De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beelden van de toekomstige samenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beelden van de toekomstige samenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Beelden van de toekomstige samenwerking
Het Omgevingsplan Beelden van de toekomstige samenwerking

2 Wat is een Omgevingsplan?
Een van de zes instrumenten van de Omgevingswet. Vervangt onder meer het bestemmingsplan. Van sectoraal naar integraal. Wat doet de RUD nu bij de voorbereiding van een bestemmingsplan? Op verzoek van de deelnemende gemeenten, maar soms ook uit eigen initiatief worden adviezen opgesteld met betrekking tot bestemmingsplannen. De gestelde vragen zullen in het algemeen een relatie hebben met de inrichting gebonden taken die RUD ten behoeve van de gemeente uitvoert. Veelal zal er sprake zijn van het leveren van een bijdrage aan de milieuparagraaf bestemmingsplan.

3 Maatschappelijke doelen
Doelen Omgevingswet Maatschappelijke doelen Veilige gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit bereiken en behouden. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving t.b.v. maatschappelijke functies. Verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak. Samenhangen in beleid, besluitvorming en regelgeving. Versnellen en verbeteren van besluitvorming. Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte. Fysieke leefomgeving omvat: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed (artikel 2.1) Hanteren zelfde begrippen

4 Planning wetgevingstraject
2014 Wetsvoorstel Ow (botsproef) 2015 Vaststelling Ow in TK, start behandeling EK Uitvoeringsregelgeving (AMvB’s, ministeriële regelingen) opstellen 2018 Inwerkingtreding Omgevingswet

5 Bestaande situatie Case ‘Utrechtse Schans’
BEDRIJVENTERREIN OP DE SCHANS

6 Omgevingsplan ‘Wonen in Schansrijk’
BEDRIJVENTERREIN OP DE SCHANS 50dB Omgevingsplan wordt ruimte geboden voor het opnemen en differentiëren van omgevingswaarden Decentraal organiseren (afwijken- verscherpen) van rijksregels Wethouder: We gaan woningen bouwen in Schansrijk!’ RUD: Dat lukt niet! Wethouder: ‘Welke mogelijkheden biedt de Omgevingswet ons?

7 Nieuwe uitbreiding fabriek
BEDRIJVENTERREIN OP DE SCHANS Schaken op twee borden: Adviseur op objectniveau Adviseur op gebiedsniveau met expertise en kennis van ruimtelijke (integrale) afwegingen Wethouder: We hebben een nieuw verzoek tot uitbreiding, kan dat? RUD: Deze variant past niet! Wethouder: Hoe kunnen we dit toch mogelijk maken RUD?

8 Relatie gemeente - RUD Gemeente RUD Utrecht

9 Conclusie rol RUD De afwegingsruimte is politiek, dus aan de bestuurders. Maar om tot een goede afweging te kunnen komen zijn feiten nodig. Hiervoor staat de RUD aan de lat. De rol van de RUD wordt wel anders. RUD wordt meer een sparringpartner van de gemeente (i.p.v. van toetser). Van reactief naar proactief. In de toekomst zullen bij de RUD niet alleen gegevens worden opgevraagd, maar ook adviezen, verkenningen en scenario-analyses. En de waardering van de producten van de RUD zal toenemen, want er valt straks meer te kiezen.


Download ppt "Beelden van de toekomstige samenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google