januari 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Feedback vragen Studiemiddag Bacherlor College 29 januari 2015
Ruurd Taconis Anna van dern Want Marieke Thurlings Migchiel van Diggelen Arjan Smit Ymke de Jong Met dank aan de deelnemers en presentatoren

2 Onderwerp BC: van geleid naar zelfstandig(er) leren/werken
Feedback: de belangrijkste factor in leren (Hattie) Feedback is meer dan ‘feedback geven’: ‘informatie over hoe je bezig bent over wat er zou moeten’. verwerken initiatief

3 Onderwerp Voordelen initiatief student:
eigenaarschap – blijft/wordt eigenaar van het leren. zelfstandige beroepsuitoefening (eind BC). gewenst (want gevraagd) sluit aan bij leerproces / denkstroom feedback geven = sociale implicaties (status, kwetsbaar, veiligheid)

4 Model

5 Website

6 Aanpak Interviews Website Voorbeelden/filmpjes Tips Bronnen
Zelftest:

7 Voorbeeld tips Een leercultuur is belangrijk. Studenten mogen vragen stellen en fouten maken; leren staat voorop en studenten worden uitgedaagd. Wees duidelijk positief over het stellen van vragen. Help studenten in te zien dat feedback vragen goed (statusverhogend). Goede feedback, als er eenmaal om gevraagd wordt, is essentieel. Goede feedback is bruikbaar en helpt de ontvanger verder. Wees nabij. Hoe minder ver de afstand naar de student is (letterlijk en figuurlijk) hoe groter de kans dat hij feedback zoekt. Hoe meer druk studenten ervaren (bv. het halen van een deadline) hoe groter de kans dat ze om feedback vragen. Als die druk ontbreekt, zullen ze niet om feedback vragen. Vertrouwen is belangrijk: de student moet u vertrouwen en u de student. Beginnende studenten hebben meer behoefte aan positieve, bevestigende feedback. Gevorderde studenten hebben meer behoefte aan constructieve, kritische feedback. Neem de tijd. Feedbackvraag-gedrag hangt samen met zelfbeeld. Mensen die willen groeien, zoeken hier feedback op. Mensen die hun imago willen beschermen, zoeken naar zelfbevestigende feedback. En dat kan soms omslaan naar helemaal geen feedback zoeken. Wees je bewust van wie je voor je hebt en pas eventueel je gedrag of dat wat je zegt, aan. Rol model (doe het zelf voor, of laat peers dat doen) Help studenten profijt te hebben van feedback; dat maakt dat je eerder feedback vraag. Oefen, laat zien hoe je feedback benut.

8 Interviewformat Veelal informeel en of 1:1 (na de les, peer-peer, ‘overhoren’, ‘ben ik een beetje op de goede weg’, …)

9 Opzet zelftest Aspect 1: Wat reken je als docent tot je taak?
Aspect 2: Hoe intensief ben je daar mee bezig? Hoort niet bij Hoort wel bij mijn taak en mijn taak: doe ik: [] (score 0) [] nooit/zelden [] soms [] regelmatig [] vaak

10 Voorbeeld items Ik zorg er voor dat studenten zich vrij voelen om vragen te stellen over hoe zij werken Ik creëer een sfeer waarin je als student positief naar voren komt als hij vragen stelt over der stof. Ik ga na of studenten de feedback begrepen hebben. Ik stimuleer studenten zich laten overhoren. Ik stuur er op aan dat studenten die vragen hebben over hun aanpak en een opdracht, die vragen stellen. Ik moedig studenten aan om informatie te verzamelen over hun sterke en minder sterke kanten. Ik laat duidelijk merken dat ik het stellen van vragen op prijs stel. Ik zie effect bij de studenten van de feedback die zijn zelf gevraagd hebben (b.v. peer-feedback,… )


Download ppt "Feedback vragen Studiemiddag Bacherlor College 29 januari 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google