De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering en inkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering en inkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering en inkoop
H10 Inkoopbeleid, leveranciers en verzekeringen Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

2 Inkoopmarkt Markt van aanbieders voor de producten of diensten die jij wilt inkopen. Analyseren als je gaat starten. Directe inkopen BOM Goederen die direct met het eindproduct of de dienst te maken hebben die jij verkoopt of levert. Indirecte inkopen NPR Goederen die niet met het eindproduct of de dienst hebben te maken die jij verkoopt of levert. Financiering en inkoop | CEO

3 Inkoopbeslissingen Strategische inkopen Tactische inkopen
Sluiten aan bij de strategie van de onderneming als geheel. Tactische inkopen Een keuze gemaakt welke leverancier de goederen of diensten mag leveren tegen welke prijs & inkoopvoorwaarden. Operationele inkopen Bestellingen van bekende producten en diensten. Financiering en inkoop | CEO

4 Inkoopplan Plan dat je opstelt om een gewenste inkoopsituatie te creëren. Uitwerking inkoopbeleid. Korte termijn 1-3 jaar Wat wil je met het inkoopplan bereiken? Hoe? Waarmee? Wanneer? Wie? Financiering en inkoop | CEO

5 Stappen inkoopplan Analyse van de huidige situatie
Vaststellen van het gewenste inkoopbeleid Vaststellen van de doelstellingen Opstellen en implementeren van een inkoopplan Inkoopprestatiemeting Zijn de doelen behaald? Financiering en inkoop | CEO

6 Portfolioanalyse Kraljic
Inkoopproducten rangschikken op basis van twee criteria: Mate van leveringsrisico Mate van het financiële risico/belang Typen inkoopproducten: Routineproducten Hefboomproducten Strategische producten Knelpuntproducten. Financiering en inkoop | CEO

7 Mate van risico Financiering en inkoop | CEO

8 Onderhandelen Routineproducten Hefboomproducten Strategische producten
Hoeveelheidskorting Vereenvoudigen en goedkoper maken van het inkoopproces zelf Hefboomproducten Financieel voordeel (goede onderhandelingspositie) Strategische producten Samenwerkingsverband Knelpuntproducten Levering veilig stellen d.m.v. goed contact Financiering en inkoop | CEO

9 Prijsonderhandelingen
Monopolie Weinig onderhandelingsruimte Oglipolie Kleine groepje aanbieders, meer onderhandelingsruimte Onderhandelmethoden Distributieve onderhandelingsmethode Win-lose Integratieve onderhandelingsmethode Win-win Financiering en inkoop | CEO

10 Onderhandelingsstijlen
Financiering en inkoop | CEO

11 Leveranciers Voldoet een leverancier aan de door jou gestelde eisen?
Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve beoordeling Financiering en inkoop | CEO

12 Kwalitatieve beoordeling leveranciers
Beoordelingsformulier Vendor rating (kwalitatieve analyse op basis van gegevens uit het verleden) Overige kenmerken (kwalitatief) Bijvoorbeeld: levertijd, productkwaliteit, betalingsvoorwaarden, communicatie, etc. Financiering en inkoop | CEO

13 Kwantitatieve beoordeling leveranciers
Regel van Pareto: 20% van jouw leveranciers zijn goed voor 80% van je inkoopvolume. Financiering en inkoop | CEO

14 Verzekeren Een verzekering is: een overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. Verzekerbare en onverzekerbare risico’s Onzeker voorval Financiering en inkoop | CEO

15 Soorten verzekeringen
Schadeverzekering Sommenverzekering Financiering en inkoop | CEO

16 Soorten schadeverzekeringen
Brandverzekering Bedrijfsschadeverzekering Goederen- en inventarisverzekering Transportverzekering Glasverzekering Geldverzekering Rechtsbijstandverzekering Aansprakelijkheids-verzekering bedrijven (AVB) Arbeidsongeschiktheids-verzekering Ongevallenverzekering Opstalverzekering Kredietverzekering 1 Motorrijtuigenverzekering Kredietverzekering 2 Financiering en inkoop | CEO

17 WA- of AVB-verzekering
WA-verzekering Persoonlijk Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven Voor bedrijven Financiering en inkoop | CEO

18 Sommenverzekering Ongevallenverzekering Levensverzekering
Overlijdensrisicoverzekering Compagnonsverzekering Financiering en inkoop | CEO

19 Een verzekering afsluiten
Tussenpersoon Polis Verzekeringskosten Eigen risico Financiering en inkoop | CEO

20 Financiering en inkoop | CEO

21 Soorten polissen Getaxeerde polis waarde van het verzekerde voorwerp
Open polis geen waarde van het verzekerde voorwerp Financiering en inkoop | CEO

22 Verzekeringskosten Financiering en inkoop | CEO

23 Onderverzekeren en oververzekeren
Onderverzekerd Je krijgt nooit 100% uitbetaald Oververzekerd Je betaalt te veel premie Financiering en inkoop | CEO

24 Premier-risque verzekering
Verzekering waarbij de verzekeraar de schade vergoed tot maximaal de verzekerde som, ook als er sprake is van onderverzekeren. Financiering en inkoop | CEO

25 Soorten waarden Financiering en inkoop | CEO

26 Soorten waarden Financiering en inkoop | CEO

27 Pensioen Zelf voor je pensioen zorgen
Een pensioen kan uit drie delen bestaan: basispensioen van de overheid: AOW pensioen dat een werknemer opbouwt bij een werkgever individuele pensioenvoorziening. Financiering en inkoop | CEO

28 Bedrijfstakpensioenfonds
Pensioenuitvoerder Het pensioen bestaat uit: Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Eventueel aanvulling op partnerpensioen Financiering en inkoop | CEO

29 Arbeidsongeschiktheid-verzekering
Criteria arbeidsongeschiktheid Je kunt je eigen beroep niet meer uitoefenen. Je kunt geen passende arbeid meer verrichten. Je kunt geen gangbaar beroep meer uitoefenen. Verzekerde som Wachttijd Contractperiode Pensioensleeftijd Premie Uitsluitingen Financiering en inkoop | CEO

30 Rechtsbijstandverzekering
In natura Een jurist handelt je zaak af. In geld Je ontvangt financiële middelen om een jurist of advocaat in te schakelen. Financiering en inkoop | CEO

31 Rechtsbijstandverzekering
Dekking: Geschillen ontstaan tijdens werk Geschillen bij aan- of verkoop van goederen Geschillen met werknemers Geschillen bij vergunningen Incassorechtsbijstand Financiering en inkoop | CEO


Download ppt "Financiering en inkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google