De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(investerings-) initiatief

Verwante presentaties


Presentatie over: "(investerings-) initiatief"— Transcript van de presentatie:

0 Omgevingskwaliteit & Omgevingswaarden
Congres Omgevingswet 2014 Omgevingskwaliteit & Omgevingswaarden prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling 29 oktober 2014 Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

1 (investerings-) initiatief
integrale omgevingskwaliteit gebiedsontwikkeling met (investerings-) initiatief maatschappelijk draagvlak financieel-economische haalbaarheid Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

2 Omgevingskwaliteit en omgevingswaarden
integrale omgevingskwaliteit is een samenstel van: - kwantitatieve (milieu-)waarden én - ruimtelijke kwaliteit gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

3 binnen de bandbreedte kan het lokaal bestuur
Afwegingsruimte bij vaststelling omgevingswaarden*: bandbreedte-benadering meer belasting minder belasting bandbreedte binnen de bandbreedte kan het lokaal bestuur zelfstandig besluiten over omgevingswaarden met lokale impact *geluid, geur, risico, stof, trilling, bodem, energie, lokale natuur, etc. Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

4 omgevingsplan legt gebruik bandbreedte vast
Afwegingsruimte bij vaststelling omgevingswaarden: bandbreedte-benadering omgevingsvisie formuleert beleidsinzet gebruik bandbreedte, met gebiedsgebonden accenten omgevingsplan legt gebruik bandbreedte vast die kan bij een concrete gebiedsontwikkeling of project beargumenteerd aangepast kan worden Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

5 Hinder-aanvaarding is onontkoombaar
met hinder-aanvaarding door initiatiefnemers & nieuwe gebruikers in die zin dat nieuwe vestigers geen juridisch verweer kunnen voeren tegen bestaande vergunde bedrijfsactiviteiten voorbeeld: wonen in een havengebied Naam presentatie, Datum

6 binnen de bandbreedte kan het lokaal bestuur
Afwegingsruimte bij vaststelling omgevingswaarden*: bandbreedte-benadering meer belasting minder belasting bandbreedte binnen de bandbreedte kan het lokaal bestuur zelfstandig besluiten over omgevingswaarden met lokale impact *geluid, geur, risico, stof, trilling, bodem, energie, lokale natuur, etc. Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

7 ruimtelijke kwaliteit
omgevingswaarden: meer belasting minder belasting meer belasting minder belasting meer belasting minder belasting bandbreedte bandbreedte bandbreedte in wisselwerking met ruimtelijke kwaliteit Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Naam presentatie, Datum

8 Tijdelijke hogere belasting
meer belasting minder belasting bandbreedte tijdelijke hogere belasting programmatische aanpak maar niet zoals het PAS! Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

9 Hoger ambitieniveau kwantitatieve omgevingswaarden
meer belasting minder belasting bandbreedte hogere ambitieniveau, bijvoorbeeld: ’experiment’ o.g.v. CH-wet ’excellente gebieden’ voor energienormen onder goedkeuring rijksoverheid en mits ‘lonend’ voor initiatiefnemers Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

10 Eenvoudiger kunnen wij het niet maken…….
meer belasting minder belasting bandbreedte tijdelijke hogere belasting hoger ambitie niveau Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Naam presentatie, Datum

11 Tot slot: vier kritische aandachtspunten
instrumentarium van de Omgevingswet is te ingewikkeld; bij decentrale beslisruimte hoort een passend financieel regiem; groter lokaal belastinggebied is onontkoombaar geen Omgevingswet zonder digitalisering; kritisch pad in termen van tijd, kwaliteit en kosten invoeringstraject: lukt alleen met grootscheepse, grondige aanpak     Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Naam presentatie, Datum

12 NU ZONDER PINGUINS! Naam presentatie, Datum
Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling Naam presentatie, Datum


Download ppt "(investerings-) initiatief"

Verwante presentaties


Ads door Google