De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEESVAARDIGHEID Tips & Tricks.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEESVAARDIGHEID Tips & Tricks."— Transcript van de presentatie:

1 LEESVAARDIGHEID Tips & Tricks

2 Leesvaardigheid verbeteren
Weet wat je leest! Hoe? Oriënteren Signaalwoorden Verwijswoorden Kernwoorden Alinea’s Skimmen & Scannen Idioom verwerven

3 ORIENTEREN Bij ‘voor het lezen’ in het stappenplan staat het volgende:
Kijk naar de tekst. Let op: de titel, kopjes, illustraties, opvallende woorden (vet, schuingedrukt, onderstreept, ...) Kijk naar de tekstsoort. Doe een voorspelling: Wat is het onderwerp/de hoofdvraag? Wat zal de schrijver erover zeggen? Wat zijn de deelonderwerpen of deelvragen? Wat weet je er al van? Wat heb jij gezien, gehoord of gelezen?

4

5 SIGNAALWOORDEN

6 SIGNAALWOORDEN Geven verbanden tussen zinnen / alinea’s aan
Opsomming (and, aswell as, also, firstly, enz.) Oorzaak/rede/gevolg (as a result of, because, as, enz.) Conclusie (so, therefore, this shows, enz.) Tegenstelling (but, however, yet, enz.) Voorbehoud (however, indeed, enz.) Voorwaarde (if, when, unless, enz.) Voorbeeld (for example, such as, enz.)

7

8 VERWIJSWOORDEN

9 VERWIJSWOORDEN Voornaamwoorden die terug verwijzen naar iets of iemand
He, they, we Her, your, their This, that, these, those That, which, who Where, there Enz.

10 KERNWOORDEN

11 KERNWOORDEN De woorden in een tekst die je absoluut NODIG HEBT om de boodschap van de schrijver goed kunnen begrijpen. Jack loved Susie, but he also loved his job and the two did not go together very well. He wasn’t sure what to do about it, so he called his best friend Andy for advise.

12 KERNWOORDEN De woorden in een tekst die je absoluut NODIG HEBT om de boodschap van de schrijver goed kunnen begrijpen. Jack loved Susie, but he also loved his job and the two did not go together very well. He wasn’t sure what to do about it, so he called his best friend Andy for advise.

13 ALINEA’S

14 ALINEA’S Een tekst wordt altijd met een doel geschreven
Een speciale dierenpolitie gaat ervoor zorgen dat er minder dierenmishandeling zal zijn Alinea’s helpen om de gedachten van de schrijver te ordenen Waarom is dit zo? Elke alinea behandelt een subonderdeel van de tekst meer aandacht uitgaat voor dierenmishandeling, dierenmishandeling wordt strafbaar mensen zullen hierdoor 2x denken voordat ze een dier mishandelen/aanschaffen

15 SKIMMEN & SCANNEN Lezen kun je op verschillende manieren doen:
Skimmen: tekst snel lezen, om te weten waar de tekst over gaat. Kijk naar opvallende stukjes en lees van iedere alinea de eerste en de laatste zin. Scannen: zoeken naar bepaalde informatie en alleen dat lees je. Intensief lezen: de tekst woord voor woord, regel voor regel, doornemen (handig als je de tekst niet snapt!!)

16 IDIOOM IDIOOM = WOORDJES
Hoe meer woordjes je kent, hoe beter je oa. Engelse leesteksten zult begrijpen!!

17 !! VRIJDAG DEADLINE LEESDOSSIER !!
HOE VERDER? Vandaag: zoveel mogelijk afmaken Leesdossier Engels !! VRIJDAG DEADLINE LEESDOSSIER !! Geen leesdossier? Dan geen herkansing SE6! Vrijdag: SO Voca 15, daarna oefenen leestoets


Download ppt "LEESVAARDIGHEID Tips & Tricks."

Verwante presentaties


Ads door Google