De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool INHOLLAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool INHOLLAND"— Transcript van de presentatie:

1 OP WEG NAAR TOPZORG IN DE PSYCHIATRISCHE VERPLEEGKUNDE: DE ONTMOETING VAN PRAKTIJK EN WETENSCHAP
Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool INHOLLAND 26 mei 2008

2 Is ‘goed’ niet gewoon goed genoeg?
Hoe goed zijn we? Is ‘goed’ niet gewoon goed genoeg?

3 Grote inzet om goede zorg te leveren
Veel professionele kennis Grote betrokkenheid bij patiënten

4 Topzorg? Vrijblijvendheid Routines en tradities
Professionele kennis is weinig expliciet Topzorg? Onduidelijke professionele normen We letten niet op de kosten Onvoldoende toetsing professionele handelen We weten niet wat werkt en wat niet

5 Topzorg is …………. De ontwikkeling van een professionele attitude
Gedrevenheid Besef van ethische plicht tot goed handelen Weg met de vrijblijvendheid ‘Geen tijd’ afschaffen als argument om iets niet te doen

6 De totstandbrenging van goede therapeutische relaties met de patiënten
TOPZORG is ….. De totstandbrenging van goede therapeutische relaties met de patiënten Van Dusseldorp e.a. (2007) Emotionele intelligentie Hoekstra e.a. (2007) Attitudes van de studenten HBO-V t.a.v. psychiatrie

7 Wat is goede verpleegkundige zorg?
Beschikbaar Aanspreekbaar Betrouwbaar Vaardig in communicatie Niet oordelend Vaardig in signaleren Klumpenaar e.a. (2005)

8 TOPZORG IS ……. Op de hoogte zijn van de wetenschappelijke literatuur
zoeken in databases gebruikmaken van systematische reviews Peijenburg e.a. (2008) Agitatie bij dementie Gemen e.a. (2008) Seksualiteit en intimiteit Verkade e.a. (2008) Casemagement in de psychogeriatrie

9 Topzorg is ……… De juiste vragen stellen!
Waar kan ik u mee helpen? Wat is het Probleem?

10 Zorg is effectiever naarmate deze beter aansluit bij de beleving, de feitelijke problemen en wensen en behoeften van patiënten

11 Waarom is de schizofrene patiënt medicatie-ontrouw (Dobber e.a. 2003)?
Medicatie lost mijn problemen niet op! Ik heb geen psychiatrische ziekte … Ik ben geen psychiatrische patiënt Ik moet het zelf doen Ik voel me er beroerd door en ik word veel te dik! Ik vergeet die pillen gewoon!

12 Motivational Interviewing ter bevordering van medicatietrouw bij patiënten met schizofrenie:
een interventiebenadering die is afgestemd op de belevingen van de patiënt (Dobber e.a. 2008)

13 Welke zijn beïnvloedende factoren ten aanzien van deze agressie?
Wat is de prevalentie van agressie-incidenten bij patiënten met niet aangeboren hersenletsel? Welke zijn beïnvloedende factoren ten aanzien van deze agressie? Visscher e.a. (2008)

14 Welke zorgbehoeften hebben thuiswonende ouderen met een depressieve stoornis?
Houtjes e.a. (2008)

15 Welke problemen en zorgbehoeften hebben vluchtelingen en asielzoekers met psychiatrische problematiek? Strijk e.a. (2008)

16 Welke problemen ervaren ‘moeilijke patiënten’ ten aanzien van de zorg die zij ontvangen?
Hoe kan de zorg beter op hun behoeften worden afgestemd? Koekkoek e.a.(2007/2008)

17 de plekken waar het goed gaat
Topzorg is ……… Leren wat er te leren valt Goed kijken naar de plekken waar het goed gaat

18 Onderzoek naar expertpraktijk: behandeling van jeugdigen met Anorexia Nervosa
Van Ommen e.a. (2007) Bakker e.a. (2008) Beukers e.a. (2008)

19 Topzorg is …………….. Effectief interveniëren

20 Zelfverwonding (Bosman e.a. 2007) Suïcidaliteit (Meerwijk e.a. 2007) Agressie jeugdigen (Hage e.a. 2008) Depressie ouderen (Clignet e.a. 2008) Agitatie dementie (Peijnenburg e.a. 2007) Depressie dementerenden (Verkaik e.a. 2008) Angst en gedragsproblemen VG (Pruijssers e.a. 2006) Agressie forensische psychiatrie (Fluttert e.a. 2006)

21

22 De zorgprofessional als denker
… en als kunstenaar in klinisch redeneren

23 Dank voor je aandacht!


Download ppt "Dr. Berno van Meijel Lector GGZ-verpleegkunde Hogeschool INHOLLAND"

Verwante presentaties


Ads door Google