De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veldraadpleging Wiskunde D

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veldraadpleging Wiskunde D"— Transcript van de presentatie:

1 Veldraadpleging Wiskunde D
<naam presentator> <datum> <plaats> Inleider stelt zich voor. Eventueel voorstelrondje houden.

2 Doel van deze bijeenkomst
Uitwisseling van informatie Raadpleging van het veld om meningen en ideeën te inventariseren en om gebruik te maken van de expertise van docenten

3 Globaal agendavoorstel
17:00 – 17:30 Inleiding 17:30 – 18:00 Eerste reacties 18:00 – 18:30 Broodjespauze 18:30 – 20:00 Discussie adhv vragenlijst 20:00 – 20:30 Conclusies Agenda kan flexibel gehanteerd worden. Agenda in principe accoord? Aanvullingen?

4 Inleiding: geschiedenis cTWO
Medio 2004: Initiatief Voorzittersoverleg wiskunde Najaar 2004: Eerste bijeenkomsten onder voorzitterschap van Dirk Siersma (UU) Medio 2005: Status van Vernieuwingscommissie Wiskunde (cf. natuurkunde, biologie, scheikunde, NLT) Najaar 2005: Taakstelling en installatie Penvoerder: Freudenthal Instituut Financiering: Platform Bèta Techniek Zie

5 Taakstelling commissie
Examenprogramma's voorstellen voor wiskunde A, B, C en D van havo en vwo per 2010; Voorbereidende ontwikkelingen in gang zetten voor wiskunde C van vwo en wiskunde D voor havo en vwo per 2007; Adviseren over doorlopende leerlijnen wiskunde; Advisering over didactische ontwikkelingen. Het gaat vandaag over punt 2.

6 Schema havo

7 Schema vwo

8 Domeinen Wiskunde A havo
Domein A Vaardigheden Domein B Veranderingen Domein C Tellen en kansen Domein D Statistiek Domein E Verbanden Domein F Toegepaste analyse Domein G De binomiale verdeling Bron: CEVO (zie bijvoorbeeld

9 Domeinen Wiskunde B havo
Domein A Vaardigheden Domein B Veranderingen Domein D Ruimtemeetkunde 1 Domein E Toegepaste analyse 1 Domein H Toegepaste analyse 2, subdomein afgeleide functies 2

10 Domeinen Wiskunde A vwo
Domein A Vaardigheden Domein Bg Functies en grafieken Domein Cg Discrete analyse Domein Eg Combinatoriek en kansrekening Domein Ba Differentiaalrekening + toepassingen Domein Ea Grafen en matrices Domein Fa Statistiek en kansrekening Domein G Keuzeonderwerpen

11 Domeinen Wiskunde B vwo
Domein A Vaardigheden Domein Bg Functies en grafieken Domein Cg Discrete analyse Domein Bb Differentiaal- en integraalrekening Domein Db Goniometrische functies Domein Gb Voortgezette meetkunde Domein Fb Keuzeonderwerpen

12 Domeinen Wiskunde C vwo
Domein A Vaardigheden Domein Bg Formules, functies en grafieken Domein Cg Discrete analyse Domein Eg Combinatoriek en kans Domein Ea Grafen en matrices Domein Fa Statistiek en kansrekening Domein G Keuzeonderwerpen

13 Wiskunde D: feiten Profielkeuzevak NT voor havo en vwo (verplicht een uit vier: wiskunde D, biologie, informatica en NLT) Omvang 320 slu (havo) en 440 slu (vwo) Dubbelkeuze wiskunde B en wiskunde D mogelijk Afronding middels schoolexamen, geen CE Inhoud adhv globale programmabeschrijving Ingangsjaar 2007 (havo-4 / vwo-4) Vermoedelijk geen toelatingseis vervolgopleidingen

14 Rationale voor wiskunde D
Om de bezuinigingen op wiskunde B12 goed te maken? Om leerlingen NT gelegenheid te geven iets aan Kansrekenen en Statistiek te doen? Om NT-leerlingen gelegenheid voor verdieping te geven? Om leerlingen en scholen ruimte te geven? Om dubbelkeuze mogelijk te maken? Voornamelijk vanuit overheidsperspectief

15 Wat willen wij met wiskunde D?
Uitdaging Zicht op ‘echte’ wiskunde Raakvlakken met exacte vakken Contact met hoger onderwijs Actualiteit

16 De praktijk van wiskunde D
Niet alle scholen zullen het aanbieden. De concurrentie in de profielkeuzeruimte zal groot zijn. Gedeeltelijk combineren met wiskunde A? Leerlingen veel individueel laten doen? Modulair aanbieden? Regionale samenwerking met instellingen voor hoger onderwijs?

17 Programma’s voor wiskunde D…
… hebben een voorlopig karakter; … moeten zich per 2010 (klas 4) verder uitkristalliseren; … worden in samenwerking met scholen ontwikkeld (zie ).

18 Leermiddelen en experimenten
Materiaal voor 2007 tijdig gereed spoorboekje (syllabus) grotendeels uit bestaand materiaal exemplarisch alternatief materiaal Ontwikkeltraject naar 2010 vanaf 1 september 2006 ontwikkelscholen financiering via UP (via oormerking cTWO) ontwikkeld materiaal vrij beschikbaar via website Contacten met uitgevers en andere producenten van lesmateriaal

19 Gebondenheid en vrijheid
Gebondenheid aan de globale eindtermen van de verplichte domeinen Vrijheid van invulling daarbinnen Vrijheid van invulling van keuzemodulen (binnen randvoorwaarden?) Beschrijving van algemene vaardigheden en competenties voor Wiskunde D

20 Wiskunde D havo Statistiek en kansrekening: Toegepaste analyse 2
Omvat het A-programma Toegepaste analyse 2 Delen van het huidige B12 Groei, periodiciteit, evenredigheden Keuzeonderwerpen Modulair? Ruimtemeetkunde Optimaliseren

21 Conceptinvulling Wiskunde D havo (320 slu)
Keuzeonder- werp (40 slu) Statistiek en Kans (80 slu) Toegepaste Analyse 2 (80 slu) Keuzeonder- werp (40 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Keuzeonder- werp (40 slu)

22 Arrangement Wiskunde D havo (variant 1)
Statistiek en Kans (80 slu) Toegepaste Analyse 2 (80 slu) Ruimte- meetkunde (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Optimalise- ren (40 slu)

23 Arrangement Wiskunde D havo (variant 2)
Statistiek en Kans (80 slu) Toegepaste Analyse 2 (80 slu) Keuzevak in HO (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Zebraonder- werp (40 slu)

24 Wiskunde D vwo Statistiek en kansrekening: Voortgezette meetkunde
Omvat het A-programma. Verdieping (wachttijden)? Voortgezette meetkunde Delen van het huidige B12 Analytische meetkunde Dynamische modellen Continue dynamische modellen Differentiaalvergelijkingen Keuzeonderwerpen

25 Conceptinvulling Wiskunde D vwo (440 slu)
Statistiek en Kans (120 slu) Voortgezette Meetkunde (80 slu) Dynamische Modellen (80 slu) Keuzeonder- werp (40 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Keuzeonder- werp (40 slu) Keuzeonder- werp (40 slu)

26 Arrangement Wiskunde D vwo (variant 1)
Statistiek en Kans (120 slu) Voortgezette Meetkunde (120 slu) Dynamische Modellen (80 slu) Keuzeonder- werp HO (80 slu) Keuzevak S&K (40 slu)

27 Arrangement Wiskunde D vwo (variant 2)
Statistiek en Kans (120 slu) Voortgezette Meetkunde (80 slu) Dynamische Modellen (80 slu) Combinatie- module NLT (40 slu) Keuzevak S&K (40 slu) Wachttijden (40 slu) Individuele zebra (40slu)

28 Eerste reacties, informatieve vragen?

29 Discussiepunten Twee categorieën:
Inhoudelijk Organisatorisch Maar die staan natuurlijk niet los van elkaar Zie A4tje discussiepunten

30 Inhoudelijk Verhouding vrij – keuze? Domeinkeuze havo?
Domeinkeuze vwo? Stat&Kans in vergelijking met wiskunde A? Verband NLT? Verband wiskunde B?

31 Organisatorisch Positionering leerjaren?
Onderwijsorganisatie, individueel, klassikaal? Mogelijkheden voor keuzeonderdelen? Rol hoger onderwijs? Kwaliteitswaarborgen?

32 Conclusies <ter plekke aanvullen>


Download ppt "Veldraadpleging Wiskunde D"

Verwante presentaties


Ads door Google