De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vergoedingsregeling dyslexie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vergoedingsregeling dyslexie"— Transcript van de presentatie:

1 Vergoedingsregeling dyslexie

2 Voor wie geldt de vergoeding?
Voor leerlingen: Die 7,8 of 9 jaar oud zijn Waarbij de school een vermoeden heeft van ernstige enkelvoudige dyslexie, door de geringe vooruitgang Een leesdossier hebben, waaruit blijkt dat er extra hulp is geweest voor lezen en spellen

3 Leeftijd: 2009 7 of 8 jaar 2010 7, 8 of 9 jaar 2011 7, 8, 9 of 10 jaar
Jaar Basisonderwijs en Speciaal basisonderwijs of 8 jaar , 8 of 9 jaar , 8, 9 of 10 jaar , 8, 9, 10 of 11 jaar jaar of ouder

4 Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Signalering van lees- én spellingproblemen Aanpak problematiek op school van 3 tot 6 maanden middels een (groeps)plan Evaluatie van de aanpak Bij onvoldoende effect verwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener

5 Wat zit er in het leesdossier?
Basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem Beschrijving van de lees- èn spellingproblemen Omschrijving van de extra begeleiding Resultaten van de extra begeleiding Vaststelling van de toenemende achterstand t.o.v. de normgroep Argumentatie over het vermoeden van ernstige dyslexie Evt. beschrijving van andere (leer)stoornissen

6 Wat is ernstige, enkelvoudige dyslexie?
Ernstig: Blijvende onvoldoende score voor lezen èn spellen, ondanks de geboden intensieve hulp. Enkelvoudig: naast dyslexie is er geen sprake van andere (leer)stoornissen; ook wel comorbiditeit genoemd

7 Vanaf wanneer is onderzoek mogelijk?
Vanaf eind groep 3: - mits er intensief en systematisch hulp is geboden - er een leesdossier aanwezig is N.B. Meestal nà januari groep 4!

8 Wie vraagt het onderzoek aan?
Ouders vragen het onderzoek aan Vrij in keuze van diagnosticus/behandelaar Let op de voorwaarden in de polis van de zorgverzekering School kan een aanbeveling doen voor een bepaalde behandelaar School geeft het leesdossier mee aan de ouders

9 Vaststellen diagnose dyslexie
Intelligentieonderzoek om de belemmeringen voor de leerling goed in kaart te brengen Betrouwbare lees- en spellingtesten, gekeken wordt naar nauwkeurigheid èn snelheid Geen algemeen leerprobleem (laag IQ), taalstoornis of psychische stoornis Gekeken wordt naar de kenmerken dyslexie die bij de meeste leerlingen met dyslexie voorkomen

10 Externe behandeling van dyslexie
Extra en intensieve oefening met de koppeling van klanken en letters en woorden. Behandelaar: 1 uur per week van deelvaardigheden naar verklanking; decoderen en inprenten Aanleren van strategieën om te compenseren

11 Behandeling van dyslexie
Ouders: Oefeningen thuis (10-20 min. per dag) Oefenverplichtingen van het kind en zijn ouders Samenwerking tussen behandelaar – ouders – school; ondersteuning in de groep waar mogelijk.

12 Financiën Kosten onderzoek : tussen €700,- en €1100,- Behandelingen: €60,- en €70,- per keer Aantal behandelingen tussen de 40 en 60x

13 Taak van de ouder Signalen serieus nemen en contact zoeken met de leerkracht Heeft je kind dyslexie; blijven bemoedigen, motiveren en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie Rol spelen bij extra oefenen en trainen Rol spelen bij afstemming tussen leerkracht en behandelaar Blijf voorlezen en leen luisterboeken bij de bibliotheek

14 Houvast bij Dyslexie Boekje wat uitgebracht is door Balans:
Info over begeleiding van een dyslectisch kind van schooljaar tot schooljaar Aanwezig op alle Nutsscholen Te bestellen via

15 Dyslexie gaat nooit over, maar we kunnen er samen mee om leren gaan!


Download ppt "Vergoedingsregeling dyslexie"

Verwante presentaties


Ads door Google