De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exploitatiebegroting Deel 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exploitatiebegroting Deel 2"— Transcript van de presentatie:

1 Exploitatiebegroting Deel 2
Kosten

2 Programma Terugblik Opgaven 3,5,6 nakijken
Maken oefenopgaven 3 en 4 + kennisvragen 4, 7 Samenvatting Huiswerk

3 Terugblik Omzet bereken je door Inkoopwaarde v.d. omzet
Aantal verkochten producten x prijs Formule: omzet = afzet x verkoopprijs Inkoopwaarde v.d. omzet De prijs die de inkoop van de goederen waard waren van je gemaakte omzet van die periode Formule: inkoopwaarde omzet = afzet x inkoopprijs

4 Terugblik Brutowinst Exploitatiekosten
Wat je overhoudt nadat je de inkoopkosten van de omzet hebt afgehaald Bedrag wat je nodig hebt om al je kosten mee te betalen Formule: Brutowinst = Omzet – inkoopwaarde v.d. omzet Exploitatiekosten Alle kosten die nodig zijn voor je bedrijf

5 Terugblik Bedrijfsresultaat
Winst of verlies wat overblijft na aftrek exploitatiekosten van brutowinst Bedrijfsresultaat kan gebruikt worden om loon van te betalen, te investeren, over te zetten naar Eigen Vermogen Formule: Bedrijfsresultaat = Brutowinst – exploitatiekosten

6 Terugblik Omzet € 73.750 Brutowinst € 32.500
Inkoopwaarde € Brutowinst € Personeelskosten € Huisvestings- en inventariskosten € Verkoopkosten € Kosten van vervoermiddelen € Betaalde interest € 250 Afschrijvingen € Overige kosten € 525 Totaal exploitatiekosten € Nettowinst (bedrijfsresultaat) €

7 Opdracht 3 Personeelskosten, anders dan loon
• een cursus 'omgaan met de klant, bedrijfskleding, reiskostenvergoeding Overige administratieve kosten van de onderneming • kosten van de boekhouding of de accountant• telefoon/porti/internet Huisvestingskosten, maar niet de huur Onroerende zaak belasting Afschrijvingen auto of winkelinventaris

8 Opdracht 5a Een onderneming heeft de volgende gegevens genoteerd:
omzet € rentekosten € personeelskosten € afschrijvingen € 4.480 inkoopwaarde van de omzet € overige kosten € huisvestingskosten € verkoopkosten € ingekochte goederen € vervoerskosten € 8.960 waarde van de voorraad € A Bereken voor Gerrit de brutowinst Uitwerking: Omzet – inkoopwaarde = brutowinst

9 Opdracht 5b Een onderneming heeft de volgende gegevens genoteerd:
omzet € rentekosten € personeelskosten € afschrijvingen € 4.480 inkoopwaarde van de omzet € overige kosten €53.760 huisvestingskosten € verkoopkosten € ingekochte goederen € vervoerskosten € 8.960 waarde van de voorraad € B Hoeveel kosten heeft de onderneming in totaal gemaakt? Uitwerking: Tel alle kosten op

10 Opdracht 5c Een onderneming heeft de volgende gegevens genoteerd:
omzet € rentekosten € personeelskosten € afschrijvingen € 4.480 inkoopwaarde van de omzet € overige kosten €53.760 huisvestingskosten € verkoopkosten € ingekochte goederen € vervoerskosten € 8.960 waarde van de voorraad € C Bereken voor Gerrit het bedrijfsresultaat Uitwerking: Brutowinst –(exploitatie) kosten = bedrijfsresultaat

11 Opdracht 6a Jan heeft een ijscokar gehuurd. Hij heeft voor € 300 ijs ingekocht. Jan berekent de verkoopprijs door de inkoopprijs met 150% te verhogen. Aan het eind van de dag blijkt zijn omzet € 720 te zijn geweest. A Bereken voor Jan de verwachte omzet. Uitwerking: inkoopprijs + 150%

12 Opdracht 6b Jan heeft een ijscokar gehuurd. Hij heeft voor € 300 ijs ingekocht. Jan berekent de verkoopprijs door de inkoopprijs met 150% te verhogen. Aan het eind van de dag blijkt zijn omzet € 720 te zijn geweest. B Druk voor Jan de verwachte brutowinst uit in procenten van de verwachte omzet. Uitwerking: 300/ 100 x 150 = verwachte brutowinst Verwachte brutowinst/ verwachte omzet x 100 = percentage brutowinst

13 Opdracht 6c Jan heeft een ijscokar gehuurd. Hij heeft voor € 300 ijs ingekocht. Jan berekent de verkoopprijs door de inkoopprijs met 150% te verhogen. Aan het eind van de dag blijkt zijn omzet € 720 te zijn geweest. C Bereken voor Jan de brutowinst die daadwerkelijk behaald is. Uitwerking: behaalde omzet – inkoopprijs= echte brutowinst

14 Opdracht 6d Jan heeft een ijscokar gehuurd. Hij heeft voor € 300 ijs ingekocht. Jan berekent de verkoopprijs door de inkoopprijs met 150% te verhogen. Aan het eind van de dag blijkt zijn omzet € 720 te zijn geweest. D Druk de daadwerkelijk behaalde brutowinst uit in procenten van de verwachte omzet. Uitwerking: Behaalde brutowinst/ verwachte omzet x 100

15 Opdracht 6e Jan heeft een ijscokar gehuurd. Hij heeft voor € 300 ijs ingekocht. Jan berekent de verkoopprijs door de inkoopprijs met 150% te verhogen. Aan het eind van de dag blijkt zijn omzet € 720 te zijn geweest. E Bereken voor Jan het derving percentage. Uitwerking: % Verwachte brutowinst – % behaalde brutowinst - derving

16 Opdrachten maken Maken tijdens de les oefenopgaven 3 en 4
Maken tijdens de les kennisvragen 4,7 Niet af? Dan huiswerk voor morgen

17 Samenvatting Brutowinst bereken je door…..?
Inkoopkosten zijn wel/geen exploitatiekosten Wat houdt verwachte omzet in? Is een verlies ook een bedrijfsresultaat?

18 Huiswerk Maken opdracht 1, 2, 8


Download ppt "Exploitatiebegroting Deel 2"

Verwante presentaties


Ads door Google