De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volbracht: Het offer Johannes 1:29 “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Weet je het nog van een paar weken geleden? We begonnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volbracht: Het offer Johannes 1:29 “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Weet je het nog van een paar weken geleden? We begonnen."— Transcript van de presentatie:

1 Volbracht: Het offer Johannes 1:29 “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Weet je het nog van een paar weken geleden? We begonnen aan het project voor de kinderen. En toen werd er ook even gevraagd naar de “kruiswoorden”. Wat heeft de Heer Jezus gezegd toen Hij aan het kruis hing? Toen kwam meteen dit antwoord: Het is volbracht. Mooi is dat, als kinderen van 7, 8 jaar de kern te pakken hebben. Daar loopt het lijden van Jezus op uit, op deze laatste uitroep: Volbracht! In het Grieks inderdaad maar één woord. Een woord dat aan alle kanten laat horen: er is niets meer af te maken, want alles is af; er ontbreekt geen stukje meer aan; er hoeft niets meer bij. Kinderen weten het: met deze woorden stierf Jezus. Toch is het lang geen kinderachtig woord. Eén woord maar, maar weer zo’n woord met een ongelooflijke diepgang. Vanavond willen we de tijd nemen om te ontdekken wat Jezus zegt in dit ene laatste woord. * Wat is er volbracht? Het eerste antwoord kun je dichtbij zoeken. Het lijden van die vreselijke uren aan het kruis. Dat is voorbij. Alle ellende heeft Jezus nu doorstaan, het is klaar, Hij mag naar de Vader gaan. Meteen krijg je oog voor wat dat lijden in die vreselijke uren betekent. Want “Het is volbracht”, dat zeg je van een groot werk waarvoor je je enorm hebt moeten inspannen. Dat is Jezus: al die tijd dat Hij hangt aan het kruis, heeft Hij keihard gewerkt. En ook in de uren daarvóór, als ze Hem slepen van de een naar de ander. Hij is geen willoos, passief slachtoffer, maar Hij is degene die hier de actie maakt. [KLIK] In het begin van zijn evangelie heeft Johannes al aangewezen wie Jezus is: het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Dat zie je gebeuren wanneer Jezus zich gewillig, als een lam, naar de slachtbank laat lijden. Dat is het grote werk waarvan Jezus nu op het laatst roept dat het compleet is. Het Lam van God brengt hier zijn grote offer. Vrijwillig legt Hij zijn leven af, om daarmee alle schuld van de wereld te verzoenen. Met recht een grote klus, onvoorstelbaar zwaar. Maar nu is het gebeurd: de straf is compleet gedragen, de schuld van de mensen is weggedaan, de zonde en de duivel en de dood hebben het nakijken. Wat een voldoening moet er in Jezus’ stem gelegen hebben, als Hij tenminste nog energie had om iets te voelen. Maar de voldoening is er, de overwinning: de grote worsteling is voorbij, het offer is gebracht. Volbracht! Dat is het begin. Waar Jezus’ leven op uitloopt, het offer van zijn leven, dat heeft Hij compleet gemaakt. Maar daar komt dan ook zijn hele leven in mee.

2 Volbracht: Het leven Johannes 4:34 “Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.” Volbracht: doel gehaald “Voltooid leven” Niet alleen het laatste stuk is volbracht, maar dit einde zet een dikke streep onder heel het leven van Jezus. In dit laatste offer komt eruit wat er bij Jezus altijd heeft ingezeten. Jezus heeft het zelf gezegd, toen Hij in gesprek was met een vrouw uit Samaria. Je kunt het nalezen in Johannes 4. Na dat gesprek komen Jezus’ leerlingen terug met eten dat ze Hem willen aanbieden. Maar dan reageert Jezus: “Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien” (Johannes 4:34). Daar heb je hetzelfde woord: voltooien. Met zijn laatste adem roept Jezus uit: Volbracht! En eerder heeft Hij gezegd: daar leef ik voor, om het werk te voltooien, te volbrengen, dat de Vader mij opdraagt. En dus kijken we vanavond terug naar alles waarvoor Jezus gezonden is in deze wereld. Gezonden om licht te brengen in het duister. Dat is volbracht: Jezus heeft het evangelie met kracht verkondigd, in woorden en daden heeft Hij de Vader aan ons laten zien. Een blinde die nooit het licht had gezien, kreeg van Jezus het licht in zijn ogen én het licht in zijn hart. Hij was gezonden om leven te geven. Dat is volbracht: ieder die aan Jezus verbonden is, zoals takjes aan een wijnstok, die krijgt de stroom van leven door de Geest van Jezus. Hij was gekomen om verloren schapen bijeen te halen. Volbracht: kijk hoe Jezus juist de zwarte schapen opzocht en de stotige bokken, hoe Hij oog had juist voor de zwakken en de mensen die overal buiten staan. [KLIK] Je kunt heel de lijn van Jezus’ leven volgen, en overal zie je hetzelfde: de wil van de Vader dreef Hem bij alles wat Hij deed. Hij leefde helemaal voor zijn opdracht. En nooit liet Jezus een steek vallen, alles wat Hij deed en zei was precies in de roos. Want ook dat klinkt in het woord “volbracht”, daar zit het woordje “doel” in. Doel bereikt, mission completed. Afgelopen zondag hadden we het over “voltooid leven”. Mensen die vinden dat hun leven wel mooi geweest is. Alle leuke dingen zijn geweest, nu wacht alleen nog aftakeling en verlies. Dan ben je er klaar mee. Maar “voltooid”, dat klopt bij ons altijd maar een klein beetje. Er zijn dingen waar je blij mee kunt zijn, die gelukt zijn, waar je misschien zelfs trots op bent. Maar er is ook genoeg dat je liever vergeet. Wensen die niet zijn uitgekomen. Dingen waar je aan begonnen bent, maar die je kon het niet waarmaken. “Voltooid leven” is een veel te groot woord, dat past niet op wat wij ervan maken. Maar bij Jezus past het helemaal. Zijn leven, al duurt het maar een jaar of dertig, is helemaal af. Er zit geen misser in, geen dingen die je liever vergeet. Geen onafgemaakte projecten, geen dromen die uiteengespat zijn. Tot de rand is dit leven gevuld met het goede, met de wil van de Vader. En die goede wil van God heeft in Jezus helemaal vorm gekregen, is vlees en bloed geworden in Hem. En zo komt dit leven helemaal bij zijn doel. Door de diepte heen, de diepte van de hel waar God je alleen laat, en de diepte van de dood waar het leven voorbij is, door die diepte houdt Jezus de band vast met de Vader, die zijn leven is. Zo is dit leven echt voltooid, en dan zo voltooid dat het nooit voorbij gaat. * Jezus’ leven is helemaal vol van de Vader. Daarmee komen we bij een diepere laag in het woord van Jezus “Het is volbracht!”

3 Volbracht: De glorie Johannes 17:4 “Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.” “Verhoogd”: dubbele bodem Terug in de heerlijkheid van God Omhooggetrokken aan het kruis Gods glorie in de gekruisigde Jezus Want je kunt de vraag stellen: tegen wie zegt Jezus dit? Is het een algemene uitroep, een mededeling die Jezus doet en die iedereen mag horen? Dat ook. Maar ik geloof dat er tegelijk nog iets anders in zit. Iets intiems. Met dit laatste woord zoekt Jezus de Vader. Zijn laatste woord is voor de oren van de Vader bestemd. Tegen Hem zegt Jezus: het is klaar, voltooid, volbracht. En dan ga je terug naar een moment, nog maar een dag eerder, waar Jezus ook de oren van de Vader heeft gezocht met zijn laatste grote gebed. Kijk maar even mee in Johannes 17, het gebed van de hogepriester Jezus die zijn laatste grote offer gaat brengen. Jezus zegt (Johannes 17:4): “Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.” Hoor je het? Weer dat woord “volbrengen”. Jezus heeft het hele werk volbracht. En daarmee heeft Hij de grootheid van de Vader getoond. Je kunt ook zeggen: zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn majesteit. Het loopt als een wonderlijke draad door het evangelie van Johannes. Jezus is de Zoon, uit de glorie van de Vader afgedaald naar het helemaal niet zo glorieuze leven hier als mens. [KLIK] Vanaf het begin weet Hij dat Hij “verhoogd” zal worden, maar dat is een vreemd woord met een dubbele bodem. Uiteindelijk betekent “verhoogd” dat Jezus terugkomt in de glorie van de Vader. Maar de manier waarop is dat Hij aan een kruis omhoog getrokken wordt. Helemaal geen glorie, maar de grootste schande. De geliefde Zoon, maar de hemel en de aarde wijzen Hem af. De koning van Gods volk, maar zie Hem machteloos en beroofd van kleren aan het kruis hangen. Glorie, heerlijkheid, de grootheid van God – kun je die zien bij Jezus aan het kruis? Het lijkt er niet op, het lijkt nergens naar. En toch: dit is de grootheid van de Vader, dit gezicht doortrokken van pijn, dit uitgeputte en gekwelde lichaam, deze machteloze handen waar de spijkers doorheen geslagen zijn. Met zijn laatste adem zoekt Jezus de oren van de Vader, en het is een hemels onderons dat wij mogen meehoren: Vader, het is klaar, tot het uiterste heb ik uw glorie laten zien, uw liefde die zo diep gaat om verloren mensen terug te brengen. Zo hadden we het afgesproken, Vader, hieraan hebben wij ons gegeven. En nu is het gebeurd: nu weet iedereen wie u bent, wie God is. De zwakke God die de duivel te sterk is. De lijdende God die leven heeft en leven geeft. De vernederde God die boven alle hemelen verheven is. Het is volbracht – aan dit woord van Jezus komen we niet meer voorbij in ons geloof. Dit is het, definitief. Zo leren we God kennen, de Vader door de Zoon. De glorie van de hemel in het gekruisigd lichaam van Jezus. * Nog een stap verder terug gaan we. “Volbracht” – het roept een echo op van heel ver terug.

4 Volbracht: De schepping
Johannes 1:1 “In het begin was het Woord” Genesis 2:1 “Zo werden de hemel en aarde in al hun rijkdom voltooid.” Aan de avond van de 6e dag opnieuw: Volbracht! Zo ver terug is het evangelie van Johannes begonnen, met die beroemde woorden: “In het begin was het Woord …” Dat brengt je terug bij het andere begin: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Blader even mee terug naar de eerste bladzijde van de bijbel, Genesis 2:1 “Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.” Weer dat woord: voltooid, volbracht. Aan het eind van zes dagen werk is het klaar, en God kijkt er met plezier naar: een complete schepping. Maar we weten hoe de schepping daarna in de vernieling is gekomen. En nu is er weer een dag, de zesde dag. Een vrijdag! Aan de avond van deze zesde dag klinkt een stem over de wereld: “Het is volbracht, voltooid, klaar.” Je zou het niet gedacht hebben, als je er die vrijdag bij gestaan had. Een heuvel buiten Jeruzalem. [KLIK] Een paar vierkante meter grond met drie kruisen erin geplant. Symbool van dood, van afbraak. Een triest einde van een veelbelovend mens, Jezus van Nazaret. Maar dit kleine plekje aarde wordt het begin van de nieuwe schepping. Uit de mond van Jezus van Nazaret klinkt het Woord, de stem van de Schepper: Het is volbracht. De stem die het oor van de Vader zocht, zoekt de oren van heel de wereld. Iedereen mag het weten: vandaag, op de avond van Goede Vrijdag, is de wereld nieuw begonnen. De oude wereld is voorbij, de wereld waar het duister heerst en de leugen en de boze macht die het leven kapotbreekt. Het oude is voorbij, hier komt het nieuwe: een wereld waar gerechtigheid woont, waar vrede heerst en verzoening komt, een wereld waar een kruis in het midden staat en aan dat kruis: de Heer van het heelal. Het is volbracht!

5 Volbracht: Vaste grond
Nieuwe basis: nooit meer achter terug Meenemen: Troost Bemoediging Uitzicht Laat het je gezegd zijn, vandaag. Het is volbracht! Hier heeft de wereld een nieuwe grond gevonden, een basis om nooit meer doorheen te zakken. Hier heeft God zelf de laatste hand gelegd aan redding voor ieder die gelooft in de Zoon van God, de laatste hand aan een leven voor eeuwig. Wat hier gedaan is, hoeft nooit overnieuw. Wat Jezus heeft volbracht, daar hoef je nooit meer achter terug. Als Hij het compleet gedaan heeft, hoef je er geen stukjes meer aan toe te voegen. Zullen we het zo meenemen in ons leven? Als een troost bij alles wat nog over ons heen kan komen: ons leven en onze wereld ligt vast in handen van onze Verlosser die zijn werk heeft afgemaakt. [KLIK] Als een bemoediging wanneer je terugvalt in het oude leven van ongeloof en zonde, wanneer het schuldgevoel je dreigt te verlammen: het is volbracht, de schuld is weggedaan, de straf is gedragen, Jezus heeft het goed gemaakt voor mij en nu kan niets mij meer bij God vandaan houden. Als een uitzicht wanneer je twijfel hebt en vragen over God, waar is Hij, en houdt Hij wel van mij: kijk naar de glorie die Jezus toont, de liefde waarmee Hij voor mij de dood onderging, de majesteit die alle kwaad overwint. Hier heb ik genoeg aan, meer heb ik niet nodig. Dit ene woord van Jezus: Volbracht. Dat geeft mijn bestaan, hoe wankel het ook is, een nieuwe grond. En daar wil ik het bij houden, in leven en in sterven.


Download ppt "Volbracht: Het offer Johannes 1:29 “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.” Weet je het nog van een paar weken geleden? We begonnen."

Verwante presentaties


Ads door Google