De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perl Kohen1BaOAOICT en bronnen. Er is vaak onderkenning van dyslexie bij volwassenen →ontstaan en signaleren in de basisschoolleeftijd Sociaal-emotionele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perl Kohen1BaOAOICT en bronnen. Er is vaak onderkenning van dyslexie bij volwassenen →ontstaan en signaleren in de basisschoolleeftijd Sociaal-emotionele."— Transcript van de presentatie:

1 Perl Kohen1BaOAOICT en bronnen

2 Er is vaak onderkenning van dyslexie bij volwassenen →ontstaan en signaleren in de basisschoolleeftijd Sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie → bv. laag zelfbeeld, faalangst,… Factoren die een rol spelen in het dagelijkse leven 1.Ernst van de dyslexie 2.De emotionele stabiliteit 3.De aard van het beroep

3 Feitelijke beperking Ervaren beperking Sociale gevolgen Dyslexie (stoornis) Externe factoren Bv. Sociale steun Psychische en emotionele gevolgen Interne factoren Bv. Persoonlijkheid beperkingen

4 Onderzoeksvraag: Wat zijn de beperkingen en de gevolgen van dyslexie volgens volwassen ervaringsdeskundigen en strookt dit met het beeld dat in de literatuur wordt beschreven?

5 Methode → Delphi-techniek. (=Het is een probleemoplossende techniek die door gestructureerde en herhaalde bevraging de impliciete denkbeeld van ervaringsdeskundigen verheldert en impliceert.) Onderzoeksgroep → Een selectie ven 22 personen, met criteria: geslacht leeftijd, opleiding en werk. (heterogeen groep met 11 mannen en 11 vrouwen in de leeftijd van 22 tot 55 jaar.)

6 De beperkingen in het lezen en schrijven De beperkingen naast het lezen en schrijven Sociale gevolgen Psychische en emotionele gevolgen ½ slecht in het verwoorden van bedoelingen en kunnen moeilijk gedachten op papier krijgen. ½ traag schrijftempo. 1/3 slecht in het automatiseren van letter- klankkoppelingen. Probleem lezen vreemde talen. ¾ geheugen- en concentratie problemen. Ze denken meer in beelden dan in taal. 1/3 heeft moeite met samengestelde taken en kan slecht plannen. Moeilijkheden op het werk. Last met aangaan en onderhouden van interpersoonlijke relaties. 1/3 faalangst, frustratie en onzekerheid. Gevoel ‘anders te zijn’, perfectionistisch, gevoelig voor kritiek.

7 Interne factoren overeenkomsten Externe factorenovereenkomsten Sociale gevolgenovereenkomsten Psychische en emotionele gevolgenontbreekt veel + beperking van dyslexie afhankelijk van het intelligentieniveau. + Tijdstip van onderkenning, contact met volwassenen van dyslexie, erfelijkheid en rol van overheid. + Door veel bezig te zijn met stoornis, weinig ontwikkeling van sociale vaardigheden. + Gevoelig voor kritiek, veel omwegen nemen, geen hulp vragen, camoufleren, geen vertrouwen in andere, niet gemotiveerd bij moeilijke taken, depressieve gevoelens. Meningen Delphi-paletLiteratuur

8 (Resultaten zijn ingevuld in eerder besproken model) Resultaten uit 2 Delphi – rondes De respondenten zijn van mening dat de genoemde beperkingen een direct gevolg zijn van de stoornis dyslexie. Werkelijkheid Hoe een persoon ermee omgaat, is afhankelijk van interne en externe factoren. Beide zijn van invloed op de ‘sociale gevolgen’ en ‘psychische en emotionele gevolgen’.

9 Dyslexie is meer dan een probleem met lezen/spellen De overeenkomsten tussen de mening van de onderzoeksgroep en de literatuur is behoorlijk. Het ingevuld model is een startpunt voor verder onderzoek. Het model leent empirische toetsing. De gegevens bieden goede aanknopingspunten voor een vragenlijst. Dyslexie is een fors maatschappelijk probleem. De aandacht voor dyslexie als blijvend probleem in het leven van volwassenen verdient meer aandacht!

10 PERSOONLIJK HEB IK HET VOLGENDE BIJGELEERD; “MENSEN MET DYSLEXIE HEBBEN HET HEEL MOEILIJK OP VELE VLAKKEN; JE MOET HEN RESPECTEREN, HELPEN EN STEUNEN!”


Download ppt "Perl Kohen1BaOAOICT en bronnen. Er is vaak onderkenning van dyslexie bij volwassenen →ontstaan en signaleren in de basisschoolleeftijd Sociaal-emotionele."

Verwante presentaties


Ads door Google